Gim.roboty malarskie

Transkrypt

Gim.roboty malarskie
KOSZTORYS ŚLEPY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45442100-8
Roboty malarskie
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Roboty malarskie - biblioteka
Gimnazjum Publiczne w Kłodzku ul. Traugutta 1a
GMINA KŁODZKO
KŁODZKO UL. OKRZEI 8A
ROBOTY BUDOWLANE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
inż. T.Bujnowski
07.04.2011
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
07.04.2011
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
Gim.roboty malarskie - Biblioteka
KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp.
Podstawa
1 KNR-W 4-01
1204-08
Opis
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -Biblioteka /sufit+ściany+ słupy/
Jedn.obm.
m2
2 KNR AT-32
0103-01
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - tynk mozajkowy
m2
3 KNR-W 4-01
1204-01
4 KNR-W 4-01
1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
ków wewnętrznych sufitów
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
ków wewnętrznych ścian
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Wartość
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Słownie: zero i 00/100 zł
-2-
Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 4212
Ilość
Cena jedn.
(6.5*11.8)+
0.00
(6.5+11.8)*
2*3.45 +
(6.0*3.36) =
223.130
(6.5+11.8)*
0.00
2*1.6+ 6.0*
1.6 = 68.160
6.5*11.8 =
0.00
76.700
(6.5+11.8)*
0.00
2*1.85+6.0*
1.85 =
78.810

Podobne dokumenty