Bez rewolucji cenowej Przełomowe zwycięstwo

Transkrypt

Bez rewolucji cenowej Przełomowe zwycięstwo
B E Z P Ł A T N A G A Z E T A S A M O R Z Ą D O WA
www.nowe.siemianowice.pl
3 CZERWCA 2009
„JORDAN”OTWARTY!
foto: MichałTabaka
NR 11 (35)
CZYTAJ STR. 4-5
Uroczyste przecięcie wstęgi przez Jacka Guzego, prezydenta Siemianowic Śląskich (z lewej)
oraz Andrzeja Gościniaka, przewodniczącego Rady Miasta.
W MIEŚCIE
Bez rewolucji
cenowej
Nie będzie radykalnych podwyżek cen wody. Wszystko zależy głównie od decyzji dotyczącej samej energii elektrycznej, jak i polityki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Pewne natomiast jest, że siemianowicka spółka Aqua-Sprint przede wszystkim
stawia na poprawę jakości świadczonych usług. Pomoże w tym między innymi utworzenie w siedzibie spółki – przy ul. 27 Stycznia 1, biura obsługi klienta.
O tym, jak i o pozostałych planach Aqua-Sprint na
najbliższy czas opowiada prezes spółki – Piotr Komraus.
(mit)
CZYTAJ STR. 3
SPORT
Przełomowe
zwycięstwo
MKS Siemianowice Śl. po niezbyt dobrych ostatnich występach (w trzech meczach tylko jeden punkt)
wreszcie odniósł cenne zwycięstwo z Podlesianką Katowice. Według Bogusława Czerwonki, kierownika
siemianowickiej drużyny, ta wygrana może być przełomowa i z pewnością napawa optymizmem przed dwoma ostatnimi spotkaniami w sezonie. Już w najbliższą sobotę MKS podejmować będzie, plasującą się na 5.
miejscu, drużynę MCKS Czeladź. Ostatni mecz w sezonie MKS rozegra na wyjeździe 13 czerwca przeciwko Górnikowi Jaworzno.
(mit)
CZYTAJ STR. 6
■ www.nowe.siemianowice.pl
WYDARZENIA
Memento dla pieszych
Gdybym był prezydentem...
CENTRUM
CENTRUM
Maluchy bardzo chciały zobaczyć gabinet Jacka Guzego.
Prawie 60 prac napłynęło na
konkurs plastyczny zorganizowany przez wiceprezydenta Henryka Ptasznika oraz
klub radnych PiS . Temat jego
brzmiał: „Gdybym był prezydentem, to…”.
Patronat nad konkursem objął prezydent Siemianowic Śląskich Jacek Guzy. Jak się okazało najmłodsi chociaż chętnie
namalowali obrazki konkursowe, to jednak prezydentem stanowczo nie chcieliby być. Na
pytanie dlaczego, po kilku dobrych chwilach stosownych
min, stwierdzili, że „on musi
Przeprowadzka taxi
dużo pisać i siedzieć, i nie ma
czasu, żeby się pobawić”.
To oczywiście nie przeszkadzało, aby wiadomość od prezydenta Jacka Guzego o tym,
że zaprasza wszystkich do
swojego gabinetu, gdzie będzie można zasiąść w jego fotelu i poczuć się włodarzem
miasta, została przyjęta z widocznym błyskiem w oczach.
Zanim jednak laureaci zwiedzili ratusz, zostali obdarowani nagrodami i wieloma
miłymi słowami dotyczącymi ich wizji Siemianowic
Śląskich.
- Wasze spojrzenie na nasze miasto traktuję bardzo
poważnie - powiedział Jacek Guzy. - Dzieci widzą wiele spraw jaśniej. Cieszę się,
że niektóre z waszych prac
przedstawiają to, co już jest
u nas realizowane.
(ew)
CENTRUM
Perełka architektoniczna
Siemianowic Śląskich, jakim jest pałacyk Fitznera,
już niedługo poddana zostanie zabiegom renowacyjnym, dlatego też istniejący przy ul.27 Stycznia postój taksówek trzeba będzie
przenieść i, co należy dodać,
przenieść na stałe.
Po remoncie bowiem, kiedy
placówka ożyje organizowanymi tu imprezami, potrzebne będą przy niej miejsca parkingowe dla gości.
Wobec takiej decyzji, przedstawicielom taksówkarzy
zaproponowano dwa miejsca zastępcze.
Jedno – przy ul. Śmiłowskiego, wzdłuż ogrodzenia szkoły, drugie – przy ul. 1 Maja, od
numeru 8 do kiosku. Po konsultacji, dokonanej w środowisku taksówkarzy, ich reprezentanci stwierdzili, iż, choć
część ich kolegów negatywnie
odniosła się do pomysłu przeniesienia postoju, to ostatecznie bardziej korzystną lokalizacją jest ta wzdłuż ul. 1 Maja
i tam też postój w niedalekiej
przyszłości powstanie.
(ew)
Zostań wolontariuszem!
Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem i pomagać
w imprezach sportowych, jakie odbędą się w ramach
Dni Siemianowic Śląskich
(4-6.09) zgłoś się do referatu rekreacji, sportu i turystyki
– pok. nr 33a, Jana Pawła II 10 , tel. (032) 7605246.
Zapraszamy!
Wizyta wicewojewody
CENTRUM
Na zaproszenie Andrzeja
Gościniaka, przewodniczącego Rady Miasta nasz magistrat odwiedził Adam Matusiewicz, wicewojewoda
śląski. W spotkaniu uczestniczył także Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śl. Poświęcone ono było dalszym
uzgodnieniom dotyczącym
obwodnicy, która z jednej
strony połączyłaby Katowice z autostradą A1, a z drugiej znacznie odciążyłaby
Siemianowice Śl. od ciężkiego ruchu kołowego.
- Jesteśmy w tej kwestii
w stałym kontakcie. Zwłaszcza, że w waszym mieście
działa już specjalny zespół
w tej sprawie, pod kierowni-
ctwem pierwszego zastępcy
prezydenta miasta Dariusza
Bochenka – mówi wicewojewoda Matusiewicz. – I chociaż ze względu na napięty teraz harmonogram spowodowany i eurowyborami
(Adam Matusiewicz startuje z listy PO – przyp. red.)
i moją ukochaną, miesięczną córeczką Aleksandrą, to
ta kwestia jest dla mnie bardzo istotna.
Z kolei dla Jacka Guzego
było to okazją do podziękowania wicewojewodzie za
pomoc w pozyskaniu pieniędzy z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na budowę siemianowickich rond.
(mit)
Redakcja
foto: EwaWyrzykowska
Redakcja „Nowe Siemianowice”,
Urząd Miasta Siemianowice Śl.,
ul. Jana Pawa II 10,
41-100 Siemianowice Śl.
Telefony:
(032) 7 605 307
(032) 7 605 222
Poczta e-mail:
[email protected]
Adam Matusiewicz (w środku) przygotowuje się do wyborów.
Niektórzy mieszkańcy zastanawiają się, co to takiego pojawiło się na ulicach Siemianowic Śląskich. Owe dziwne
malowidła najczęściej określają jako „duszki”. Inni uważają,
że to obrysy zwłok osób, które w przeszłości zginęły w wypadkach samochodowych lub
miejsca zbrodni. Jedno jest
pewne, że zmuszają do myślenia przechodzących przez ulicę
ludzi i o to chodzi.
Z całą pewnością malowidła
sugerują, aby nie przechodzić
przez jezdnię właśnie w tych
miejscach. Na zdjęciu prezentują je dyrektor Zakładu Ulic
i Mostów Marian Jadwiszczok
i nadkomisarz Adam Dragański z siemianowickiej drogówki. Piktogramy zostały umieszczone w miejscach, gdzie przejście przez jezdnię jest najbardziej niebezpieczne. Powstały
w ramach realizowanej w Siemianowicach kampanii „Kierowco, ty też jesteś pieszym”,
w związku z rokiem bezpieczeństwa pieszych.
(ew)
foto: EwaWyrzykowska
Zazwyczaj w pierwszych dniach
czerwca odbywały się „Dni Siemianowic Śląskich”, obfitujące w wiele atrakcyjnych imprez. Co raz
ktoś pyta mnie, co jest z „Dniami
Siemianowic Śląskich”, czy w tym
roku też się odbędą. Uspokajam
wszystkich, że owszem, odbędą
się, tyle że na początku września.
Zmiana terminu organizacji tego wyjątkowego wydarzenia
związana jest między innymi z tym, iż przed budynkiem siemianowickiego Ratusza trwają roboty budowlane. Oto powstaje tam rynek, a pierwszy etap prac ma się zakończyć pod
koniec sierpnia. Uroczyste uruchomienie fontanny ma nastąpić przy okazji właśnie święta naszego miasta i ma mieć
niezwykłą oprawę.
Ale nie jest to powód jedyny. W pierwszych dniach września
obchodzić będziemy 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Prezydentowi Jackowi Guzemu bardzo zależało na tym,
by nadać obchodom rocznicy wybuchu tej najstraszniejszej
z wojen szczególną rangę i by w sposób godny uczcić pamięć
tych, którzy oddali w niej życie za wolną Polskę. Stąd pomysł, by połączyć tegoroczne „Dni Siemianowic Śląskich”
z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Nie przypadkiem więc gwiazdą tegorocznych „Dni Siemianowic Śląskich” będzie szwedzki zespół „Sabaton”, który
znany jest w Polsce głównie dzięki utworowi „40 : 1”, w którym to opiewa on bohaterstwo polskich żołnierzy walczących we wrześniu 1939 roku pod Wizną.
720 polskich żołnierzy, dowodzonych przez kapitana
Władysława Raginisa, nie ulękło się potężnych sił Wehrmachtu i przez pięć dni odpierało falowe ataki wroga.
Tytuł „40 : 1” nawiązuje do przewagi, jaką posiadali Niemcy
nad broniącymi się pod Wizną Polakami, porównywanymi
przez szwedzkich muzyków do spartańskich wojowników,
którzy w 480 roku p.n.e. pod wodzą króla Leonidasa bronili
wąwozu termopilskiego.
Wojciech Kempa
Redaktor Naczelny
■ www.nowe.siemianowice.pl
Piktogramy zmuszają do myślenia.
Jesteście naszą skarbnicą
CENTRUM
Na uroczystości w siemianowickim Urzędzie Stanu Cywilnego po raz kolejny pojawili się ci, którzy w zgodzie
i miłości przeżyli wspólnie
50 a nawet 60 lat. Złote Gody
obchodzili: Halina i Cezary Braunowie, Anna i Karol
Gajdowie, Marianna i Jan Latosowie, Marianna i Teodor
Nowakowie, Aniela i Gerard
Stachulowie, Maria i Zygmunt Wawiernia oraz Irena
i Fryderyk Gruszkowie.
Diamentowe Jubileusze mieli
natomiast Irena i Franciszek
Olejnikowie, a także Małgorzata i Wacław Ślifirscy.
- Jesteście naszą prawdziwą
skarbnicą – zwrócił się do jubilatów prezydent Jacek Guzy,
który wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Krupskim wziął udział
w uroczystości. – To przecież wy położyliście podwaliny pod nowe Siemianowice
i to wy uczycie nas zgody, miłości, tolerancji – wartości potrzebnych nie tylko w rodzinie, ale i w życiu publicznym.
(ew)
Podziękowania dla proboszcza
MICHAŁKOWICE
Andrzej Gościniak, przewodniczący siemianowickiej Rady
Miasta wraz z Grzegorzem Jurkiewiczem, wiceprzewodniczącym RM odwiedzili proboszcza parafii pod wezwaniem
Michała Archanioła – księdza
Eugeniusza Kurpasa. Krótkiemu, ale rzeczowemu spotkaniu przyświecały podziękowania za obecność i przemówienie podczas kwietniowej sesji
RM.
- Wprowadzamy nowy zwyczaj i szczególnie szacownym
gościom, którzy zdecydowali się skorzystać z zaproszenia
i przybyli na naszą sesję, składamy osobiście pisemne podziękowania oraz wręczamy
pamiątkowe zdjęcie – wyjaśnia
przewodniczący Gościniak.
- Bardzo dziękuję, to rzeczywiście piękny obyczaj – podsumował wyraźnie mile zasko-
foto: EwaWyrzykowska
OD REDAKCJI
foto: Szymon Duczek
2
czony ks. Eugeniusz Kurpas.
Przypomnijmy, że obecny
proboszcz michałkowickiej
parafii przez 13 lat był dziekanem siemianowickiego dekanatu. I właśnie na kwietniowym posiedzeniu złożono kapłanowi podziękowania
w imieniu prezydenta miasta oraz RM za wieloletnią
współpracę.
(mit)
■ www.nowe.siemianowice.pl
W MIEŚCIE
Bez radykalnej
podwyżki cen wody
Rozmowa z Piotrem Komrausem, prezesem spółki Aqua-Sprint
Wojciech Kempa: – Czy po
tych wszystkich zmianach
mieszkańcy będą za wodę
i odprowadzanie ścieków płacili więcej niż dotychczas, czy
mniej?
Piotr Komraus: – W najbliższym czasie nie należy spodziewać się jakichś radykalnych
zmian. Nie będzie żadnej rewolucji cenowej. Cena, jak wiadomo, jest elementem taryfy, którą
zgłasza przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne prezydentowi
miasta, i która następnie trafia
pod obrady Rady Miasta. Elementami taryfy są m.in.: cena
energii elektrycznej, cena zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, który jest tu monopolistą,
amortyzacja i poziom inwestycji. Nie przewidujemy wstrząsów, aczkolwiek kilkunastoprocentowy wzrost ceny w tym
roku pokazuje, że dostawca
wody, czyli GPW potrafi podnieść cenę. Jak wspomniałem,
niezależnie od nas. Ważnym
elementem kształtującym taryfy jest poziom zakładanych inwestycji, które z kolei przełożą się
na cenę wody w przyszłości. Jesteśmy obecnie po wstępnej analizie, która wskazuje, że cena wody
wzrośnie podobnie jak w ubiegłym roku, o ile jej cenę podniesie
GPW i o tyle, o ile podrożeje energia elektryczna. Na pewno nie będzie to jednak wzrost radykalny.
WK: – Jakie inwestycje będą
prowadzone w najbliższym
czasie?
Piotr Komraus: – Będziemy kontynuowali inwestycję
w Michałkowicach, gdzie re-
alizowana jest wymiana sieci
wodno - kanalizacyjnej. Myślimy o inwestycjach na Ptasim
Osiedlu, jak również będziemy przystępować do realizacji inwestycji, nie związanych
z tymi, do których podchodziło dotychczasowe Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Katowice”.
To my nareszcie będziemy decydowali, o tym w jakiej kolejności i jak duże środki na sieci
będą przeznaczane. To my będziemy uprawnieni o występowanie o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne. Do
tej pory byliśmy pozbawieni tej
możliwości, gdyż Siemianowice nie były właścicielem sieci.
WK: – Czy poza zarządzaniem gospodarką wodną
Aqua-Sprint przymierza się
do jakichś innych przedsięwzięć gospodarczych?
Piotr Komraus: – W nadcho-
dzącym roku chcemy skupić się
przede wszystkim na wodzie
i ściekach, na poprawie jakości
świadczonych usług. Pragniemy by nasi klienci mieli zapewnione godne warunki, by mogli przyjść do firmy, przedyskutować sprawę projektów, przyszłych przyłączeń, uzyskanych
warunków przyłączeniowych
i by w godnych warunkach mogli uiścić opłatę za wodę. Dziś te
warunki odstają od oczekiwań
naszych klientów. Chcemy położyć nacisk na poprawę sposobu i czasu usuwania awarii.
Chcemy stworzyć i opublikować regulamin, który precyzyjnie będzie określał, w jakim
terminie, w jakim czasie dana
awaria będzie musiała być usunięta. Chcę wprowadzić analizę
i monitoring, które będą publikowane raz do roku w formie
raportu i będą pokazywać jakość świadczonych usług w re-
lacji do lat poprzednich. Dążę
do wprowadzenia monitoringu
elektronicznego, opomiarowania naszych sieci, jak również
zakładania czujników, za pomocą których będziemy szybko reagować na wszelkie awarie. Tym samym doprowadzimy do obniżenia strat wody.
WK: – Aqua-Sprint zajmuje
duży budynek, atrakcyjnie położony. Czy w związku z tym
są jakieś plany?
Piotr Komraus: - Tak. Budynek w tej chwili ma swoją drugą młodość. Firma zajmuje kilka pomieszczeń na
pierwszym piętrze. Właśnie
ze względu na doskonałe położenie, w pobliżu przystanków autobusowych, na parterze organizujemy biuro obsługi klienta. Położenie budynku
stanowi także handicup w rozmowach z przyszłym operatorem, któremu będziemy chcieli powierzyć bieżącą obsługę
i utrzymanie sieci. Inwestycje
pozostawiamy u siebie. Operatorowi, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, będziemy starali się, by swoją siedzibę zlokalizował właśnie w tym
budynku. Korzyść z tego będzie
podwójna. Z jednej strony będziemy go mieli, jak to się mówi,
pod ręką, z drugiej zaś – jako
firma zarejestrowana w Siemianowicach – będzie zmuszony u nas odprowadzać swoje podatki. Pozostałe pomieszczenia
już są wynajmowane przez firmy zewnętrzne i nowopowstające
w naszym mieście podmioty gospodarcze.
Rozmawiał: Wojciech Kempa
Piknik z ideą w tle
Już 5 i 6 czerwca w Siemianowicach Śląskich odbędzie się
Piknik Ekologiczny.
Wszystko rozpocznie się
w pierwszy piątek czerwca,
o godz. 21.40. Na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”,
wystartuje pierwsza grupa
w nocnym, godzinnym, biegu ekologicznym. Start drugiej grupy przewidziano na
godz. ok. 23. Przypomnijmy, że zeszłoroczny zwycięzca: Stanisław Cembrzyński
z Jaworzna w ciągu 60 minut przebiegł rekordowy dystans 16451 m. Z kolei wśród
płci pięknej bezkonkurencyjna okazała się Beata Wrońska
z Jasła, która uzyskała także
rekordowy wynik: 13594 m.
Na dobre Piknik Ekologiczny
rozkręci się następnego dnia,
6 czerwca w Parku Miejskim w Siemianowicach Śl.
Od godz. 11 do 17 rozdawane będą sadzonki, dzięki którym Siemianowice Śl. stają się
jeszcze bardziej miastem zielonym i proekologicznym.
Przewidziano również dwa
konkursy: plastyczny i fotograficzny – rzecz jasna o tematyce ekologicznej. Gry i zabawy z pewnością znakomi-
cie urozmaicą czas spędzony
w uroczej scenerii parku.
- Przy okazji będziemy promować selektywną zbiórkę
odpadów oraz zbieranie surowców wtórnych. Będzie
można też pozbyć się bezpłatnie zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego –
zaznacza Artur Kledzik, kierownik referatu ochrony środowiska.
Nie zabraknie także części
rozrywkowej. Na scenie Amfiteatru Miejskiego najpierw,
od godz. 15 do 19.30, zaprezentują się zespoły tanecznowokalne z Siemianowickiego
Centrum Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury im. dra H. Jordana. Potem
swoje nieprzeciętne umiejętności muzyczne przedstawi
inny zespół z naszego miasta:
Granda.
Zdecydowanie
największa gwiazda wystąpi na sam
koniec części artystycznej.
O dobrą zabawę na widowni
zadbają Elektryczne Gitary.
Wstęp na oba koncerty jest
darmowy, ale trzeba się liczyć
z ograniczoną liczbą miejsc.
Wejściówki będą rozdawane
podczas całego Pikniku Ekologicznego.
(mit)
■ www.nowe.siemianowice.pl
RADA MIASTA
O Metropolii
„Silesia” i nie tylko
Po ustaleniu ostatecznego porządku obrad czwartkowej
(28.05) sesji Rady Miasta i po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia doszło do prezentacji – tym razem
poświęconej Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu.
- Związek 14 miast na prawach powiatu, w sumie liczący
blisko 2 mln mieszkańców, powstał w 2007 r. – rozpoczął
Piotr Popiel, dyrektor GZM.
Siemianowiccy radni i zebrani goście, jako jedni z pierwszych mogli usłyszeć, że przyjęto wreszcie pełną, oficjalną
nazwę związku. Teraz to Górnośląski Związek Metropolitalny „Silesia” – w skrócie Metropolia „Silesia”.
Po prezentacji kolejnym punktem była informacja prezydenta miasta z działalności międzysesyjnej.
Jacek Guzy rozpoczął od kwestii związanej z mieszkaniami
pokopalnianymi i pohutniczymi i problemem tamtejszych
lokatorów z wykupem własnego M.
- Spotykam się w tej sprawie z posłami i senatorami różnych
opcji politycznych, by stworzyć wreszcie odpowiednie prawo. Moim zdaniem jest szansa na porozumienie ponad podziałami – uważa prezydent Siemianowic Śl.
Następną, poruszoną przez Jacka Guzego, sprawą były
utrudnienia – związane z prowadzonymi inwestycjami
(budowa ronda, Rynku Miejskiego etc.) – w poruszaniu się
po naszym mieście.
- A już za chwilę kolejne wyzwania. 2 czerwca rusza rewitalizacja zewnętrzna naszego Ratusza. Pamiętajmy też o zbliżającym się otwarciu Kompleksu Sportowego „Sporcik”.
Rondo „Siemion” będzie zaś gotowe w sierpniu. Jeżeli chodzi o finanse, to cały czas czynimy starania o pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz. I tak na przykład udało się uzyskać 1 mln 300 tys. zł na rondo „Maciej”. Pozytywnie zaopiniowano nasze wnioski dotyczące dotacji na Kompleks
Sportowy „Michał”, „Sporcik” i boisko „Jordan” – wyliczał
prezydent Guzy.
Następnie odpowiednie informacje przekazał Piotr Komraus, prezes spółki Aqua-Sprint, który przypomniał
o majowej konferencji poświęconej partnerstwu publicznoprywatnemu w gospodarce wodno-ściekowej.
- Gościliśmy u nas przedstawicieli największych na świecie firm zajmujących się zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową. W miniony zaś poniedziałek Aqua-Sprint
i Siemianowice Śląskie – jako pierwsi w Polsce – rozpoczęli postępowanie o udzielenie koncesji na roboty budowlane
i usługi w tej dziedzinie – podzielił się swoją wiedzą z zebranymi prezes Komraus.
Kolejną osobą, która zajęła miejsce na mównicy był Dariusz
Bochenek, pierwszy zastępca prezydenta Siemianowic Śląskich, który dzień wcześniej, razem z Piotrem Madeją, sekretarzem miasta, uczestniczył w posiedzeniu Senatu RP.
- Marszałek Senatu wręczył mi dokument zawierający
uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego, współtwórcy II Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział
Dariusz Bochenek.
Potem przyszedł czas na interpelacje radnych. I tak m.in. Jerzy Dinges zwrócił uwagę na konieczność zmiany trasy linii
autobusowej nr 190; Grażyna Bartel zaapelowała o stworzenie miejsca parkingowego przy ul. Leśna 5; Grzegorz Jurkiewicz zaakcentował potrzebę przekazania środków finansowych na remont kaplicy przy ul. Orzeszkowej; Danuta Sobczyk zaś – w nawiązaniu do ostatnich wydarzeń na
basenie w Jaworznie (wyciek chloru – przyp. red.) – zwróciła się o kontrolę siemianowickich basenów.
Po interpelacjach radni zaczęli debatować nad głównym tematem sesji: informacji na temat ochrony zdrowia, jako zadaniu gminy. Stosowną prezentację w tym względzie przedstawił Zygmunt Klosa, dyrektor śląskiego oddziału NFZ.
Wśród później przyjętych uchwał znalazła się m.in. ta dotycząca utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej, jak też ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim.
Michał Tabaka
3
■ www.nowe.siemianowice.pl
■ www.nowe.siemianowice.pl
JORDAN
Jest super!
Monika Frank, 10 lat
Bardzo mi się tutaj podoba.
Przychodzę tutaj chętnie na
półkolonie, a z klasą ze szkoły
na naukę tańca. Boisko do piłki nożnej jest super. Jeszcze tak
fajnego nie widziałam. Na pewno będę z niego sama korzystać
z kolegami i koleżankami.
Z wujkiem w piłkę
Oliwia Mika, 10 lat
Kiedyś chodziłam do Młodzieżowego Domu Kultury „Jordan” na tańce, naukę malarstwa
i zajęcia komputerowe. Chociaż
jestem dziewczyną, to bardzo
lubię grać też w piłkę nożną.
Zawsze gram z wujkiem. Może
zagram z nim też tutaj.
Na półkolonie
Jakub Jachimczyk, 11 lat
Młodzieżowy Dom Kultury im. dra Henryka Jordana znowu rośnie w siłę.
Teraz mogą odbywać się tutaj piłkarskie turnieje z prawdziwego zdarzenia; pierwszy już za nami
J
esteśmy na początku długiej i krętej drogi. Ale na
jej końcu czekają na nas
nowe, wspaniałe Siemianowice – zwrócił się do zebranych podczas uroczystego
otwarcia boiska „Jordan” Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śl.
O tym, że nasze miasto
zmienia się nie trzeba nikogo przekonywać. Przecież wystarczy się rozejrzeć. Poprawia się sieć komunikacyjna (nowe ronda,
nowe miejsca parkingowe,
jak przy ul. Michałkowickiej), budowany jest Rynek Miejski, powstaje Park
Tradycji Górnictwa i Hutnictwa. Coraz potężniejsza
W turnieju piłkarskim wzięło udział osiem reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych.
jest nasza baza sportowa –
Zdecydowanie najlepsi okazali się gospodarze.
zmodernizowany Kompleks
Sportowy „Michał”, nieba- Podczas uroczystego otwarcia Zanim rozpoczął się pierwszy piłkarzy, w tym obowiązkowem otwierany Kompleks boiska „Jordan” nie zabrakło na nowym boisku turniej pił- wo jedną przedstawicielkę
Sportowy „Sporcik” i właś- przedstawicieli władz Siemia- karski szkół ponadgimnazjal- płci pięknej. Jak się okazało –
nowic Śląskich, jak i tutejszej nych głos ponownie zabrała każdy mecz trwał 10 minut –
nie boisko „Jordan”.
Rady
Miasta. dyrektor MDK.
Budowa sporliczyło się przede wszystkim
Obecny był rówtowych obiektów to jednak nie Budowa obiektu nież ksiądz Stanisław Nocoń,
sztuka dla sztuproboszcz parafii
ki. Tutaj chodzi
trwała około
pod wezwaniem
o coś innego.
Św. Krzyża.
- Te wszystkie boi8 miesięcy;
Na początku Joska i kompleksy
są i będą dostęp- koszt inwestycji: anna Książek,
dyrektor Młone dla wszystkich
dzieżowego
– wyjaśnia prezyok. 700 tys. zł
Domu Kultury
dent Guzy. – Nie
im. dra H. Jordama takiej sytuacji,
że na przykład z boiska „Jor- na, przywitała obecnych godan” korzysta wyselekcjono- ści. Później wychowankowie
W części artystycznej zaprezentował się m.in. zespół „Kleks”.
wana przez kogokolwiek gru- placówki przybliżyli zebrapa. Każdy może przyjść i po- nym jej historię (czytaj obok), - Mam nadzieję, że ten obiekt dobre zgranie. Zdecydowagrać. W ten sposób dbamy a następnie zaprosili na wy- jeszcze bardziej rozszerzy nie najlepiej z tej próby wyszli
o rozwój młodych ludzi, ale stępy artystyczne (zaprezen- młodym ludziom możliwość gospodarze. Pierwsze miejsce
także zagospodarowujemy ich tował się m.in. zdobywający spędzania wolnego czasu. Pa- zajęła drużyna MDK „Jorczas wolny, co z pewnością ma liczne nagrody na młodzie- miętajcie: nasze boisko jest dan” I, drugie MDK „Jordan”
wpływ na poziom bezpieczeń- żowych festiwalach zespól ta- własnością wszystkich miesz- II, a brązowe medale przykańców Siemianowic Ślą- padły w udziale reprezentacji
neczny „Kleks”).
stwa w naszym mieście.
skich – zaakcentowała Joan- Zespołu Szkół Technicznych
na Książek.
i Ogólnokształcących „MeriPotem nastąpiło uroczyste po- tum”. Najlepszym strzelcem
święcenie „Jordana” i przecię- okazał się Paweł Bejm, a najcie wstęgi przez Jacka Guze- lepszym bramkarzem Ługo oraz Andrzeja Gościniaka, kasz Pliszek (obaj MDK „Jorprzewodniczącego RM.
dan” I).
Po oficjalnej części cały te- - To pierwszy, ale z pewnośren MDK im. dra H. Jorda- cią nie ostatni turniej na tym
na zamienił się w wielki plac boisku; więc do rewanżu bęgier i zabaw (to dla najmłod- dzie jeszcze nie jedna okazja
szych), a na samym boisku – mówi Małgorzata Pichen,
rywalizację rozpoczęło osiem kierownik referatu rekreacji,
ponadgimnazjalnych drużyn. sportu i turystyki.
Każda z ekip liczyła siedmiu
Michał Tabaka
Obiekt poświęcił ksiądz Stanisław Nocoń.
Piłka i taniec
Patryk Śmigoń, 10 lat
Niekiedy przychodzę tutaj pograć w piłkę. Teraz na pewno
będę przychodził częściej. Boisko bardzo mi się podoba. Dobrze, że je wybudowali. Chodzę
też do Młodzieżowego Domu
Kultury „Jordan” na naukę tańca. To super sprawa. Ale jednak
wolę piłkę nożną.
Alternatywa dla osiedli
Dawid Jaskuła, 16 lat
To boisko pomoże młodym ludziom. Dzieci, które mieszkają na pobliskich osiedlach, teraz
będą miały gdzie grać. Nie muszą kopać piłki między blokami,
gdzieniezadowoleniludzieczęsto
wzywają policję, czy straż miejską. Jak będzie okazja, to sam tu
będę przychodził pograć.
Dzięki koleżance
Anna Spuła, 17 lat
Nowe boisko jest rewelacyjne.
Można pograć, potrenować,
czy po prostu spotkać się. Może
to dziwne, ale bardzo interesuję
się piłką nożną. Dwa lata temu
koleżanka mnie namówiła i się
wciągnęłam. Teraz gram, kiedy
jest tylko okazja.
not. (mit)
foto:Wojciech Kempa
foto:Wojciech Kempa
Najbardziej tutaj lubię gry i zabawy. Szybko czas mija. Tym
chętniej przyjdę do Młodzieżowego Domu Kultury „Jordan” na półkolonie w wakacje.
No i można tutaj zawsze pograć w moją ulubioną dyscyplinę: piłkę nożną. Teraz tym bardziej.
Boisko
dla wszystkich
foto:Wojciech Kempa
4
■ www.nowe.siemianowice.pl
JORDAN
■ www.nowe.siemianowice.pl
Powrót na swoje
dawne miejsce
Był najlepszą placówką w całym województwie. Miesięcznie uczestniczyło w zajęciach na jego terenie około tysiąca dzieci,
działała tu nieprzebrana liczba kółek zainteresowań i cztery potężne pracownie.
S
iemianowicki obiekt, gier i zabaw przy muzyce dla obiad, po obiedzie wszyscy
odrabiali lekcje przy pomozałożony w 1938 roku, najmłodszych.
był jednym z najpięk- Jak więc widać propozy- cy wychowawców, później
niejszych ogrodów jordanow- cji było tak wiele, że nie dzi- uprawialiśmy różnego roskich na Śląsku. Zadecydo- wi fakt, iż każdego dnia przy- dzaju gry sportowe: dwa ogwały o tym nie tylko obfitość chodziło tu od stu do dwustu nie, siatkówkę, palanta, koszykówkę. W zajęciach był
zieleni i uroki krajobrazu, ale dzieci.
też funkcjonalny budynek Kierująca Młodzieżowym czas na wszystko – na naukę,
wyposażony w dużą, słonecz- Domem Kultury, a potem sport, zabawę, zajęcia mujeszcze przez 15 zyczne, chór, zajęcia taneczną salę, basen,
lat będąca in- ne, czytelnictwo. Prowadzookolone żywostruktorką Te- ne były także rozmowy wypłotami boiska,
Od zawsze
resa Weintrit, chowawcze, młodzież uczyła
natryski, szatnie,
p i a s k ow n i c e , charakterystyczna wspomina, że się życia. Ogromnym zaufanawet ci, którzy niem darzyliśmy wychowawtor saneczkowy,
liczne szwedzkie
dla tej placówki na podwórkach ców. Zajęcia nastawione były
nie przebiera- na szeroki i wszechstronny
urządzenia gimnastyczne, sprzęt
była wyjątkowa li w słowach, po rozwój osobowości człowieka
przekroczeniu (…) W Jordanie przeżyłam
do sportów ziprogów placów- pierwszą miłość, uczono tam
mowych.
atmosfera
ki zachowywa- szacunku, miłości do bliźnieWszystko
to
sprawiło,
że oraz pedagodzy li się bez zarzutu, go. Dużo pracowaliśmy spotak działała na łecznie na rzecz Jordanu”
ogród
jordanich tutejsza at- Ta wyjątkowa – bo o zupełnie
nowski, reaktyz pasją
mosfera i tak ce- wyjątkowej, rodzinnej atmowowany dzięki
nili sobie moż- sferze – placówka, była powostaraniom buri powołaniem
liwość uczestni- dem do dumy nie tylko miamistrza Wiktoczenia w prowa- sta, ale i całego województwa.
ra Chruściela 28
Z tej też przyczyny wojewoda
czerwca 1945 roku, położo- dzonych tu zajęciach.
ny na skraju miasta, z pobli- Nie mogło być inaczej, sko- Jerzy Ziętek bywał tu częstym
skim parkiem i ogródkami ro instruktorzy byli ludźmi gościem, przywożąc do siedziałkowymi oraz bażanciar- nie liczącymi dla dzieci cza- mianowickiego Jordanu roznią, spełniał doskonale swoją su, ale kontakty z nimi, pra- maite, stołeczne delegacje.
cę nad ich rozwojem i wycho- Chyba nie ma siemianowiczafunkcję.
Początkowo magnesem przy- waniem, traktujący jako swo- nina, który nie miałby własnych wspomnień związanych
ciągającym dzieci do sie- je posłannictwo.
mianowickiego ogrodu jor- – Do nich należeli między z Młodzieżowym Domem
danowskiego były… dary innymi Małgorzata Skwara, Kultury im. dra H. Jordana.
z UNRRA (ówczesnej filii Mariusz i Irena Kmieć, Iwo- – Ciągle się tu przychodziło.
ONZ), szybko jednak zaczę- na Talatycka, Joanna Tobo- Umawialiśmy się w Jordanie
ły tu licznie ściągać z inne- rek, Małgorzata Kałan, Piotr na mecze także z chłopakago powodu. Po prostu było tu Weintrit, Małgorzata Woj- mi spoza miasta na przykład
tyna, Anna Szanecka, Alek- z katowickiego Tysiąclecia
ciekawie!
Szczególną popularnością sander Fojta, Krystian Ha- – prezydent Jacek Guzy jest
wśród młodzieży cieszyły dasz, Anna Mucha, Jadwiga jednym z tych, którym spęsię zespoły turystyczne pro- Koenig – wylicza pani Teresa dzone tu w młodzieńczych
wadzone przez Małgorzatę i mogłaby tak jeszcze długo, latach chwile, głęboko zapisały się w sercu.
Skwarową i Annę Szanecką. bo jeszcze ktoś i jeszcze…
Dlatego po otwarDziałały też koła żywego sło- Sama też do nich
ciu nowego boiska
wa, teatralne, plastyczne, ro- należała, choć to
bót ręcznych, czytelnicze, rę- już wiemy z inNiejedna osoba ze sztuczną trawą
przy MDK, paźródła:
kodzieła artystycznego, ra- nego
dio-techniczne, modelarskie, „Zajęcia w Jor- właśnie w Jordanie trząc z nieukrywaną radością na
miały
majsterkowiczów, gospodar- danie
stwa domowego, fotograficz- szczególny chaprzeżyła swoją już grających tu
w piłkę chłopców,
ne, szachowe, filatelistycz- rakter, imitowane, tenisa stołowego, ochro- ły bowiem życie pierwszą miłość na dzieciaki z pobliskiej „szóstki”
ny środowiska naturalnego rodzinne – czyprzyprowadzone
tamy we wspoi geograficzne.
Ci, którzy lubili śpiewać i tań- mnieniach Anastazji Hole- tu na lekcję wf, prezydent staczyć mogli realizować swoje ckiej, niegdyś nauczycielki nowczo stwierdza:
pasje w zespole „Siemianie” Szkoły Podstawowej nr 20. – Jordan musi wrócić do tej pooraz „Ale” i „Orff ”. Prowa- – Zaraz po zakończeniu za- zycji, którą zajmował w miedzony był wstępny kurs tań- jęć w szkole, dzieci biegły do ście dawniej.
ca towarzyskiego oraz zespół Jordanu, o godzinie 14 był
Ewa Roch - Wyrzykowska
5
■ www.nowe.siemianowice.pl
■ www.nowe.siemianowice.pl
SPORT
Dwumecz z Polonią
Do niecodziennych spotkań sportowych dojdzie już
w najbliższą niedzielę, 7 czerwca na Kompleksie Sportowym „Siemion”. Najpierw (godz. 15.30) drużyna hokeja na
trawie MKS Siemianowice Śląskie zmierzy się z TMH Polonia Bytom – ekipą hokeja na lodzie. Jeszcze ciekawiej może
być o godz. 17, kiedy rozpocznie się pojedynek piłkarski.
Gospodarze (MKS Siemianowice Śl.) podejmie pierwszoligowca - KS Polonię Bytom SA.
Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na sfinalizowanie leczenia i rehabilitację Sebastiana Rot. Ten sześciolatek
cierpi na Dystrophie Musculorum typ Duchenne’a (ogólny
zanik mięśni).
Sponsorem niedzielnej gali jest m.in. siemianowicki Urząd
Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. Wstęp 2 zł. Zapraszamy!
(mit)
Rejter i długo nic
Podczas V GPP wystartowało 428 skaciorzy.
Znakomita postawa Zbigniewa Rejtera (Klub Skatowy „Chemik” Siemianowice Śląskie) podczas rozegranej
ostatnio (31.05) piątej odsłony tegorocznego cyklu Grand
Prix Polski. Siemianowiczanin uplasował się na bardzo
wysokiej, piątej lokacie – wśród 428 skaciorzy.
Bezkonkurencyjny okazał się Józef Kuźnik (KS „Mifama”
Mikołów), który podium podzielił z Franciszkiem Polokiem (KS „Forteca Świerklany) oraz Ryszardem Toborem (Towarzystwo Skatowe „Iskra” Lasowice). Poza doskonałym występem Rejtera na próżno szukać innych, pozytywnych akcentów z Siemianowic Śląskich. Owszem,
wśród przedstawicielek płci pięknej kolejny raz najlepsza
była Helena Broda – dawniej reprezentantka KS „Chemik”
Siemianowice Śl; dzisiaj: KS „Amicus” KWK Staszic Katowice. I na tym koniec. Nie licząc Zbigniewa Rejtera najlepszym naszym skaciorzem był Piotr Prauze (KS „Chemik”
Siemianowice Śl.), który został sklasyfikowany ostatecznie
na 71. miejscu. Z kolei wśród broniących barw innego siemianowickiego klubu – KS „Grin” Siemianowice Śl. najlepsze miejsce (116.) uzyskał Andrzej Szober.
W klasyfikacji generalnej na czele Henryk Malewicki (KS
„Szombierki” Bytom). Na 19. miejscu plasuje się Andrzej
Rusecki (KS „Chemik” Siemianowice Śl.).
Kolejna odsłona GPP – okręgu pomorsko-kaszubskiego
już 20 czerwca. Wcześniej (7.06) IV kolejka ligi centralnej. Przypomnijmy: startujący w rozgrywkach II ligi AKS
„Chemik” zajmuje na razie 3. miejsce.
(mit)
Trafione zmiany
J
W trzech poprzednich meczach MKS Siemianowice Śląskie zdobył ledwo jeden punkt.
Ostatni pojedynek z Podlesianką Katowice okazał się jednak przełomowy
eszcze przed wyjściem na
katowicką murawę taktyka
siemianowickich
piłkarzy była prosta: gramy
z kontry, nie odsłaniamy się.
I pewnie tak potoczyłby się
cały pojedynek (30.05) z Podlesianką Katowice. Gdyby
nie gapiostwo lewej formacji
MKS, która musiała pewnie
grupowo zamknąć na chwilę oczy przy rzucie z autu, potem poszło dośrodkowanie
i w 36. minucie było 1:0.
- To nieco pomieszało nam
szyki – przyznaje Bogusław
Czerwonka, kierownik drużyny z Siemianowic Śl. –
Dalsza gra tylko i wyłącznie
z kontry nie miała żadnego
sensu. Przecież zależało nam
na zdobyczy punktowej.
Dlatego MKS zaczął grać pozycyjnie i – o dziwo – naszym
piłkarzom wychodziło to bardzo dobrze.
- Bez dwóch zdań mieliśmy
więcej z gry. Stwarzaliśmy
sytuacje bramkowe, ale niestety kolejny raz zawodziła skuteczność – twierdzi
Czerwonka.
Pierwsza połowa kończy się
jednobramkowym prowadzeniem gospodarzy. W szatni zawodnicy MKS słyszą, że
z ich grą nie jest źle, ale przecież zawsze może być jeszcze
lepiej i ze wszystkich sił trzeba dążyć co najmniej do wyrównania. Trener siemianowiczan decyduje się od razu
na dwie zmiany. Na murawie
pojawia się Marcin Ćwielong
foto:Wojciech Kempa
Zuzanna Majewska na Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym Młodzików, które odbywały się w Krakowie oraz jej
klubowa koleżanka z MKS Siemianowice Śląskie Dajana Jastrzębska zaprezentowały bardzo ładną grę i ambitną postawę – 9. miejsce drużynowo oraz 5. w deblu (Zuzi wraz
z opolanką Pauliną Knyszewską) – to sukces młodych, debiutujących na zmaganiach tej rangi, zawodniczek.
Już sam awans do grona 16 najlepszych zespołów ubiegających się o mistrzostwo Polski w tenisie stołowym młodzików był dla siemianowiczanek – Zuzanny Majewskiej i Dajany Jastrzębskiej – dużym sukcesem.
- W ćwierćfinale debel z naszą zawodniczką trafił na późniejszą mistrzowską parę, gdyby nie to, bardzo prawdopodobne, że Majewska stanęłaby na podium – twierdzi trener
MKS Siemianowice Śląskie Jerzy Malcherek.
(ew)
Nasi piłkarze wierzą w spory dorobek punktowy w ostatnich meczach sezonu.
i Łukasz Mitas. Jak się później
okazało to posunięcie było
kluczem do sukcesu.
- Po zmianach nasza gra jeszcze bardziej nabrała rumieńców. Piłka była coraz szybciej
wymieniana, obrona przeciwnika była w coraz większych
opałach – mówi kierownik
MKS Siemianowice Śl.
Rzeczywiście, wyrównująca bramka wisiała na włosku.
I wreszcie padła. W 73. minucie Marcin Ćwielong otrzymał prostopadłe podanie za
plecy obrońcy, wygrał pojedynek biegowy i na jego drodze
stał już tylko golkiper Podlesianki Katowice. Siemianowiczanin wyszedł z tego pojedynku zwycięsko i było 1:1.
Od tego czasu gospodarze
skupili się już przede wszystkim na obronie wyniku. Nie
zabrakło taktycznych zagrań
po stronie katowiczan – przeprowadzono cztery zmiany. Jak się okazało tego dnia
szczęście bardzo uśmiechało
się jednak do gości. Rzutem
na taśmę, w 90 minucie Łukasz Mitas drugi raz pokonał
bramkarza Podlesianki ustalając końcowy wynik. MKS
wygrał (2:1) pierwszy mecz
od czterech spotkań.
- Bardzo potrzebowaliśmy
tego zwycięstwa – nie ukrywa Bogusław Czerwonka. –
To było dla naszych chłopców
takie przełamanie moralne
i psychiczne.
Według szkoleniowców MKS
wygrana z Podlesianką może
skutkować dobrą grą w kolejnych, dwóch ostatnich w tym
sezonie, meczach. Najpierw
(6.06) siemianowiczan czeka pojedynek z plasującą się
na 5. miejscu drużyną MCKS
Czeladź.
- To będzie ciężki mecz. Nie
można jednak z góry gdybać,
jaki będzie wynik. Prawdziwi sportowcy zawsze walczą
o zwycięstwo. Wszystko, jak
zwykle, zweryfikuje boisko –
twierdzi Czerwonka.
Ostatni mecz w sezonie
MKS rozegra na wyjeździe
13 czerwca przeciwko Górnikowi Jaworzno.
Michał Tabaka
Zmarnowany wysiłek
Michałkowickie
Mustangi
w fatalnym stylu przegrały walkę o awans do hokejowej pierwszej ligi. W decydujących meczach z „Wartą” Poznań michałkowiczanie zagrali bez kilku podstawowych zawodników i w efekcie wysoko
przegrali, tracąc w dwumeczu
w sumie aż 19 bramek, sami
zaś strzelając zaledwie 5.
- Ja sam nie mogłem jechać
– powiedział po przegranym
meczu Mustangów z Wartą w stosunku 2:13 Michał Pajek. – Mecze rozgrywane były
w fatalnym terminie: w czwartek i piątek. Nie wiem, dlaczego nie można ich było zorganizować w weekend. Skutek
był taki, że pięciu zawodników
nie mogło pojechać do Pozna-
foto: Szymon Duczek
Dobra gra
w Krakowie
foto: MP
6
Michał Pajek - jeden z wielkich nieobecnych.
nia i w tak ważnych meczach
drużyna nie miała składu.
W czwartkowym pojedynku,
przegranym przez michałkowiczan 3:6, w drużynie Mustangów wystąpił trener Tomasz Kawa. Tylko dzięki temu
udało się zebrać „jedenastkę”.
O przegranej naszych hokeistów zdecydowała pierwsza
połowa meczu, po której Mustangi przegrywały 0:3. W drugiej połowie gospodarze nie
dali sobie wydrzeć zwycięstwa.
Co prawda Mustangi zdobyły trzy gole, ale tyle samo razy
piłkę z siatki musiał wyjmować
nasz bramkarz. Zdaniem Tomasza Kawy, na postawę naszych hokeistów – oprócz ewidentnych problemów kadrowych – wpływ miało zmęczenie podróżą.
W kolejnym, rewanżowym
spotkaniu Tomasz Kawa nie
mógł już wystąpić i Mustangi wyszły na boisko w „dziesiątkę”, zaś mecz kończyły
w „dziewiątkę”.
- Cały rok pracowaliśmy, by
zagrać w barażach o awans do
pierwszej ligi i cały ten nasz
wysiłek został zaprzepaszczony – podsumował Pajek. –
Pozostaje jedynie niesmak, że
tak to się skończyło.
(wk)
■ www.nowe.siemianowice.pl
■ www.nowe.siemianowice.pl
7
CO? GDZIE? KIEDY?
SIEMIANOWICKI INFORMATOR KULTURALNY
CZERWIEC
STAW „BRYSIOWY” – BYTKÓW
27 czerwca (sobota) godz. 16.00 – „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”.
W programie: Jarmark Staropolski, od godz. 18.00 występy zespołów: Siemianowicka Orkiestra Rozrywkowa, Zespół Pieśni
i Tańca „Siemianowice” oraz „Wolna Grupa Bukowina”, widowisko obrzędowe w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45 (tel. 032/228.72.80)
Al. Sportowców 3 (tel. 032/228.41.93)
ul. Wierzbowa 2 (tel. 032/228/48.46)
8 czerwca (poniedziałek) godz. 12.00 – (ul. Niepodległości 45)
– Pracownia Plastyczna ”Okienko” – Wystawa prac uczniów
Zespołu Szkół Integracyjnych
15 czerwca (poniedziałek) godz. 17.00 – (Al. Sportowców 3) –
„Kram z wierszami” – spektakl dla dzieci
20 czerwca (sobota) godz. 10.00 – (ul. Niepodległości 45)
– Baloniada – akcja plastyczna przed Pracownią Plastyczną
”Okienko”
21 czerwca (niedziela) godz. 18.00 – (ul. Wierzbowa 2) –
„Przywitanie lata” – muzyka na tarasie
22 czerwca (poniedziałek) godz. 18.00 – (Al. Sportowców 3)
– Koncert kameralny – muzyka świata: fantazja na skrzypce
i fortepian. Wykonawcy: Adam Musialski – skrzypce, Beata
Musialska – akompaniament
29 czerwca (poniedziałek) godz. 17.00 – (Al. Sportowców 3) –
„Szczęście w chuście noszone” – pogadanka i warsztaty wiązania chust do noszenia dzieci
KINOTEATR „TĘCZA”
ul. Świerczewskiego 22 (tel. 032/229.26.46)
5, 12, 19, 26 czerwca (piątki) godz. 16.00 – FILIA NR 9 (ul.
Powstańców 54a) – „Spotkajmy się w bibliotece”
5 czerwca (piątek) godz. 16.00 – FILIA NR 10 (ul. Jaworowa 2)
– „Ulubione baśnie Andersena” – konkurs plastyczny
9, 23, 30 czerwca (wtorki) godz. 16.00 – ODDZIAŁ DLA
DZIECI (Al. Sportowców 3) – Warsztaty plastyczne „Mam pomysł na…”
16 czerwca (wtorek) godz. 16.00 – GALERIA OTWARTA
(Al. Sportowców 3) – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Dyskusja na temat książki J.M.G. le Clezio „Urania”
18 czerwca (czwartek) godz. 15.00 – FILIA NR 4 (ul. Bańgowska 23) – Wykonanie laurek na „Dzień Ojca”
18 czerwca (czwartek) godz. 16.00 – FILIA NR 2 (ul. Niepodległości 45) – „Ala ma Asa a Ola ma kota” – książki mojego
dzieciństwa
19 czerwca (piątek) godz. 14.00 – FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a) – „Spotkanie z kolorową kredką: lato za progiem” – zajęcia plastyczne
19 czerwca (piątek) godz. 16.00 – ODDZIAŁ DLA DZIECI
(Al. Sportowców 3) – Spotkanie Klubu Przyjaciół Pluszowego
Misia – Witajcie wakacje
19 czerwca (piątek) godz. 16.00 – FILIA NR 10 (ul. Jaworowa
2) – „Powitanie lata” – warsztaty plastyczne
23 czerwca (wtorek) godz. 16.00 – FILIA NR 10 (ul. Jaworowa
2) – „Dzień Ojca” – warsztaty plastyczne
25 czerwca (czwartek) godz. 15.00 – FILIA NR 4 (ul. Bańgowska 23) – „Moje wymarzone wakacje” – konkurs plastyczny
Miejska Biblioteka Publiczna czynna: dla dorosłych – poniedziałek godz. 10.00 – 19.00, wtorek-piątek godz. 9.00 – 19.00,
sobota godz. 9.00 – 15.00, dla dzieci: poniedziałek-piątek godz.
10.00 – 18.00, sobota godz. 9.00 – 15.00, czytelnia internetowa
– poniedziałek godz. 10.00 – 15.00, wtorek-piątek godz. 11.00
– 18.00.
PARK MIEJSKI
6 czerwca (sobota) – PIKNIK EKOLOGICZNY
godz. 11.00-17.00 – V Promocja Gospodarki Odpadami
godz. 11.00-19.00 – Wioska słowiańska
godz. 16.00-17.00 – „Historia zaginionego Papierka”
godz. 18.00 – Amfiteatr – Koncert zespołu GRANDA
godz. 19.30 – Amfiteatr – Koncert zespołu ELEKTRYCZNE
GITARY
DOM TECHNIKA „ZAMECZEK”
ul. Oświęcimska 1 (tel. kontaktowy: 601.615.286)
4 czerwca (czwartek) godz. 19.00 – Koncert pod Patronatem
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Jacka Guzego i Senatora RP Bronisława Korfantego „Czwartkowe Spotkania z Muzyką” – Jubileusz 20-lecia koncertów organizowanych przez
Romualda i Teresę Duda. Wykonawcy: Magdalena Lisak, Zbigniew Raubo, Wojciech Świtała. Prowadzenie Zdzisław Janeczek
ZAPOWIEDZI
4 lipca (sobota) – Siemianowickie Centrum Kultury – Autobus kulturalny – Finał XIX Festiwalu Kultury Żydowskiej,
Kraków 2009 – koncert „Szalom na Szerokiej”. W programie:
Balkan Beat Box (USA/Izrael), Cukunft (Polska) oraz All Stars
Festiwal Orchestra. W programie zwiedzanie wystawy „Dom
Esterki” w Muzeum Etnograficznym
KLUBY SENIORA
8 czerwca (poniedziałek) godz. 18.00 – „Uciekinierzy z PRL”
– wystawa i prelekcja przygotowana przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Katowicach. Projekcja filmu „300 mil
do nieba” w reż Macieja Dejczera
9 czerwca (wtorek) godz. 10.00 – „Uciekinierzy z PRL” – wystawa i prelekcja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Projekcja filmu „300 mil do nieba” w reż Macieja Dejczera
AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM
Filie biblioteczne czynne: Filia nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9: poniedziałek godz. 10.00 – 15.00, wtorek-piątek godz. 11.00 – 18.00, Filia nr 4, 10: poniedziałek godz. 12.00 – 15.00, wtorek-piątek
godz. 13.00 – 17.00, Filia nr 11: poniedziałek-piątek godz. 11.00
– 15.00. Zapraszamy do zwiedzania wystaw:
- wystawa pokonkursowa „Ja i moje marzenia” w ramach XIX
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – „Galeria Otwarta”
(Al. Sportowców 3)
- wystawa prac członków Grupy Plastycznej „Spichlerz’86” –
Filia Nr 9 (ul. Powstańców 54a)
- wystawa „Wiosenne wierszyki” – Filia Nr 9 (ul. Powstańców 54a)
27 czerwca (sobota) godz. 18.00 – ROCK NOC. Finał VIII
edycji Otwartej Sceny Muzycznej, muHy, COMA
MUZEUM MIEJSKIE
ul. Chopina 6 (tel. 032/228.50.80)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Al. Sportowców 3 (tel. 032/228.13.29)
1, 8 czerwca (poniedziałki) godz. 11.00 – FILIA NR 4 (ul.
Bańgowska 23) – Głośne czytanie bajek dla najmłodszych, pogadanki, konkursy prac, wystawa
2, 9, 16, 23, 30 czerwca (wtorki) w godzinach otwarcia placówki – FILIA NR 5 (ul. Sobieskiego 11) – „Świat kolorowy” – zajęcia plastyczne
2 czerwca (wtorek) godz. 10.00 – FILIA NR 5 (ul. Sobieskiego
11) – Cała Polska Czyta Dzieciom – „Smoczolandia” – głośne
czytanie utworów o smokach
3 czerwca (środa) godz. 11.00 – ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al.
Sportowców 3) – Smoczolandia – impreza plenerowa promująca bibliotekę oraz VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
4 czerwca (czwartek) godz. 10.00 – ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3) – Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską
4 czerwca (czwartek) godz. 10.00 – FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a) – Cała Polska Czyta Dzieciom: „Księżniczki i Smoki” – głośne czytanie, zabawy, zajęcia plastyczne
16 czerwca (wtorek) godz. 9.00 – Finał zajęć Małej Akademii
Jazzu – wręczenie dyplomów
24 czerwca (środa) godz. 19.00 – Wernisaż wystawy działań
eksperymentalnych studentów Akademii Sztuk Pięknych w
Katowicach Pt. „Laboratorium multimediów i intermediów”
27 czerwca (sobota) godz. 16.00 – Otwarcie wystawy historycznej
„90-lecie Chóru Męskiego im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich”. Promocja książki poświęconej historii
Muzeum Miejskie czynne: wtorek, środa, piątek godz. 10.00 –
16.00, czwartek godz. 10.00 – 17.00, sobota, niedziela godz. 10.00 –
14.00, zaprasza do zwiedzania następujących ekspozycji:
- „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
- „Tradycyjna kultura wsi górnośląskiej”,
- „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX w.”,
- (od 24.06) „Laboratorium multimediów i intermediów” - wystawa działań eksperymentalnych studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach
- (od 27.06) „90-lecie Chóru Męskiego im. Fryderyka Chopina
w Siemianowicach Śląskich”
- (do 15.06) „Sacrum pamięci” - wystawa malarstwa Stanisława Świątkowskiego (Kassel, Niemcy)
Klub Seniora „Pogodna Jesień” – Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51 zaprasza na spotkania
w czwartki o godz. 16.00
Klub Seniora „Wesoła Jesień” – Klub „Centrum”
ul. Powstańców 54 zaprasza na spotkania
w poniedziałki o godz. 16.00
Klub Seniora „Barwy Jesieni”
– Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Wierzbowa 2 zaprasza na spotkania
w środy o godz. 15.00
Klub Seniora „Kopalniaczki” – DT „Zameczek”
ul. Oświęcimska 1 zaprasza na spotkania
w środy o godz. 16.00
Klub Seniora „Śródmieście” – MDK „Jordan”
ul. Chopina 2 zaprasza na spotkania
w środy o godz. 10.00
Klub Seniora „Złoty Wiek” – ul. Szkolna 15
zaprasza na spotkania w poniedziałki o godz. 14.30
Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów terminy imprez mogą ulec zmianie. Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA
REFERAT KULTURY URZĘDU MIASTA
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
ul. Jana Pawła II 10, pok. 33
– tel. 032/760.52.44-45, 032/760.52.93-94
8
■ www.nowe.siemianowice.pl
■ www.nowe.siemianowice.pl
CO? GDZIE? KIEDY?
R