Ramowy Program Konferencji

Transkrypt

Ramowy Program Konferencji
RZECZNIK PRAW DZIECKA
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Serdecznie zapraszają do aktywnego uczestnictwa
w I Ogólnopolskiej KONFERENCJI NAUKOWEJ
z cyklu:
PRAWA DZIECKA W OBSZARACH SPOŁECZNYCH
na temat:
Prawa dziecka w konstelacji rodzinnej
i placówek oświatowych
Ramowy Program Konferencji
Godz. 9.00 – Rejestracja Uczestników Konferencji
Godz. 10.00 – Otwarcie Konferencji
Rektor UKSW prof. zw. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak - Jomaa
Godz. 10.30 – Sesja Plenarna
Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Społeczny Doradca RPD Rekomendacje
społecznej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw
Dziecka dotyczące Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
Dr hab. Ewa Jarosz prof. UŚ – Społeczny Doradca RPD - Przemoc w wychowaniu - odwrót od
tradycji? Raport Rzecznika Praw Dziecka 2016
Dr Zbigniew Babicki UKSW - Idea dobra dziecka nadzieją na dobre życie
Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej
i Współpracy Międzynarodowej GIODO - Prywatność dziecka w cyfrowym świecie
Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji
i Skarg GIODO - Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dzieci
w działalności placówek oświatowych
Godz. 12. 00 – 12.30 Przerwa kawowa
Godz. 12.30 – 14.00 Panel dyskusyjny
Prawa Dziecka w Rodzinie i Prawa Dziecka w instytucjach oświatowych
- prowadzenie Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus prof. APS dr hab. Adam Solak
Głosy w dyskusji:
Pani dr n. med. Izabela Łucka
Mgr Beata Sobocińska - Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Chrobak, mgr Magda Szyrwiński
System prewencyjny ks. Jana Bosko w promowaniu praw dziecka
Mgr Małgorzata Ohme- psycholog
Godz. 14. 00 – Podsumowanie Konferencji
Godz. 14.15 - Lunch