Komisje egzaminacyjne I stopień

Transkrypt

Komisje egzaminacyjne I stopień
Składy Komisji Egzaminów Dyplomowych na studiach I-stopnia
Kierunek
Nr
Przewodniczący
Członek 1
Członek 2
Biotechnologia
1
Prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki
Prof. dr hab. Jolanta Bryjak
Dr hab. Rafał Latajka, prof.
nadzw.
Biotechnologia
2
Dr hab. Marcin Drąg, prof. nadzw.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Sokalski
Dr hab. Łukasz Berlicki, prof.
nadzw.
Biotechnologia
3
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
Prof. dr hab. Ludwik Komorowski
Prof. dr hab. inż. Stanisław
Lochyński
Biotechnologia
4
Prof. dr hab. inż. Roman Gancarz
Dr hab. inż. Magdalena Klimek-Ochab
Dr hab. inż. Joanna Cabaj
Chemia
1
Prof. dr hab. inż. Szczepan
Dr hab. inż. Artur Mucha, prof. nadzw.
Dr hab. inż. Paweł Pohl, prof.
Roszak
Chemia
2
Dr hab. Leszek Rycerz, prof.
nadzw.
Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska
Dr hab. inż. Robert Góra
Dr hab. inż. Anna Witek-Krowiak
Prof. dr hab. inż. Wojciech
nadzw.
Inżynieria
1
Dr hab. inż. Anna TrusekHołownia, prof. nadzw.
Chemiczna i
Bartkowiak
Procesowa
Inżynieria
1
Prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
Prof. dr hab. inż. Marek Samoć
Materiałowa
Technologia
nadzw.
1
Dr hab. inż. Marek Kułażyński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz
Chemiczna
Technologia
Chemiczna
Dr hab. Ewa Matczak-Jon, prof.
Dr hab. inż. Aleksandra
Masalska
2
Prof. dr hab. inż. Ryszard Steller
Dr hab. inż. Stanisław Gryglewicz,
prof. nadzw.
Dr hab. inż. Jan Masalski

Podobne dokumenty