RFI kamień wapienny

Transkrypt

RFI kamień wapienny
ZAPYTANIE
(Request for information)
Nr 56/ELC/2012/MR
na
Wybór dostawcy kamienia wapiennego
dla
Elektrociepłowni ELCHO w Chorzowie.
Skawina, 02.03.2012
1
Wprowadzenie
W związku z planowanym przetargiem na wybór dostawcy kamienia wapiennego,
Elektrociepłownia ELCHO prowadzi obecnie badanie rynku w zakresie potencjalnych dostawców.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kamienia wapiennego spełniającego następujące wymogi w
zakresie składu chemicznego i granulacji:
Specification
Parameter
Unit
Guarantee
Minimum
Maximum
CaO
By
weight
%
52.9
MgO
%
0.4
CO2
%
42.6
Composition as
carbonates:
CaCO3
MgCO3
%
%
94.5
0.8
90.0
0.0
100.0
10.0
H2O
%
0.1
0.0
0.1
Inert
%
4.6
0.0
10.0
Size distribution
100% <
µm
900
500
1000
90% <
µm
400
200
450
60% <
40% <
µm
µm
200
180
150
100
300
250
20% <
µm
150
75
175
100% >
µm
20
20
mol/mol
2.33
Composition
Reactivity
<=3.0
Planowane wielkości dostaw:
- rok 2012 – 32 000 ton,
- rok 2013 – 40 000 ton,
- rok 2014 – 50 000 ton.
2
Dostawa kamienia do Zamawiającego transportem samochodowym- dodatkowo proszę potwierdzić, czy
istnieje możliwość dostawy transportem kolejowym.
Zgłoszenie uczestnictwa
Formalne zaproszenie do złożenia udziału w przetargu zostanie przesłane potencjalnym Oferentom w II
połowie roku 2012. W związku z powyższym prosimy o informację, czy jesteście Państwo
zainteresowaniu wzięciem udziału w przetargu na wybór dostawcy kamienia wapiennego.
W przypadku zainteresowania proszę o przeslanie następujących informacji:
a) Ogólnych informacji o Państwa firmie,
b) Referencji,
c) Specyfikację jakościową na oferowany kamień,
d) wstępnej informacji cenowej na warunkach DDP Chorzów.
Zgłoszenie należy przesłać:
e-mailem na adres: [email protected]
lub pocztą na adres:
CEZ Polska Sp. z o.o.
Centrum Usług Wspólnych,
ul Piłsudskiego 10,
32-050 Skawina
Z dopiskiem: RFI kamień wapienny.
Prosimy o przesłanie informacji najpóźniej do dnia 16 marca 2012 roku.
Z poważaniem,
Marcin Rejdych
3