Wigilia Paschalna – Porządek liturgii

Komentarze

Transkrypt

Wigilia Paschalna – Porządek liturgii
Wigilia Paschalna – Porządek liturgii
I Liturgia światła
1. Komentarz przed Liturgią
2. Procesja do ogniska
3. Pozdrowienie ludu
4. Poświęcenie ognia
5. Zapalenie Paschału
a) Kapłan żłobi znaki
b) Umieszcza grona w Paschale
c) Zapala Paschał
6. Procesja do kościoła
a) Trzykrotny śpiew kapłana "Światło Chrystusa"
b) Zapalenie świateł w kościele po dojściu procesji do ołtarza
7. Orędzie Paschalne
a) Komentarz (po umieszczeniu paschału na świeczniku)
b) Śpiew orędzia
II Liturgia Słowa
1. Komentarz ogólny (czyta kapłan)
2. Komentarz przed 1 czytaniem
3. 1 czytanie –
4. 1 psalm –
5. Modlitwa kapłana
6. Komentarz przed 3 czytaniem
7. 3 czytanie –
8. 3 psalm –
9. Modlitwa kapłana
10.Komentarz przed 5 czytaniem
11. 5 czytanie –
12. 5 psalm –
13.Modlitwa kapłana
14. "Gloria" (zapalenie świec, bicie w dzwony)
15.Kolekta
16. Komentarz przed 8 czytaniem
17. 8 czytanie –
18. 8 psalm –
19.Ewangelia
III Liturgia chrzcielna
1. Komentarz przed poświęceniem wody
2. Wezwanie kapłana
3. Litania do Wszystkich Świętych
4. Poświęcenie wody chrzcielnej
5. Odnowienie przyrzeczeń chrztu św.
6. Modlitwa wiernych –
IV Liturgia Eucharystyczna
1. Komentarz przed Liturgią Eucharystyczną