Ranking Wedud iloci publikacji – pracownikw Instytutu Matematyki

Transkrypt

Ranking Wedud iloci publikacji – pracownikw Instytutu Matematyki
Ranking
Wedud iloci publikacji – pracownikw Instytutu Matematyki Uniwersytetu
lskiego w Katowicach. Statystyka publikacji Mathematical Reviews
W pierwszej kolumnie wpisany jest inicja imienia oraz nazwisko. Kolejno
ustalona jest wzgldem drugiej kolumny, gdzie odnotowano rok opublikowania
pierwszej pracy. W trzeciej kolumnie podana jest ilo publikacji, w ktrych cho
jednym z autorw jest osoba wymieniona w pierwszej kolumnie. Kolejna kolumna
pokazuje ilo publikacji odnotowanych z kodem [Institute code] pl-sil*. Ostatnia
koluna wymienia pierwsze dwie litery, wedug Mathematical Subject Classification
2 000, publikacji takim kodem [Primary] wrd publikacji z kodem pl-sil*. Dotyczy
ona dziaw konkurencyjnych: 03, 04, 11, 19, 26, 28, 39, 44, 54. S to dziedziny, w
ktrych przynamiej kilkanacie procent autorw z Polski jest ze lska.
Autor
J. Mioduszewski
A. Lasota
T. Dotko
K. Szymiczek
W. Kierat
J. Matkowski
R. Ger
K. Baron
W. Kulpa
A. Baszczyk
J. Drewniak
J. Ger
Z. Kominek
J. Ligza
A. Kucia
M. Turzaski
E. Kasparek
M. Podhorodyski
U. Sztaba
W. Dzik
J. Chmielowski
A. Biela
J. Kalinowski
A. Sadek
pierwsza wszystkie pl-sil*
MSC
1 955
46
8
54
1 957
130
39
28, 54
1 961
28
9
1 963
54
24
11
1 964
30
19
44
1 969
111
8
39
1 969
80
46
28, 39
1 970
53
30
26, 39
1 970
60
28
26, 54
1 971
33
18
03, 54
1 971
21
7
03, 04
1 971
14
8 26, 39, 54
1 972
52
32 26, 28, 39
1 973
30
15
1 973
26
20 28, 39, 54
1 973
20
14 03, 26, 54
1 973
8
1
1 973
12
7
28
1 973
9
6
44
1 973
9
3
03
1 974
8
0
1 974
22
7
03
1 974
15
2
1 975
18
12
11
Autor
pierwsza wszystkie pl-sil*
P. Wojtylak
1976
24
13
M. Kula
1 977
15
7
M. Sablik
1 978
37
32
A. Nowak
1 978
27?
23
T. Dotko
1 979
41
32
J. Konior
1 979
5
0
A. Cichocka
1 980
9
6
K. Kozio
1 980
7
7
M. Stolarczyk
1 981
4
2
W. Jarczyk
1 981
36
22
26,
Sz. Plewik
1 981
22
20 03, 04, 26,
A. Czogaa
1 981
13
11
I. Wistuba
1981
2
0
H. Gacki
1 981
11
7
R. Rudnicki
1 985
42
42
K. oskot
1 985
10
10
J. Walorski
1 987
7
7
A. Turski
1 988
4
4
J. Socaa
1 988
5
5
Z. Kieek
1 988
5
3
K. Horbacz
1 989
10
6
S. Turek
1 989
5
5
J. Kleszcz
1 990
3
3
R. Badora
1 991
13
13
J. Cholewa
1 992
17
17
M. Szyjewski
1 992
4
4
J. Morawiec
1 994
10
10
T. Poacik
1 994
7
7
L. Bartomiejczyk
1 995
6
6
J. Sikorska
1 995
5
5
P. Janoska
1 995
1
1
T. Szarek
1 996
16
4
11,
K. Pichr
1 997
4
3
M. Tyran-Kamiska
1 997
3
3
MSC
03
11
28, 39
28, 54
39, 44
11
28, 39
28, 54
11, 19
28
39
26, 39
28
54
54
39
11, 19
39
03
39
39
28
28, 39
-
Autor
pierwsza wszystkie pl-sil* MSC
P. Koprowski
1 998
2
2
11
A. Wesoowski
1 998
2
2
11
J. Chudziak
1 998
4
4
39
G. Guzik
1 998
3
3
39
K. Piejko
1 998
7
7
39
M. Baczyski
1 999
4
4
03
B. Koclga
1 999
2
2
39
I. Pawlikowska
1 999
2
2
39
T. Powiera
1 999
3
3
39
T. Szostok
1 999
3
3
39
T. Kulpa
1 999
1
1
W. Kubi
2 000
7
7 03, 54
M. Machura
2 000
1
1
03
R. Tyrala
2 000
1
1
M. Ciemiaa
2 000
2
2
11
A. Kucharski
2 001
1
1
54
A. Woowiec-Musia
2 001
2
2
11
A. Chlebowicz
2 001
2
2
11