PRAWO PODATKOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA Kontrola

Transkrypt

PRAWO PODATKOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA Kontrola
Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wiedzy
z zakresu III sektora
na bezpłatne szkolenie w dniu 06.10.2014r. godz. 9.00-15.30
PRAWO PODATKOWE - WYBRANE ZAGADNIENIA
Kontrola podatkowa i skarbowa
Szkolenie ma na celu przybliżenie podstawowej tematyki z zakresu prawa podatkowego ze
szczególnym uwzględnieniem zasad i zakresu przeprowadzania kontroli podatkowych i skarbowych.
W programie:
 Ordynacja podatkowa - definicje, zagadnienia ogólne
 Podstawowe pojęcia - oswajamy język urzędników
 Kontrola podatkowa - czy jest się czego obawiać?
 Kontrola skarbowa - podstawowe zagadnienia
 Postępowanie podatkowe - co właściwie robią urzędnicy
 Gdy pojawią się wątpliwości - interpretacje podatkowe
 Rejestracja w urzędzie skarbowym - dla kogo i po co jest NIP?
 Pełnomocnik, prokurent ( a także art 31 u.O.p., art 281a u.O.p; UPL-1, OPL-1)
 Lunch
Zajęcia poprowadzi: Magdalena Frydel - pracownik Drugiego Śląskiego
Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie
o uczestnictwie w szkoleniu.
Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia
przyjmujemy osobiście, telefonicznie lub mailowo do 03.10.2014r., do godziny 14:00.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy inkubatora pod nr telefonu 33/497-07-90,
[email protected] lub w siedzibie ISP w Bielsku-Białej Pl. Opatrzności Bożej 18.
ZAPRASZAMY