14 luty, 2016 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

14 luty, 2016 - St. Stanislaus Church
First Sunday of Lent
1-sza Niedziela Wielkiego Postu
February 14, 2016 – 14 luty, 2016
Saturday, February 13
8AM (Eng.) † Nick Galash
7PM (Pol.) † Gabrysia Górska
First Sunday of Lent, February 14
9AM (Eng.) W int. Urszuli i Elżbiety
11AM (Pol.) † Ewa Wielgosz
7PM (Eng.) W int. rodzin Juszczak i Antosz
Monday, February 15
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, February 16
No Adoration, No 11AM Mass
7PM (Pol.) In int. of Ona Golonka
Wednesday, February 17
8AM (Lat.) For vocations to Society of Christ
Friday, February 19
7PM (Pol.) W int. Zofii Grzelak
8PM (Cro.) Putni Kryž
Saturday, February 20
8AM (Eng.) † Marek Bednarski
7PM (Pol.) For Debora
Second Sunday of Lent, February 21
9AM (Eng.) W int. Helen Bernat and children
11AM (Pol.) † Rozalia Stolecka
7PM (Eng.) W int. of Rosemary Mackiewicz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LEN TEN REG U LATIO N S
FO R FASTIN G & ABSTIN EN CE
ASH W EDN ESDAY (FEB. 10) AN D LEN T
Catholics between the ages of 18 and 59 are
obliged to fast on Ash Wednesday and Good
Friday. In addition, all Catholics 14 years old and
older must abstain from meat on Ash Wednesday,
Good Friday and all the Fridays of Lent. Fasting as
explained by the U.S. bishops means partaking of
only one full meal and two smaller meals that do not
equal the main meal. Abstinence forbids the use of
meat, but not of eggs, milk products or condiments
made of animal fat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LENT FUNDRAISER
During Lent we will be accepting donations for
“Dom Dziecka”, a children’s home in Łętownia,
Poland. Sister Katarzyna Drozdowska is the home’s
director, and she is the daughter of our parishioners,
Adam and Władysława Drozdowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
The Archbishop’s Catholic Appeal provides
financial support to essential ministries that
support parishes in western Oregon. This year’s
goal for St. Stanislaus is $6,173.13.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE FRANCIS TRAVELS TO MEXICO
Pope Francis is scheduled to visit Mexico from
Feb. 12-17. In adition to visiting the Shrine of Our
Lady of Guadalupe, which he has said is the primary
reason for the visit, Francis will also travel to the
border city, Ciudad Juarez, as well as Chiapas, one
of the poorest regions in the country. Francis said
that he’s not coming to Mexico as a “Wise Man”
with a list of messges, ideas or solutions to
problems, but rather as “a pilgrim” who wants to
receive from the people and culture he
encounters. “I’m going to to look for the wealth of
faith that you have”, he said. Above all, Mexico has
the wealth of refusing to be “orphans” because of
their Mother, he said, referring to the Shrine of Our
Lady of Guadalupe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YEAR OF MERCY
archdiocesan website www.pdxmercy.org
Archbishop Sample invites each person to participate
in this Jubilee Year of Mercy through:
Prayer – A Year of Mercy diocesan prayer will be
recited at all Sunday Masses. Everyone is also invited
to pray the Hail, Holy Queen each day.
Reconciliation – We are invited to remember the
mercy of God through attending the Sacrament of
Reconciliation.
Pilgrimage – There are three Holy Doors established
in the Archdiocese: Cathedral of the Immaculate
Conception, National Shrine of Our Sorrowful Mother
(Grotto), and Sacred Heart Church in Medford.
Works of Mercy – We are called to do corporal and
spiritual works of mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection February 7, 2016
Envelopes and all checks
1068.00
Loose Cash
322.41
Building Fund
371.00
Orphanage in Poland
10.00
Church in Europe
25.00
Hospitality
61.50
Stole Fees
200.00
Literature
28.87
Candles
73.59
TOTAL
2160.37
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, H. Pomykała, G.
Cuber, I. Fiszer, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk,
A. Buchalski, T. Pomykała, C. Bryde, K. Mazurek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PAPIEŻ FRANCISZEK W MEKSYKU
12 – 17 lutego 2016
Papież Franciszek spotka się z rdzennymi
grupami etnicznymi w południowym stanie
Chiapas. Odprawi Mszę w Ciudad Juarez,
symbolicznym miejscu tuż przy granicy ze
Stanami Zjednoczonymi, gdzie oprócz setek tysięcy
uczestników Eucharystii na terenie Meksyku weźmie
udział 50 tys. mieszkańców USA. Odwiedzi również
największe więzienie w Ciudad Juarez, w mieście
naznaczonym piętnem przemocy, porwań i zabójstw.
Centralnym punktem będzie Eucharystia w
Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKI POST - DNI POKUTY
Kan. 1250 – W Kościele Powszechnym dniami i
okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego
roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie
piątki Wielkiego Postu, w Środę Popielcową i w
Wielki Piątek. Post oznacza trzy posiłki w ciągu
dnia – dwa lekkie i jeden do syta. Post obowiązuje
wszystkich od 18 do 59 roku życia i obowiązuje w
Środę Popielcową i Wielki Piątek.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Drogi K rzyżow e w każdy piątek o godz. 19:30
po polsku i o 20:00 po chorwacku.
G orzkie Żale w każdą niedzielę przed mszą o
godz. 10:40.
Rekolekcje W ielkopostne – 11,12,13,14
marca
W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. Czesław
Piela, TChr. pracujący wśród naszych rodaków w
Walencji w Hiszpanii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RICE BO W LS – W ielkopostna Pom oc
dla Catholic Relief Services
Prosimy o zabranie skarbonek, które znajdują się
z tyłu kościoła. Zwracamy je z naszymi ofiarami
po Wielkanocy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKOPOSTNA POMOC
W czasie wielkiego postu będziemy wspierać
Dom Dziecka w Łętowni w Polsce. Siostra
Katarzyna Drozdowska, córka naszych parafian
Adama i Władysławy Drozdowskich jest dyrektorem
Domu Dziecka i planuje dalsze remonty budynku.
Koperty są z tyłu kościoła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A LU TY
Abyśmy opiekowali się światem stworzonym,
który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby
go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2016
parafialne zobow iązanie $6,173.13
Przez cały luty będziemy starali się wywiązać z
naszego zobowiązania na Archbishop’s Appeal.
Donacje lub zobowiązania prosimy skadać na
niedzielne tace. Z tyłu kościoła są wystawione
koperty dla tych, którzy nie otrzymali ich pocztą.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK MIŁOSIERDZIA
diecezjalny website www.pdxmercy.org
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który
rozpoczął się 8 grudnia 2015 i zakończy się w
uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016.
Arcybiskup Sample prosi o:
Modlitwę w każdą niedzielę po Mszy św., specjalną
modlitwę w intencji naszej Archidiecezji
Modlitwę osobistą i rodzinną, „Pod Twoją Obronę
uciekamy się...” (codziennie), koronkę do Miłosierdzia
Bożego (raz w tygodniu)
Kościoły pielgrzymkowe w naszej Archidiecezji:
Cathedral of the Immaculate Conception
National Shrine of Our Sorrowful Mother (Grotto)
Sacred Heart Church in Medford
Spowiedź: sacrament pokuty jest głównym
elementem świętowania Roku Miłosierdzia –
korzystanie z Miłosierdzia Bożego przez spowiedź
Dzieła
Miłosierdzia:
przez
praktykę
aktów
miłosierdzia wględem ciała i duszy mamy realizować
Miłosierdzie Boże pośród nas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luty i m arzec 2016
Lektorzy
Luty 14 – Dzieci z Katechezy
Luty 21 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Luty 28 – Renata i Tomasz Wolak
Marzec 6 – Anetta i Adam Gąska
Marzec 13- Dzieci z Katechezy
Kawa i ciasto
Luty 14 – M. Borucka, H. Kulesza
Luty 21 – Asia Ryerson
Luty 28 – Anna Dellitte
Marzec 6 – Lidia Patkowska
Marzec 13 – ciasta pana Antoniego
Prosimy o wpisanie się na listę robienia kawy i
ciasta na 2015 rok u Elżbiety Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty