konkurs fotograficzny „cztery pory roku” formularz zgłoszeniowy

Transkrypt

konkurs fotograficzny „cztery pory roku” formularz zgłoszeniowy
KONKURS FOTOGRAFICZNY „CZTERY PORY ROKU”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..
Adres: …………..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..................................
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………
Tytuł fotografii:………………………………………………………………………………….
Data i miejsce jej wykonania……………………………………………………………………
Tytuł fotografii:………………………………………………………………………………….
Data i miejsce jej wykonania……………………………………………………………………
Tytuł fotografii:………………………………………………………………………………….
Data i miejsce jej wykonania……………………………………………………………………
Tytuł fotografii:………………………………………………………………………………….
Data i miejsce jej wykonania……………………………………………………………………
Tytuł fotografii:………………………………………………………………………………….
Data i miejsce jej wykonania……………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Cztery pory roku”.
2. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu, ul. Główna 37, 43-419 Hażlach przy zachowaniu zasad określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
Równocześnie informuję, że zostałem/am poinformowany o prawie dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawienia.
3. Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej
i bezterminowej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw
osobistych autorów zgłoszonych prac w zakresie wskazanych w Regulaminie
Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku”.
4. Oświadczam, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw autorskich osób
trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
…………………………………………….
Miejscowość i data
………………………………………………….
Podpis uczestnika

Podobne dokumenty