www .uni.lod z.p l

Transkrypt

www .uni.lod z.p l
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
DNI JAPOŃSKIE ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB YAKUMO-­‐GOTO I WYDZIAŁ EKONOMICZNO-­‐SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39/41 14 kwietnia 2012 (sobota) 11.30 Powitanie: -­‐ Dziekan Wydziału Ekonomiczno-­‐Socjologicznego, prof. Jan Gajda -­‐ Dyrektor Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii w Polsce -­‐ Michiko Makino -­‐ Prezes Klubu Yakumo-­‐goto, prof. Jolanta Młodawska 12.00 Japoński świat magii -­‐ prof. A. Kozyra, Uniwersytet Warszawski 13.00 14.00 14.30 15.30 Język japoński w kontekście kultury Japonii -­‐ dr E. Kostowska-­‐Watanabe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Karate Shōrin-­‐ryū i Kobudō -­‐ pokaz sztuki walki -­‐ sensei D. Jędrzejczak, Łódzkie Centrum Okinawa Shorin-­‐Ryu Karate i Kobudo Bushi Gejszą być -­‐ pokaz malowania twarzy -­‐ D. Szonert, charakteryzatorka teatrów łódzkich Ogród wschodzącego słońca -­‐ dr inż. M. Wołodźko, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem 16.30 Teatr klasyczny nō -­‐ pokaz tańców, A. Kabza-­‐Biernacka, Fundacja Sztuki Marebito 17.30 „Śmiertelna fala”-­‐ reportaż dr J. Wana o tragedii z 11 marca 2011 r., Stowarzyszenie Korespondentów Zagranicznych w Polsce www.uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. P.O.W. 3/5, PL - 90-255 Łódź, tel. (48) 042-635-53-56, fax. (48) 042-635-40-25
e-mail: [email protected]
www.eksoc.uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
15 kwietnia 2012 (niedziela) 12.00 13.00 14.00 15.00 Japońska Drogi Herbaty w tradycji Urasenke – U. Mach-­‐Bryson, Stowarzyszenie Drogi Herbaty Urasenke Ochrona środowiska po katastrofie w Fukushimie -­‐ M. Toho, Polsko-­‐Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Ukiyo-­‐e -­‐ obrazy przepływającego świata -­‐ A. K. Maleszko, kustosz Muzeum Naro-­‐
dowego w Warszawie Wiosenne dźwięki yakumo-­‐goto -­‐ koncert tradycyjnej muzyki japońskiej, A Krysztofiak, Filharmonia Łódzka 15.30 Konkurs wiedzy o Japonii -­‐ E. Dębowska, M. Musiałkiewicz, Klub Yakumo-­‐goto 16.00 Szkoła walki ken-­‐jutsu iaiki-­‐ken -­‐ na kanwie „Księgi Pięciu Kręgów” M. Miyamoto -­‐ A. i T.Sowińscy, Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-­‐Sportowe 17.00 Warsztat masażu shiatsu -­‐ B. Całka-­‐Lisek Wystawy: 1. „Kakemono -­‐ japońskie obrazy-­‐zwoje” -­‐ Dariusz Szpakowski, Ośrodek Języka i Kultury Ja-­‐
ponii w Łodzi 2. „Japońskie rozmaitości” -­‐ Dariusz Szpakowski, Ośrodek Języka i Kultury Japonii w Łodzi 3. „Japonia oczami dziecka” -­‐ konkursowe prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 169 w Ło-­‐
dzi www.uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. P.O.W. 3/5, PL - 90-255 Łódź, tel. (48) 042-635-53-56, fax. (48) 042-635-40-25
e-mail: [email protected]
www.eksoc.uni.lodz.pl