„KLUB JEŹDZIECKI KAMIŃSKICH”

Transkrypt

„KLUB JEŹDZIECKI KAMIŃSKICH”
Lidzbark Warmiński
Ignalin 27, 11-100 Lidzbark Warmiński. Telefon 694884589, e-mail:
[email protected]
Ignalin, 16.07.2015r.
PROPOZYCJE
Mistrzostw Północy
W konkurencji skoków przez przeszkody
1. Udział biorą: kluby i sekcje jeździeckie zrzeszone w WMZJ oraz wszyscy chętni.
2. Organizatorzy: Klub Jeździecki Kamińskich, Urząd Miasta Lidzbark Warmiński,
OSiR w Lidzbarku Warmińskim.
3. Termin:02.08.2015r.
4. Miejsce: Stadion przy ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim
5. Podłoże parkuru oraz rozprężalni: trawa
6. Rozpoczęcie zawodów: 02.08.2015 godzina 10.00
7. Odprawa techniczna: 02.08.2015 godzina 9.30
8. Komisja sędziowska:
-sędzia główny: Michalski Janusz
-sędzia: Grażyna Woroniecka
-gospodarz toru: Mikołaj Sztandur
-delegat WMZJ: Anna Zagrodzka
9.Komisja organizacyjna:
-kierownik zawodów: Józef Kamiński
-sekretariat: Grzegorz Kamiński
-obsługa parkuru: ( Pracownicy OSiR Lidzbark Warmiński)
-lekarz weterynarii: Tadeusz Jankowski
10. Zabezpieczenie medyczne: ZOZ w Lidzbarku Warmińskim
11. Termin zgłoszeń do zawodów: 01.08.2015 godzina 22.00 (pisemnie, telefonicznie –
694884589 lub na adres e-mail [email protected])
12. Opłaty :
-wpisowe – 50 złotych od konia
-startowe – konkursy : LL – 20 złotych, L – 30 złotych, P – 40 złotych, N – 50 złotych,
Potęga Skoku – 50 złotych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PROGRAM ZAWODÓW
Rozpoczęcie zawodów godzina 10.00
Konkurs LL MINI (towarzyski)
Konkurs LL – z trafieniem w normę czasu (towarzyski)
Konkurs L – dwufazowy art.274.5.3
Konkurs P – „z Jokerem” art.269.5
Konkurs N- dokładności z rozgrywką (o tytuł MISTRZA PÓŁNOCY)
Konkurs Potęgi Skoku - Towarzyski (Przy minimalne j ilości 5 zgłoszonych koni)
Pula nagród : 6000 PLN – Kwoty pieniężne oraz
nagrody rzeczowe (Pula może ulec zmianie, w
zależności od liczby startujących koni oraz
hojności sponsorów).
W konkursach: LL MINI,LL, L, P, N, Potęga Skoku - puchary (pierwsze 3 miejsca),
Medale, Szarfy dla Koni , oraz FLOS(wszystkie konkursy).
UWAGI
1.Wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia oraz badania weterynaryjne wg
przepisów, dopuszczających konia do zawodów.
2. Przed rozładunkiem koni należy przedstawić lek.wet. aktualne badania.
3. Konie i jeźdźcy muszą posiadać dokumentację zgodną z przepisami PZJ i OZJ.
4. Juniorzy muszą przedstawić zgodę rodziców na start w zawodach.
5. FLOS przewidziane dla 25% startujących pod warunkiem wyjazdu konno do dekoracji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, szkody i wypadki zaistniałe
podczas transportu oraz w trakcie trwania zawodów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
8. Ubezpieczenie zawodników oraz koni w zakresie OC oraz NW kluby we własnym
zakresie.
9. Zawody ubezpieczone przez organizatora
10. Propozycje zatwierdzone przez Warmińsko-Mazurski OZJ.
Serdecznie zapraszamy do Lidzbarka
Warmińskiego oraz życzymy sukcesów w
rywalizacji!!!