Metryczka do projektu edukacyjnego „Nowy program

Transkrypt

Metryczka do projektu edukacyjnego „Nowy program
Metryczka do projektu edukacyjnego „Nowy program- nowe szanse”
Tytuł/nazwa
Klasa
Autor projektu
Czas realizacji
Cele ogólne
Webqest - Co nam dają drzewa?
II
Krystyna Szczegóra
3 tygodnie
Cele szczegółowe
Uczeń:
- wymieni cechy charakterystyczne drzew
- dowie się gdzie rosną najwyższe i
najpotężniejsze drzewa
- rozpozna pospolite drzewa rosnące w
okolicy
- dokona pomiaru grubości i wysokości
-zaprezentuje wyniki obserwacji
-porówna pomiary
- wyjaśni jakie korzyści mają z drzew ludzie
i zwierzęta
- uzasadni dlaczego należy chronić drzewa
- wymyśli pytania do Quizu
- współpracuje w grupie
- oceni swoją pracę w grupie
- poprze argumentami zdania
podsumowujące
Link: http://krysszczegora06.blogspot.com
Dzięki projektowi uczniowie poznają
drzewa rosnące w okolicy, oraz dowiadują
się co to są sekwoje, baobaby, oraz na czym
polega bonsai, uczą się rozpoznawać
drzewa, mierzyć ich wysokość i grubość.
Uwagi autora o realizacji
Wzbogacenie wiedzy o drzewach, umiejętność
ich obserwowania, mierzenia, badania
użyteczności

Podobne dokumenty