REGULAMIN LINAPARKU MANUFAKTURA 1. Z kolejki tyrolskiej

Transkrypt

REGULAMIN LINAPARKU MANUFAKTURA 1. Z kolejki tyrolskiej
REGULAMIN LINAPARKU MANUFAKTURA
1. Z kolejki tyrolskiej zwanej dalej atrakcją Linaparku mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz
niepełnoletnie od 4 roku roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
2. Korzystając z atrakcji Linaparku należy mieć świadomość, iż uczestnik podejmuje wysokie ryzyko,
które może prowadzić do niebezpiecznego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia uczestnika.
Wejście na atrakcje Linaparku następuje na własną odpowiedzialność.
3. Atrakcja przygotowana jest dla osób mierzących nie mniej niż 100 cm wzrostu.
4. Korzystanie z Linaparku dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się, zrozumieniu i
zaakceptowaniu regulaminu. Potwierdzeniem zrozumienia i akceptacji regulaminu Linaparku jest
podpisanie stosownego oświadczenia.
Wejście na atrakcje możliwe jest po uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Linaparku. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na skorzystanie z atrakcji, które jest potwierdzone podpisaniem przez rodziców lub
opiekunów prawnych stosownego oświadczenia.
5. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z
atrakcji w Linaparku.
8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać
ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji Linaparku.
9. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Linaparku.
10. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Linaparku:

Osoby chcące korzystać z atrakcji otrzymują od instruktora sprzęt zabezpieczający przed
upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).

Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.

Biżuterię, okulary, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne przedmioty, które mogą
upaść należy zostawić na dole.

Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i
inne elementy atrakcji.
11. Szczegółowe zasady korzystania z kolejki tyrolskiej.

Start zjazdu odbywa się tylko na wyraźny sygnał instruktora.

Jeśli po trzecim sygnale instruktora uczestnik nie rozpoczął zjazdu musi zejść z platformy i
wrócić na taras widokowy.

Podczas zjazdu należy trzymać się tylko pomarańczowej lonży elementu zjazdowego
podpiętego przez instruktora do liny stalowej.

Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny lub czarnej liny asekuracyjnej grozi poważnym
skaleczeniem!

Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca” z nogami i głową zawsze
skierowaną w kierunku zjazdu.

Podczas dojeżdżania do liny hamującej należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach.

Po wyhamowaniu należy mocno złapać obiema rękami linę hamulca, po to by instruktor mógł
dociągnąć osobę na podest końcowy.

Na podeście instruktor odpina uczestnika od lin, po czym zachowując szczególną ostrożność
uczestnik samodzielnie opuszcza podest
Uwaga!
Wszyscy uczestnicy muszą być sprawni ruchowo. Wskazane jest posiadanie doświadczenia z
innych parków linowych, ścianek wspinaczkowych itp. Jeżeli uczestnik nie jest w pełni świadomy
swoich możliwości lub możliwości osoby niepełnoletniej będącej pod jego opieką, należy nie
podejmować ryzyka i zrezygnować z uczestnictwa.
Od momentu wejścia na teren muzeum, przez który prowadzi droga na start kolejki każdy
uczestnik i osoba towarzysząca muszą bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi i Instruktorów
Linaparku.
Osoby towarzyszące mogą poruszać się lub przebywać tylko i wyłącznie w strefach wyznaczonych
lub wskazanych przez obsługę Linaparku.
Uczestnicy atrakcji mogą poruszać się tylko w strefach wskazanych przez Instruktorów.

Osoby znajdujący się na terenie Linaparku nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i
na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

Osoby znajdujące się na terenie Muzeum i Tarasu widokowego nie mogą przeszkadzać w pracy
personelowi Linaparku.

Niszczenie elementów Linaparku jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Linaparku.

Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu
Linaparku.
Linapark posiada niezbędne atesty, pozwolenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Regulamin ważny od dnia 01.05.2016 do odwołania.