Przykładowe tematy egzaminacyjne z MECHANIKI BUDOWLI

Transkrypt

Przykładowe tematy egzaminacyjne z MECHANIKI BUDOWLI
Przykładowe tematy egzaminacyjne z MECHANIKI BUDOWLI (kierunek - architektura)
Teoria
a) Podać i objaśnić założenia przyjmowane w mechanice budowli.
b) Czym różni się rozkład naprężeń otrzymany przy zginaniu prostym od rozkładu dla zginania
ukośnego?
c) Czy w przypadku obciążenia mimośrodowego mogą wystąpić w przekroju naprężenia normalne
różnych znaków? Jeśli tak, to w jakiej sytuacji?
d) Na czym polega różnica w projektowaniu prętów smukłych ściskanych osiowo i rozciąganych
osiowo?
e) Wyjaśnić, w jakim celu w belce żelbetowej stosuje się pręty odgięte?
f) Na czym polega współpraca belek rusztu w przenoszeniu obciążeń?
g) Jak wpływają proporcje wymiarów płyty prostokątnej na wielkości momentów zginających?
h) Nazwać stany pracy elementu, w którym na wysokości przekroju poprzecznego naprężenia
zmieniają się tak jak pokazano na rysunku.
-
h
-
+
+
-
+
+
b
Zadania
1. Obliczyć maksymalny moment zginający.
q
ql
l
l
l
l
q
q
ql
l
ql
l
2l
2l
q
ql
q
ql
q
l
ql
2l
P
l
a
l/2
q
2ql
2l
l
P
P
l/2
l
2l
q
a
a
l
a
2. Jakim obciążeniem można obciążyć belki, jeśli naprężenia normalne przy zginaniu mają nie
przekroczyć wartości R. Wymiary przekroju a×a, a×3a. dane: R, a, l.
P=?
P=?
l
2l
l
q=?
l/2
q=?
2l
P=?
l
P=?
2l
l
90 cm
80 cm
90 cm
60 cm
e = 20 cm
50 cm
60 cm
e = 15 cm
60 cm
e = 10 cm
e = 10 cm
3. Naszkicować bryłę naprężeń dla podanego przekroju prostokątnego i mimośrodu e siły
ściskającej.
60 cm
4. Naszkicować wykresy momentów zginających, kształt uzasadnić.
q
q
q
q
q
P
P
q
M
M
P
q
P
q
5. Oszacować momenty zginające w zaznaczonych słupach i ryglu ramy. Sztywności słupów na
każdej kondygnacji są jednakowe.
2W
P
l/2
3/4 l
W
l/2
3/4 l
2P
3/4 l
l/2
2P
2W
3l
3l
6. Wrysować w kratownicy krzyżulce tak, aby występowało w nich rozciąganie. Odpowiedź
uzasadnić.
P
P
P
P
P
P
P
P/2
P
P/2
P
P/2
P
P
P
P/2
P
7. Wskazać w kratownicy pręty ściskane.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
8. Pole powierzchni przekroju poprzecznego rygla ramy ma podany kształt, przy czym wymiar
a=… W pewnym przekroju rygla powstają: moment zginający M=… i siła normalna N=…
Ustalić, jakich znaków będą naprężenia normalne w tym przekroju.
9. Na podstawie wykresu momentów zginających ustalić obciążenie belki.
l
a
4l
prosta
3ql
2
a
a/2
2°
2l
2
prosta
a
qa2
2
qa2
2ql 2
2°
4a
2°
3a
2°
3qa2
2
qa2
prosta
3a
10. Dane są dwie ramy, tak samo obciążone, lecz o różnej sztywności rygli. Jakie będą różnice
w wykresach momentów zginających?
EJ
10 EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

Podobne dokumenty