miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013

Komentarze

Transkrypt

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013
– 1 –
Z okazji Święta Policji składamy szczere i serdeczne życzenia wszystkim Policjantom
stojącym na straży bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie. Mamy
świadomość z rozmiaru odpowiedzialności i ryzyka,
jakie niesie w sobie służba w policji i dlatego z pełnym uznaniem odnosimy się do
wysiłku, który wkładacie w swoją pracę.
Życzymy satysfakcji z pełnionej służby, zdrowia
i wszelkiej pomyślności osobistej.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Dnia Spółdzielczości wszystkim spółdzielniom
działającym na terenie naszej Gminy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje.
Na kolejne lata życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości
w realizacji wytyczonych celów oraz wszelkiej pomyślności.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
W imieniu swoim jak i całej załogi Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim składam serdeczne podziękowania za osobiście złożone lub
przekazane życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za
docenienie naszego codziennego trudu i dotychczasową współpracę.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Kowalewie Pomorskim w miesiącu Lipcu zaprasza :
10-16.07.2013r. -XX Międzynarodowy Turniej Szachowy
27.07.2013r. godz. 19.00- „Wieczór Melomana” z udziałem artystów
z Ukrainy. W programie m.in. utwory : A. Vivaldiego, F. Schuberta,
J. Straussa, J.S. Bacha, G. Rossiniego a także ludowe pieśni ukraińskie. Bilety na koncert do nabycia w
M-GOK w cenie 8 zł. od osoby (ilość miejsc ograniczona).
28.07.2013r. godz. 18.00- Festyn Parafialno- Miejski
Barbara Niewidział
INFORMACJA
Od grudnia 2012 r. w Gminie Kowalewo Pomorskie działa system powiadomień SMS, dzięki któremu
mieszkańcy mają możliwość otrzymywania komunikatów informacyjnych oraz ciekawostek związanych z
życiem Gminy.
Do tej pory wysłano już wiele informacji m.in. o przerwach w dostawach wody lub prądu, zagrożeniach
meteorologicznych czy imprezach kulturalnych. System cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród
mieszkańców naszej gminy, jednak zachęcamy do ciągłego rejestrowania się w nim na stronie
www.kowalewopomorskie.pl
„ Cieszy mnie fakt, że mieszkańcy naszej gminy są ciekawi wydarzeń kulturalnych organizowanych przez tut.
Urząd i jednostki podległe. Także to, że chcą być informowani na bieżąco o zagrożeniach.” - Andrzej Grabowski
Bądź zawsze na bieżąco!
Sylwia Pawliczyn
POGOTOWIE TELEFONICZNE
Urz ąd Miejs ki: 56 684- 10- 24; Posterune k P olicj i: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927; Straż
Pożarna GD: 56 683- 22- 45; ZUW Ostrow ite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960;
M GOK: 56 684- 11- 74; ZG KiM : 56 684- 15- 17; M GOPS: 56 684- 11- 30; G minna Spół ka Wodna:
56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie
energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991.
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy Urzędu
Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres
[email protected]). Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK (cena 100 zł za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł). Redakcja nie
odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych. Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 290 egz. Numer zamknięto
20.06.2013 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
ZWYCIĘSTWO NAD DRWĘCĄ GOLUB DOBRZYŃ I AWANS DO IV LIGI JEST NASZ.
To już pewne. LKS Promień Kowalewo Pomorskie od przyszłego sezonu zagra w IV lidze. Po trzyletniej
banicji w V lidze, gdzie raz nam szło lepiej, raz gorzej, wracamy do IV ligi. Przed nami jeszcze 4 spotkania, lecz to
z 2 czerwca br. na boisku Drwęcy Golub Dobrzyń przypieczętowało nasz los. Sam mecz był bardzo gorący i pełen
zwrotów akcji: trzy żółte kartki, w tym 2 dla nas: dla Piotra Kwiatkowskiego i Mrówczyskiego, czterokrotna
interwencja pomocy medycznej oraz odtransportowanie zawodnika Drwęcy do szpital z powodu urazu głowy o
wystający krawężnik. Po pierwszej stracie gola już w ósmej minucie wiedzieliśmy, że sąsiad tak łatwo skóry nie
sprzeda. Szło oko za oko. Po golu Waligóry w 19 minucie, oraz Paprockiego w 48 minucie oni wyrównali w 55.
Zrewanżowaliśmy się, a właściwie zrobił to Przemysław Zarański w 77 minucie umieszczając piłkę w ich bramce.
Kolejnego gola, tym razem w wykonaniu Daniela Szczodrowskiego w 88 minucie sędzia główny nie uznał. Pomimo
doliczonych 4 minut wynik pozostał bez zmian. Mecz zakończył
się wynikiem 3:2. Na boisku nie zagrał nasz czołowy strzelec
Dariusz Ciepliński. Byliśmy lepsi, ale przeciwnik również dał z
siebie wszystko. Dla nich to również był ważny mecz. Porażka z
Kowalewem przybliżyła Drwęcę do spadku do A klasy.
Po meczu z gratulacjami do trenera pospieszył Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski, prezes klubu LKS Promień Jerzy
Behrendt, działacze sportowi, „emerytowani” piłkarze, którzy
właśnie z Promykiem grali już w IV lidze, a nawet mieszkańcy
Golubia Dobrzynia oraz piłkarze Drwęcy.
Spełniło się moje marzenie. Inwestując w obiekty sportowe,
min. budując Centrum Sportu i Rekreacji z pełnowymiarowym i
nowoczesnym boiskiem do piłki nożnej oraz pływalnię zawsze
marzyliśmy o konkretnych sukcesach, chcieliśmy wznieść się
do kolejnej ligi. Zawodnicy mieli stworzone odpowiednie
warunki do treningów jak i do gry. To od nich zależało tylko
jak z tego skorzystają. Widać wykorzystali należycie daną im
szansę. Dziękuję trenerowi Jerzemu Henigowi oraz
piłkarzom. Nie wypada już teraz „dzielić skóry na
niedźwiedziu”, ale zapewniam, że na koniec rundy wspólnie
podziękujemy sportowcom jak i zarządowi, a oni podziękują
kibicom- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.
Trener jak i zawodnicy LKS Promień zapewniają, że w
czasie tych ostatnich meczy również dadzą siebie wszystko.
Kibiców zaś prosimy o równie gorący jak do tej pory doping.
Karolina Kowalska
ŚMIECI I DROGI - PRIORYTETY DLA MIESZKAŃCÓW BORÓWNA.
Mieszkańcy wsi Borówno (gm. Kowalewo Pom.) na zebraniu wiejskim w dniu 27 maja debatowali nad
skutkami dla obywateli zapisów ustawy śmieciowej oraz o planach modernizacyjnych dróg dla tej wsi. Głównym
prelegentem w obu tematach był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który został zaproszony przez sołtysa Piotra
Strzeleckiego i radę sołecką. Zebranie przebiegało w bardzo
sympatycznej atmosferze.
W temacie śmieci najwięcej pytań dotyczyło codziennego
funkcjonowania systemu: częstotliwości odbioru, dokładnej segregacji,
zasad płatności i ściągalności zadłużenia, odpowiedzialności
właścicieli nieruchomości oraz wielkości odpłatności.
Po dokonaniu omówienia zasad gromadzenia i segregacji odpadów
Burmistrz Miasta podkreślał sprzeciw do trybunału konstytucyjnego
ponad tysiąca samorządów, w tym Kowalewo Pom. co do wejścia w
życie niektórych zapisów tej ustawy.
W naszej gminie system odbioru odpadów jak i segregacja były
bardzo dobrze rozwiązane. W każdym sołectwie były punkty
gromadzenia odpadów (szkło i plastik), a każda nieruchomość
wyposażona była w pojemnik i miała podpisaną umowę na odbiór. Idea nowej ustawy jest bardzo dobra- gmina
zabiera śmieci, a obywatel płaci- jednak jej wdrożenie w życie ma wiele do życzenia. Najwięcej tracą samorządy
właśnie takie jak Kowalewo, mające własne spółki komunalne, w które przez lata inwestowały, a nie mające na
swoim terenie instalacji regionalnej czyli popularnego wysypiska śmieci. Przegrywamy w przetargach z prywatnymi
przewoźnikami, a mieszkańcy tracą miejsca pracy zasilając grupę bezrobotnych- podkreślał Burmistrz Andrzej
– 3 –
Grabowski- jedyną możliwością potanienia całego systemu, co przełoży się na obniżenie stawki opłaty za śmieci
jest dyscyplina w segregowaniu jak i w terminowym płaceniu. Wszystkie kary jak i koszty egzekucji wierzytelności
obciążą system. Zgodnie z ustawą samorząd musiał wydzielić odrębne konto. Do gospodarki śmieciowej gmina nie
może dołożyć jak i nie może na śmieciach zarabiać. Nadwyżka spowoduje obniżenie stawki, lecz debet na koncie
doprowadzi do jej wzrostu. Apelują o wzajemną solidarność i odpowiedzialność. Już we wrześniu będziemy mogli
poinformować społeczeństwo czy przyjęte stawki będziemy obniżać, różnicować, czy podwyższać.
Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli informację o przystąpieniu samorządu do remontu kolejnych dwóch dróg
w tej wsi: dokończenie drogi osiedlowej i utwardzenie drogi na tzw. Paśniki. Drogi te znajdują się na najwyższych
miejscach w rankingu dróg przyjętych uchwała przez Radę Miejską do trwałego remontu.
W zebraniu sołeckim uczestniczyła również radna z tego terenu Justyna Wontorowska oraz sołtys sąsiedniej wsi
Wielkie Rychnowo Zdzisław Czarnomski.
Sołtys i rada sołecka dziękują mieszkance Jadwidze Murawskiej za udostępnienie swojego obiektu do odbycia
zebrania. Marzeniem sołectwa jest posiadanie własnej świetlicy wiejskiej. Działkę pod budowę już mają.
Karolina Kowalska
BRAWA DLA DARIUSZA
Piłkarz Dariusz Ciepliński niemal w ostatniej sekundzie doliczonego czasu gry strzelił gola i przechylił szalę
zwycięstwa na naszą korzyść. W dniu 30 maja br. piłkarze LKS Promień
Kowalewo Pomorskie na swoim boisku podejmowali piłkarzy Chemika Bydgoszcz.
Po pierwszej, bardzo zaciętej, ale bezbramkowej połowie kibice byli pewni, że
mecz zakończy się wynikiem 0:0. Jednak gol przeciwnika w 46 minucie solidnie
zmobilizował naszych zawodników. Po pięknej akcji w 63 minucie Dariusz
Ciepliński wykorzystał okazję i umieścił piłkę w siatce przeciwnika. Do końca
meczu żadna z drużyn nie odpuszczała. Gorący doping widowni, w tym działaczy
sportowych, Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i rodzin piłkarzy okazał się
bardzo skuteczny. W doliczonym czasie szansę ponownie wykorzystał Dariusz
Ciepliński i podwyższył wynik na 2:1. Kolejne trzy punkty pozwalają nam nadal na
zachowanie pozycji wicelidera z sumą 57 punktów.
Karolina Kowalska
DOKUMENTY PODPISANE- CZAS NA REALIZACJĘ
W dniach 6 oraz 7 czerwca br. samorząd gminy podpisał dwie umowy na realizację zadań związanych bardzo
mocno z ekologią i ważnych dla społeczeństwa. Pierwszy dokument pomiędzy gmina Kowalewo Pomorskie, a
spółką Zakład Gospodarki Komunalnej z Chełmży dotyczył odbierania i
zagospodarowania odpadów z gminy Kowalewo Pomorskie.
Sygnatariuszami dokumentu był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
oraz prezes Piotr Zuba. W ramach umowy wykonawca odbierze i
zagospodaruje odpady ze wszystkich nieruchomości w gminie
(zamieszkałych jak i nie zamieszkałych), dostarczy worki do odbioru
tych nieczystości oraz zapewni odpowiedni poziom recyklingu, zgodny
z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Umowa na kwot 1mln. 400tys. obowiązywać będzie przez półtora roku.
Samorząd przystąpił również do kolejnej inwestycji ekologicznej
czyli skanalizowania kolejnego terenu, gdzie właśnie powstają działki
budowlane. Nitka kanalizacyjna zepnie działki zlokalizowane wzdłuż
ulicy Sienkiewicza. Całe osiedle Jana Kochanowskiego zostało skanalizowane kilkanaście lat temu. Teraz, kiedy na
okalających polach powstają domki jednorodzinne zaistniała potrzeba
rozszerzenia tamtejszej instalacji.
Zadanie za kwotę ok. 120tys. zł. wykona Zakład Usług
Melioracyjnych i Geodezyjnych z Golubia Dobrzynia. Umowę, która ma
być zrealizowana do końca sierpnia br., podpisał wraz z Burmistrzem
Miasta prezes firmy Piotr Rojek.
W obu przypadkach Burmistrz Miasta podkreślał nasze wymagania co
do realizacji zadań, natomiast wykonawcy chęć współpracy i
pozostawienia po sobie bardzo dobrej opinii. Kowalewo Pomorskie ma
opinię rzetelnego, ale i bardzo wymagającego partnera.
W Kowalewie Pomorskim istnieje bardzo wymagający nadzór społeczny. Mieszkańcy mają wysokie poczucie
odpowiedzialności i nie pozwolą na „bylejakość”. Samorząd gminy również będzie mocno monitorował temat
wywozu śmieci i jakości świadczonej usługi- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
– 4 –
Karolina Kowalska
– 5 –
200 LAT PANI WIERO!.
Piękne i wyjątkowe urodziny obchodziła 30 maja br. mieszkanka Kowalewa Pomorskiego Wiera Pieńkowska.
Na 100 urodzinach życzenia jubilatce złożył burmistrz miasta Andrzej Grabowski oraz pracownicy MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Joanna Krasicka i Iwona Skonieczna. Z życzeniami
pośpieszyli również pracownicy ZUS-u.
Pani Wiera mieszka z córką jedynaczką, zięciem, wnukami i prawnukami. Urodziła się na
kresach wschodnich, doświadczyła wojny na przymusowych robotach w Niemczech. Dorosłe życie
spędziła w otoczeniu przyrody wspólnie z mężem leśnikiem.
Obecnie w Polsce jest ponad 2tys. osób, które przekroczyły 100 lat. Z roku na rok liczba ta
wzrasta. W tej grupie 80% to szczupłe kobiety. Może to jest sekret długowieczności.
Karolina Kowalska
DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach (gm. Kowalewo Pomorskie) świętowali
Dzień Dziecka 3 czerwca br. Dyrektor szkoły Renata Kałuża wspólnie z sympatykami szkoły: radnym rady
miejskiej Jarosławem Lewandowskim, sołtysem wsi Pluskowęsy Katarzyną Jaguś, przewodnicząca rady rodziców
Izabela Pawlik i całą radą rodziców zapewnili najmłodszym szereg atrakcji.
Odbyła się już trzecia edycja turnieju piłki nożnej GOL, której pomysłodawcą jest radny Jarosław
Lewandowski. W zawodach wystąpiły mieszane drużyny piłkarskiej
reprezentujące wszystkie podstawówki. Opiekę medyczną sprawowała
p. Jolanta Tarkowska, która z czułością przyklejała plasterki, rozcierała
skurcze i pocieszała poturbowanych. Po kilkugodzinnych rozgrywkach
systemem każdy z każdym I miejsce zajęło Wielkie Rychnowo
(ubiegłoroczny zwycięzca), II Pluskowęsy, III Kowalewo Pom., IV
Wielka Łąka. Dzięki pozyskanym sponsorom wszystkie 4 drużyny
otrzymały sportowe nagrody, a ich trenerzy piłki. Wyróżniono także
najmłodszego zawodnika: Dawida Kwiatkowskiego, najlepszym
zawodnikiem Maciej Śliwiński z Wielkiego Rychnowa, najlepszą
zawodniczką Oliwia Gajewska z Pluskowęs, a najlepszym bramkarzem
Karol Leśniak.
W przerwach miedzy meczami można było posłuchać zespołu
Revers, wyszaleć się w wesołym miasteczku czy upiec kiełbaskę w ognisku. Członkinie rady rodziców częstowały
lodami i cukierkami.
Organizatorzy zaprosili do wspólnej zabawy Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, przewodniczącego
komisji oświaty Jerzego Koralewskiego oraz dyrektorów szkół podstawowych.
Gratuluję kontynuacji pomysłu turnieju. Cieszę się, że oprócz świętowania Dnia Dziecka uczniowie mogli
sportowo rywalizować. Gratuluję wszystkim piłkarzom i piłkarkom zapału i gry fair play. Kibicowałem wszystkim
drużynom. Dziękuję dorosłym i sponsorom za spowodowanie, że ten dzień był wyjątkowy- podkreślał Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski.
Organizatorzy dziękują sponsorom w osobach:
1.Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta
2.Ks. Kanonik Ryszard Kobierowski
3. Katarzyna Jaguś sołtys wsi Pluskowęsy,
4.Gerard Bielecki
5.Patryk Pakuła – sędzia piłkarski
6. Firma Fielamnn Poznań Małgorzata Sądowska
7.Witold Feitek
8.Robert Jamroży AGROLIDER
9.Paweł Jagielski i Artur Furman
10. Donata i Krzysztof Midura
11. Katarzyna Przybysz Górecka
12. Renata Sitko
13. Witold Wiśniewski
14. Jadwiga i Roman Żółtowscy
Karolina Kowalska
DZIEŃ DZIECKA W CHEŁMONIU I W MLEWCU.
Swoje święto w dniu 7 czerwca br. miały dzieci z Chełmonia, zaś dzieci z Mlewca świętowały 9 czerwca.
W Chełmoniu sołtys Piotr Bender oraz rada sołecka na pięknie przygotowanym placu za świetlicą wiejską
gościli nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Przybyło wielu seniorów z tej wsi, aby kibicować dzieciom w zabawie.
– 6 –
Panie: Renata Bender, Grażyna Chojnowska i Marzena Nowińska przygotowały i serwowały ciasta, grochówę oraz
kiełbaski z grilla. Właśnie grill był niespodzianką dla mieszkańców. Samodzielnie i w prezencie dla dzieci wykonał
go mieszkaniec Zenon Chojnowski w własnego materiału.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie festynu. Dziękuję opiekunce
Justynie Wojciechowskiej za zorganizowanie wesołego miasteczka, z którego dzieci korzystały bezpłatnie, paniom za
poczęstunek, panu Chojnowskiemu za grilla, radnej Helenie Zegarskiej za
ufundowanie lodów, a Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu za
słodycze. Dziękuję animatorom z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury za
urozmaicenie dzieciom wolnego czasu- wylicza sołtys Piotr Bender.
Mali mieszkańca Mlewca w swoje święto mogli korzystać z gumowej
zjeżdżalni, częstować się smacznym ciastem. Pracownicy Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury solidnie ich wymęczyli: były zabawy sprawnościowe,
malowanie twarzy i zgadywanki. Sołtys Jerzy Śliwka dziękuje wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie: radzie sołeckiej, strażakom z OSP
Mlewiec, pracownikom domu kultury oraz
Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu za słodycze.
Już wkrótce w świetlicy wiejskiej w Mlewcu prowadzone będą prace
modernizacyjne. Wymieniony będzie system ogrzewania (z pieca kaflowego na
ogrzewanie olejowe), wymiana elektryki, budynek będzie ocieplony, zyska
nową elewacje oraz nową papę na dachu. W wewnątrz ściany będą
pomalowane, sufit podwieszony i ułożone nowe podłogi.
Gratuluję organizatorom profesjonalnie przygotowanych festynów. Cieszę
się, że najmłodsi mieszkańcy mają swoje święto i czują się ważni. Jest co raz
więcej imprez dla dzieci: Dzień Dziecka, Gwiazdka, powitanie lub pożegnanie
wakacji. Mamy co raz piękniejsze obiekty, które muszą tętnić życiem, bo
przecież powstają dla lokalnych społeczności. Życzę wszystkim dzieciom samych piątek na świadectwach i
wspaniałych, bezpiecznych wakacji- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
Karolina Kowalska
DZIEŃ DZIECKA W PIĄTKOWIE
Gospodarze wsi Piątkowo czyli sołtys Marylena Lewandowska i rada
sołecka zorganizowali dla swoich najmłodszych mieszkańców festyny z okazji
Dnia Dziecka w dniu 15 czerwca br. Dorośli upiekli smaczne ciasta i
zafundowali lody. Były zjeżdżalnie oraz trampolina. Dzieci chętnie brały udział
w konkursach sprawnościowych m.in. skacząc w workach, nosząc piłeczki na
łyżkach oraz tańcząc na gazetach. Były tez zagadki i quizy.
W czasie zabawy dzieci miały zapewnione wiele atrakcji, o które zadbali
dorośli. Z wizytą zajechali strażacy z OSP Kowalewo, którzy w ten upalny
dzień ochłodzili młodzież. Zademonstrowali również wóz strażacki i akcję
udzielania pierwszej pomocy. Do zabawy przygrywali młodzi, zdolni
Piątkowianie.
Mieszkańcy zaprosili do wspólnego świętowania Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, który życzył
najmłodszym mieszkańcom obu wsi wspaniałej zabawy i cudownych wakacji. Przekazał im również słodycze.
Karolina Kowalska
DZIEŃ OJCA I MATKI U KOWALEWSKICH SENIORÓW.
W Kowalewie Pomorskim członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 13
czerwca br. składali sobie wzajemnie życzenia z okazji Dnia Ojca i Matki.
Seniorzy, twierdząc, że nim się ktoś stanie babcią i dziadkiem najpierw musi
być rodzicem wykorzystali również to święto, aby spotkać się i biesiadować.
Były tańce i śpiewy. Wśród zaproszonych gości przybył burmistrz miasta
Andrzej Grabowski, przewodniczący rady Jerzy Orłowski, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury, dyrektor Przedszkola Publicznego, oraz kilku
sponsorów. Dzieci z Przedszkola Publicznego w przedstawieniu składały
życzenia mamusiom i tatusiom. Tak jak i na innych uroczystościach nie mogło
zabraknąć występu chóru seniorów RETRO.
Prezes Związku Maria Nowatka w imieniu swoich członków złożyła
gratulacje p. Jerzemu Orłowskiemu z okazji otrzymania z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Srebrnego
Krzyża Zasługi na rzecz rozwoju samorządności.
Z radością patrzę jak Kowalewiacy wspaniale się bawią. Cieszę się, że do kowalewskiego Związku emerytów
uczęszczają już nawet mieszkańcy nie tylko z sąsiednich gmin, ale również i powiatów. Świadczy to o ciekawej
– 7 –
ofercie tej organizacji na miłe spędzenie czasu. Życzę, aby wszystkie plany zostały zrealizowane i przyniosły
satysfakcje– podkreślał burmistrz Andrzej Grabowski.
Członkowie związku przy wspólnym grillu omawiali szczegóły wspólnego wyjazdu nad morze.
Karolina Kowalska
„ICH PIERWSZY BAL........”
Najstarszy rocznik gimnazjalistów już po najważniejszym egzaminie gimnazjalnym. Teraz przyszedł czas na
wspólną zabawę. Gimnazjaliści od 7 lat, wzorem maturzystów zamykają pewien rozdział w swoim życiu wspólnym
szaleństwem na parkiecie i podziękowaniami dla rodziców i nauczycieli.
W dniu 23 maja br. panie w pięknych sukniach i wyszukanych fryzurach, a panowie w eleganckich
garniturach, zatańczyli poloneza. Później przyszedł czas na bardziej młodzieżowe pląsy.
Życzenia wspaniałej zabawy, ale i najlepszych wyników z testów i dostania się do wymarzonej szkoły składali:
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, dyrektor gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska, Przewodniczący Rady
Miasta Jerzy Orłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Nizwantowska oraz Justyna Wontorowska z Rady
Rodziców.
Szczególnie mocno dziękuję rodzicom za trzyletnie angażowanie się w życie szkoły, wspieranie nauczycieli w
działaniach, częste sponsorowanie i pomoc w wychowaniu młodzieży.
Nie można także pominąć kadry pedagogicznej, której efekty będzie
można ocenić i docenić dopiero kontynuując naukę- podkreślał
burmistrz Andrzej Grabowski
Na swoim pierwszym w życiu balu młodzież ze zdenerwowaniem
wyczekiwała jak to będzie. Z boku obserwowali ich nauczyciele oraz i
pęczniejący z dumy rodzice. Uroczystość poprowadził profesjonalny
DJ. Na stołach królowały słodkości, a zmęczeni tańcem mogli posilić
się daniem z grilla. Na zakończenie rodzice zaserwowali
gimnazjalistom pokaz sztucznych ogni.
GimBal w gm. Kowalewo Pom. stał się już tradycją. W innych
gimnazjach organizowane są raczej inauguracyjne dyskoteki. Chociaż
nazwy są inne to idea ta sama. Wspólna zabawa przed rozstaniem i wejściem w dorosłość.
Karolina Kowalska
IGRZYSKA SPORTOWE W KOWALEWIE POMORSKIM.
I Gminne Igrzyska Sportowe szkół podstawowych z gminy Kowalewo Pomorskie za nami. W dniu 8 czerwca br.
uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Kowalewa Pomorskiego, Wielkiej Łąki, Wielkiego Rychnowa oraz
Pluskowęs biegali, skakali i grali, a kibicowali im nauczyciele i pozostała uczniowska brać. Każda szkoła ubrana była
w inny kolor symbolizujący olimpijskie koła, przez co zawodnicy jak i kibice byli rozpoznawalni. Na trybunach równie
kolorowi nauczyciele transparentami zagrzewali do walki. Na terenie Centrum było
gwarno i wesoło, a przede wszystkim kolorowo. Dyrekcje poszczególnych placówek, rady
rodziców oraz publiczne gimnazjum zadbali o sponsorów dzięki czemu zawodnicy i
uczniowie mieli zapewnione wyżywienie, słodkości oraz napoje.
Uroczystość otwarcia jak i zamknięcia miała iście olimpijski charakter. Były flagi
olimpijskie, hymny, uroczysty przemarsz i ślubowanie zawodników oraz sędziów. Nie
zabrakło sztafety z ogniem olimpijskim, który nieśli uczniowie, dyrektorzy szkół,
burmistrz miasta, rodzice, ksiądz wikary, radni, komendant policji i znamienici sportowcy.
Część artystyczna w wykonaniu gimnazjalistów, a przygotowana przez gimnazjalnych
pedagogów wzruszyła wielu. Nawiązywała do antycznej historii igrzysk. Był taniec bogiń
i parada herosów, a wszystko przy dźwiękach żywiołowej muzyki.
Przez cały dzień uczniowie biegali na 60,400, 800 i 1000m, skakali w dal, rzucali
piłką lekarską i piłką palantową, grali w badmintona i w tenis stołowy. W jeździe
indywidualnej rowerem najbardziej oklaskiwano dziewczęta. Była sztafeta na 400m oraz
sztafeta pokoleń, w której każdą szkołę reprezentowało 6 uczniów z każdego rocznika.
Było to bardzo widowiskowe zmaganie. Wśród gier zespołowych dominowała: siatkówka
plażowa, piłka ręczna, nożna i koszykówka.
Planowana od 3 lat, czyli od rozpoczęcia budowy Centrum Sportu i Rekreacji w
Kowalewie Pomorskim, impreza ukoronowała wysiłki samorządu kładzione na rozwój infrastruktury sportowej. Było to
moje marzenie, aby w jednym miejscu spotkali się wszyscy uczniowie szkół podstawowych i sprawdzili swoje
umiejętności. Przez miniony rok, co miesiąc, sztab organizacyjny spotykał się, opracowywał regulaminy i zasady
rozgrywek. Każdy detal był ważny: od wyboru dyscyplin sportowych, poprzez rozpracowanie dowozu i wyżywienia
ponad 1000 uczestników do ustalenia tzw. planu B na wypadek niepogody. Powierzyłem organizację tego
przedsięwzięcia Publicznemu Gimnazjum i wybór był trafny. Dyrektor tej placówki wraz z kadrą pedagogiczną
wzorowo wywiązali się ze swojej roli. Zadbali nie tylko o atrakcje sportowe, ale również o komfort i bezpieczeństwo
zawodników. Dziękuję im za to i gratuluję. Dziękuję również nauczycielom i dyrekcji szkół podstawowych za
– 8 –
przygotowanie zawodników, młodym sportowcom za pełną zapału walkę, pracownikom Centrum Rekreacji i Sportu,
Urzędu Miejskiego oraz sponsorom. Mam nadzieję, że ta impreza na stałe wpisze się w nasz kalendarz sportowypodkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
W czasie Igrzysk 16 szczypiornistek z gminy Kowalewo Pomorskie odebrało z rąk Burmistrza Miasta i
Wiceprezesa Kuj. Pom. Zw. Piłki Ręcznej Roberta Bejgier zaświadczenia o przyznaniu im klasy sportowej (klasa
mistrzowska, I i II klasa). Certyfikat ten umożliwia zwolnienia z egzaminów na uczelnie sportowe i może ułatwić
dostanie się do prestiżowej drużyny piłkarskiej
Przypomnijmy, że w kwietniu olimpiadę lekkoatletyczną na hali mieli uczniowie klas I-III. Teraz bezstronna
komisja zliczy wszystkie punkty oraz frekwencję w obu imprezach i w ten sposób powstanie ranking szkół. Ogłoszenie
wyników nastąpi 28 czerwca na Pikniku Rodzinnym, który rozpoczyna się od godz. 16.00 przy Publicznym
Gimnazjum. Szkoły oraz organizator czyli gimnazjum odbiorą ufundowane przez organ prowadzący nagrody.
Już niedługo na stronie WWW.kowalewopomorskie.pl ukaże się film z tej imprezy.
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN
DYSCYPLINY INDYWIDALNE
– 9 –
Karolina Kowalska
MOCZENIE KIJA W IV TURNIEJU SPŁAWIKOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE.
W dniu 9 czerwca br. członkowie kowalewskiego Koła Polskiego Zw. Wędkarskiego zorganizowali IV Zawody
Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Od 7.00 rano 30 pasjonatów moczenia kija walczyło o
puchar i cenne nagrody, a kibicowało im kolejnych 20 wędkarzy. Wśród zawodników byli m.in. emeryci, policjanci,
nauczyciele oraz juniorzy- 11-12 letni. Byli to nie tylko mieszkańcy Kowalewa, ale również Golubia Dobrzynia czy
Torunia. Wielu w tych zmaganiach wspierali współmałżonkowie i dzieci. Były to iście rodzinne zawody. Na
stanowiskach konkursowych obok siebie stanęła mama i syn. Najmłodszy zawodnik Adrian Faleński miał 10 lat,
– 10 –
najstarszy grubo po 60-tce. Za wędki złapały również dwie panie: Maryla Kościelska i Elżbieta Płachta. W przerwie
między etapami połowów każdy mógł pożywić się smaczną kiełbaską z grilla przygotowana przez specjalistę od
przybrzeżnego grillowania Jerzego Dajczaka. Po kilkugodzinnej rywalizacji największym połowem mógł poszczycić
się w kat. seniorów: Zenon Wilk (5,270kg) z Kowalewa, a za nim na pudle stanęli mieszkańcy Golubia
Dobrzynia: Grzegorz Krauze (3,326kg) i Robert Witulski (2,916kg). W kat. juniorów: Im. Bartek Pakuła
(1,109kg), IIm Kamil Dybka (356dkg), III Maciej Wypych (279dkg). Wszyscy z Kowalewa Pomorskiego. Na co
dzień uczęszczają do szkółki wędkarskiej prowadzonej przez Zenona Wilka i Wojciecha Małkiewicza.
Nad prawidłowością zwodów czuwali sędziowie: Jerzy Raciniewski i Waldemar Zieliński. Było o co walczyć.
Oprócz pucharów ufundowanych przez Burmistrza Miasta zwycięzcy otrzymali wędki, kołowrotki i inne akcesoria
wędkarskiego. Natomiast członkowie grupy terenowej zajmującej się ochroną łowisk przed kłusownikami w osobach:
Józef Chromczak (dowódca), Wiesław Stachowski, Waldemar Zieliński, Czesław Wybraniec, Wojciech Małkiewicz,
Kazimierz Bejgier otrzymali wnioskowane wcześniej herby gminy Kowalewo Pomorskie. Gratulując obfitych
połowów Andrzej Grabowski podziękował za promowanie aktywnego trybu życia oraz dbanie o środowisko naturalne.
Jestem pod wrażeniem cierpliwości i spontaniczności wędkarzy. Obcowanie z przyrodą nie tylko relaksuje i
poprawia samopoczucie, ale również pozytywnie wpływa na stan zdrowia. W obecnych czasach jest to bardzo ważne –
podkreślał burmistrz.
Prezes Tomasz Zwoliński podkreślał potrzebę uświadomienia społeczeństwu konieczności życia w zgodzie z
naturą i nie szkodzeniu jej. Niestety śmieci
pozostawiane wzdłuż linii brzegowej świadczą
o czymś innym. Nasz związek wspólnie z
wędkarzami z Niemiec bierze udział w
odtworzeniu gatunku Jesiotra Ostronosego. Jest
to bardzo kosztowny, ale konieczny proces.
Kowalewskie koło Polskiego Związku
Wędkarskiego liczy 160 członków i działa już
ponad 60 lat. Gospodaruje na jeziorze Gajewo
(Oszczywilk), gdzie mają podpisaną umowę
dzierżawy do 20124r. Członkowie sami
pobudowali na brzegu stanicę wędkarską „U
Olka”, nazwaną tak na cześć swojego członka
śp. Aleksandra Raczyńskiego.
Godnym podkreślenia jest fakt, że zarząd i
wszyscy członkowie działają społecznie.
Wszystkie prace remontowe przy stanicy,
pomostach, naprawie dróg dojazdowych oraz
zarybianie prowadzą z prywatnych środków. Jezioro Gajewo, zarządzane przez Polski Zw. Wędkarski Koło Kowalewo
jest bardzo zadbane. To naturalne środowisko, gdzie znajduje się rezerwat kurki wodnej i jastrzębia oraz można spotkać
stanowiska chronionego grzybienia białego i grążela żółtego. Na środku powstała malownicza wyspa, a w trudno
dostępnych zaroślach swoje siedliska mają łabędzie. Jest to bardzo urokliwe miejsce.
Karolina Kowalska
JAK OBIECALI TAK ZROBILI
Bardzo serdecznie dziękuję uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim ,
należącym do koła przyrodniczego, którzy wspólnie ze swoim opiekunem p. Elżbietą Kuciak Olszewską skrupulatne
wywiązali się ze złożonej mi deklaracji.
Przypomnę państwu, że młodzi ekolodzy w czasie naszego spotkania zaoferowali objęcie patronatem i sprzątnięcie
pewnego terenu gminy.
http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4339&Itemid=16
Młodzież dała przykład dorosłym i wyposażona w worki wyruszyła w teren. Ilość zebranych śmieci była
zatrważająca.
http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4389&Itemid=16
Taka postawa jest godna naśladowania i wymaga szczególnego potraktowania. Jako samorząd zdobywający
laury na wielu ekologicznych konkursach ufundowaliśmy nagrodę niespodziankę dla młodych ekologów. Bardzo im
dziękuje i zachęcam nas wszystkich do naśladowania. Poniżej zamieszczam trzy najciekawsze Listy Do Ziemi
przekazane przez szkołę na ogólnopolski konkurs o tym samym tytule. Gratuluję autorom i życzę zwycięstwa.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pom.
– 11 –
KOLEJNY (INNOWACYJNY) ROK ZA NAMI.
Kwotą 380tys.zł. zysku netto oraz kolejną statuetką HITT Pomorza i Kujaw 2012 (tym razem za innowacyjność w
dziedzinie budownictwa) i nagrodą „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2012” zamknął miniony rok rypiński TBS.
Zarząd i Rada Nadzorcza Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w dniu 24 maja br. złożyła
sprawozdanie przed Zgromadzeniem Wspólników, czyli przed udziałowcami. Prezes Lech Szalkowski poinformował o
najważniejszych inwestycjach jakie wspólnie z pracownikami i przy akceptacji
udziałowców wykonał, m.in. oddanie do użytku 21-rodzinnego bloku w Golubiu
Dobrzyniu wybudowanego w ramach docelowej własności oraz zakończenie 26rodzinnego bloku w Rypinie wybudowanego w systemie czynszowym.
Dzięki tak wszechstronnej działalności (budownictwo społeczne,
deweloperskie i docelowej własności oraz zarządzanie wspólnotami) RTBS oparł
się trudnej sytuacji jaką spowodowała likwidacja Krajowego Funduszu
Mieszkalnictwa. Bez rządowego wsparcie nie tylko, że nie powstaną nowe budynki
komunalne, socjalne i tbs-y. Zabraknie możliwości finansowych na odtworzenie
zasobów mieszkaniowych gmin. Obecnie z powodu złego stanu technicznego więcej budynków burzy się niż budujewyliczał w swoim sprawozdaniu prezes Lech Szalkowski. - Wiele samorządów zgłasza się do nas o przyjęcie do
Towarzystwa, albo o przejęcie posiadanych już obiektów, których nie są sami w stanie utrzymywać. Obecnie wspólnicy
zastanawiają się nad przyjęciem do swojego grona kolejnego samorządu: gminy Sępólno Krajeńskie.
Przypomnijmy, że udziałowcami towarzystwa są samorządy: miasto Rypin 85,8% udziałów, gmina Kowalewo
Pom. – 7%, Gmina Ciechocin 3,0%, Miasto Golub Dobrzyń 2,6%, Gmina Wąpielsk 0,8% i gmina Radomin 0,7%.
Rada Nadzorcza w składzie: z Rypina Wojciech Wiśniewski i Cezary Pułtuski i z Kowalewa Pomorskiego
Małgorzata Wegner otrzymali od wspólników, podobnie jak prezes Lech Szalkowski jednogłośne absolutorium.
Samorząd Kowalewa Pomorskiego posiada udziały o wartości wkładu, czyli 2 działek budowlanych przy ul.
Kościuszki, na których dumnie wznosi się już jeden blok wybudowany w przy udziale dofinansowania z Krajowego
Funduszu Mieszkalnictwa. Samorząd wspólnie z RTBS-em przystąpił do budowy drugiego bloku w ramach docelowej
własności, czyli krótko mówiąc przyszły właściciel wpłaca 50% , a na drugie 50% RTBS otrzyma kredyt, który najemca
spłaca w czynszu. Po jego spłaceniu zawierany jest akt notarialny i najemca staje się właścicielem. Jest to najlepszy
system dla młodych osób, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. Już w tej chwili mam 36 osób chętnych na
nowe mieszkania wybudowane właśnie tym systemem. – podkreślał na walnym Burmistrz Kowalewa Andrzej
Grabowski- Obecnie trwają prace projektowe, które zakończa się do jesieni co będzie podstawa na ogłoszenie
przetargu na wykonanie. Gratuluję Prezesowi Zarządu Lechowi Szalkowskiemu i Radzie Nadzorczej bardzo dobrego
wyniku finansowego i życzę, aby rok 2013 był równie szczęśliwy, a w gminie Kowalewo Pomorskie ruszyła budowa
kolejnego bloku. Jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów wspólnie z 46 burmistrzami podjęliśmy w 2012r.
stanowisko o konieczności zastąpienia Krajowego Funduszu Mieszkaniowego innym, równie skutecznym
rozwiązaniem. Samorządy nie będą w stanie samodzielnie zaspokoić chociaż w części potrzeb mieszkaniowych
najuboższych.
Karolina Kowalska
TRZECI WYJAZD PROJEKTU COMENIUS NIEMCY 24-27.04.2013
W dniach 24-27 kwietnia 2013 roku odbył się trzeci wyjazd zagraniczny mającego miejsce w Szkole Podstawowej
w Mlewie Projektu Partnerskiego Szkół Comenius pt.: „Nasz Piękny Region”. Spotkanie robocze partnerów odbyło się
w niemieckim mieście Passau, leżącym w pięknej Bawarii. Gospodarzem spotkania była miejscowa Szkoła Podstawowa.
Pierwszego dnia spotkania partnerzy zostali zakwaterowani w uroczym hotelu w centrum Passau niedaleko dworca
kolejowego. Tego samego wieczoru w leżącej blisko restauracji odbyła się kolacja powitalna z udziałem wszystkich
uczestników spotkania.
Kolejny dzień upłynął pod kątem poznania szkoły organizatora. Uroczyście przywitała wszystkich partnerów pani
dyrektor Waltraud Knapp-Eldmann. Następnie wszyscy udali się na zwiedzanie
szkoły i obserwacje wybranych lekcji. Po przerwie na kawę uczestnikom
spotkania zaprezentowano wspaniałe przedstawienie powitalne w wykonaniu
uczniów szkoły, na które składały się piosenki, scenki artystyczne związane z
prezentacją miasta Passau obecnym gościom. Po obiedzie odbyło się spotkanie
robocze, na którym m. in. ustalono termin następnego wyjazdu, odbywającego się
w Polsce w dniach 25 – 28 września 2013 roku. Po opuszczeniu szkoły uczestnicy
spotkania udali się na zwiedzanie Passau z przewodnikiem. Wieczorem tego dnia
wszyscy zostali zaproszeni na „Bawarski Wieczór”, gdzie uczestnicy podziwiali, a
nawet spróbowali własnych sił w bawarskim tańcu.
Następny dzień rozpoczął się od lekcji prowadzonych przez uczestników
spotkania z wybranymi klasami. Po przerwie na kawę odbyło się kolejne
spotkania robocze, gdzie ustalone zostały terminy pozostałych wyjazdów zagranicznych. Szkoła ze Słowacji
zaprezentowała płytę DVD z nagranymi wszystkimi tańcami narodowymi krajów partnerskich oraz interpretacjami
wylosowanego kraju. Po obiedzie odbył się rejs statkiem wycieczkowym po Dunaju. Wieczorem natomiast odbył się
„Bawarski Festyn”, gdzie skosztować można było specjałów miejscowej kuchni i posłuchać lokalnej muzyki.
– 12 –
Szkołę Podstawową w Mlewie reprezentowało dwoje nauczycieli: Magdalena Wojciechowska i Przemysław
Baniewicz, natomiast prezenty i upominki dla szkoły organizującej spotkanie przekazał Burmistrz Gminy Kowalewo
Pomorskie Pan Andrzej Grabowski.
Przemysław Baniewicz
O GOSPODARCE PO RAZ DRUGI.
W dniu 17 czerwca br., podczas II Rypińskiego Forum Gospodarczego samorządowcy i przedsiębiorcy
rozmawiali o tym, jak ożywić zwalniającą gospodarkę, walczyć z bezrobociem i jak opracować program naprawczy
dla rynku pracy. Organizatorami forum są: Burmistrz Miasta Rypin, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej i Izba
Przemysłowo Handlowa. Gościem spotkania był minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz
oraz wojewoda Ewa Mes.
Wśród samorządowców zaproszono Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego. W
czasie dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań mogących pomóc wyjść z kryzysu podawano przykład Kowalewa
Pomorskiego i zlokalizowanej tam Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Joanna Gasek z toruńskiego biura
PSSE przedstawiła statystykę pokazując wpływ strefy na bezrobocie w powiecie golubsko- dobrzyńskim (obniżenie
z 27% do 23%). Korzystając z tak poważnego forum Burmistrz Grabowski po raz kolejny publicznie zaapelował o
lobbowanie na rzecz zmiany przepisów prawa w zakresie funkcjonowania stref. Należy wprowadzić
bezterminowość ich funkcjonowania. To zakład pracy decydować powinien jak szybko wykorzysta przyznaną mu
pulę pomocy.
Należy podkreślać, że firmy decydujące się zainwestować w strefie nie dostają pieniędzy od państwa. Otrzymują
proporcjonalna do wielkości własnego wkładu ulgę w podatkach: od dochodu,
od nieruchomości i innych. Firma, aby z ulgi skorzystać, MUSI SIĘ
ROZWIJAĆ. Da nam to pewność, że zostanie w strefie, będzie dążyć do
osiągnięcia zysków, co przełoży się na wzrost zatrudnienia i wzrost stopy
życiowej mieszkańców. To rozwiązanie nie ma złych stron, wszyscy to widza i o
tym mówią i niezrozumiała dla nas jest negująca postawa decydentów
rządowych- podkreślał w debacie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego.
W dyskusji wszyscy byli zgodni. Ożywienie gospodarcze potrzebne jest
naszemu regionowi jak powietrze. W kwietniu województwo po raz kolejny
znalazło się na drugim miejscu niechlubnej listy. Stopa bezrobocia wyniosła u
nas 18,5 proc. Gorzej jest tylko w Warmińsko-Mazurskiem. Zmienić zniżkową tendencję nie jest łatwo. Minister
Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że miejsca pracy może uratować zmiana prawa, m.in. niedawno
przeforsowane zmiany w kodeksie pracy mówiącą o możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy z
czterech do dwunastu miesięcy, jak również tzw. indywidualnego czasu. Zmiany te budzą niepokój związkowców
zawodowych. Przedsiębiorcy jednak o te zmiany apelowali, zwłaszcza ci mniejsi, których jest w Polsce najwięcej.
Im najtrudniej związać koniec z końcem. Do tego dochodzi jeszcze niepokój w Strefie Euro, gdzie bezrobocie wśród
młodzieży w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii dochodzi do 50%. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski
podkreślał konieczność wprowadzenia dla małych przedsiębiorców korzystnych bankowych systemów
finansowych, natomiast Zygmunt Jaczkowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej winą za nieudolność
młodych ludzi na rynkach pracy i za wysokie bezrobocie obarczał zły system kształcenia zawodowego.
Wysokorozwinięte kraje pielęgnują szkoły zawodowe, doposażają je i tworzą systemy powiązania ich z zakładami
pracy. U nas najłatwiej takie placówki zlikwidować.
Karolina Kowalska.
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I LEPSZA ORIENTACJA W TERENIE
Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie rozwiązał problem kolejnego, newralgicznego miejsca na terenie miasta.
Wyjazd z parkingu na ul. Batalionów Chłopskich był bardzo niebezpieczny. Jest to krajowa 15, bardzo obciążona i
niebezpieczna. Pojazd musiał porządnie się wysunąć, aby kierowca miał zapewnioną odpowiednią widoczność. Po
zamontowaniu na wysokości skrzyżowania lustra drogowego problem ten powinien zniknąć. Poprawa widoczności
na pewno ograniczy liczbę dochodzących tam stłuczek.
Natomiast na poprawę znajomości topografii gminy wpłynie zapewne zainstalowanie drogowskazów w sołectwie
Srebrniki. Zgodnie z przepisami prawa w zakresie nadawania numeracji budynkom oraz
w temacie meldunków obywateli bierze się pod uwagę wsie główne, a nie tzw. przysiółki,
czyli części tereny w obszarach wsi. Mamy wiele takich przysiółków np. Otoruda,
Bielskiebudy, Lądy, Góry. Niestety niektórzy posługiwali się starym nazewnictwem.
Powodowało to poważne kłopoty przy dostarczaniu przesyłek przez kurierów czy firmy z
zewnątrz, a nawet przy dojeździe karetek. Zamontowanie na krzyżówkach tabliczek
„Srebrniki Góry” oraz „Srebrniki Lądy” powinno ułatwić dotarcie do odpowiedniej
posesji osobom z zewnątrz.
Koszt tych prac to kwota 2tys.zł.
Karolina Kowalska
– 13 –
RAZEM W NOWĄ PERSPEKTYWĘ
Toruń, Bydgoszcz, Powiaty Toruński i Bydgoski oraz Nakło n. Notecią i Kowalewo
Pomorskie razem przygotowują się do nowej perspektywy finansowej, by efektywnie
wnioskować o środki z Unii.
„Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w
nowej perspektywie finansowej 2014-2020” to tytuł projektu, który Kowalewo
Pomorskie realizować będzie wspólnie z pięcioma partnerami: Bydgoszczą, Toruniem,
Powiatem Bydgoskim, Powiatem Toruńskim oraz Nakłem nad Notecią dla jak
najefektywniejszego pozyskiwania funduszy europejskich.
Projekt ma przygotować przystępujących do niego partnerów do nowej perspektywy unijnej 2014-2020.
Przewiduje ustalenie przebiegu granicy (delimitacji) dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia,
wskazanie powiązań pomiędzy tymi obszarami wraz z określeniem, jak należy tymi powiązaniami zarządzać oraz
jak je rozwijać. Partnerzy projektu chcą również wskazać cele rozwojowe dla danego obszaru funkcjonalnego i
opracować dla niego strategię. Miasta, gminy i powiaty przystępujące do projektu będą się ponadto wzajemnie
wspierać w zakresie przygotowania propozycji projektów wraz z dokumentacją dla przedsięwzięć, które mają być
finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Liderem projektu, który będzie realizowany od czerwca br. do końca roku 2014, jest Bydgoszcz. Jego całkowity
koszt to 2 959 500,00 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna wyniesie 2 663 550,00 zł.
Proporcjonalny udział Partnerów we wkładzie własnym, wg liczby mieszkańców (GUS 31.12.2011), nie mniej
niż 10% kosztów:
Przewidywany udział we wkładzie własnym
Partnerów
Miasto Bydgoszcz
131 256,29
Gmina Miasto Toruń
74 092,81
Powiat Bydgoski
38 932,88
Powiat Toruński
35 686,00
Gmina Kowalewo Pomorskie
4 186,59
Gmina Nakło nad Notecią
11 795,42
295 950,00
Karolina Kowalska
Z 2,3MLN. PLANOWANEGO DEFICYTU DO OSIĄGNIĘTYCH 2MLN. NADWYŻKI,
CZYLI SESJA ABSOLUTORYJNA W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE
Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej w dniu 14 czerwca br. przy jednym
głosie sprzeciwu przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2012 i udzielili burmistrzowi Andrzejowi
Grabowskiemu absolutorium za miniony rok. Tematem przewodnim XVIII sesji oprócz sprawozdania z realizacji
planu zamierzeń (budżetu) na rok 2012, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji
konkursu ekologicznego „Piękna Gmina”.
Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina” miało bardzo uroczysty
charakter. W XV edycji konkursu uczestniczyło 8 zagród wiejskich, 18
nieruchomości oraz 10 obiektów użyteczności publicznej. W celu
upowszechnienia konkursu, na posiedzeniu Komisja Budżetowa i Samorządu
postanowiła, iż w konkursie nie mogą otrzymać nagród pieniężnych laureaci,
którzy zdobyli takie nagrody w poszczególnych kategoriach w edycji
poprzedzającej przeprowadzenie konkursu. Jeżeli, któryś z laureatów w
poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie
konkursu, w edycji obecnej uzyskał jedno z trzech pierwszych miejsc, zamiast
nagrody pieniężnej uzyskuje tytuł Arcymistrza. Trzykrotnie zdobycie tego tytułu zaowocuje specjalną nagrodą.
W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce + 500zł zdobył Sylwester Branicki z Kiełpin,
II miejsce i 300zł – Jan Fiedorek z Chełmońca, III miejsce i po 200zł- Kinga Kobak z Chełmońca. Wyróżnienia i po
100zł trafiły do Małgorzaty Eliasz z Chełmońca i Jana Krzyżanowskiego z Wielkiej Łąki.
W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość: I miejsce + 500zł Sławomir Wiewiór z Os. Jana
Kochanowskiego, II miejsce i 300zł Violetta Pikul z Wielkiego Rychnowa, III miejsce i 200zł Sławomir Ludwik z
Os. Jana Kochanowskiego. Wyróżnienia i po 100zł trafiły do Anny Wardzińskiej z Os. Brodnickiego i Jarosława
Czapli z Wielkiego Rychnowa.
W kategorii na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej: tytuł Arcymistrza zdobył MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim, I miejsce i nagrodę w wys. 1500zł. Przedszkole Publiczne, II
miejsce +1000zł – Remizo- Świetlica w Kiełpinach, III miejsce +500zł Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie.
– 14 –
Wyróżnienie + 300zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie.
Podsumowując rok 2012 Burmistrz Miasta podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje,
a nawet więcej. Na największe podkreślenie zasługują zabiegi poczynione w temacie infrastruktury sportowej,
ekologicznej i drogowej. Oddano do użytku Centrum Rekreacji i Sportu. Zmodernizowano drogi w Borównie,
Elzanowie, Wielkim Rychnowie. Nie sposób pominąć modernizacji świetlicy i remizy w Wielkim Rychnowie.
Rok 2012 zapowiadał się bardzo ciężko. Rozpoczęliśmy go z 2,3mln. deficytem, a zakończyliśmy z 2,2mln.
nadwyżką. Zadłużenie gminy to jedyne 17%, gdzie inne samorządy dawno przekroczyły ustawowy próg 60%. Udało
się przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia, a nawet wykonać dodatkowe. Zaplanowane na 2012r. dochody
zrealizowano w wys. 100,3% (34mln.686tys), a wydatki zrealizowaliśmy na poziomie 93,19%. – mówił w
sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski.
Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, członkom organizacji oraz pracownikom Urzędu za wspólną pracę i
wsparcie w kierowaniu gminą.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej Helena Zegarska zawnioskowała do radnych o udzielenie Burmistrzowi
absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała realizację budżetu za rok 2012. W dyskusji radni
podkreślali, że budżet był dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany.
Nikt nie wniósł uwag do sprawozdania finansowego i rzeczowego za
rok 2012. W wypowiedziach przewijały się słowa: zgoda, współpraca,
praca dla dobra społeczeństwa. Radny Jarosław Lewandowski
zacytował nawet wiersz Marii Magdaleny Mytlewskiej „Bo Pan
Burmistrz o nas dba/Sto pomysłów w głowie ma/Myśli, liczy i
planuje/Przy tym dobrze kalkuluje”, natomiast radny Jerzy
Koralewski przytoczył słowa przewodniczącego rady Jerzego
Orłowskiego jakie padły w czasie wmurowania kamienia węgielnego i
również dotyczyły zgody i współpracy.
Później były kwiaty i gratulacje od radnych, współpracowników,
delegacji z zakładów pracy i organizacji społecznych. Życzono dalszych sukcesów, szczególnie, że rok 2013
zapowiada się ciekawie: rozpoczęcie budowy pływalni, kolejne lampy solarowe przy chodnikach, nowe
nawierzchnie dróg, przystąpienie do opracowania dokumentacji na budowę budynku urzędu, nowego bloku w
ramach RTBS i na modernizację ulic: Mikołaja z Ryńska, Konwaliowej i Narcyzowej.
W części roboczej radni podjęli 12 uchwał. W bloku informacyjnym dużo miejsca poświęcono śmieciom,
natomiast wnioski sołtysów dotyczyły przede wszystkim złego stanu dróg powiatowych. Radni z Klubu Nasza
Gmina, SLD oraz Helena Zegarska złożyli przewodniczącemu rady Jerzemu Orłowskiemu życzenia z okazji
otrzymania z rąk prezydenta Komorowskiego Srebrnego Krzyża Zasługi. Gratulacje i życzenia otrzymał również
nowy sołtys wsi Srebrniki Jerzy Behrendt.
Karolina Kowalska
SZANOWNI CZYTELNICY
W dniu 4 czerwca br. miałem przyjemność gościć redakcję GimTV z Publicznego
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. Jestem pod wrażeniem profesjonalnie
przeprowadzonego wywiadu jak i przygotowanego filmu z tego spotkania. Zapraszam
do obejrzenia.
http://www.youtube.com/watch?v=Js5NNlwjaeg&ns=1
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta
SZCZYPIORNIAK NA ORLIKU
W dniu 9 czerwca br. na boisku poliuretanowym Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim
rozegrano mecze piłki ręcznej w ramach II Ogólnopolskiego Turnieju
Szczypiorniaka na Orlikach „Szczypiorniak z RPO”. Jest to
ogólnopolska akcja popularyzująca piłkę ręczną na otwartych boiskach
w szkołach podstawowych. Organizatorami i pomysłodawcami akcji są
Związek Piłki Ręcznej w Polsce, oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Do Kowalewa Pomorskiego, które wygrało rozgrywki rejonowe
zjechały się tego dnia drużyny żeńskie i męskie reprezentujące SP
Brzozie, SP Kowalewo, SP 66 Bydgoszcz, SP Lubicz, SP Osięciny, SP
Wąbrzeźno, SP Brodnica. Piękne słońce wcale nie sprzyjało grze na
wolnym powietrzu. Jednak zawodnicy dawali z siebie wszystko. W
czasie przerwy odbył się pokazowy mecz seniorów pomiędzy
zawodnikami II ligi z Kowalewa i Brodnicy. Młodzież mogła zobaczyć
– 15 –
jak grają fachowcy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i gadżety.
W czasie uroczystego otwarcia, w którym uczestniczyli Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, dyrektor
Publicznego Gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska, prezes Kuj. Pom. Zw. Piłki Ręcznej Jan Orzech oraz
wiceprezes tego związku i jednocześnie trener kowalewskich szczypiornistek Robert Bejgier podkreślano potrzebę
wzbudzenia w młodzieży aktywności fizycznej.
Jesteśmy dumni z naszego obiektu. Każdy młody człowiek może znaleźć tam coś dla siebie i robić to co lubi.
Wystarczą tylko dobre chęci. Samorząd gminy zapewnia środki na inwestycje i funkcjonowanie obiektów i zależy
nam, aby młodzież z nich korzystała. Życzę szczypiornistom i szczypiornistkom niezapomnianych wrażeń z pobytu w
Kowalewie.- podkreślał na otwarciu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
Po całodniowych rozgrywkach najlepsi okazali się: w kat. chłopców zawodnicy z SP 66 Bydgoszcz, a w kat.
dziewcząt SP Lubicz. Zakończenie turnieju Szczypiorniak na Orlikach odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2013
roku w Zielonej Górze. Mecze o medale zostaną rozegrane tuż przed spotkaniem eliminacyjnym do Mistrzostw
Europy Dania 2014, w którym zmierzą się kadry seniorów Polski i Ukrainy. Sławomir Szmal wytypuje też spośród
uczestników Szczypiorniaka na Orlikach dzieci, które zaprosi do swojej Kuźni Bohaterów.
Szczypiorniak na Orlikach jest programem mającym na celu popularyzację piłki ręcznej wśród dzieci,
młodzieży, a także nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.
Publiczne Gimnazjum dziękuje za pomoc i wsparcie:
1.Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu za przekazane gadżety
2.Państwu Annie i Tomaszowi Kordowskim oraz Lucynie i Andrzejowi Szczekockim za dobre serce,
Karolina Kowalska
ŚWIETLICA JAK NOWA
Świetlica wiejska we wsi Mlewiec (gmina Kowalewo Pomorskie) już za kilka tygodni wyglądać będzie jak
nowa. Obecnie nie stanowi atrakcyjnego obiektu, bardziej zniechęca niż zaprasza do organizacji tu zabaw i imprez.
Ale to się zmieni.
W dniu 12 czerwca br. podpisano umowę na kompleksową modernizację budynku. Samorząd gminy
reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, natomiast wykonawcę firmę „Spółdzielnia Produkcji Rolnej
Zakład Remontowo-Budowlany Osnowo” prezes Witold Karwan i kierownik
budowy Zbysław Skrzyniecki. Zgodnie z tym dokumentem prace na kwotę
prawie 200tys.zł.. muszą być wykonane do 19 sierpnia br.
W ramach umowy obiekt zyska nową elewację i docieplenie, na dachu
ułożona będzie papa termozgrzewalna, nowe rynny i poprawiony komin.
Wydzielona zostanie kotłownia, a system grzewczy z pieca kaflowego zmieni
się w ogrzewanie olejowe. W wewnątrz strop zostanie podwieszony, ułożone
nowe posadzki a ściany zyskają nową okładzinę. Poprawiona zostanie również
instalacja elektryczna i powstanie wjazd dla osób niepełnosprawnych.
Pomimo, że świetlica w Mlewcu nie wygląda okazale, to tętni życiem.
Sołtys oraz rada sołecka organizują tam okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Dziecka czy Mikołajek. Życzę, aby
poprawa funkcjonalności obiektu zaowocowała kolejnymi pomysłami- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.
Przypomnijmy, że wcześniej samorząd wspólnie z sołectwem wymienili okna i drzwi, wygospodarowano
miejsce i wykonano toaletę.
Karolina Kowalska
DZIEŃ DZIECKA, CZYLI ŚWIĘTO NAJMŁODSZYCH W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE.
Swoje święto, czyli Dzień Dziecka świętowali najmłodsi z gminy Kowalewo Pomorskie. Oczywiście
organizatorami były te większe dzieci: rodzice, rady sołeckie, nauczyciele czyli dorośli.
Młodzi Pluskowęsowianie świętowali dwukrotnie. Najpierw 30 maja sołtys
Katarzyna Jaguś, rada sołecka, strażacy oraz radny Jarosław Lewandowski
zapewnili im moc atrakcji. Przy dźwiękach zespołu REVERS bawiono się i
tańczono. Młodzież mogła popisać się również swoimi taneczno- wokalnymi
umiejętnościami, które na co dzień opanowuje pod okiem pedagoga Elżbiety
Dędzy. Dzięki uprzejmości sponsorów mogli do woli hasać w gumowym
zamku i zjeżdżać z gumowych zjeżdżalni. Były kiermasze ze słodkościami i
odpustowymi gadżetami. Niespodzianką ze strony organizatorów był pokaz
jazdy na monocyklu czyli rowerze jednokołowym. Swoimi umiejętnościami
popisywali się m.in. mieszkańcy Pluskowęs. Obecny na festynie Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski pogratulował organizatorom pomysłowości. Pogoda straszyła co pewien czas dużymi
chmurami, ale do końca festynu nie padało.
Powtórka z obchodów dnia dziecka, tym razem na sportowo miała miejsce 3 czerwca br. Więcej o tym
wydarzeniu w artykule „Dzień Dziecka na sportowo”.
– 16 –
W dniu 1 czerwca świętowali najmłodsi Napolanie. Sołtys Jerzy Łukiewski udostępnił swoje podwórko oraz
budynek gospodarczy, aby pomieścić wszystkie spragnione zabawy dzieci. Nie był pozostawiony w tym wyzwaniu
sam. Wsparła go małżonka Teresa, która częstowała lodami i ciastem oraz mieszkanki Napola. Za część
rozrywkową odpowiedzialne były Napolanki: Joanna Piasecka i Iwona Zegarska, które na co dzień pracując w
Przedszkolu Publicznym. Do pomocy zaangażowały jeszcze dwie koleżanki: Marię Magdalenę Mytlewska i
Aleksandrę Nikiel i sprawnie potrafiły poskromić rozbrykane towarzystwo. Nikt się nie nudził, były zawody
sportowe, plastyczne i muzyczne. Wszystko zakończone nagrodami. Szybką regenerację sił zapewniły słodkości
ufundowane przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, lody oraz
grillowane kiełbaski przygotowane przez radnego Wiesława Kraśniewskiego.
Byłem zaskoczony ilością dzieci na festynie. Nie spodziewałem się, że w
jednym z mniejszych sołectw naszej gminy mamy tylu młodych mieszkańców.
Napawa to optymizmem na przyszłość. Życzę wszystkim dzieciom z okazji Dnia
Dziecka i nadchodzących wakacji wspaniałego wypoczynku i wielu wrażeńpodkreślał na festynie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Dzieci z Borówna świętowały w dniu 2 czerwca. Sołtys Piotr Strzelecki,
radna Justyna Wontorowska oraz rada sołecka nie pozwoliła dzieciom nudzić
się. Imprezkę zorganizowano na działce gminnej w centrum wsi. Ujawnił się
talent wokalno instrumentalny mieszkańców tej wsi dzięki czemu na zielony
parkiet ruszyły nie tylko dzieci, ale i dorośli. Niektórzy dorośli w tym
dniu obudzili w sobie uśpione dziecko i pozwolili nawet na
pomalowanie sobie twarzy. Uczestnicy mogli upiec sobie kiełbaski w
ognisku oraz zjeść słodkie co nieco. Była gumowa zjeżdżalnia.
Strażacy z OSP Wielkie Rychnowo zademonstrowali swój piękny
samochód bojowy oraz akcję rozwijania węży. Każdy mógł poćwiczyć.
Nie wiadomo, może już wkrótce szeregi tej jednostki powiększą się o
młodych Borównian.
A już niedługo swoje świętowanie będą miały również dzieci w
Chełmoniu, Mlewcu, Sierakowie i w Kiełpinach. Oczywiście
fotorelacja z festynów zostanie zamieszona na naszej stronie.
Karolina Kowalska
W HOŁDZIE NASZYM RODAKOM.
Szanowni mieszkańcy
Trzy lata temu Polskę dotknęła tragedia. W
katastrofie lotniczej zginęło 96 wybitnych Polaków,
których łączyło dobro naszego kraju. Chcąc oddać
im hołd powstała idea ufundowania pamiątkowej
tablicy. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie
popiera zaangażowanie Stowarzyszenia „Pamięć
Smoleńsk 10.04.2010”, do którego również należy.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że środki finansowe
na ten cel pochodzić będą ze zbiórek publicznych.
Będzie to dobrowolny datek, pochodzący z głębi
serca. Liczę na zrozumienie i poparcie.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
– 17 –
PKP -TO NIE TYLKO LINIE KOLEJOWE, CZYLI SZYNY I NIC WIĘCEJ.
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. oraz samorządowców z regionu odbyło się w urzędzie wojewódzkim. Tematem spotkania
zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych przeprowadzanych przez PKP PLK S.A. była optymalizacja
sieci kolejowej w Polsce do 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego. Obradom przewodniczyła Wojewoda Ewa Mes. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć
samorządowców, których temat PKP dotyczy najbardziej. Konwent Burmistrzów reprezentował
przewodniczący, jednocześnie Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, Konwent Wójtów wójt
Lubiewa Michał Skałecki, natomiast Konwent Starostów Marzena Kempińska- starosta świecki.
Podczas spotkania przedstawiciele PKP PLK S.A. omówili temat „Wizja sieci kolejowej w Polsce do 2023 r.
Optymalizacja sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A.”. Zwrócili uwagę na przebiegające przez teren
województwa kujawsko-pomorskiego inwestycje, które pozwoliły na zwiększenie dopuszczanych prędkości do 140160 km/h, a tym samym na skrócenie czasu przejazdu pociągów osobowych na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz.
Poinformowali, że w najbliższym czasie planowana dalsza modernizacja trasy na odcinku Bydgoszcz- Poznań.
Trwają również prace nad modernizacją odcinka Bydgoszcz-Toruń. Poinformowali, że nie ma planów dotyczących
przywrócenia kursowania pociągów osobowych na trasie Bydgoszcz-Szubin-Kcynia-Wągrowiec-Poznań.
Samorządowców interesował jednak inny temat niż prędkość przemieszczania towarów i pasażerów, czy bicie
rekordów prędkości na trasie Poznań- Gdańsk. Zwrócili uwagę, na znajdującą się na terenach ich gmin
infrastrukturę kolejową, stanowiącą pozostałości po wyłączonych z eksploatacji liniach kolejowych. Dotyczy to
zarówno torów kolejowych, ale przede wszystkim budynków (dworce, bloki mieszkalne, nastawnie), należących do
PKP.
Samorządy są ubezwłasnowolnione na własnym obszarze. Wiele
linii kolejowych od końca lat 90-tych jest wyłączonych, ale nie
zlikwidowanych. Zablokowało to jakiekolwiek ruchy inwestycyjne.
Nieużywane dworce są dewastowane i są postrachem każdej okolicy.
Najemcy mieszkań kolejowych nie mogą ich wykupić i wyremontować.
Obiekty te są zbyt blisko torów i znajdują się w tzw. obszarach
zamkniętych. PKP, pomimo olbrzymiego długu, nie wykazuje żadnej
chęci do rozmów nad dalszym losem „swojego majątku”. Innym
problemem dla samorządów jest niejasna sytuacja strukturalna po
podziale PKP. Każda z dziesiątek spółek zajmuje się czymś innym.
Jedni dworcami, inni torami, peronami, mieszkaniami czy trakcją
elektryczną. Trudno ustalić, kto ma naprawić dach, wymienić okna,
poprawić oświetlenie na ulicy przy dworcu, nie mówiąc o podcięciu poboczy dróg. Usunięcie awarii w postaci
pękniętej w zimie rury wodociągowej graniczyło z cudem. – podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Andrzej
Grabowski
Przedstawiciele PKP PLK S.A. tłumaczyli się, że są spółka „od zarządzania liniami” i z uwagi na ograniczone
środki finansowe priorytetem jest przywrócenie prędkości na liniach, które funkcjonują, poprawa bezpieczeństwa
transportu oraz uregulowanie spraw dotyczących dworców kolejowych. Sprawa rozbiórki nieczynnych linii
kojowych jest traktowana jako drugorzędna.
Obecni podczas spotkania przedstawiciele Konwentu Powiatów, Konwentu Burmistrzów oraz Konwentu Wójtów
Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyli deklarację zorganizowania wspólnej konferencji,
która będzie okazją do wyjaśnienia kwestii związanych z zarządzaniem znajdującej się na terenach poszczególnych
gmin infrastruktury kolejowej. Ustalono, że konferencja odbędzie się pod patronatem Wojewody KujawskoPomorskiego oraz Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy.
Karolina Kowalska
WŁADZA U WŁADZY
Media (prasa i telewizja) zwane popularnie czwartą władzą zawitały do władzy samorządowej w Kowalewie
Pomorskim. W ogłoszonym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Dniu Wolności
(4 czerwiec br.) dziennikarze z telewizji GimTV działającej w Publicznym
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim w osobach: Hubert Rychel, Klaudia
Bartczak, Paweł Wawrzonek, Przemek Miazga, Paweł Trzmiel, Wiktoria
Kazimierkiewicz, i Piotr Dębowski wraz z opiekunami: Bartłomiejem Ludtke
oraz Julią Baranowską byli gośćmi Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego.
Wcześniej to zawsze burmistrz korzystał z zaproszenia dziennikarzy i
odwiedzał ich studio w szkole, a tym razem to młodzież przyszła „zdjąć”
burmistrza przy pracy.
Tematy jakie interesowały młodzież nie były wcale dziecinne. Nastoletni
dziennikarze poruszyli temat realizacji w gminie zapisów ustawy śmieciowej, inwestycji przeznaczonych dla
młodzieży jak i dla całego społeczeństwa oraz planów na kolejne lata. Interesował ich również temat bardzo bliski
– 18 –
burmistrzowi czyli sport, w szczególności preferowane przez Niego szybkie spacery. Namówili także włodarza do
zawierzeń na temat swoich odczuć w czasie wręczania mu prezydenckiego Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia
Polski oraz do podzielenia się z nimi opinia na temat gimnazjum.
Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim nie może mieć kompleksów w porównaniu z innymi placówkami w
większych miastach. Chwalą nas osoby z zewnątrz. Zasypywani jesteśmy podaniami o pracę od doświadczonych
nauczycieli. Jak podkreślali uczestnicy ostatniego posiedzenia regionalnych związków zawodowych „Kowalewskich
gimnazjalistów da się zauważyć w toruńskich szkołach”. Również wyniki z egzaminów gimnazjalnych są dla mnie
satysfakcjonujące. Jesteśmy powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Nasi absolwenci zajmują
czołowe lokaty w liczących się konkursach. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele w swojej działalności wykraczają
daleko poza program. Piszą wnioski, pozyskują środki unijne i promują gminę. Jednocześnie wychodzą na zewnątrz,
zachęcają społeczeństwo do interesowania się gimnazjum. Mieszkańcy z zainteresowaniem oglądają sztuki teatralne
w wykonaniu uczniów i nauczycieli, podziwiają występy w czasie gminnych uroczystości czy kibicują sportowcom na
gminnych obiektach. Możemy być dumni z naszej młodzieży, której teraz życzę wspaniałego wypoczynku w okresie
wakacji, a tegorocznym absolwentom dostania się do wymarzonej szkoły- podkreślał w wywiadzie Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ PŁYWALNI
W dniu 29 maja br. w gminie Kowalewo Pomorskie dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego
pod krytą pływalnię. Uroczystość zainaugurowała rok obchodów 50-lecia Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim oraz 30-lecia nadania jej patrona Marii Konopnickiej i zbiegła się z obchodami Tygodnia Sportu
Powszechnego i obchodów Dnia Dziecka. Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał
słuszność podjętej decyzji o budowie tego obiektu.
Jesteśmy małą gminą, ale nasi mieszkańcy zasługują na kolejne miejsce do rozrywki jak i rehabilitacji. Po
wybudowaniu Centrum pływalnia to ostatni obiekt sportowy jakiego nam brakuje. Za rok będziemy mogli korzystać
z jego uroków. Trudno mi było zrozumieć stanowiska nawołujące do odstąpienia od planu budowy pływalni i
korzystanie z basenów w innych gminach, u prywatnych podmiotów.
Pytałem sam siebie, czy Kowalewiacy nie mają prawa do własnego
obiektu. Pływalnia to nie luksus tylko standard. Cieszy mnie tempo
prac. Wykonawca, firma WIKSBUD z Lipna, w profesjonalny sposób
prowadzi prace. W tym miejscu dziękuję mu za przygotowanie terenu
(utwardzenie, położenie betonowych płyt) na dzisiejszą uroczystość. –
podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
W czasie przemówień pozostałych gości: Przewodniczącego Rady
Miejskiej Jerzego Orłowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej
Benedykta Mrozińskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców Anny
Wardzińskiej oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Kacpra Zarembskiego przeważały słowa podziękowań dla burmistrza i radnych za trafną decyzję i jej realizację.
Podkreślano, że obiekt powstał dzięki ciągłości władzy, gdzie kolejna rada szanuje decyzje swoich poprzedników i
dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy radą a burmistrzem. W podejmowaniu decyzji o przyszłości obywateli
musi być zgoda i konsensus.
Po odczytaniu treści Aktu Erekcyjnego i jego podpisaniu przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego
dokument poświęcił w imieniu księdza dziekana Ryszarda Kobierowskiego ks. Adam Lis. Wmurowania dokumentu
dokonali: Burmistrz Miasta, przewodniczący rady miejskiej, ks. wikary, dyrektor szkoły, przewodnicząca rady
rodziców, przewodniczący samorządu uczniowskiego, a w imieniu wykonawcy syn właściciela Zbigniew Sieradzki.
Wydarzenie miało bardzo uroczystą oprawę. Były sztandary: gminny, Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim i Publicznego Gimnazjum, hymny w wykonaniu Małego Chóru Wielkich Serc pod batutą Marii
Magdaleny Mytlewskiej oraz montaż słowno muzyczny. Część artystyczną profesjonalnie poprowadziła Krystyna
Bilska Górny. Na uroczystości nie mogło zabraknąć uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, bo zgodnie z ideą
pływalnia będzie obiektem służącym przede wszystkim młodzieży jako miejsce odbywania zajęć kultury fizycznej.
Niespodzianką dla zaproszonych gości był „Wiersz o mym mieście” autorstwa nauczyciela Marii Magdaleny
Mytlewskiej w wykonaniu Klaudii Budzińskiej. Pani Maria Magdalena jest również autorka piosenki „Kowalewo”
wykonywaną do muzyki popularnego zespołu Elektryczne Gitary „Jestem z miasta”. Naszą wersje wykonał Kacper
Zarembski wraz z Małym Chórem Wielkich Serc.
AKT Erekcyjny – poniżej
„Wiersz o mym mieście”
Autor: Maria Magdalena Mytlewska.
O mym mieście wierszyk będzie,
– 19 –
które w Polsce znane wszędzie.
Z pięknych miejsc ten gród nasz słynie,
rzeka Trynka tędy płynie.
Tutaj są obronne mury,
Kościół, który sięga chmury.
Kamienice, rynek stary,
piękne, że aż nie do wiary !!!
Bo Pan Burmistrz o nas dba
Sto pomysłów w głowie ma.
Myśli, liczy i planuje
Przy tym dobrze kalkuluje.
Orlik, basen, szkoła nowa
Niechaj się Warszawa chowa!!!
Bardzo kocham moje miasto,
bardziej niż przepyszne ciasto.
I zapraszam wszystkich ludzi,
nikt się tu nie będzie nudził.
Dom Kultury was rozbawi
Kowalewo nas rozsławi.
Karolina Kowalska
WYSTRZAŁOWI PANOWIE
W I Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich rozegranych 8 czerwca br.
przedstawiciele gminy Kowalewo Pomorskie zajęli bardzo wysokie, VI
miejsce. Drużyna w składzie: Marek Sutkowski, Ireneusz Sutkowski, Piotr
Pawlewicz i Krzysztof Kopeć w ramach konkurencji dwubój strzelecki
mierzyli się z KBKS-u oraz z pistoletu.
Gratuluję panom celnego oka i dziękuję za promowanie gminy Kowalewo
Pomorskie. Już niedługo, po modernizacji strzelnicy w Kiełpinach, pasją
strzelania zarazi się jeszcze więcej mieszkańców- podkreśla Burmistrz
Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
ZEBRANIE W SOŁECTWIE ZAPLUSKOWĘSY
Mieszkańcy sołectwa Zapluskowęsy (gmina Kowalewo Pomorskie) wspólnie z sołtysem Janem Trzcińskim
zaprosili na zebranie burmistrza Andrzeja Grabowskiego. Na spotkaniu, które miało miejsce 7 czerwca br., przybyli
praktycznie tylko rodzice, którzy mają dzieci w szkole podstawowej lub w gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.
Interesował ich temat dowozu dzieci do szkół. Od września na rok szkolny 2013/2014/tylko 6 dzieci z tej wsi
spełnia ustawowe warunki i ma możliwość skorzystania z nieodpłatnego dowozu organizowanego przez samorząd.
Ustawa zobowiązuje dowozić dzieci, które mieszkają w odległości powyżej 3km. i chodzą do klasy 0-3, natomiast
uczniów klas IV- VI i gimnazjum, którzy mają do domu powyżej 4km.
Jednak Zapluskowęsy zamieszkuje więcej uczniów, którzy mieszkają
w mniejszej odległości i również chcieliby być dowożeni, chociaż w
jedna stronę rano. Rodzice zadeklarowali za nich partycypowanie w
kosztach wynajmu busa. Przez tę wieś biegnie bardzo ruchliwa i wąska
droga powiatowa, która nie ma chodnika.
Burmistrz Miasta zadeklarował, że po złożeniu przez wszystkich
rodziców wniosków i wskazaniu w nich możliwych form dowozu
wybierze najbardziej uniwersalne rozwiązanie. Głównym warunkiem
będzie tu wybór rodzaju dowozu przez rodziców dzieci uprawnionych.
Jeśli oni zadecydują, że wolą mieć zwrot środków za bilety
autobusowe (tak jak dotychczas) i sami będą dowozić, to samorząd nie
będzie wynajmował busa.
– 20 –
Mieliśmy już doświadczenie z lat minionych, że w czasie trwania dowozu rodzice zaczęli się wycofywać i w
ostatnich miesiącach w pojeździe woziliśmy 1-2 dzieci. Prowadzimy bardzo oszczędna gospodarkę i musimy patrzeć
na wszystkie aspekty. Dowóz małej liczby dzieci, gdzie jedne zaczynają o 8.00, a inne o 10.00, natomiast kończą
jedni o 12.00 a inni o 15.30. Jest trudny do rozplanowania. Dowóz i odwóz jest tylko raz dziennie. Chcąc poprawić
sytuacje na ruchliwej trasie od 2007r. zabiegamy o remont drogi Kowalewo- Wąbrzeźno. Wspólnie z 4
samorządami: miasto Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno, starostwo wąbrzeskie i golubsko- dobrzyńskie planowaliśmy
remont drogi i budowę przy niej chodnika. Z przyczyn od nas niezależnych cała inwestycja bardzo się opóźniła.
Obecnie przeszkody zostały usunięte i temat powinien szybciej ruszyć na przód- podkreślał na zebraniu Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski.
Korzystając z licznego gremium Burmistrz Miasta omówił temat odbioru i wywozu odpadów stałych. Zasady
jakie wejdą od 1 lipca całkowicie zmienią obowiązujący u nas od lat system. Śmieci będą własnością samorządu,
natomiast właściciele posesji będą wnosić comiesięczne opłaty za osoby przebywające w ich własności. Stawki
ustala rada miejskie. W naszej gminie wynoszą one 10zł. od osoby segregującej śmieci lub 20zł. od osoby oddającej
śmieci zmieszane. Burmistrz zaapelował o dokładne segregowanie śmieci oraz o systematyczne wnoszenie
miesięcznych opłat. Koszty śmieci muszą bilansować się z wielkością wnoszonych opłat. Po analizie za 6 miesięcy
samorząd oceni czy będzie możliwość wprowadzenia zmian w wielkości stawek lub zróżnicowanie stawek.
Karolina Kowalska
NOC ŚWIĘTOJANSKA
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim po raz pierwszy zorganizował Festyn pod
tytułem: „Noc Świętojańska 2013”.
Noc Świętojańska to według wierzeń słowiańskich najpiękniejsza noc w roku. Jest świętem jedności,
połączenia wody i ognia, słońca i księżyca, kobiety i mężczyzny, płodności i
urodzaju, miłości i radości oraz nocą pełną wróżb oraz magii.
W sobotni wieczór, 22 czerwca, na placu za MGOK-iem zebrało się wiele osób,
dzieci, młodzieży i rodzin, aby uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu.
Wszystkim atrakcjom tego wieczoru towarzyszyły wspaniałe występy sceniczne.
Mieliśmy zaszczyt gościć finalistów XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej. Na scenie wystąpili: Mateusz Winnicki, Alicja
Tarnowska, Joanna Kaczmarkiewicz, Agata Sądowska i Wioletta Urbańska. Wystąpił
także zespół taneczny „Coda” działający przy Szkole Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim pod opieką p. Doroty Piątkowskiej. Barwne stroje i żywa muzyka
skłoniły wielu słuchaczy do ruszenia w tańce.
Później przyszedł czas na kultywowanie tradycji sobótkowych, świętojańskich.
Atrakcji było sporo. Konkurs na najpiękniejszy wianek, wróżby, horoskopy
kwiatowe, poszukiwania „Kwiatu Paproci”, rzut wiankiem, cieszyły się wśród
młodzieży i dorosłych dużym zainteresowaniem.
Punktem kulminacyjnym imprezy był pokaz tańca z ogniem wykonany przez grupę
CERBER działającą w Golubiu-Dobrzyniu. Występ grupy nagrodzono prawdziwą
owacją.
Zabawa w Kowalewie trwała do świtu przy akompaniamencie zespołu muzycznego Eryk & Company.
Dziękujemy sponsorom, którzy przekazali środki finansowe na organizację imprezy, są to: Burmistrz Miasta
Kowalewa Pomorskiego, Firma PLASTICA Sp. z o. o., p. Jacek Dębski, Bank Spółdzielczy w Kowalewie
Pomorskim, p. Marek Szatkowski PLAST – MIX, p. Jerzy Dębowski.
Justyna Kalinowska
– 21 –
ZAKOŃCZENIE OGNISKA MUZYCZNEGO
Wraz z końcem nauki w szkołach, kończył się także nauka w ognisku muzycznym. W dniu 18 czerwca odbyło
się uroczyste zakończenie ogniska muzycznego działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w
Kowalewie Pomorskim. Podczas specjalnego koncertu młodzi muzycy
wykonali przygotowane wcześniej utwory muzyczne na pianinie i akordeonie.
Ognisko Muzyczne to miejsce gdzie dzieci i młodzież mają szansę rozwijać
i kształtować talent muzyczny oraz rodzącą się pasję gry na instrumencie.
Koncert był wielkim przeżyciem nie tylko dla dzieci lecz także dla
rodziców podziwiających dokonania swych pociech.
Prowadzącym Ognisko Muzyczne jest
Pan mgr Mieczysław Domarecki długoletni nauczyciel i znakomity muzyk,
który
podczas
koncertu
przytaczał
anegdoty muzyczne oraz wprowadzał w
nastrój poszczególnych utworów, prezentując pasjonujący świat muzyki.
Koncert przyciągnął dużą rzeszę widowni. W większości byli to rodzice,
opiekunowie oraz przyjaciele występujących uczniów, którzy gromkimi
brawami nagradzali występ młodych wykonawców.
Koncert był podsumowaniem nauki i zarazem bardzo miłą niespodzianką
dla rodziców i zaproszonych gości.
Wśród naprawdę dobrze przygotowanych młodych muzyków już teraz można dostrzec młode "muzyczne
perły". W tym roku Ognisko Muzyczne zakończyło 7 osób. Jakub Hinc, Jakub Kołodziej, Martyna Mądry, Julia
Bąk, Katarzyna Golomska, Marcin Bezobrazow uczęszczali na naukę gry na pianinie. Natomiast Kacper Kuźniar
zgłębiał tajniki gry na akordeonie - instrumencie który przeżywa obecnie swój renesans.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury p. Barbara Niewidział
pogratulowała pięknego koncertu oraz złożyła życzenia - słonecznych wakacji i dobrego wypoczynku.
Ewa Dąbkowska
BĄDŹMY RAZEM
XIX Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem" oraz XIII Integracyjne Spotkania
Sportowe Osób Niepełnosprawnych.
W dniu 15 czerwca 2013 roku na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyły
się XIX Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Bądźmy Razem" oraz XIII Integracyjne
Spotkania Sportowe Osób Niepełnosprawnych.
Na tegoroczne zmagania sportowe przybyło łącznie 504 osoby, w tym 222 zawodników z 25 instytucji.
W sportowych rywalizacjach brały udział osoby niepełnosprawne reprezentujące WTZ, DPS, GOPS, Ośrodki
Szkolno - Wychowawcze, Stowarzyszenia oraz Świetlice z różnych miejscowości między innymi: Aleksandrowa
Kujawskiego, Gruty, Torunia, Rypina, Bielic, Wąbrzeźna, Nowego Miasta Lubawskiego, Działdowa, GolubiaDobrzynia, Lipna, Chełmży, Kruszwicy, Pigży, Płużnicy, Kętrzyna, Świecia, Bydgoszczy, Grudziądza i Kowalewa
Pomorskiego.
W ramach Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem" zawodnicy startowali w 5
konkurencjach indywidualnych, tj. rzut do tarczy lotkami, rzut piłką do kosza, strzał na bramkę, rzut pierścieniem na
palik, slalom wózkowiczów. Wymienione konkurencje zaplanowane zostały w dwóch kategoriach wiekowych ( do
15 roku życia oraz powyżej 15 roku ). Z powodu braku chętnych nie odbył się slalom wózkowiczów w kategori
wiekowej do 15 lat. Ponadto przeprowadzono 5 konkurencji drużynowych: bieg w tunelu, toczenie opon, chusta,
kręgle, stonoga.
Równocześnie z XIX Sportowymi Spotkaniami Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem" odbyły się XIII
Integracyjne Spotkania Sportowe Osób Niepełnosprawnych, w których udział wzięły osoby niepełnosprawne,
członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kowalewo Pomorskie oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
Czas sportowych zmagań umilał zespół taneczny z MGOK, zespół ludowy powołany przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich z Pluskowęs, Adam Strzelecki ze Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych z Grudziądza oraz Cykliści z Pluskowęs którzy zaprezentowali jazdę na rowerach na jednym
kole. Odbył się także konkurs plastyczny oraz różnego rodzaju gry i zabawy.
Uczestnicy, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście mieli możliwość skosztowania ciepłej kiełbaski
przygotowanej przez pracowników MGOK, Urzędu Miejskiego i MGOPS , a także posilić się zupą ogórkową
przygotowaną przez MGOK, a którą wydawali Pracownicy Przedszkola Publicznego.
Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim częstowali kawą, herbatą, ciastem i
chłodnymi napojami, pozyskanymi częściowo od sponsorów, częściowo od rodziców uczestników WTZ w
Kowalewie Pomorskim.
– 22 –
Dzięki ofiarności sponsorów uczestnicy Spotkań zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami i pamiątkowymi
dyplomami. Nagrody wręczali organizatorzy oraz zaproszeni goście. Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie
dziękujemy .
Dziękujemy także Gronu Pedagogicznemu z Zespołu Szkół Zawodowych w Kowalewie Pomorskim,
Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Radnym Rady
Miejskiej za sprawne przeprowadzenie i wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.
Pani Hannie Groszewskiej z Przychodni "ESKULAP" w Kowalewie Pomorskim dziękujemy za zabezpieczenie
punktu medycznego, a Zarządowi Polskiego Związku Hodowców Gołębi w Kowalewie Pomorskim, za
uatrakcyjnienie otwarcia powyższej imprezy.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji XIX Sportowych
Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem" i XIII Integracyjnych Spotkań Sportowych Osób
Niepełnosprawnych
Efekt tej imprezy, to poprawa umiejętności fizycznych osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim radość z
uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy nie tylko zaprezentowali swoje możliwości w rywalizacji sportowej, ale
również mogli zaprezentować swoje osiągnięcia artystyczne (rękodzieło). Organizowane od wielu lat sportowe
spotkania dają możliwość integracji środowisk osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz młodzieży poprzez
przyjazną rywalizację w konkurencjach sportowych.
Wyniki XIX Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „ Bądźmy Razem" 15- 06-2013r.
KONKURENCJA DRUŻYNOWA
1. WTZ Kruszwica
2. WTZ Wąbrzeźno
3. ZS NR 3 Golub-Dobrzyń
STRZAŁ NA BRAMKĘ (indywidualna dzieci)
1. Bukowski Patryk - MGOPS Kowalewo Pomorskie
2. Ciepliński Maciej - MGOPS Kowalewo Pomorskie
3. Kowalski Krystian - MGOPS Kowalewo Pomorskie
RZUT DO TARCZY LOTKAMI ( indywidualna dzieci)
1. Bukowski Patryk - MGOPS Kowalewo Pomorskie
2. Ciepliński Maciej - MGOPS Kowalewo Pomorskie
3. Kowalski Krystian - MGOPS Kowalewo Pomorskie
RZUT PIERŚCIENIEM NA PALIK (indywidualna dzieci)
1. Kowalski Krystian - MGOPS Kowalewo Pomorskie
2. Ciepliński Maciej - MGOPS Kowalewo Pomorskie
3. Bukowski Patryk - MGOPS Kowalewo Pomorskie
RZUT PIŁKĄ DO KOSZA (indywidualna dzieci)
1. Kowalski Krystian - MGOPS Kowalewo Pomorskie
2. Kalinowska Natalia - GOPS Płużnica
3. Ciepliński Maciej - MGOPS Kowalewo Pomorskie
RZUT PIŁKĄ DO KOSZA (indywidualna dorośli)
1. Grzelachowski Janusz - WTZ Kowalewo Pomorskie
2. Galarda Marta - WTZ Kowalewo Pomorskie
3. Czerwińska Stanisława - GOPS Płużnica
RZUT DO TARCZY LOTKAMI (indywidualna dorośli)
1. Jagielski Piotr - WTZ Aleksandrów Kujawski
2. Malinowska Małgorzata - WTZ Aleksandrów Kujawski
3. Duma Zbigniew - Stowarzyszenie „Uśmiech" WTZ Gruta
RZUT PIERŚCIENIEM NA PALIK (indywidualna dorośli)
1. Sosnowski Tomasz - WTZ Rypin
2. Twardowski Karol - Polski Związek Niewidomych WTZ Toruń
3. Grębicka Celestyna - DPS Pigża
STRZAŁ NA BRAMKĘ (indywidualna dorośli)
1. Bińkowski Janusz - DPS Pigża
2. Kmieć Jarosław - WTZ Kruszwica
3. Mielcuszny Marcin - WTZ Kowalewo Pomorskie
SLALOM WÓZKOWICZÓW (indywidualna)
1. Korzeniewski Tomasz - WTZ Kętrzyny
2. Samol Daniel - WTZ „Uśmiech" Gruta
3. Pieńczewski Marek - WTZ Nowe Miasto Lubawskie
Wyniki XIII Integracyjnych Spotkań Sportowych Osób Niepełnosprawnych
– 23 –
I m-ce
Drużyna 2:
1) Robert Kopczyński
2) Karolina Kołodziej
3) Emilia Cyrwus
4) Maria Nowatka
II m-ce
Drużyna 1:
1) Teresa Zielińska
2) Mikołaj Cierniakowski
3) Agata Kwiatkowska
4) Danuta Maciejewska
III m-ce
Drużyna 5:
1) Janusz Lewandowski
2) Jakub Łobodziński
3) Zuzanna Lewandowska
4) Henryk Witt
IV m-ce
Drużyna 4:
1) Zofia Kubińska
2) Eryk Marcinkowski
3) Julia Bąk
4) Halina Kłos
V m-ce
Drużyna 3:
1) Grzegorz Karwaszewski
2) Szymon Witkowski
3) Maja Kamińska
4) Roman Woźniczka
Wyniki Konkursu Plastycznego
1. Edward Szamota, WTZ „Uśmiech" Gruta
2. Daniel Samol, WTZ „Uśmiech" Gruta
3. Krzysztof Porębski, WTZ Wąbrzeźno
Podtrzymywanie tradycji, tworzenie niepowtarzalnej atmosfery oraz wspólna zabawa to świetna rehabilitacja
społeczna i motywacja do podejmowania wysiłku fizycznego.
Udział w takich imprezach jest nie tylko zabawą i zmaganiami sportowymi ale niejednokrotnie
przełamywaniem barier, lęku i własnych słabości.
Joanna Krasicka
INFORMACJA
W związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązujących od 01.07.2013 r. informuję, że osoby
które obecnie posiadają w dzierżawie pojemniki z tutejszej Spółki będą mogły dalej korzystać z tej usługi. Zmieni
się tylko stawka opodatkowania tej czynności podatkiem VAT z 8% na 23%. I tak:
Przed zmianą dzierżawa pojemnika typu:
- SM 60, 110
2,32 zł netto + 8% = 2,51 zł brutto
- SM 1100
14,76 zł netto + 8% = 15,94 zł brutto
- SM 120 plastik 3,74 zł netto + 8% = 4,04 zł brutto
- SM 240 plastik 4,22 zł netto + 8% = 4,56 zł brutto
Po zmianie dzierżawa pojemnika typu:
- SM 60, 110
2,32 zł netto + 23% = 2,85 zł brutto
- SM 1100
14,76 zł netto + 23% = 18,15 zł brutto
- SM 120 plastik 3,74 zł netto + 23% = 4,60 zł brutto
- SM 240 plastik 4,22 zł netto + 23% = 5,19 zł brutto
Nadmieniam, iż istnieje możliwość wykupienia dotychczas dzierżawionego pojemnika, po cenie zależnej od
okresu użytkowania. Ponadto można do tutejszego Zakładu składać zapotrzebowanie na zakup pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów. Czas realizacji zamówienia będzie zależny od dostawcy. Będzie także istniała
– 24 –
możliwość odpłatnego dowozu tych pojemników. Informacji w tej sprawie udziela p. M. Rachubińska od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Tel. Kom. 608090966
Tel. Stacjonarny 566841517
Prezes Barbara Stosio
WIELKA ŁĄKA NA SPORTOWO
W dniu 1 czerwca 2013r. na Kompleksie Boisk Orlik, mieszkańcy sołectwa
Wielka Łąka rozegrali spotkania sportowe. Mecze zostały zorganizowane z
inicjatywy sołtysa oraz rady sołeckiej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich – XIX Turniej Stołowy Miast i Gmin 2013.
Jak co roku został rozegrany tradycyjny już mecz piłki nożnej Rodzice
kontra Dzieci. Spotkanie zakończyło się porażką dla dorosłych 7:12. Panie z
kolei rozegrały mecz piłki siatkowej.
Słoneczna pogoda, sportowy duch walki oraz miła i rodzinna atmosfera
rozgrywek spowodowały, że zaplanowano już kolejne sportowe spotkania, na
które w imieniu sołtysa i rady sołeckiej serdecznie zapraszam.
Agnieszka Grzelak
INFORMACJA Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
Radni podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej podjęli uchwały w sprawach:
1.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012
rok,
2.
absolutorium dla Burmistrza Miasta,
3.
przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kowalewo Pomorskie,
4.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie,
5.
zmian w budżecie,
6.
wyznaczenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzenia za inkaso oraz
terminów płatności dla inkasentów,
7.
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo
Pomorskie,
8.
majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
9.
majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
10. współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: Bydgoszczy, Gminy Miasta Toruń, Powiatu
Bydgoskiego, Powiatu Toruńskiego, Nakła nad Notecią i Kowalewa Pomorskiego, w celu wspólnej
realizacji projektu pn. „Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w
nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
11. przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2012, stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Kowalewo Pom. na lata 2007-2013,
12. udzielenia dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków,
13. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
14. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
15 .udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie
udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo
Pomorskie”.
Donata Pilarska-Mądry
DZIEŃ MATKI I OJCA
Dzień Matki i Ojca , to okazja do kolejnego spotkania się seniorów, które odbyło się 13 czerwca 2013 roku w
sali widowiskowej M-GOK. W imprezie wzięli udział : burmistrz Andrzej Grabowski, przewodniczący rady Jerzy
Orłowski, dyrektor M-GOK Barbara Niewidział, dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka, oraz
przedstawiciele rad sołeckich. Najpierw na scenie zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Publicznego, tańczyły,
śpiewały i składały życzenia. Za ten piękny występ, serdecznie dziękujemy dzieciom i opiekunom. Po dzieciach na
scenie wystąpił zespół seniorów "Kowalewiacy". Przewodnicząca Maria Nowatka , w imieniu Związku
złożyła gratulacje przewodniczącemu rady Jerzemu Orłowskiemu z okazji otrzymania z rąk prezydenta Bronisława
Komorowskiego Srebrnego Krzyża Zasługi na rzecz rozwoju samorządności. Dziękujemy gościom zaproszonym i
seniorom za tak liczne przybycie. Był wspólny poczęstunek i zabawa taneczna przy muzyce zespołu "Rewers".
Sekretarz PZERiI - Danuta Maciejewska
– 25 –
OFERTA PODCZAS WAKACJI W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim
W okresie 05.08.2013-14.08.2013 odbędą się „Wakacje z Domem Kultury” dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od 17 lipca 2013 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury lub na
stronie internetowej M-GOK. Koszt udziału dziecka w 8 dniowych warsztatach - 60 zł z przeznaczeniem na
obiady i napoje dla uczestników. Liczba miejsc 30 dzieci. Podczas zajęć planowane są cykliczne ciekawe
warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i wyjazdy.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
✗
✗
✗
Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej organizują w okresie od 8 lipca 2013 roku do 19 lipca
2013 roku letnie zajęcia świetlicowe dla 25 osób, tj. dla wychowanków placówki oraz innych dzieci z
terenu Gminy Kowalewo Pomorskie połączone z wyjazdami plenerowymi.
W terminie od 30 lipca 2013 roku do 9 sierpnia 2013 roku Brodnickie Centrum Caritas organizuje
kolonie letnie w miejscowości Brodnica. Z terenu naszej gminy udział w koloniach weźmie 13-ro
dzieci. Lista dzieci uzgodniona będzie z dyrektorami poszczególnych szkół. Koszt wypoczynku 350 zł
za dziecko. Tutejszy Ośrodek zapewni transport na miejsce wypoczynku i powrót dzieci.
Kuratorium Oświaty organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin o
niskich dochodach i zamieszkujących na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które
mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym. Kolonie odbędą
się w terminie od 18 sierpnia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku, w miejscowości Przyjezierze,
gmina Jeziora Wielkie. Dla naszej gminy przewidziano 4 miejsca. Dzieci i młodzież wytypowana
zostanie przez kierownika MGOPS.
Szkoła Podstawowa Wielka Łąka
W okresie wakacji będą organizowane zajęcia sportowe dla dzieci, prowadzone przez Mikołaja Tuszyńskiego
na zespole boisk "Orlik" w Wielkiej Łące w każdą środę w godzinach 18.00 - 20.00.
Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
Rozgrywki sportowe w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę na zespole boisk "Orlik" w Kowalewie
Pomorskim prowadzone przez Dariusza Rozwadowskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Obóz sportowy w Fojutowie (Bory Tucholskie) dla uczestników klas sportowych Publicznego Gimnazjum
przełom lipca i sierpnia.
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
W miesiącu lipcu organizowany jest DYŻUR WAKACYJNY dla dzieci, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci
udziału. Liczba miejsc ograniczona, odpłatność zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim i stadion przy ul. św. Mikołaja
Codziennie można mile spędzić czas na obiektach sportowych, w tym na bardzo dobrze wyposażonym placu
zabaw, boisku wielofunkcyjnym, boisku do piłki plażowej, skate parku. W każdą środę i piątek o godz. 18.30
odbywają się zajęcia na bieżni lekkoatletycznej w ramach akcji „Biegam bo lubię”.
Informujemy również, iż są dostępne przyszkolne obiekty sportowe, place zabaw oraz boiska na terenach
sołectw gminy Kowalewo Pomorskie. Zapraszamy także wszystkich na Imprezy gminne odbywają się zgodnie z
„Kalendarzem Imprez Gminy Kowalewo Pomorskie na rok 2013”.
Małgorzata Dębińska
DZIEŃ DZIECKA I EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W CHEŁMOŃCU
W dniu 1 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Chełmońcu Sołtys wraz z
Radą Sołecką zorganizowali dzieciom i młodzieży imprezę integracyjnosportową z okazji „Dnia Dziecka”. Dzieci i młodzież z sołectwa bawiły się
przy muzyce rozrywkowej, przy okazji zajadając pyszne słodkości zakupione
przez Panią Sołtys Małgorzatę Eliasz. W trakcie imprezy odbyły się liczne
konkursy, w ramach których każdy był zwycięzcą.
Nie zabrakło też ćwiczeń. Młodzi ludzie pod egidą Pani Małgorzaty
Masalskiej wykonali kilkunastominutowe ćwiczenia - promując w ten sposób
Europejski Tydzień Sportu.
Magdalena Gadomska
– 26 –
TOMIKO - ,,LATO W MIEŚCIE’’
W ramach tego hasła zaplanowaliśmy sobie letni spacer po okolicy naszego miasteczka. Trasę spaceru
wcześniej objechaliśmy- i wyszło nam, że będzie to pięć i pół kilometra, co nie jest za dużo, ale też i nie za mało.
Wyruszyliśmy z parkingu przy byłym ogrodnictwie na Podborek, stamtąd do szosy golubskiej w Frydrychowie,
dalej do szosy olsztyńskiej i z powrotem do miejsca, z którego startowaliśmy. Potem już tylko trzeba było wdrapać
się na Górę Zamkową, żeby dotrzeć do Domu Kultury, gdzie niezawodny pan Miecio grillował nam kiełbaski, a
miłe Panie w namiocie nakryły do stołu i dbały o to, by nikomu niczego nie brakowało.
Spacerowało nas trzynastu (liczba chyba szczęśliwa) potem doszło jeszcze dziesięciu, więc było nas nie tak
mało. Spacer ubezpieczał samochodem Edek Gadomski, nikt na trasie nie zaniemógł, ale jak mówi przysłowie
,,Strzeżonego Pan Bóg strzeże ‘’. Podsumowując – trzeba powiedzieć – pogoda była wspaniała, humory dopisały,
śpiewano stare harcerskie pieśni i nikt nie narzekał!
Joachim Kupski
"BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH"
Za nami X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, w trakcie którego Biblioteki w całym kraju zapraszają na spotkania
i imprezy kulturalne swoich czytelników. Hasło Tygodnia Bibliotek roku 2013 brzmi: „Biblioteka przestrzenią dla
kreatywnych"
Hasło to pozwala pokazać w różnych formach pozytywne zmiany w bibliotekach.
Kowalewska Biblioteka jak co roku włączyła się w realizację tego projektu.
Dnia 08 maja roku odbył się XIX Gminny Konkurs Historyczny
skierowany dla uczniów gimnazjum, pt. „Kowalewo Pomorskie w
czasach krzyżackich". Umysłowe zmagania rozpoczął występ Kuźni
Kultury
z
Grubna.
Dnia 14 maja po raz kolejny bibliotekarze obchodzili swoje święto dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza.
15 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej został ogłoszony
konkurs czytelniczy pn. „Aforyzmy i wiersze o książce",
konkurs został skierowany również do młodzieży gimnazjalnej.
Na najmłodszych czytelników w tych dniach w Bibliotekach czekały
gry, zabawy, pogadanki, wystawy o książce oraz głośne czytanie
bajek.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Naszych Bibliotek nie tylko
od święta.
Biblioteka Publiczna
TYDZIEŃ POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ ŁĄCE
W dniach od 22-26 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej Wielkiej Łące odbył się TYDZIEŃ POLSKI.
Projekt miał na celu przede wszystkim kształtowanie tożsamości narodowej oraz przygotowanie dzieci i młodzież
do świadomego obchodzenia Święta Narodowego
3 Maja i Święta Flagi Narodowej.
Każdy dzień projektu był dobrze zaplanowany. Uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczyli w szeregu
zabaw i zajęć, które miały na celu rozbudzić w nich patriotyzm. Na sali gimnastycznej została zorganizowana
wystawa pt. Rzemiosło ludowe - ocalić od
zapomnienia. Eksponaty zostały zgromadzone dzięki
ofiarności mieszkańców naszej gminy. Uczniowie
mogli zobaczyć wiele starych
i unikatowych rzeczy takich jak: centryfugi,
maselnice, żelazka, dzieże, balie i tary do prania oraz
ręcznie haftowane obrusy pościele, czy kołnierzyki.
Chłopcy podziwiali przyrządy kowalskie, narzędzia
potrzebne każdemu dawnemu gospodarzowi np.
:opielacz, cepy, szundy i wiele innych. Wielką
popularnością cieszyły się również starodawne
banknoty. Najciekawszymi i unikatowymi eksponatami
było siodło ułańskie – kulbak i kula armatnia.
Na każdy dzień projektu, organizatorki Pani
Justyna Rutkowska i pani Anna Kuźniar,
zaplanowały różnorodne zadania i zabawy.
W pracę włączyła się czynnie biblioteka szkolna. Pani Grażyna Bruchlej przygotowała dla uczniów m.in.
wystawę pt. „Obrzędy ludowe – ocalić od zapomnienia”
W poniedziałek uczniowie zamienili się w praczki, mogli spróbować prania na prawdziwej tarce. Na innej
– 27 –
przerwie tego dnia robili masło.
We wtorek sala gimnastyczna rozbrzmiewała dźwiękami krakowiaka i poloneza. Tego dnia, nikt nie chciał
wyjść na przerwę na dwór i każdy udawał , że nie słyszy dzwonka wzywającego na lekcje. Na długich przerwach
uczniowie pod okiem nauczycieli uczyli się kroków krakowiaka i poloneza. Chętnych do zabawy było wielu.
Środa była dniem patriotycznym: śpiewaliśmy hymn państwowy, pracowaliśmy z mapą Polski, wyjaśnialiśmy
znaczenie słowa - patriota oraz stworzyliśmy gazetkę szkolną pt. Wzorzec Polaka patrioty.
Wszyscy czekaliśmy na czwartek, gdyż był to dzień kulinarny. Dzięki hojności rodzin dzieci, które podzieliły
się z nami skarbami swoich piwniczek i spiżarni, mogliśmy rozkoszować się wspaniałymi smakami.
A było czego kosztować…
Tego dnia odwiedził nas również pan burmistrz Andrzej Grabowski.
Tydzień zakończony i podsumowany został apelem z okazji Święta Narodowego 3 Maja oraz Święta Flagi
Narodowej.
Warto dodać, że do pomocy w realizacji projektu włączyli się wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły oraz
uczniowie i ich rodzice, za co serdecznie dziękujemy.
Nasz projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i ich rodziców (wystawa była otwarta
dla środowiska lokalnego). Uczniowie uczestniczyli w zorganizowanych dla nich zajęciach i zabawach bardzo
chętnie, poświęcając przerwy międzylekcyjne. Widząc zaciekawione i uśmiechnięte buzie naszych uczniów,
odczuwaliśmy satysfakcję.
Więcej zdjęć i szczegółów dotyczących projektu znaleźć można na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w
Wielkiej Łące.
http://spwielkalaka.kowalewopomorskie.pl
Organizatorzy
KONKURS CZYTELNICZY „AFORYZMY I WIERSZE O KSIĄŻCE”
„Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie
użytkowana” J. Lelewel
W myśl przytoczonego aforyzmu Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim przy współpracy z
Biblioteką Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim wyszła naprzeciw czytelnikom i zorganizowała
konkurs pn.: „Aforyzmy i wiersze o książce”, który odbył się we wtorek 18 czerwca 2013r. Konkurs skierowany
był do uczniów klas drugich Publicznego Gimnazjum.
Sześć drużyn w trzyosobowym składzie zmierzyło się z zadaniami konkursowymi, gdzie miały za zadanie
odgadnąć autorów podanych aforyzmów; ułożyć z pociętych na części aforyzmów prawidłowe sentencje,
zinterpretować jeden z wybranych wierszy, rozwiązać krzyżówkę oraz uzupełnić brakujące wyrazy w podanych
aforyzmach. Dodatkowo przewidziana była dogrywka, która odbyła się pomiędzy dwiema drużynami, które po
ostatnim zadaniu miały taką samą ilość punktów. Dogrywka ta zaważyła o miejscu na podium.
I tak przedstawiają się następujące miejsca:
I MIEJSCE:
Uczniowie klasy II c
Alicja Broncel
Aleksandra Czarnecka
Małgorzata Łabich
II MIEJSCE
Uczniowie klasy II e
Natalia Dynderz
Katarzyna Popielec
Miłosz Wojciechowski
III MIEJSCE
Uczniowie klasy II a
Agata Pikul
Marta Puchlak
Krzysztof Reiwer
Założeniami konkursu była popularyzacja książki i biblioteki, rozszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat
książki, kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji o książce, rozwijanie
zainteresowań czytelniczych oraz twórczej wyobraźni młodzieży.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy, natomiast ci, którzy zdobyli zaszczytne miejsca, dodatkowo
otrzymali nagrody książkowe.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!
Miejska Biblioteka
– 28 –
TURNIEJ GOL 2013 POŁĄCZONY Z DNIEM DZIECKA
W dniu 3 czerwca 2013 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Pluskowęsach odbył się Dzień Dziecka połączony z turniejem piłki nożnej GOL 2013. Zabawy dla uczniów
przeplatały się ze zmaganiami sportowymi, dzięki połączeniu sił organizatorów czyli Rady Rodziców, radnego
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim pana Jarosława Lewandowskiego i dyrektora szkoły. Uczniowie
korzystali z licznych atrakcji ufundowanych przez Radę Rodziców i pana Burmistrza Andrzeja Grabowskiego oraz
kibicowali drużynom biorącym udział w turnieju. W zawodach wystąpiły drużyny z Kowalewa Pomorskiego,
z Wielkiej Łąki, z Wielkiego Rychnowa i z Pluskowęs. Na placu gry
mogło przebywać
5 zawodników, w tym koniecznie jedna zawodniczka. Mecze
rozgrywane były systemem każdy
z każdym w czasie 2x10 minut, a przerwy umilała kojąca muzyka
zespołu „Revers”. Według punktacji pierwsze miejsce zajęła drużyna
z SP Wielkiego Rychnowa,
a następnie drużyny z Pluskowęs, Kowalewa Pomorskiego i Wielkiej
Łąki. Goli było dużo
i dzieciom się nie dłużyło, wszyscy zostali nagrodzeni, a niektórzy
dodatkowo wyróżnieni. Jury w składzie: p. B. Wasilewska, p. I.
Pawlik i p. J. Koralewski orzekło, że najlepszym zawodnikiem był
Maciej Śliwiński z Wielkiego Rychnowa, najlepszą zawodniczką
Oliwia Gajewska
z Pluskowęs, a najlepszym bramkarzem był Karol Leśniak z Kowalewa. Poza tym Rada Rodziców uhonorowała
nagrodą najmłodszego zawodnika turnieju Dawida Kwiatkowskiego
z Pluskowęs.
Organizatorzy dziękują panu Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu, pani Jolancie Tarkowskiej, pani
Bożenie Wasilewskiej, panu Pawłowi Jagielskiemu, wszystkim Gościom
i Sponsorom, sędziującemu zawody – panu Patrykowi Pakule, a przede wszystkim uczestnikom turnieju, ich
opiekunom, nauczycielom i pracownikom SP Pluskowęsy.
Sponsorzy Dnia Dziecka i Turnieju GOL: p. Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, ks.
kanonik Ryszard Kobierowski, p. Gerard Bielecki, Firma FIELMANN
– p. Małgorzata Sądowska z Poznania, p. Witold Feitek, p. Robert Jamroży – AGROLIDER,
p. sołtys Katarzyna Jaguś, p. Paweł Jagielski, p. Donata i Krzysztof Midura, p. Katarzyna Przybysz – Górecka, p.
Renata Sitko, p. Witold Wiśniewski, p. Jadwiga i Roman Żółtowscy.
Renata Kałuża Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach
VII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI
Dnia 25 maja 2013r. w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach
został zorganizowany VII Gminny Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas IV – VI. Opiekunem konkursu była
Magdalena Kosk, nauczyciel matematyki ze szkoły w
Pluskowęsach. W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie
z klas IV – VI z Kowalewa Pom., Pluskowęs, Wielkiej Łąki
oraz z Wielkiego Rychnowa, łącznie zakwalifikowało się 35
uczniów.
Wśród czwartoklasistów najlepszym matematykiem w
gminie został Bartek Małkiewicz, Mikołaj Terliński i
Damian Wardziński ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim oraz
Bartosz
Stangreciak ze
Szkoły
Podstawowej w Wielkim Rychnowie.
Tuż za nimi na drugim miejscu uplasował się Jan Iwanowski (SP
Wielkie Rychnowo)
i Agata Wojciechowska (SP Wielka Łąka). Trzecie miejsce zajął
Adrian Kwiatkowski (SP Pluskowęsy).
Najlepszymi matematykami z klas piątych okazała się Kinga
Derewecka (SP Wielkie Rychnowo). Na drugim miejscu byli
uczniowie ze szkoły w Kowalewie Pom. Mikołaj Cierniakowski,
Agata Kwiatkowska i Zuzanna Tałanda oraz chłopiec z Wielkiego
– 29 –
Rychnowa Filip Kołaczyński. Natomiast na trzecim miejscu znalazła się Natalia Oleś (SP Kowalewo Pom.).
Jeśli chodzi o szóstoklasistów to miejsce pierwsze i drugie zdobyły odpowiednio dziewczynki z Kowalewa
Pom. Jagoda Fordońska i Aleksandra Łabich. Trzecie miejsce uzyskała Weronika Kotowska z Pluskowęs.
Gratulacje należą się laureatom, ich rodzicom i nauczycielom: p. M. Kłos, p. M. Kosk., p. D. Kraśniewskiej, p.
I. Masłowskiej, p. B. Mrozińskiemu oraz p. A. Szymczak.
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu, a ich nauczycielom za wkład włożony w przygotowanie
uczniów i zapraszamy za rok.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach. p. Renata Kałuża zapewniła słodki poczęstunek dla
wszystkich uczestników zmagań konkursowych, natomiast p. Magdalena Kosk obdarowała uczestników drobnym
upominkiem otrzymanym od Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i Nowej Ery.
Dziękujemy panu Andrzejowi Grabowskiemu Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie za wsparcie
finansowe przeznaczone na nagrody dla laureatów.
Magdalena Kosk
PODZIĘKOWANIE
Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kowalewie Pomorskim
serdecznie dziękuje, za wsparcie finansowe i rzeczowe naszego Związku. Dziękujemy: sołtysowi i radzie sołeckiej
Pruska Łąka, soltysowi i radzie sołeckiej Szychowo, p. Stanisławowi Kaznowskiemu, p. Jerzemu Piątek, p.
Zdzisławowi Piątek oraz państwu Łabich.
Serdecznie dziękujemy.
Sekretarz PZERiI - Danuta Maciejewska
ZOSTAŃ STRAŻAKIEM!
Wstąp w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie Pomorskim! Nieś pomoc i ratunek tym,
którzy liczą na Ciebie w chwilach zagrożenia życia i mienia - żyj dla innych.
Nie czekaj i podejmij decyzję już teraz:
Wspomóż nas swoją osobą i wstąp w szeregi naszej OSP w Kowalewie Pomorskim,
jeśli ukończyłeś / łaś 18 lat!
ZAPRASZAMY!
Ze strażackim pozdrowieniem
Komendant Miejsko Gminny Związku OSP w Kowalewie Pomorskim
Janusz Kalinowski
UWAGA !!! WANDALE GRASUJĄ
W ciągu ostatnich kilku dni, tj. 24 maja oraz w weekend 25-26 maja, ponownie nasiliły się akty wandalizmu na
terenie naszego miasta. Tym razem uwaga chuliganów skupiła się na przenośnej toalecie Toy
Toy, usytuowanej przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim. Sprawcy pozostawili po sobie
rozłączoną instalację sanitarną oraz nieporządek w toalecie. Do sedesu wrzucono stertę kamieni,
zaś kabinę zanieczyszczono odchodami.
Nadmieniamy, iż obie dewastacje zostały zgłoszone na Policję, a po weryfikacji nagrań z
monitoringu zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do sprawców wykroczeń.
Mając na uwadze powyższe incydenty apelujemy do wszystkich mieszkańców o zwracanie
szczególnej uwagi na chuligańskie zachowania. Wspólna dbałość o utrzymanie przenośnej
toalety i reagowanie na przejawy wandalizmu pozwolą na jak najdłuższe jej funkcjonowanie i
służenie społeczeństwu.
Kamila Krzywdzińska
– 30 –
15 LAT TROSKI O KOWALEWSKICH ROLNIKÓW
Stowarzyszenie Rolników STOROL, działające w gminie Kowalewo Pomorskie świętowało 22 czerwca br.
swoje 15 urodziny. Jak przystało na piękny jubileusz byli goście, życzenia i wspólna zabawa.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski na ręce prezesa Jerzego Behrendta i wiceprezesa Grzegorza Perełki
przekazał pamiątkowy grawer i życzenia dalszych sukcesów.
Na początku, gdy inicjator Andrzej Chwiećko powoływał stowarzyszenia niewielu wierzyło w jego
powodzenie. Mówiono, że rolnicy to
indywidualiści. Minione piętnaście lat
pokazały, że dla dobra sprawy potrafią
współpracować i duży może więcej.
Udowodnili, że dzięki temu mogą uzyskać
korzystniejsze ceny za swoje produkty czy
zakupić taniej nawozy i środki ochrony
roślin. Skupianie się drobnych rolników w
tego typu organizacje jest dla nich najlepszą
alternatywą. Pozwoli na utrzymanie się na
rynku i bycie poważnym partnerem w
negocjacjach z potentatami paszowymi czy
nasiennymi. Stowarzyszenie promuje gminę
Kowalewo Pomorskie i angażuje się w życie
kulturalne gminy wystawiając się w czasie
dożynek czy Agrofarmy. - podkreślał
składając życzenia Burmistrz Andrzej
Grabowski.
Do życzeń przyłączył się również
Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, przedstawiciele firm współpracujących oraz innych rolniczych
stowarzyszeń.
Stowarzyszenie STOROL obecnie skupia 65 członków, a gdy powstawało było ich 26. Zwiększając zakres
działalności trzykrotnie zmieniało swoją siedzibę. Teraz posiada 5 magazynów. Od początku ideą stowarzyszenia
był skup trzody chlewnej. W 2004r. powstała grupa producencka trzody chlewnej, która zarejestrowała się jako
spółka Storol-Tucz. W 2008r. powstała idea skupienia również producentów zbóż i natychmiast powstała spółka
Storol- Kłos.
Karolina Kowalska
BURAK CUKROWY W KAŻDEJ POSTACI.
Kolejną, wspaniałą imprezą polową dla rolników okazał się Dzień Buraka Cukrowego w Sławkowie
k/Chełmży zorganizowany 18 czerwca br. na polach GR Państwa Andrzeja i Romualda Wiśniewskich przez
Nordzucker Polska. Była to 18 wystawa, z czego w Sławkowie druga. Pierwsza odbyła się tutaj w 2011r. Wśród
gości zaproszonych przez organizatorów można było zauważyć: Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
Andrzej Grabowski, Burmistrza Miasta Chełmży Jerzego Czerwińskiego oraz wójta gminy Chełmża Jacka
Czarneckiego.
Pogoda, jak to określali zwiedzający,
„buraczana”, czyli ciepło i wilgotno zachęciła
wielu plantatorów do zwiedzania poletek z
demonstracjami odmianowymi, herbicydowymi,
uprawowymi i nawozowymi. Nie zabrakło też
bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami
obecnych firm działających na rzecz uprawy
buraka cukrowego. Plantatorzy mieli okazję w
jednym miejscu porównać najbardziej popularne
odmiany buraka na rynku jak i nowości z firm
hodowlanych.
Na wystawę przybyło wielu Kowalewiaków
zainteresowanych
nowinkami
na
rynku
uprawowym oraz chcących spotkać się ze
swoim rodakiem.
Andrzej Wiśniewski dopiero od kilku lat
mieszka w Sławkowie, wcześniej z powodzeniem
gospodarzył na ojcowiźnie we wsi Mlewo (gm. Kowalewo Pomorskie). Zachował dla swojej wsi i gminy duży
– 31 –
sentyment. Szczególnie dla druhów ochotników z OSP Mlewo. Jednostkę tę wsparł fundując sztandar oraz
dofinansowując 50% zakupu samochodu strażackiego. Drugie 50% dołożył budżet gminy. Jest on wspaniałym
rolnikiem. Jego gospodarstwo o powierzchni 500ha z czego ¼ to uprawa buraka jest wysoko oceniane przez
specjalistów. Wystarczy tylko wspomnieć rok 2011, kiedy to prezydent RP uhonorował go tytułem
Agroprzedsiębiorca RP oraz Agrolider 2011, czy tytuł Rolnik Pomorza i Kujaw. Zaś w roku 2012 trafił do niego
prezydencki tytuł Farmer Roku. Jest moim przyjacielem i wzorcem do naśladowania- podkreśla Burmistrz
Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
XXXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013,
W spotkaniu, które miało miejsce 23 maja br. wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej
(w tym Burmistrz Miasta Kowalewo pomorskie Andrzej Grabowski jako Przewodniczący Konwentu
Burmistrzów Woj. Kuj. Pom.), partnerów społecznych i gospodarczych, przedstawiciele z głosem doradczym
oraz Przedstawiciel Komisji Europejskiej -Maria Galewska.
Spotkanie poprowadził członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Michał Korolko, który
poinformował zebranych o bieżącym zarządzaniu RPO, w tym o zmianie w wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach RPO. Marszałek przedstawił też informacje dotyczące przyszłej
perspektywy, w tym o powołaniu członków Grupy roboczej wspierającej przygotowanie KujawskoPomorskiego RPO 2014-2020. Przedstawione zostały ponadto warunki konkursu dla szkół zawodowych w
ramach PO KL, w Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, które
zaprezentował Adam Szponka – z-ca Dyr. Dep. Spraw Społecznych.
Kamila Radziecka- Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO przedstawiła stan wdrażania RPO, który
zawierał przede wszystkim informacje
dotyczące liczby ogłoszonych konkursów,
wartości alokacji, liczby złożonych
wniosków, dynamiki kontraktacji dla
projektów
kluczowych,
zestawienia
podpisanych
umów,
projektów
zakończonych
i
nieprawidłowości.
Ponadto przedstawione zostały dane na
temat
certyfikacji
wydatków
kwalifikowalnych w latach 2009-2013
oraz informacje na temat kontroli
trwałości projektów niezrealizowanych w
ramach RPO.
Członkowie Komitetu zatwierdzili
uchwałę, która zmieniła kryterium oceny
preselekcyjnej i formalnej zmniejszając
wkład własny Wnioskodawcy do
wymaganego minimalnego poziomu z 5
% wydatków kwalifikowalnych do 1 %
wydatków kwalifikowalnych, co umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego korzystanie z innych źródeł
finansowania wkładu własnego przy realizacji projektów w ramach RPOWK-P.
Zatwierdzili ponadto uchwały zmieniające kryteria wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i
racjonalne użytkowanie środowiska dla Działania 2.3- Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Osi
priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, dla Działania 5.5 Promocja i rozwój
markowych produktów oraz Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 Rozwój
infrastruktury IC, dla Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, dla
Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.
Zatwierdzili ponadto Stanowisko, w którym wyrazili pozytywną opinię na temat projektu zmian Metodologii
obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez
beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013.
Monika Kwiecińska-Zdrenka z firmy SOMA z Torunia przedstawiła wyniki z badania ewaluacyjnego pt.
„Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych), a
Pełnomocnik Zarządu do spraw zrównoważonego Rozwoju, Edward Reszkowski przedstawił członkom
Komitetu Sprawozdanie Pełnomocnika Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju za 2012 rok”
Karolina Kowalska
– 32 –
– 33 –
Karolina Kowalska
– 34 –
OGŁOSZENIE PŁATNE
– 35 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran- Początkowo będziesz myślał, że
czeka Cię miesiąc spokoju i równowagi.
Wszystko co zaplanowane dzieje się zgodnie
z planem. Ale nagle, nie wiadomo skąd
pojawią się rzeczy nieprzewidywalne. Sezon
wakacyjny rozpoczniesz w dobrym humorze.
Idź do pubu, wejdź na forum, czat. Tam może
czekać na Ciebie bardzo ciekawa osoba. W
słoneczne dni łap każdy promyk słońca, bo
opalenizna dodaje zarówno elegancji jak i
wiary w siebie.
24.09.-23.10
Waga – W tym miesiącu będziesz biegał za
swoimi sprawami po wszystkich możliwych
urzędach i zakamarkach. Finanse przestaną
kuleć, jeżeli szukasz pracy może się okazać, że
jest ona w zasięgu ręki. W sprawach
uczuciowych raczej stagnacja niż wielki
rozwój. Jeżeli jesteś osobą samotną, to będziesz
poznawał ludzi nie tyle do związków, co do
współpracy. Jeżeli tkwisz w romansie, możesz
się spodziewać, że Twój ukochany postawiony
przed ścianą wybierze jednak dom rodzinny,
nie Ciebie.
21.04.-21.05.
Byk– Pamiętaj, że nie warto żebrać o
uczucia. Trzeba wykazać się cierpliwością i
poczekać, aż partner sam zadecyduje, czego
będzie od Ciebie oczekiwał. W pierwszej
dekadzie lipca zaplanuj urlop i korzystaj z
niego,
żeby
na
maxa
podładować
akumulatory. Zadbaj również o dobrą
kondycję fizyczną. W drugiej dekadzie umów
się na kontrolną wizytę u lekarza. W pędzie
dzisiejszego świata nie można zapomnieć o
zdrowiu.
24.10. – 22.11.
Skorpion – Ten miesiąc będzie dla Ciebie
czasem równowagi. Sytuacja finansowa będzie
unormowana. Nie masz zaplanowanych
większych wydatków, a i nie będzie żadnych
niemiłych w tym względzie niespodzianek. W
miłości nie jest to czas na rozwiązywanie
problemów uczuciowych. Raczej wejrzyj w
swoje wnętrze i zastanów się, co jest dla Ciebie
ważne, jak chcesz, by wyglądał Twój aktualny
bądź przyszły związek. Nie działaj, bo niewiele
na tym zyskasz. Raczej odpocznij po
wcześniejszych burzach.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – Będzie to miesiąc, w którym
trzeba będzie opierać swoje działania na
ludziach. Warto będzie postarać się o
wsparcie bardzo mocnych autorytetów. W
miłości niestety nie będzie działo się
najlepiej. Nie zaniedbuj rodziny mimo wielu
obowiązków, bo to nie wyjdzie nikomu na
dobre. Korzystaj z uroku letniego słońca –
doda Ci pięknej naturalnej opalenizny jak i
blasku. Zajmij się domem i generalnymi
porządkami w nim…
23.11. – 21.12.
Strzelec – Nie dość, że wszystko się zburzyło i
stoisz na rozstaju, to jeszcze, w którąkolwiek
stronę się nie odwrócisz, tam piętrzą się
przeszkody. W miłości w zasadzie musisz
bardzo uważać, szczególnie na słowa. Staraj
się, żeby nie zdarzyło się tak, że wyrzucisz z
siebie wszystkie zaległe pretensje i okaże się,
że człowiek Twojego życia zabierze walizkę i z
tego życia po prostu odejdzie. Najlepiej w tym
miesiącu na spokojnie zajmij się drobnymi
sprawami
i
nie
zaczynaj
niczego
spektakularnego.
22.06. – 22.07.
Rak – W pracy uważaj na sidła, które zaplata
wokół Ciebie kilka osób, nie życząc Tobie i
Twojej karierze za dobrze. Bądź uważny, nie
ciesz się przedwcześnie sukcesami, tylko
raczej realnie planuj, działaj i tylko wtedy
osiągniesz sukces. W zdrowiu zwróć uwagę
na oczy. To może być Twój słaby punkt.
Zaplanuj letni wypoczynek tak, żeby
korzystać w 100% z każdej wolnej chwili
relaksu.
22.12. – 20.01.
Koziorożec – Nareszcie po czasie burzy i
naporu przychodzi w Twoje życie uspokojenie.
Zauważalne będzie szczególnie w sprawach
dotyczących uczuć. W sprawach zawodowych
również spokój i zadowolenie. Co prawda nie
zrobisz niczego spektakularnego i nie
zaskoczysz otoczenia żadną innowacją, ale
spokojnie wykonując swoje obowiązki
zasłużysz na pochwały. Wydatki będziesz
konsultował w szerszym gronie rodzinnym.
23.07. – 23.08.
Lew – Miesiąc dość spokojny. Po ostatnich
burzach przyda Ci się chwila wytchnienia i
równowagi. Twoja pozycja w pracy nie jest
już niczym zagrożona. W miłości zapanuje
równowaga. Ważne tylko, żeby nie
przeistoczyła się ona w nudę. Niemniej jeżeli
wcześniej było burzliwie i głośno teraz
będzie spokojnie i można będzie nazwać dom
prawdziwym zaciszem. To też spowoduje, że
zaczniecie oboje myśleć o innych sprawach,
o tym, co jeszcze razem zrobić, co zadziałać
na waszą korzyść.
21.01. – 18.02.
Wodnik – Będziesz w tym miesiącu
balansował na cienkiej granicy usytuowanej
miedzy stratami a zyskami. Taka sytuacja może
być spowodowana tym, że mimo tego, iż ten
miesiąc nie będzie należał do najgorszych, to
poprzednie doły trzeba będzie pozakopywać.
To samo w pracy. Tu chciałbyś ruszyć,
napotkasz na ścianę, tam chciałbyś coś
osiągnąć, napotkasz mur. W zdrowiu uważaj na
serce i układ krążenia. Szczególnie, że możesz
stać się bardzo nerwowy.
24.08. – 23.09.
Panna- W sprawach domowych i
zawodowych może nastąpić przeciążenie. To
nadmiar obowiązków, a jeszcze nie potrafisz
ich rozdzielać, tylko bierzesz wszystko na
siebie. W sprawach domowych wszystko
powinno układać się po Twojej myśli. Jeżeli
szukasz związku, może się okazać, że trafisz
na osobę bardzo ciepłą i rodzinną. Nie bój się
zainwestować w ten związek. W pracy
spokój, tyle, ze faktycznie sporo rzeczy do
zaktualizowania.
19.02. – 20.03.
Ryby – Ten miesiąc będzie dla Ciebie
prawdziwym sprawdzianem. Będziesz musiał
zastanowić się nad swoimi dotychczasowymi
znajomościami, będziesz musiał mocno
sprawdzać każdą umowę, którą zechcesz
podpisać. W pracy nerwowo, ale może
zadowolą się nowe możliwości działania. W
sprawach miłosnych, jeżeli jesteś w stałym
związku obserwuj partnera, bo może się
okazać, że coś przed Tobą ukrywa. W zdrowiu
zwróć uwagę na wszelkiego rodzaju płyny w
organizmie, a także unikaj zakażeń, czyli
wszelkie ranki od razu pod wodę utlenioną
– 36 –

Podobne dokumenty

– 1 –

– 1 – MGO K: 56 684- 11- 74; ZGKiM : 56 684- 15- 17; MGOP S: 56 684- 11- 30; Gminna Spół ka Wodna: 56 684- 17- 39; Zakład Gaz owniczy : 56 621- 65- 80/81, 992; Ene rga Operator S.A. (pogotowie energety c...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – kilku strażaków oraz radnego Grzegorza Stefańskiego i Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego. Przybyły także współpracujące z nimi panie: kierownik WTZ Ewa Żuławska i Dyrektor Przedszkola Joanna P...

Bardziej szczegółowo

Document 261219

Document 261219 POŻARNA GD: 683 - 22 - 45; ZUW OSTROWITE: 683 - 62 - 96, 663 - 949 960; ZAKŁAD GAZOWNICZY: 684 - 10 - 06; MGOK: 684 - 11 - 74; ZGKiM: 684 15 - 17; MGOPS: 684 - 11 - 30; GIMNAZJUM: 684 - 01 - 85; S....

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – Magdalena Charczuk Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53, współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Mie...

Bardziej szczegółowo