Sieć Power - Karty paliwowe E100

Transkrypt

Sieć Power - Karty paliwowe E100
Liczby numeru
Luksemburg:
paliwowa mekka
Europy
Można objechać zakazy przejazdu!
LU9 i LU13
Wyjeżdżając z Niemczech skorzystaj ze zjazdu „Tried” na E44/
A64. Następnie skręć na drogę nr 49 w kierunku Luksemburga.
Po dojechaniu do drogi nr 44 i wjechaniu na most wjedziesz do
Luksemburga. W ten sposób będziesz mógł zakupić paliwo po
cenie niższej od ceny ze „słupka” na LU9 i LU13. Stacje znajdują
się 5 km od siebie.
Oznaczenie sieci E100
Sieć zwykła – sieć stacji paliwowych w 26 krajach
Europy i Azji, na których jest akceptowana karta E100
Sieć ulgowa – sieć stacji Е100 w 26 krajach Europy
i Azji, w której zniżka na paliwo wynosi nawet 6
eurocentów*
Sieć Power – sieć 100 stacji Е100 w Rosji, Białorusi,
Polsce, Ukrainie, Litwie i Luksemburgu, w której zniżka
na paliwo może wynosić do 9 eurocentów*
Sieć Power MAX – sieć składająca się z 8 stacji na
głównych drogach w Rosji i na Ukrainie, na których
klienci Е100 zyskują unikalną możliwość nabycia paliwa
po cenach hurtowych.
*Wysokość zniżki zależy od łącznej ilości nabytego paliwa oraz
formy płatności. Szczegóły można uzyskać od przedstawiciela
regionalnego.
2
Trzy nowe stacje
pod Moskwą
W obwodzie moskiewskim do ulgowej sieci E100
w październiku dołączyło kilka kompleksów paliwowych marki «Мэридан».
Jeden z nich (RU936) zlokalizowany jest niedaleko drogi E105/M2 Moskwa – Simferopol, dwa kolejne (RU934, RU935) – przy Moskiewskiej Dużej
Obwodnicy (A108).
Głównymi dostawcami produktów paliwowych
na wszystkie trzy stacje są „Gazpromneft” i Moskiewski Zakład Petrochemiczny.
Stacje wyposażone są w wygodny podjazd dla
samochodów ciężarowych, sklep, bar, montaż
opon, prysznic i toalety.
RU934 «Мэридан» P105 Moskwa – Kasimow 55 km, wieś
Sobolewo, po lewej, niebieska
RU935 «Мэридан» A108 Likino-Duliewo – Kurowskoje,
okolice wsi Korotkowo, po lewej, niebieska
RU936 «Мэридан» A108 Woskriesieńsk – Bałabanowo,
m. Sierpuchow, Szosa Moskiewska 116, po prawej,
niebieska
3
ZATANKUJ I ZJEDZ
( więcej info. na ostatniej stronie )
4
Nowa emisja
karty paliwowej
Е100
Zmieniamy się dla Was. Już wkrótce nasi klienci
otrzymają nową kartę paliwową Е100 przybierze
nowy wygląd w ramach swojej siódmej emisji.
Ulepszony zostanie nie tylko design, ale też
fizyczne właściwości karty. Będzie ona wykonana
z wytrzymałego materiału i nie będzie łamała się
nawet przy zginaniu. W nowych kartach paliwowych
pasek magnetyczny będzie bardziej odporny
na wszelkie mechaniczne uszkodzenia. Dzięki
nowym technologiom znacznie wzrośnie poziom
zabezpieczenia karty.
Zablokuj kartę za pomocą SMS
osobisty
numer
karty
E100
Programiści Е100 utworzyli centrum SMS umożliwiające
poznanie limitu karty na danej stacji oraz zablokowanie karty w
jak najkrótszym czasie.
Aby skorzystać z nowej usługi należy wysłać na numer
+375291183460 wiadomość z jednym z następujących poleceń:
Limit karty – CMD LIM n_card <country OR station UID>
Blokada karty – CMD BLC n_card
Pomoc – CMD ?
Uwaga!
Usługa dostępna jest tylko dla numerów
telefonów zarejestrowanych na koncie
użytkownika na e100.eu lub e100.pl
5
ВelToll:
instrukcja dot. zwrotu
nieuzasadnionych
mandatów
System BelToll wystartował 1 sierpnia. Na
samym początku z powodu usterek technicznych i dostrajania systemu niektórzy
przewoźnicy musieli uiścić mandaty. Dla
klientów Е100 opracowaliśmy schemat
zwrotu nieuzasadnionych mandatów. I od
niedawna zwrot taki jest już możliwy.
Przewoźnicy, których reklamacje zostały pozytywnie
rozpatrzone mogą już odzyskać niesłusznie zapłacone
pieniądze. Aby tego dokonać należy napisać w dowolnej
formie wniosek o zwrot zapłaconych środków do naczelnika
Inspekcji Transportowej.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty mandatu
(kopię pokwitowania z banku z potwierdzeniem „zgodności
z oryginałem” oraz podpisem upoważnionej osoby) oraz
kopię potwierdzenia uznania reklamacji (odpowiedź od
Inspekcji Transportowej Kapsch i t.p.).
Wniosek powinien zawierać następujące dane
wnioskodawcy:
- Odbiorca środków pieniężnych
- Bank
- Nr konta (w walucie płatności mandatu)
- SWIFT Banku
- Adres odbiorcy środków
- Telefony kontaktowe
Wniosek wraz z załącznikami należy
wysłać na adres:
Ministerstwo Transportu i Komunikacji
Lemiesz Leonid Grigoriewicz
ul. Smoleńska 15, 220088, Mińsk
Białoruś
6
Wiadomości internetowe:
Białoruś.
Od 1 stycznia sieć płatnych dróg rozrośnie się
Od 1 stycznia 2014 roku planowane jest wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd drogami
samochodowymi na Białorusi BelToll na trasach М4
Mińsk – Mohylew na całej długości i М5 Mińsk – Homel
na odcinku od Puchowicz do Bobrujska.
Informację taką podał naczelnik głównego zarządu
dróg Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi
Jewgenij Rokało.
Obecnie system BelToll obejmuje 815 km białoruskich
dróg. Prace nad rozszerzeniem sieci o odcinki dróg M4 i
M5 są w toku.
Z materiałów belta.by
Białoruś.
Szczegółowy rejestr przejazdów dostępny
w punktach obsługi BelToll
Od 26 września 2013 r. w punktach obsługi systemu
BelToll klienci mogą uzyskać szczegółowy rejestr
transakcji dla danego urządzenia pokładowego.
Możliwe jest to w następujących punktach:
Mińsk, ul. Promyszliennaja 11;
Brześć, ul. Lejtenanta Riabcewa 45;
Grodno, ul. Suworowa 143;
Witebsk, Szosa Bieszenkowicka 12;
Mohylew, ul. Czeluskincew 105;
Homel, ul. Fiediunińskiego 11а;
M-1/E30, Brześć, ul. Katin Bor 111а;
M-1/E30, 1 km, Rejon Brzeski, Kozłowicze;
M-1/E30, 608 km, Redki, stacja „Łukoil” N31.
W celu otrzymania szczegółowego rejestru klient musi
okazać w przypadku osób prawnych:
a) Dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela organizacji;
b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania organizacji.
W przypadku osób fizycznych:
a) Dokument potwierdzający tożsamość osoby
fizycznej (przedstawiciela osoby fizycznej);
b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania osoby fizycznej.
Z materiałów beltoll.by
Kontrola
paliwa w
regionie
smoleńskim
W połowie października grupa kontrolna
Е100 przeprowadziła kolejną kontrolę paliwa
na stacjach należących do sieci. Tym razem
pracownicy naszej firmy sprawdzili rejon
smoleńszczyzny – jeden z głównych kierunków przewozów towarowych.
Kontroli poddanych zostało 18 stacji sieci
Е100, z których pięć należy do sieci hurtowej
Е100 Power MAX.
Oprócz paliwa i dokładności pracy dystrybutorów
kontrolerzy oceniali sposób pracy operatorów na
stacjach i szybkość działania terminali Е100.
„Wyjeżdżając na tego typu kontrole czujesz się
jakbyś obalał mity, gdyż przed wyjazdem zbieramy
najpierw dokładne informacje nt. nieprecyzyjnej
pracy dystrybutorów, terminali, czy też pracy samych
operatorów na różnych stacjach. Przyjeżdżając na każdą
stację kontrolerzy przede wszystkim sprawdzają te
kwestie, na które skarżyli się klienci Е100. Nieodłącznym
elementem kontroli jest sprawdzenie precyzji działania
dystrybutorów oraz jakości paliwa znajdującego się
w zbiornikach. Nasi pracownicy sprawdzają również
plomby zarówno na dystrybutorach jak i zbiornikach.
„ – opowiedział dla NewsE100 szef grupy kontrolnej
Aleksander.
Opowiadając o rezultatach kontroli Aleksander
zauważył, że na wszystkich 18 stacjach paliwo spełniało
wymogi jakości. Nie stwierdzono również niedolewania,
a nieznaczne ubytki mieściły się w granicach normy.
„Urządzenia pomiarowe wykazywały, że na stacjach
wszystko jest w jak najlepszym porządku, co
potwierdziło również laboratorium, do którego trafiły
pobrane na stacjach próbki – stwierdził Aleksander.
Naszym zdaniem skargi na niedolewanie paliwa
wynikają stąd, że niektórzy nieuczciwi kierowcy zlewają
część paliwa do kanistrów, a szefowi firmy tłumaczą
braki niedolewaniem paliwa przez stację. Podczas
kontroli nie raz byliśmy świadkami zlewania przez
kierowców paliwa do kanistrów.”
Jeżeli są Państwo niezadowoleni z pracy operatorów, jakości
paliwa lub wiecie o przypadkach niedolewania paliwa na
stacjach, poinformujcie o tym
swojego przedstawiciela regionalnego.
Z pewnością sprawdzimy te
informacje.
7
AdBlue
na Białorusi
Ponad 50 stacji paliw
na Białorusi oferuje
możliwość zakupu
roztworu AdBlue
na karty paliwowe
E100.
Полацк
Браслав
Гарадок
BY160
BY154
Витебск
BY182
Глубокое
Бешенковичи
BY153
BY159
BY157
Орша
Толочин
Ошмяны
Лагойск
BY164
BY222
Вораново
BY186
BY168
BY158
BY147
BY218
Минск
BY217
Лида
Гродно
BY176
Могилёв
BY185
BY194
BY177
BY223
BY192
BY12
BY175
Бобруйск
Гомель
Жидковичы
Кобрин
BY204
BY152
BY224
Брест
Пинск
Калинковичы
Szczegółowa lokalizacja stacji, na których dostępny jest
płyn AdBlue dostępna jest na stronie
e100.pl
Spotkanie integracyjne dla klientów E100 na Ukrainie
Przed dniem automobilisty, który obchodzony jest w krajach WNP, dla klientów
E100 na Ukrainie zorganizowany był wieczorek w jednej z restauracji w Kijowie.
Muzyka na żywo, konkursy, ukraińskie ludowe pieśni we współczesnej aranżacji,
żonglerka kielichami i unikalne numery akrobatyczne wywołały pozytywne
emocje wśród ukraińskich klientów.
8
Dwa nowe parkingi w Rosji
Na początku października sieć E100 rozrosła się
o nowe parkingi w obwodzie nowosybirskim.
Pierwszy to kompleks samochodowy «Меркурий»
zlokalizowany na drodze М51 Omsk – Nowosybirsk 1412
km, miejsc. Koczeniewo (RUP9); drugi – na terenie stacji
RU758 – «Рубин» na drodze АН6/М53 Nowosybirsk –
Kemerowo, 60 km, miejsc. Moszkowo (RUP10).
Oprócz parkingu kierowcy mogą tutaj skorzystać z hotelu,
sauny, prysznica, baru, pralni i montażu opon do samochodów
ciężarowych. Obydwa kompleksy są strzeżone całą dobę i
wyposażone w kamery video.
Porady gorącej linii E100
Dość często na gorącą linię E100 wpływają od
klientów zgłoszenia związane z kontrolą stanu
konta ich firm. O konieczności regularnego
uzupełniania konta, aby nie trafić na stop-listę
opowiedział szef gorącej linii E100 Aleksander.
Kiedy należy
uzupełnić konto
Aby saldo było na plusie w
weekendy i święta klient
musi zawczasu uzupełniać
swoje konto, do końca
roboczego dnia. Jeżeli nie
udało się tego dokonać w
odpowiednim czasie, firma
może trafić na stop-listę i
wszystkie karty należące do
firmy zostaną zablokowane.
Aby wycofać firmę ze
stop-listy i tym samym
odblokować karty, klient
musi uzupełnić konto albo
zapłacić faktury. W celu
szybszego zaksięgowania
pieniędzy na koncie należy
zeskanować dowód wpłaty i
wysłać w godzinach pracy na
adres elektroniczny
[email protected] oraz do
wiadomości swojego przedstawiciela regionalnego.
Bywa, że klient uzupełnia
swoje konto w piątek
po południu. Niestety,
wcześniej, niż w poniedziałek
pieniądze nie trafią na
konto i wtedy klient
E100 musi zadzwonić do
przedstawiciela regionalnego
z prośbą o zaliczkę.
Rada: Aby środki pieniężne
znalazły się na koncie w
weekend zawczasu uzupełnij
konto.
dni wolne od pracy nawet
na podstawie pisma jest
technicznie niemożliwe.
Rada: Dokonujcie
odblokowania karty
dostatecznie wcześnie przed
jej użyciem.
Znów na temat
białoruskich dróg
Pracownicy gorącej linii Е100
wciąż otrzymują pytania
dotyczące tego, gdzie
można odebrać urządzenie
do dokonywania opłat za
drogi na Białorusi w systemie
BelToll (na mapie).
Gorąca linia Е100
Telefony
na gorącą linię:
Rosja:
+7 9107100440 (24 h)
8 800 7777 100 (Pn. – Pt.) free
Białoruś:
+375293330100 (24 h)
Polska:
+48 669 300 100 (24 h)
Ukraina:
08 00309 100 (Pn. – Pt.) free
Gorąca linia Е100 –
wszelka pomoc
w dzień i w nocy!
Odblokowanie karty
Czasami klient sam
postanawia zablokować
kartę, a po pewnym czasie
chce ją odblokować. W tym
celu należy napisać oficjalne
pismo, podpisać, zeskanować
i w godzinach pracy przesłać
je na adres e100card@mail.
ru. Dopiero po otrzymaniu
oficjalnego pisma od klienta
pracownicy E100 mogą
odblokować jego kartę!
Należy pamiętać, że
odblokowanie karty w
9
10
11
Więcej informacji o nowych
stacjach sieci E100 na Ukrainie
patrz na stronie e100.pl
Е100
otworzyła
turecki kierunek
na Ukrainie
Ponad 60 kompleksów paliwowych
dołączyło w ubiegłym miesiącu do
ulgowej sieci Е100. Wszystkie należą
do dawnego i niezawodnego partnera
«WOG».
Nowe stacje znajdują się na głównych drogach
Ukrainy w 13 obwodach. Część z nich usytuowana
jest w bezpośredniej bliskości granicy Białorusi,
Rosji, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgrzech i Mołdawii,
włącznie z portami w Eupatorii i Odessie.
Na nowych stacjach ulgowej sieci E100 jest wszystko,
co potrzebne kierowcy ciężarówki – paliwo dobrej
jakości, uprzejmy personel, dobrze rozwinięta
infrastruktura.
Nowe stacje będą bardzo atrakcyjne dla
przewoźników jeżdżących do/z Turcji.
12
Rozszerzenie sieci E100 w październiku
RU925 ТрансИнтер Е30/М5 Samara - Ufa, 1450 km, miejsc.
Awdon, przy wjeździe do Ufy, zielona, po lewej
RU932 «Plus» Е115/М8 Jarosławl - Wołogda, 327 km,
miesjc. Rościsłowo, żółto-pomarańczowa, po prawej
RU926 ТНК Р-178 Samara - Ulianowsk, 51 km, miejsc. Mirnyj,
niedaleko obwodnicy, niebiesko-pomarańczowa, po prawej
RU933 «Plus» Е115/М8 Rostow - Jarosławl, 224 km, wieś
Makarowo, żółto-pomarańczowa, po prawej
RU927 Кузкей Е017/М7 Nabiereżnyje Czełny - Ufa, 1069 km,
RU938 «Impulse» Е30/М5 Riazań - Penza, 248 km, wieś
Starostiekliannoje, po lewej, szaro-zielona
RU928 Кузкей Е22/М7 Kazań – Nabiereżnyje Czełny, 997 km,
RU939 «Impulse» Е30/М5 Riazań - Penza , 295 km, miejsc.
Nagornoje, po lewej, niebieska
RU929 «Plus» Е22/М7 Władimir – Niżnij Nowgorod, 399 km,
RU920 Магистраль Е30/М5 Penza - Samara, 836 km,
miejsc. Nowospasskoje, po prawej, zielono-żółta
na wjeździe do m. Nabiereżnyje Czełny, niebieska, po lewej
przed zakrętem na miejsc. Morty, niebieska, po prawej
miejsc. Stroiteliej, przed wjazdem do Niżniego Nowgorodu,
żółto-pomarańczowa, po prawej
RU930 «Plus» Е30/М5 Moskwa-Samara, 349 km, miejsc.
Kazaczia Słoboda, przy wjeździe do Szacka, żółtopomarańczowa, po prawej
RU931 «Plus» Е115/М8 Rostow - Jarosławl, 224 km, wieś
Makarowo, żółto-pomarańczowa, po lewej
RU940 «Олимпик» А151 Cywilsk - Ulianowsk, 190 km, na
wjeździe do Ulianowska, po prawej, szaro-czarna
RU947 «Спецпродукт» А151 Tambow - Szack, 150 km,
miejsc. Kazaczia Słaboda, po prawej, biało-niebieska
Podjazdy do nowych stacji sieci patrz na e100.pl
13
E100 pomaga
Spiesz
się czynić
dobro
Fundacja charytatywna „Nowe
pokolenie” kontynuuje niesienie
pomocy potrzebującym dzieciom.
Ubogie rodziny z Gimnazjum nr 1
oraz Szkół Podstawowych nr 15,
nr 3, nr 9 w Brześciu w związku ze
zbliżającą się zimą otrzymały ze
środków fundacji ciepłą odzież i
obuwie.
Dzieci ze szkoły specjalnej w Brześciu
dzięki fundacji korzystają teraz z
dwóch maszyn do szycia oraz gier
planszowych.
Specjalnie dla dzieci przechodzących
rehabilitację w Centrum „Tonus”
fundacja zakupiła pomoce
dydaktyczne, a dla stowarzyszenia
„Serce dzieciom” - pionizator
potrzebny dzieciom inwalidom do
zneutralizowania negatywnych
fizjologicznych i psychologicznych
Dyrektor fundacji „Nowe pokolenie” Jeliena Zacharowa:
- Staramy się wesprzeć każdego kto zwraca się do nas z
prośbą o pomoc. Każdego miesiąca pomagamy ciężko
chorym dzieciom. W końcu dzieci zawsze powinny
wiedzieć, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc dorosłych.
skutków długiego przebywania w
pozycji leżącej i siedzącej.
Fundacja pomogła również dowieźć
wychowanków szkoły z internatem
dla dzieci słabowidzących do lotniska
w celu przelotu do Włoch na leczenie.
„Nowe pokolenie” każdego miesiąca
pomaga w zapewnieniu wyżywienia
i materiałów pierwszej potrzeby
dla szpitala dziecięcego w Brześciu.
Nowym elementem pomocy dla
szpitala był zakup za środki fundacji
kosztownych części do inkubatora
przeznaczonego do wspomagania
życia noworodków.
Fundacja pomaga także
indywidualnie ciężko chorym
dzieciom. Np. dla Kseni Goregliad
z Brześcia zakupione zostało
pożywienie dojelitowe, a dla Antona
Kutinowa – przybory higieniczne.
Szczegółowe informacje
na temat fundacji
„Nowe pokolenie” i
przedsięwzięć przez nią
organizowanych
można znaleźć
na stronie
n-p.by
14
Wybierz swój sposób płatności podatku ekologicznego
Urządzenie
Usługi
ViaAxxes SAT
ViaAxxes Ecopeage
Telepass SAT
Telepass SAT
Opłata Ecotaxe
Оpłata Ecotaxe
Оpłata Ecotaxe
Оpłata Ecotaxe
za drogi we Francji, Hiszpanii,
Portugalii
za drogi we Francji, Hiszpanii,
Portugalii
za drogi we Francji, Hiszpanii,
Portugalii
za drogi we Francji, Tunel
Liefkenshoek w Belgii
Tunel Liefkenshoek w Belgii
Tunel Liefkenshoek w Belgii
Tunel Liefkenshoek w Belgii
Miesięczny abonament za usługi
– 3,50 EUR
Miesięczny abonament za usługi
– 2 EUR
Miesięczny abonament za
usługi – 3 EUR
Miesięczny abonament za
usługi – 2 EUR
Miesięczna opłata
abonamentowa za urządzenie
– 3,36 EUR (płacona przez 60
miesięcy od momentu aktywacji
urządzenia) – bezpłatnie w
przypadku użytkowania sieci
Ecotaxe chociażby raz w
miesiącu.
Miesięczna opłata
abonamentowa za urządzenie
– 3,36 EUR (płacona przez 60
miesięcy od momentu aktywacji
urządzenia) – bezpłatnie w
przypadku użytkowania sieci
Ecotaxe chociażby raz w
miesiącu.
Dostawa i aktywacja
urządzenia - 5 EUR (za
urządzenie przez pierwsze
pół roku), następnie – 10 EUR.
Dostawa i aktywacja
urządzenia - 5 EUR (za
urządzenie przez pierwsze
pół roku), następnie – 10 EUR.
Ecotaxe – 10 %
Ecotaxe – 10 %
Ecotaxe – 10 %
Ecotaxe – 10 %
Francja –dо 13 %
Francja –dо 13 %
Francja –dо 13 %
Francja –dо 13 %
Hiszpania – dо 50 %
Hiszpania – dо 50 %
Hiszpania – dо 50 %
Hiszpania – dо 50 %
Zniżka na korzystanie z
Ecotaxe (w przypadku
dokonania choćby jednej
transakcji miesięcznie na sieci
Ecotaxe) – 3,36 EUR – przez
5 lat
Zniżka na korzystanie z
Ecotaxe (w przypadku
dokonania choćby jednej
transakcji miesięcznie na sieci
Ecotaxe) – 3,36 EUR – przez
5 lat
Zniżka na korzystanie z
Ecotaxe przez pół roku od
momentu rejestracji -1 EUR
(abonament miesięczny – 2
EUR)
Zniżka na korzystanie z
Ecotaxe przez pół roku od
momentu rejestracji -1 EUR
(abonament miesięczny – 1
EUR)
Urządzenie przechodzi
na własność po 5 latach
użytkowania
Urządzenie przechodzi
na własność po 5 latach
użytkowania
Niska cena
Niska cena
System śledzenia GPS
wszystkich zarejestrowanych
samochodów
Nie ma konieczności
wymiany urządzenia przy
zmianie danych pojazdu
•W przypadku zmiany
numeru lub danych pojazdu
należy wymienić urządzenie
na nowe
W przypadku zmiany numeru
lub danych pojazdu należy
wymienić urządzenie na
nowe
Po zakończeniu użytkowania
– urządzenie należy zwrócić.
Po zakończeniu użytkowania
– urządzenie należy zwrócić.
GPS tracking
Koszt
Zniżki
Cechy
•Możliwość rozliczenia kosztu
przejazdu drogami we Francji
(w tym Ecotaxe), Hiszpanii i
Portugalii.
Nie ma konieczności
wymiany urządzenia przy
zmianie danych pojazdu
15
Z kartą Е100 po Europie
Z kartą Е100 na Słowacji
SK1
Od 1 listopada 2013 roku do sieci Е100 przyłączona została stacja paliw
z parkingiem strzeżonym marki Empark. Oznaczenie w sieci Е100 - SK1.
Kompleks znajduje się na skrzyżowaniu dróg R1 i D1 pod adresem:
Seredska 247/4012, 91705 Trnava-Modranka (współrzędne
GPS: 48 20 34 N, 17 37 09 E). Jest on dobrze widoczny z drogi R1
i autostrady D1, parking przewidziany jest na 150 samochodów
ciężarowych.
Całodobowa stacja samoobsługowa wyposażona jest w szybkie
dystrybutory paliwa (135 litrów/min). Samochody ciężarowe mają
łatwy wjazd i wyjazd z kompleksu. Kamery i kompetentny personel
gwarantują bezpieczeństwo pojazdu przez całą dobę i cały rok.
Dla kierowców poza stacją paliw i parkingiem dostępny jest duży
magazyn, myjnia, serwis samochodowy, toaleta, prysznic, internet i
telefon.
Opłata dobowa za miejsce na parkingu wynosi 12 euro. W cenę
wliczony jest voucher w wysokości 3 euro na posiłek lub przekąskę w
sklepie.
Na początku 2014 roku sieć stacji Е100 na Słowacji znacznie się
rozrośnie.
Informacje ogólne
Słowacja położona jest w centrum Europy, graniczy z Ukrainą, Polską,
Czechami, Austrią i Węgrami. Nie ma dostępu do morza. Długość sieci
dróg użytku publicznego wynosi 43,761 km, autostrad - 418 km.
Drogi
Za przejazd słowackimi drogami samochodów zagranicznych o masie
powyżej 3,5 tony przewidziana jest opłata pobierana za pomocą
urządzenia pokładowego. Jej wysokość uzależniona jest od liczby osi,
klasy emisji spalin i ilości przejechanych kilometrów.
Urządzenie pokładowe do dokonywania opłat za drogi na Słowacji
można uzyskać po rejestracji w systemie opłat za drogi za pomocą
karty E100. Płatność dokonywana jest w trybie post –pay – po
skorzystaniu z drogi.
Na Słowacji sieć płatnych dróg na razie nie jest duża i niektóre odcinki
trasy można pokonać bezpłatnymi drogami bez starty czasu.
Tabela mandatów za naruszenie przepisów drogowych
Naruszenie Mandat (eur)
Wyrzucanie śmieci z samochodu
60
Jazda poboczem, za wyjątkiem zatrzymywania
się lub omijania przeszkody
150
Wyprzedzanie w miejscu
niedozwolonym150
Przejazd na czerwonym świetle
Olej napędowy – 1,360 euro/litr
AdBlue – 0,41 euro/litr
(według stanu na 29.10.2013)
16
150
Przekroczenie prędkości (Mandat może zostać
zapłacony bezpośrednio policjantowi
wydającemu pokwitowanie)
od10 do 650
Skrót informacji
Rosja. Od listopada 2014 roku
właściciele samochodów ciężarowych
będą musieli zapłacić za każdy
kilometr drogi
Od 1 listopada 2014 roku ciężarówki o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
12 ton będą mogły jeździć drogami
krajowymi Federacji Rosyjskiej tylko po
uiszczeniu opłaty. Za każdy kilometr
drogi trzeba będzie zapłacić 3,5 rubla
(0,0875 euro).
Użytkownicy dróg, którzy nie zastosują
się do wymogu będą musieli zapłacić
mandat w wysokości od 5000 (125 euro)
dо 450 000 rubli (11 250 euro).
Niemcy. Wkrótce płatnych dróg
będzie więcej
W najbliższym czasie w Niemczech
wrośnie liczba płatnych dróg. Ponadto
planowane jest wprowadzenie opłaty dla
ciężarówek, których masa przekroczy 7,5
tony (teraz opłacie podlegają ciężarówki
o masie powyżej 12 ton).
Ukraina. Od 1 października
obowiązują krótkie światła.
Zgodnie z nowymi przepisami ruchu
drogowego od 1 października do 1
maja poza granicami miasta kierowcy
obowiązani są jeździć z włączonymi
krótkimi światłami.
Światła mają być włączone nie tylko w
nocy, podczas deszczu czy mgły, ale
nawet w warunkach dobrej widoczności.
Białoruś. Przejście graniczne
Priwałka otwarte po remoncie
15 października po przebudowie
otwarte zostało samochodowe
przejście graniczne Priwałka na granicy
białorusko-litewskiej.
Przepustowość przejścia granicznego
po przebudowie powinna wzrosnąć
trzykrotnie. Codziennie w Priwałce
może zostać szybko obsłużonych 400
samochodów ciężarowych.
Rosja. W okolicy Moskwy otwarty
został bezpłatny parking dla
samochodów ciężarowych
W obwodzie moskiewskim do użytku
oddany został nowy bezpłatny parking
dla samochodów ciężarowych na 40
aut - na 25-tym km drogi М-4 «Don» w
kierunku Moskwy, 4 km od Moskiewskiej
Obwodnicy.
W pierwszym etapie otwarcia parkingu
udostępniony został bar szybkiej
obsługi, w którym mogą pożywić
się kierowcy czekający na przejazd
obwodnicą. Parking jest oświetlony,
wyposażony w toalety i kontenery na
śmieci. W perspektywie planowane jest
rozszerzenie infrastruktury parkingu o
punkt obsługi technicznej pojazdów.
Rosja. Wykryto laboratorium
podrabiające rachunki i pieczątki dla
kierowców
Policjanci znaleźli mini laboratorium
podrabiające wzory rozmaitych
formularzy i rachunków.
W jednym z wagoników za przydrożnym
barem na 641 kilometrze drogi Tiumień
– Hanty-Mansijsk mężczyzna trudnił się
podrabianiem rachunków i pieczątek,
a w jego arsenale znaleziono wzory i
logotypy hoteli z rozmaitych zakątków
Rosji, zarówno istniejących jak i
wymyślonych.
Rachunek za stację paliw można
tutaj było nabyć za 50 rubli (1,25
euro), rachunek za hotel lub camping
samochodowy – za 100 rubli (2,5 euro).
Na podstawie zasobów
internetowych
Turniej tenisowy BAMAP w Mińsku
przy wsparciu firmy E100
Zdjęcia zrzeszenia BAMAP
17
Dzień powszedni
Klubu Pomocy
Codziennie specjaliści Klubu Pomocy w szybkim tempie rozwiązują
wiele problemów. Są to naprawy ciężarówek, organizacja sprzętu,
pomoc w wypełnieniu dokumentów celnych. Ubiegły miesiąc nie był
w tym zakresie wyjątkiem – do Klubu wpłynęło 179 zgłoszeń z prośbą
o pomoc.
Szybka ewakuacja
z rowu
Nа 472 km drogi Е30/М1 Brześć –
Mińsk – granica Rosji polski kierowca
ciężarówki stracił panowanie nad
kierownicą i zjechał do rowu. Pracownik
Klubu w krótkim czasie przybył na
miejsce wypadku, zorganizował sprzęt
i po kilku godzinach ciężarówkę
wyciągnięto. Została ona wraz z towarem
odholowana do magazynu czasowego
składowania, powiadomiono także
służby celne.
Zawiodło koło
Na terenie Polski białoruskiemu
przewoźnikowi w Mercedesie na drodze
18
М7, niedaleko granicy ze Słowacją,
oderwało się jedno z kół. Kierowcy
potrzebna była pomoc w jego wymianie.
W ciągu kilku godzin problem został
rozwiązany. Pomocy udzielili polscy
koledzy z Klubu Pomocy.
Szef decyduje
o wszystkim
Na granicy białorusko-rosyjskiej doszło
do awarii ciężarówki DAF należącej do
słowackiego przewoźnika. Do naprawy
niezbędne były części zamienne, które
udało się znaleźć w stolicy Białorusi.
Jednakże szef firmy postanowił sam
przekazać części kierowcy. W sumie
zajęło to trzy doby. Po zgromadzeniu
potrzebnych części, mińscy mechanicy
przyjechali w celu przeprowadzenia
naprawy i po kilku godzinach awaria była
usunięta.
Problem
wizowy
Na granicy białorusko-polskiej na
problemy natknął się polski kierowca
TIRa, gdyż zakończył się termin ważności
jego białoruskiej wizy. Celnicy wypisali
mu mandat w wysokości 200 euro i
kazali przedłużyć wizę. Szef firmy, w
której pracował kierowca, zwrócił się o
pomoc do Klubu. W ciągu trzech godzin
pracownik Klubu pomógł przedłużyć
wizę oraz uiścić mandat.
Porady Klubu:
Do zimy trzeba się zawczasu przygotować!
Należy pamiętać, że zima to nie jest okres na oszczędzanie. To, co możliwe
jest latem, w zimie nie przejdzie. Dlatego, aby nie stanąć w drodze i móc
normalnie pracować, należy zawczasu przygotować się do zimy.
Silnik:
Pneumatyka:
Opony:
Akumulatory:
Ogrzewanie:
Spryskiwacz:
wymiana oleju na mniej gęsty, kontrola układu ogrzewania paliwa.
wymiana osuszacza, dodanie płynu niezamarzającego
do układu pneumatycznego.
wymiana zużytych na nowe, przegląd samochodu,
zakup łańcuchów na koła.
sprawdzenie sprawności i w razie
konieczności wymiana.
sprawdzenie sprawności i w razie konieczności odizolowanie przewodów paliwowych.
dolanie płynu zawierającego spirytus lub innego specjalnego płynu.
19
Kontakty
Polska
E100 Polska
• ul. Pory 78/9,
02-757 Warszawa
+ 48 22 441 98 00
+ 48 22 441 98 16 fax
• Al. Jana Pawła II 78,
00-175 Warszawa
+48 22 536 10 94
[email protected]
Rosja
E100 Vostok
Smolensk,
214012, ul. Novo-Leningradcka 3,
+7 910 721 73 24
[email protected]
Biuro w Moskwie:
Reklama
Moskwa, 109431,
ul. Priwolnaja , 70/827
+ 7 499 500 2 881 fax
+7 926 000 9 777
[email protected]
Estonia
E100 Baltia OÜ
Väike-Paala, 1
11415, Tallinn
+372 622 58 75
+372 622 58 76 fax
[email protected]
Litwa
Klaipėda, Šilutes pl. 27
Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 36
+370 684 318 60
+370 684 318 65
+370 683 232 11
[email protected]
Białoruś
Minsk, ul Tolbuchina,2-11, biuro 15
+375 17 336 10 00
+375 17 288 10 04
[email protected]
Ukraina
ul. Swiatoszynskaja 1, Kijów
+38 067 504 80 83
+38 067 325 0 100
+38 044 449 74 73 fax
[email protected]
Łotwa
+371 27227712
[email protected]
Mołdawia
+373 69 14 94 64
+373 22 53 79 46 fax
[email protected]
Słowacja
+421 91 83 63 102
+421 54 78 81 771
+48 69 103 51 64
[email protected]
Kazachstan
+7 701 994 44 00
[email protected]
Gorące linie
+7 910 7 100 440 (RUS)
+48 669 300 100 (PL)
+375 293 330 100 (BY)
08 00 309 100 (UA)
Klub Pomocy
+375 296 911 000
Call Center
8 800 7777 100 (RUS)

Podobne dokumenty

Post-pay - Karty paliwowe E100

Post-pay - Karty paliwowe E100 RU588 «Мираж»: Е105/М10 Moskwa - S. Petersburg, 296 km, m. Wysznij Wołoczok, niebiesko-żółta, po lewej RU589 «Мираж»: Е105/М10 Moskwa - S. Petersburg, 294 km, m. Wysznij Wołoczok, niebiesko-żółta, ...

Bardziej szczegółowo

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5%

Rosja: wszystkie stacje sieci E100 będą ulgowe zniżki do 5% Białorusi Aleksander Szpilewski oraz Szef polskiej Służby Celnej Jacek Kapica wraz z innymi przedstawicielami obydwu urzędów omówili w ramach spotkania szereg

Bardziej szczegółowo

Sieć Power - Karty paliwowe E100

Sieć Power - Karty paliwowe E100 W celu odblokowania karty E100 należy napisać oficjalne pismo, podpisać je i wysłać na adres [email protected]. Dopiero wtedy karta zostanie odblokowana. Usługa dostępna jest tylko w godzinach pracy.

Bardziej szczegółowo