WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE ŻEGLARZ JACHTOWY

Transkrypt

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE ŻEGLARZ JACHTOWY
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE
ŻEGLARZ JACHTOWY
• Uczestnictwo w kursach żeglarz jachtowy jest dobrowolne.
• Zgłoszenia na kurs żeglarz jachtowy przyjmowane są drogą elektroniczną
• Miejsce na kursie żeglarz jachtowy gwarantuje wpłata I raty w wysokości
400PLN lub pełnej kwoty czyli 900PLN na konto podane w mail’u
zgłoszeniowym lub na stronie internetowej. W przypadku płatności w
ratach, brakującą kwotę należy dopłacić najpóźniej do dnia
poprzedzającego rozpoczęcie kursu.
• Kurs może zostać odwołany bez podania przyczyny i każdy uczestnik
będzie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
• W przypadku odwołania kursu osoby, które dokonały wpłaty otrzymają
zwrot wpłaty.
• Osoby, które rezygnują z kursu w okresie dwóch tygodni przed jego
rozpoczęciem otrzymają zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 100PLN
za rezerwację miejsca.