Komunikat w sprawie określenia minimalnych wymagań

Transkrypt

Komunikat w sprawie określenia minimalnych wymagań
Komunikat
Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.
z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia minimalnych wymagań sprzętowych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania Platformy transakcyjnej DMBH
Zgodnie z § 42 ust. 1 „Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia
zagranicznych instrumentów finansowych oraz prowadzenia rejestrów i rachunków
pieniężnych” („Regulamin”) niniejszym informuje się, co następuje:
1. Minimalne wymagania, które winny być spełnione w celu prawidłowego funkcjonowania
platformy transakcyjnej:
Wymagania minimalne:
2.
SaxoWebTrader
- Dowolna przeglądarka w systemie Windows lub OS
SaxoTrader
- Platforma instalowana pod systemem Windows
SaxoMobileTrader
- Przeglądarka WAP w telefonie
Aplikacja iPAD, iPhone, Android
- iOS5+, Android 2.3+
Ustawienia firewall/proxy
W przypadku problemów z połączeniem się z platformą, sugerujemy poniższe ustawienia:

Port 1001 winien być otwarty dla nadawania do simulation.Saxobank.com (IP Address
193.178.175.38). Port ten używa zaszyfrowanych danych do połączenia z bankiem.

Port HTTP (port 80 lub 8080) lub port HTTPS (port 443) musi być otwarty. Porty te są
wykorzystywana do zaszyfrowanego pobierania danych i wyświetlania ich na platformie
SaxoTrader.
Powyższe ustawienia powinny zostać wprowadzone przed rozpoczęciem korzystania z platformy,
a w przypadku korzystania z SaxoTrader – przed zainstalowaniem aplikacji.
3.
Komunikat wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2013 r.

Podobne dokumenty