Wielki Piątek - Wydarzenia ewangeliczne Wielkiego Piątku

Transkrypt

Wielki Piątek - Wydarzenia ewangeliczne Wielkiego Piątku
Wielki Piątek - Wydarzenia ewangeliczne Wielkiego Piątku
Piątek był u Żydów dniem składania ofiar w świątyni. Zabijano tysiące
baranów, których krwią mazano odrzwia domów. Nikt wówczas nie podejrzewał, że w
tym roku zostanie złożona Bogu ofiara doskonała: z Baranka Niepokalanego, Syna
Bożego Jezusa Chrystusa.
Po nieprzespanej nocy, która dla oprawców zeszła na wesołej zabawie w
powiedz, kto cię uderzył, nastąpił czas śledztwa. Zawleczono więc Jezusa przed
arcykapłana Kajfasza i jego teścia Annasza, który wprawdzie nie sprawował w tym
roku urzędu arcykapłańskiego, ale cieszył się dużym poważaniem. Podczas
przesłuchania Jezusa bito, poniżano, konfrontowano z fałszywymi światkami,
którzy na samego Boga przysięgali, że jest On zbójem i wywrotowcem. Zapadł
zadziwiająco jednogłośny werdykt: nikt nie miał wątpliwości, że Chrystus jest
przestępcą zasługującym na śmierć. Aby wykonać zamierzenie Wysokiej Rady
należało zatwierdzić wyrok w wyższej instancji- u prokuratora rzymskiego.
Rozpoczął się ostatni etap rozprawy.
Piłat, Rzymianin rodem z Pontu, sprawujący urząd namiestnika Judei, zapisał
się w historii jako człowiek okrutny, który nie liczył się z nikim i nierzadko z
czystej przekory robił Żydom na złość. Mógł więc uwolnić Jezusa. Po kilku
pytaniach zorientował się o niewinności Jezusa: żadnej winy w tym Człowieku nie
znajduję . Jednak kapłani byli przygotowani do rozprawy, mieli parę asów w
rękawie: wielki tłum krzyczący ukrzyżuj! i obłudny szantaż: Jeśli Go uwolnisz,
jesteś nieprzyjacielem cesarza . Dłużej nad dialogiem Chrystusa z Piłatem
zatrzymuje się św. Jan. Rysuje on obraz Chrystusa-Króla, który jest jednak
władcą nie z tego świata. Również insygnia królewskie są zaprzeczeniem tych
ziemskich: korona z cierni, berło z trzciny, płaszcz szkarłatny ze śmierdzącej
derki żołnierskiej. Mimo stwierdzenia niewinności, Chrystus został wydany Żydom
na śmierć. Tłum domagał się krwi i wolał ułaskawić mordercę Barabasza, niż Tego,
który uzdrawiał i wskrzeszał. Gdzie się podziały rzesze ludu ślące płaszcze
przed osłem wiozącym Pana i krzyczące Hosanna?
Doprowadzono Jezusa na miejsce zwane Czaszką. Odarto z szat, nagiego przybito
do krzyża i podniesiono. Nad Jego głową umieszczono napis: Jezus Nazarejski król
żydowski . A po Jego obu stronach powieszono złoczyńców. Na oczach tłumów, które
przyszły pokibicować, niezauważalnie wypełniały się kolejne proroctwa Starego
Testamentu: zaliczony został pomiędzy przestępców&, podzielili się moimi szatami
i o moją suknię rzucili losy&, kości jego nie będą łamane&
O tym jak nie do przewidzenia są ludzkie reakcje świadczy wydarzenie z
ostatnich chwil życia Jezusa. Oto jeden z łotrów zaczął na Niego bluzgać i
poniżać Go. Pomoc przyszła niespodziewanie, z drugiego krzyża. Łotr łotrowi nie
równy! Prawy bandyta dał reprymendę lewemu: ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz &przyznał się do winy i wyznał wiarę w Chrystusa
Króla: Jezusie, pamiętaj o mnie, kiedy przyjdziesz do swego królestwa . Wyznanie
wiary w takiej chwili i skrucha jaką okazał, przyczyniło się do ogłoszenia
pierwszej w dziejach Kościoła kanonizacji: I rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam
ci, dziś będziesz ze Mną w raju .
Na Golgocie miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Jezus zobaczywszy
matkę i ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Potem
rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Gdy
Jezus skonał, Józef z Arymatei i Nikodem poprosili Piłata o Jego ciało. Konanie
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 7 March, 2017, 08:08
na krzyżu czasem trwało nawet parę dni, Piłat chciał więc mieć dowody na
zakończenie egzekucji i kazał żołnieżom przed wydaniem zwłok upewnić się, co do
śmierci skazańca. Jeden z żołnierzy przebił Mu bok włócznią. I zaraz wypłynęła
krew i woda . Potem ciało Jezusa zostało złożone w grobie.
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 7 March, 2017, 08:08

Podobne dokumenty