kucharz - ZSG Nr 2

Transkrypt

kucharz - ZSG Nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz kl.1
Lp.
Przedmiot
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
1.
Język polski
J.Kusiak
Odkrywamy na
nowo
OPERON
Nr
dopuszczenia
526/1/2012
2.
3.
Język obcy
Historia
525/2012
NOWA ERA
467/2012
5.
Podstawy
przedsiębiorczości
Geografia
NOWA ERA
433/2012
6.
Chemia
Poznać przeszłość,
wiek XX
Krok w
przedsiebiorczość
Oblicza geografii
Zakres
podstawowy
To jest chemia
NOWA ERA
4.
S.Roszak,
J.Kłaczkow
Z.Makieła,
T.Rachwał
R.Uliszak,
K.Wiedermann
NOWA ERA
438/2012
7
Matematyka
Matematyka do
zasadniczych szkół
zawodowych cz.1
WSiP
580/1/2012
8.
9.
Informatyka
Wychowanie
fizyczne
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Technika i bezpie
czeństwo w
gastronomii
Język obcy
zawodowy
Zasady żywienia
Technologia
gastronomiczna z
towaroznawstwem
Technologia
gastronomiczna
Zajęcia praktyczne
Wychowanie do
życia w rodzinie
Religia
B.Breitkopf,
M. Cieśla
Po prostu EDB
WSiP
500/2012
T.Panuś,
R.Chrzanowski
Mocni wiarą
Św.
Stanisława
1150/2012
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
R.Hassa, A.Mrzigod,
J.Mrzigod
L. Wojciechowska
M.Bryński
K.Szymański

Podobne dokumenty