Terminal XXI wieku - Instytut Lotnictwa

Transkrypt

Terminal XXI wieku - Instytut Lotnictwa
Konferencja
„Problemy wprowadzania SMS w organizacjach lotniczych”
Instytut Lotnictwa, Warszawa, 15 stycznia 2014 r., godz. 10:00
Program Konferencji*
9:30-10:00 rejestracja uczestników
SESJA I – 10:00
Zmiany prawne i wprowadzanie SMS-a –
otwarcie konferencji
1. Podstawy prawne SMS’a- Just Culture
2. Just Culture polskie aspekty/brak podstaw prawnych
11:00 Przerwa na kawę – 25 min.
3. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowaniaPARP
4. Zagrożenia w procesie wprowadzania SMS-a
SESJA II –13:15
1. Przykłady wypadków lotniczych
2. SMS wg nadzoru lotniczego
3. Prezentacja oprogramowania Fly-O
Przerwa na kawę – 25 min.
1. Wdrażanie SMS-a (doświadczenia czeskie)
2. Doświadczenia SMS-owca (struktura zagrożeń)
16:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
*organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu
12:30 Przerwa na lunch – 40 min.
Patronat medialny:
Organizatorzy: