Ogłoszenie o przetargu (Barbara Wawro, 2012-01

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu (Barbara Wawro, 2012-01
OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie
ogłasza I przetarg nieograniczony w formie aukcji ustnej /licytacja/ na sprzedaŜ
niŜej wymienionych maszyn rolniczych, pojazdów, i urządzeń.
L.p.
Nazwa środka trwałego
1.
Opryskiwacz ciągnikowy
zawieszany
Obsypnik do ziemniaków
(stara klasyfikacja
V/4/GP)
„Orkan” – ścinacz do zielonek
(stara klasyfikacja
V/5/GP)
Kwota
postąpienia
/minimum/ zł
Pług 3-skibowy ciągnikowy
(stara klasyfikacja
V/6/GP)
Rozrzutnik obornika jednoosiowy
(stara klasyfikacja
V/2/GP)
Sadzarka do ziemniaków
(stara klasyfikacja
V/1/GP)
Magiel elektryczny MG 3EA
(stara klasyfikacja
VI/66/661)
Ciągnik C-330 z kabiną
(stara klasyfikacja
VII/74/746)
2 000,00
200,00
20,00
200,00
20,00
10,00
800,00
80,00
10,00
1 500,00
150,00
15,00
2 200,00
220,00
25,00
600,00
60,00
10,00
300,00
30,00
10,00
2 800,00
280,00
30,00
3 700,00
370,00
40,00
5/59/599-5
4.
5/59/599-6
5.
5/59/599-2
6.
5/59/599-1
7.
6/66/661
8.
7/74/746-1
Nr podwozia 230616, Nr silnika 290413
9.
7/74/746-2
Ciągnik C-360 bez kabiny
Kabina do ciągnika
Przyczepa rolnicza D-47B
Nr podwozia 89266
Koło zapasowe do przyczepy
Przyczepa AUTOSAN D-732
Nr podwozia 36748
12.
Kwota
wadium
zł
5/59/599-4
3.
11.
Cena
wywoławcza
(brutto) zł
5/59/599-3
(stara klasyfikacja
V/3/GP)
2.
10.
Nr inwentarzowy
Samochód NYSA
Nr podwozia 392793, Nr silnika 1186576
(stara klasyfikacja
VII/74/746)
IVJ-0026
7/74/748-4
-
(stara klasyfikacja
VII/74/748)
450,00
IVJ-0030
7/74/748-2
(stara klasyfikacja
ZSO DZ.VII)
-
45,00
-
-
10,00
-
2 800,00
280,00
30,00
750,00
75,00
10,00
7/74/742-1
(stara klasyfikacja
VII/74/742)
-2-
.
L.p.
13.
14.
Nr
inwentarzowy
Cena
wywoławcza
(brutto) zł
IVJ-0002
IVJ-0004
1 500,00
-
150,00
-
VGS-0094
3 000.00
300,00
Brona zębata 5-cio polowa zaw.
IVJ-0028
600,00
60,00
10,00
Brona zębata 3 polowa cięŜka
zawieszana
IVJ-0003
400,00
40,00
10,00
Rozsiewacz nawozowy zawiesz.
IVJ-0029
600,00
60,00
10,00
Sortownik do ziemniaków
VGS-0095
800,00
80,00
10,00
Siewnik zboŜowy
IIIO-0002
3 000,00
300,00
30,00
Kopaczka ciągnikowa 2- rzędowa
IIIO-0005
1 400,00
140,00
15,00
Kopaczka jednorzędowa
ciągnikowa zawieszana
IIIO-0011
2 000,00
200,00
20,00
Pielarko – obsypnik 3 rzędowy
+ noŜe 6 szt .zawieszany
IIIO-0013
600,00
60,00
10,00
Opryskiwacz spalinowy + dysza
IIIO-0012
800,00
80,00
10,00
Agregat z wałem 2,2m JARNET
082
IIIO-0010
400,00
40,00
10,00
Glebogryzarka
IIIO-0006
300,00
30,00
10,00
Opryskiwacz taczkowy
IVJ-0033
300,00
30,00
10.00
Betoniarka 1 fazowa
VGS-0047
250,00
25,00
10,00
Beczka na paliwo 200L
VGS-0045
50,00
10,00
10,00
Nazwa środka trwałego
Kultywator zawieszany, w tym:
- wał strunowy
Brona talerzowa
Kwota
wadium
zł
Kwota
postąpienia
zł
15,00
.
30,00
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
-3-
Aukcja ustna /licytacja/ odbędzie się w dniu 25.01.2012r. o godz. 13-tej
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie.
Przystępujący do aukcji /licytacji/ obowiązany jest wpłacić wadium w wysokości
podanej przy poszczególnych przedmiotach oferowanych do sprzedaŜy
najpóźniej do dnia licytacji do godz. 12-tej .
Wadium naleŜy wpłacić w kasie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych
im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie.
Przystępujący do aukcji winni zapoznać się z:
-
„Regulaminem” aukcji /licytacji ustnej/ na sprzedaŜ składników majątku
ruchomego Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
oświadczeniem woli ( załącznik nr.3 do „Regulaminu”)
wzorem umowy Kupna – SprzedaŜy ( załącznik nr.4 do „Regulaminu”)
Wymieniony sprzęt moŜna oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia , codziennie
(od poniedziałku do piątku) w godz. 8,00 – 15,00 po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu terminu.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać pod nr. telefonu 16 6216375 oraz na
stronie internetowej szkoły: [email protected] (osoba wyznaczona do
kontaktu P Maria Szepelak).
W dniu akcji przed jej rozpoczęciem, kaŜdy uczestnik który wcześniej wpłacił
wadium składa pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem”
aukcji /licytacji/ , ogłoszeniem o aukcji , oraz wzorem umowy kupna- sprzedaŜy.
Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie
zastrzega sobie prawo odwołania lub uniewaŜnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Pawłosiów 10. 01 2012r.
w/z
Dyrektora
Zespołu Szkół Ogrodniczych i Licealnych
im. Zesłańców Sybiru w Pawłosiowie
mgr inŜ. Agnieszka Marczak

Podobne dokumenty