klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcące

Transkrypt

klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcące
klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcące - rok szkolny 2016/17
przedmiot
tytuł podręcznika
autor
wydawnictwo
język polski
Ponad słowami - Podręcznik
do kształcenia literackiego i
kulturowego, klasa 1, część 1
M. Chmiel, E.
Kostrzewa
Nowa Era
język angielski
Oxford Solutions (poziom
będzie podany we wrześniu)
P. Davis, T. Falla
Oxford
University
Press
Wydawnictwo
Szkolne PWN
język rosyjski
język niemiecki
historia
wiedza o
społeczeństwie
geografia
Wot i my 1
M. Wiatr – Kmieciak,
S. Wujec
Jacek Betleja, Irena
Neue Expedition
Deutsch.Podręcznik oraz Neue Nowicka, Dorota
Wieruszewska
Expedition Deutsch Starter.
Zeszyt świczeń.
Stanisław Roszak, J.
Poznać przeszłość. Wiek XX.
Podręcznik do historii dla szkół Kłaczkow
ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy
W centrum uwagi. Podręcznik Arkadiusz Janicki
do wiedzy o społeczeństwie dla
szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy
Z. Zaniewicz
Ciekawi świata - geografia
podręcznik zakres podstawowy
biologia
Biologia. Ciekawi świata
chemia
To jest chemia
fizyka
Odkryć fizykę
matematyka
Matematyka w otaczającym
nas świecie, zakres
podstawowy 1
informatyka
edukacja dla
bezpieczeństwa
Informatyka, zakres
podstawowy
Edukacja dla
bezpieczeństwa. Podręcznik
edukacja dla
bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Ćwiczenia
podstawy
Zarys przedsiębiorczości.
przedsiębiorczości Podręcznik i ćwiczenia
wiedza o kulturze
Spotkania z kulturą.
religia
Moje miejsce w Kościele
nr
dopuszczenia
425/1/2012 lub
425/1/2012/2015
Wydawnictwo
Szkolne PWN
754/1/2015
Nowa Era
525/2012
Nowa Era
505/2012/2015
OPERON
455/2012/2015
A. Baca, M.
OPERON
Laszczyca
R. Hassa, A. Mrzigod Nowa Era
M. Braun, W. Śliwa
Nowa Era
A. Cewe, M.
Krawczyk, M. Kruk,
A. Magryś-Walczak,
H. Nahorska
PODKOWA
549/1/2012
Arkadiusz Gawełek
OPERON
M. Goniewicz, A.
Kowal-Nowak,Z.
Smutek
OPERON
J. Musiałkiewicz
Ekonomik
608/2012
M. Bokiniec,
B. Forysiewicz,
J. Michałowski
Nowa Era
449/2012
M. Goniewicz, A.
Kowal-Nowak,Z.
Smutek
red. J. Szpet,
W. Jackowiak
411/2012
OPERON
wyd. Św.
Wojciech