Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów do Rady Gminy Jabłonkowa

Transkrypt

Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów do Rady Gminy Jabłonkowa
Ogłoszenie o czasie i miejscu wyborów
do Rady Gminy Jabłonkowa
Burmistr Miasta Jabłonkowa na podstawie § 29 ustawy nr 491/2001 Dz. U. O wyborach
do Rad Gmin oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych innych ustaw, w aktualnym brzmieniu
podaje wiadomość:
1. Wybory do Rady Gminy Jabłonkowa odbędą się:
dnia 10. 10. 2014 od godziny 14,00 do 22,00 oraz
dnia 11. 10. 2014 od godziny 8,00 do 14,00
2. w następujących lokalach wyborczych:
Obwód wyborczy Nr 1
lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa w Jabłonkowie, ul. Leśna 190
dla wyborców stale zameldowanych w Jabłonkowie, przy ulicach Leśna, Dworcowa
i w dzielnicach Bachrata, Pilana, Radwanów, Nad Bachratą.
Obwód wyborczy Nr 2
lokal wyborczy – Szkoła Zawodowa w Jabłonkowie, ul. Szkolna 416
dla wyborców stale zameldowanych w Jabłonkowie przy ulicach Dukielska, Strażacka,
Lipowa, Rynek Mariański, Płk. Velebnovskiego, Poprzeczna, Sadowa, Szkolna, Ogrodowa,
Za Szkołą Zawodową, oraz w dzielnicach Kaluża i Kamienica.
Obwód wyborczy Nr 3
lokal wyborczy – Dom dzieci i młodieży w Jabłonkowie, ul. Dukielska 600
dla wyborców stale zameldowanych w Jabłonkowie – przy ulicach Aleje Pokoju, Biała,
Polna, oraz w dzielnicach Czarne, Miejska Łomna, Oszatnica, Witaliszów i Przy ul. Polnej Nr
373, 1235.
Obwód wyborczy Nr 4
lokal wyborczy – w budynku na ul. Sadowej 479 (byłej Szkoły Podstawowej – klasy
specjalne)
dla wyborców stale zameldowanych w Jabłonkowie przy ul. Szygła oraz w dzielnicach Lyski
i Przy Piosecznej.
Obwód wyborczy Nr 5
lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa w Jabłonkowie, ul. Leśna 190
dla wyborców stale zameldowanych przy ulicach Bezruča, Bukowiecka oraz
Czechosłowackiej Armii.
3. Każdy wyborca otrzyma karty do głosowania na 3 dni przed terminem wyborów lub może
je otrzymać również w dniu wyborów w lokalu wyborczym.
4. Wyborcy będzie umożliwione głosowanie do Rad Gmin po okazaniu tożsamości
i obywatelstwa Republiki Czeskiej, ewntualnie obywatelstwa państwa, którego obywatele
są uprawnieni głosować na terytorium Republiki Czeskiej (obywatele państw
członkowskich Unii Europejskiej). Wyborca okaże swoją tożsamość i obywatelstwo
dowodem osobistym lub paszportem, a w wypadku obcokrajowca legitymacją o zgodzie
na pobyt.
Jabłonków dnia 24. 9. 2014
Petr Sagitarius
burmistrz

Podobne dokumenty