Schemat organizacyjny

Transkrypt

Schemat organizacyjny
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ –
GLIWICE SPÓŁKA z o.o.
ZARZĄD SPÓŁKI
D
DT
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
SPÓŁKI
ZASTĘPCA
DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH
WICEPREZES
ZARZĄDU
Główny Księgowy
DF
ZC-1
Zakład Cieplny nr 1
DG
Główny Specjalista
ds.
Nowych Technologii
FF
Dział Finansowy
ZC-4
Zakład Cieplny nr 4
DW
Specjalista
ds.
Obrony Cywilnej
FK
Dział Księgowy
FE
Dział Ekonomiczny
Dział Administracyjno
-Socjalny
DA
DP
Dział Kadr i Szkolenia
Dział Procedur
Przetargowych
DZ
DB
Dział BHP i P.poż.
Dział Inwestycji
DI
DO
Dział Organizacji
i Zarządzania
DS
Dział Sprzedaży
i Rozwoju
Pełnomocnik ds. Jakości
TL
TE
Dział Dyspozycji
Ruchu i Eksploatacji
TS
Dział AKP i A
TZ
Dział Zaopatrzenia
i Gospodarki
Materiałowej
TK
Dział Informatyki
TA
Dział Elektryczny
Dział Ochrony
Środowiska
i Laboratorium

Podobne dokumenty