fowizm - Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Transkrypt

fowizm - Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
FOWIZM
Zakres czasowy kierunku:
............................................................................................
Zasięg oddziaływania:
............................................................................................
Znaczenie nazwy:
Donatello entre les fauves .............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Główni przedstawiciele: ....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cechy malarstwa:
● inspiracja sztuką prymitywną, ludową, malarstwem van Gogha,
● tematyka: portret, pejzaż, sceny we wnętrzu,
● sugestywny, jaskrawy kolor, dekoracyjność,
● odwrócenie kolorów (np. pasy zieleni i fioletu jako cienie na twarzy),
● dysonansowe zestawienia kolorystyczne,
● płaszczyznowość,
● uproszczony, graniczący z deformacją rysunek,
● odejście od tradycyjnej perspektywy,
● odejście od tradycyjnego modelunku światłocieniowego,
● przedstawienie jakości emocjonalnej,
● wyolbrzymienia podkreślające cechy charakterystyczne rzeczy,
● afirmacja życia, wigoru i radości,
● często wyrazista faktura i kontur.
HENRI MATISSE (1869-1933)
Informacje o autorze: Początkowo nie myślał o poświęceniu się sztuce, sposobiąc się do zawodu prawnika. Jednak w
wieku 24 lat rozpoczął naukę malarstwa w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych. Uczeń Gustave'a Moreau, początkowo
tworzył pod wpływem impresjonistów oraz sztuki japońskiej. W 1905 wystawił swoje prace w „Salonie Jesiennym”.
Wykształcił wkrótce własny styl. Sławę osiągnął już za swego życia. Matisse zapełniał swoje płótna plamami żywych,
świetlistych, zwykle silnie kontrastowych barw, które częstokroć, w trosce o czytelność obrazu, obwodził delikatnym
konturem. Po operacji onkologicznej utracił sprawność fizyczną i poruszał się na wózku inwalidzkim (nie mógł
pracować przy sztalugach) – zmienił się wtedy profil jego twórczości – tworzył odtąd papierowe kolaże. Henri
Matisse był rywalem Pabla Picassa. Zmarł na atak serca.
1
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Charles Baudelaire Zaproszenie do podróży
Portret …………………………………………………….
Wymień 5 cech obrazu, typowych dla fowizmu

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
2
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Cloisonizm to technika …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Henri Matisse jest też autorem wystroju kaplicy ………………………………………………………………………………………………………….
Praca domowa - analiza porównawcza:
Porównaj kompozycję obu obrazów:
Obraz A: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obraz B: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Porównaj kolorystykę obu obrazów:
Obraz A: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obraz B: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Porównaj światłocień obu obrazów:
Obraz A: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obraz B: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Maurice de Vlaminck (1876-1958)
Stosował jaskrawe, intensywne kolory, dynamiczne kompozycje o uproszczonej formie. Ok. 1908 r. odszedł do
fowizmu i przez pewien czas zainteresował się kubizmem. Tworzył także drzeworyty, projektował dekoracje teatralne
i tkaniny dekoracyjne (tapiserie). Urodził się Paryżu, w rodzinie muzyków. Jego ojciec nauczył go grać na skrzypcach.
Zaczął malować w jako nastolatek. W 1893 roku, studiował u malarza Henri Rigalon na Ile de Chatou. Punktem
zwrotnym w jego życiu było spotkanie w pociągu do Paryża André Derain'a. Vlaminck zaprzyjaźnił się z nim na całe
życie, wynajął studio razem z Derainem, który po roku poszedł do wojska. W 1902 i 1903 roku napisał kilka łagodnych
powieści pornograficznych, zilustrowanych przez Deraina. Malował w ciągu dnia, a środki na utrzymanie zdobywał
udzielając lekcji gry na skrzypcach i występując z zespołami muzycznymi w nocy. W 1911 Vlaminck wyjechał do
Londynu i malował nad Tamizą. W 1913 znowu malował z Derainem w Marsylii. Podczas I wojny światowej
stacjonował w Paryżu i zaczął pisać poezję.
4
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Albert Marquet (1875-1947)
Studiował w Paryżu od 1890 w École des Arts Décoratifs, a od 1895 w École des Beaux-Arts. Malował pejzaże i sceny
paryskie, przede wszystkim Sekwanę i jej mosty. Jego prace charakteryzują się jasną, pełną światła kolorystyką.
Andre Derain (1880-1954)
Tworzył m.in. w duchu fowizmu, kubizmu i sztuki tradycyjnej. Malował martwe natury, pejzaże, portrety i akty.
Szczególnie upodobał sobie widoki Londynu w barwach nadających miastu radosny nastrój, stosując kontrast
kolorystyczny. Eksperymentował z ostrymi, zbliżonymi do podstawowych kolorami. Jednak w późniejszym okresie
zwrócił się ku stylowi bardziej realistycznemu i zaczął stosować ciemniejsze barwy. Tworzył także scenografię i
kostiumy dla Ballets Russes Diagilewa. Wykonywał też ilustracje książkowe. Zginął potrącony przez ciężarówkę.
5
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Czerwone drzewa
Jakie cechy obrazu typowe dla fowizmu możesz wymienić?
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Trzy postacie siedzące na łące, 1906
Raoul Dufy (1877-1953)
Studiował na École nationale supérieure des beaux-arts w Paryżu. W pierwszym okresie swojego życia tworzył pod
wpływem impresjonizmu. Po I wojnie światowej stworzył jednak swój własny styl dekoracyjny. Charakteryzuje się on
afirmacją życia, zmysłowością, czystymi barwami, finezyjną kreską. Chętnie używał akwareli. Zajmował się grafiką,
malarstwem ściennym i sztuką użytkową.
Arabski żołnierz, 1914
Regaty w Cowes
6
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
PROTOEKSPRESJONIZM
Edvard (Edward) Munch (1863-1944)
Matka Muncha zmarła na gruźlicę, kiedy jej syn był jeszcze dzieckiem. Kilka lat później ta sama choroba zabrała
starszą siostrę – Johanne Sophie. Zetknięcie się ze śmiercią bliskich zaważyło na rozwoju duchowym i artystycznym
malarza. Motyw śmierci jest bardzo częsty w twórczości tego artysty. Rysunku i malarstwa uczył się początkowo w
Kristianii (dawna nazwa Oslo). Dzięki stypendium studiował przez trzy lata (1889-1892) w Paryżu, gdzie uległ
wpływom malarstwa postimpresjonistycznego. Przyjaźnił się ze Stanisławem Przybyszewskim. Kiedy urządzono w
Berlinie pierwszą jego wystawę Edwarda Muncha, wybuchł skandal. Krytycy pisali, że maluje on bohomazy mające
niewiele wspólnego ze sztuką. Ekspozycję zamknięto. Pisarz i duchowy przywódca Młodej Polski Stanisław
Przybyszewski pisał: "Chryste Panie! Co się wtedy działo w Berlinie! Nazwisko Muncha (...) stało się teraz przeraźliwie
popularnym. W ciągu trzech tygodni, jak długo wystawa jego obrazów trwała, rżała, ryczała ze śmiechu (...) cała tak
zwana inteligencja Berlina". Przybyszewski poznał Edwarda Muncha pod koniec 1892 roku. Obaj byli stałymi
bywalcami słynnej winiarni Pod Czarnym Prosiakiem - miejsca spotkań berlińskiej bohemy. Młodego Polaka od razu
zafascynowała zarówno twórczość Edwarda Muncha, jak i jego osobowość. We wspomnieniach zatytułowanych "Moi
współcześni" wyznał: "Rzadko łączyło mnie z którymkolwiek artystą tak bliskie duchowe spokrewnienie, jak właśnie z
Edwardem Munchem - i na odwrót - sam to bezustannie podkreślał”. Obaj kochali się w Dagny Juel, gwieździe
norweskiej cyganerii, przybyłej do Berlina jako przyjaciółka Edwarda Muncha. O jej uroku najlepiej jednak może
zaświadczyć to, że nie oparł mu się nawet zadeklarowany homoseksualista, botanik Bengt Lidforss. Ostatecznie
Dagny została żoną Przybyszewskiego, niestety tylko na osiem lat - zginęła zastrzelona przez zazdrosnego wielbiciela,
a przy tym przyjaciela rodziny, księcia Władysława Emeryka, który potem odebrał życie także sobie.
Wiele lat Munch spędził w Niemczech (Berlin), Francji i Włoszech. Był związany z symbolistami i szkołą z Pont-Aven.
Wiele lat walczył z alkoholizmem i zaburzeniami nerwowymi. Raz, na skutek ataku nerwicy, Munch stracił na jakiś
czas mowę i doznał paraliżu prawego pośladka. Poza tym ciągle wietrzył jakieś spiski, oskarżał o kradzieże, głównie
własnych pieniędzy i obrazów, wysyłał obraźliwe kartki pocztowe do nieżyczliwych krytyków. Nękały go manie
prześladowcze i urojenia. W końcu zabrano go do szpitala psychiatrycznego. W hotelu w centrum Kopenhagi
wydawało mu się bowiem, że pod oknami jego pokoju tłum Norwegów wykrzykuje: "Gówniany malarz Munch!". Co
ciekawe, właśnie wtedy jego twórczość zyskała oficjalne uznanie. Tworzył symboliczne kompozycje figuralne, dając w
nich w ekspresyjny sposób wyraz obsesjom erotycznym, uczuciom samotności, przygnębienia, lęku przed chorobą i
śmiercią. Edvard Munch był pod wieloma względami artystą-nowatorem, zwłaszcza w dziedzinie grafiki, której
technikę znacznie rozwinął. Jako pierwszy zastosował na szeroką skalę grafikę barwną.
Tula Larsen - narzeczona Muncha. Była zakochana po uszy i bardzo zdeterminowana do zawarcia związku
małżeńskiego. Jednak on zaczął się wycofywać. Gdy próbowała załatwić formalności związane ze ślubem
obcokrajowców w Niemczech, Munch zgubił przesyłane do podpisu dokumenty. Ich związek zaczął przypominać
zabawę w chowanego: on uciekał przed nią, jeżdżąc - notabene za jej pieniądze - po Szwajcarii i Włoszech, a ona
próbowała go szukać. Trzy lata później sytuacja nie uległa większej zmianie. Tulla, wyczerpana ciągłymi polowaniami
na narzeczonego, postanowiła otruć się morfiną. Uratowano ją sześcioma filiżankami kawy i zawezwano do niej
Edwarda Muncha, który z narzeczeńskich pertraktacji wyszedł z przestrzeloną dłonią. Co się stało, do końca nie
wiadomo. Mówiło się, że albo chciał powstrzymać Tullę przed kolejną samobójczą próbą, tym razem przy użyciu
rewolweru, albo sam się postrzelił, być może przez przypadek, bawiąc się bronią. On nic nie pamiętał. W każdym
razie kobietę to otrzeźwiło i pchnęło w ramiona dziewięć lat młodszego malarza.
Styl artysty:





silny kontur,
płynna secesyjna linia,
zróżnicowany koloryt,
po 1909 rozjaśnił paletę
ekspresja
7
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Szedłem ścieżką z dwojgiem przyjaciół – słońce miało się ku zachodowi – nagle niebo wypełniła krwista czerwień –
zatrzymałem się, czując wyczerpanie i oparłem się na barierce – nad czarno-błękitnym fiordem było widać krew oraz
języki ognia; – moi przyjaciele szli dalej, a ja stałem tam i trząsłem się z wrażenia – poczułem nieskończony krzyk
przepływający przez naturę.
8
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
James Ensor (1860-1949)
Początkowo malował pejzaże, wnętrza, martwe natury i portrety realistyczne, utrzymane w ciemnej kolorystyce,
którą rozjaśnił pod wpływem impresjonizmu. Zajmował się również grafiką – tworzył akwaforty i litografie. Około
1885 roku rozwinął swój własny, groteskowy styl. Wprowadzał do swoich dzieł elementy symboliczne i fantastyczne
(często obok wątków realistycznych przedstawia np. widma, maski karnawałowe i szkielety). Wiele jego dzieł ma
charakter satyryczny. Jest także autorem dzieł muzycznych i literackich.
Wnętrze domu Ensora w Ostendzie (Belgia)
EKSPRESJONIZM
Cechy malarstwa:









wpływ metafizyki, spirytualizmu, niepokoju spowodowanego wojną, sztuki prymitywnej i sztuki dzieci
inspiracja Grűnewaldem, van Goghiem, El Greco, Goyą (cykl czarnych obrazów)
deformacja kształtu, proporcji, koloru (kolor odwrócony)
wyrazisty kontur (równy i szarpany)
wyrażanie gwałtownych i często negatywnych uczuć
powrót do techniki drzeworytu
nowa tematyka: półświatek, zachowania wyzywające i niemoralne
czyste, nasycone kolory
wypłaszczenie planów w obrazie, śmiałe kadrowanie, rezygnacja z perspektywy zbieżnej
9
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Zakres czasowy kierunku:
............................................................................................
Zasięg oddziaływania:
............................................................................................
Znaczenie nazwy:
.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Entartete kunst
.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rewolta. To słowo streszcza ekspresjonizm, styl powstały w Niemczech na początku [XX} wieku jako reakcja
przeciwko zasklepiałemu, autorytarno-konformistycznemu społeczeństwu Cesarstwa Wilhelma II. Historia tej rebelii
bierze swój początek w Dreźnie, stolicy Saksonii i w Monachium, stolicy Bawarii. Ekspresjonizm doczeka się licznych
przedstawicieli zarówno w Europie, jak i na kontynencie amerykańskim.
[tygodnik Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło. część 107]
Uzupełnij wykres podając podstawowe informacje na temat poszczególnych grup (zasięg czasowy, miejsce
oddziaływań). Poniżej w ramki wpisz nazwiska przedstawicieli.
grupy
ekspresjonistów
niemieckich
Die Brücke
Der Blaue Reiter
10
Der Sturm
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Emil Nolde (1867-1956)
Początkowo pod wpływem impresjonizmu, po 1908 tworzył ekspresjonistyczne kompozycje graficzne i malarskie, o
tematyce religijnej i symbolicznej (na przykład motyw z maskami). Jego twórczość odznaczała się uproszczoną formą i
żywą, ostrą, barwną plamą oraz dążeniem do groteski i deformacji. W pierwszych latach III Rzeszy głosił wyższość
„sztuki germańskiej” i był zdeklarowanym antysemitą, czemu dał wyraz w książce Lata walki. Domagał się zakazu
handlu dziełami sztuki francuskich impresjonistów, kubistów, surrealistów i prymitywistów. Ze zdumieniem przyjął
zaliczenie go przez władze hitlerowskie do grona twórców „sztuki zdegenerowanej”. Władze hitlerowskie
skonfiskowały ponad tysiąc dzieł Noldego, z czego część została sprzedana za granicę, a reszta zniszczona. Od 1941
został objęty zakazem tworzenia. Wtedy wyjechał i ograniczył się do malowania niewielkich akwarel, które miały być
w przyszłości źródłem obrazów olejnych.
Tryptyk ……………………………………………………………….…………
Kim była Maria Egipcjanka?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Cykl: Życie Chrystusa
11
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Erich Heckel (1883-70)
Główna idea Die Brucke koncentrowała się na poszukiwaniu nowych form artystycznej ekspresji negując ówczesne
tradycyjne wzorce akademickie. Poprzez swoją działalność Heckel znacznie przyczynił się do rozwoju ekspresjonizmu
w XXI wieku, tym samym nawiązał wiele znaczących znajomości wśród artystycznej bohemy. Wraz z nastaniem 1913
roku grupę rozwiązano. Wybuch wojny światowej zmusił niemieckiego malarza do zmiany profesji. W tym czasie
Erich Heckel wyuczył się zawodu pielęgniarza i pełnił służbę na froncie we Flandrii. Mimo zmiany otoczenia i
wojennego klimatu Heckel nadal w wolnych chwilach zajmował się malarstwem i w dalszym ciągu poszerzał grono
sympatyków sztuki. Erich Heckel w 1934 roku podpisał deklarację poparcia dla Adolfa Hitlera, co w jego mniemaniu
miało uratować jego malarski dorobek. Niestety mimo wspierania hitlerowskiej polityki Heckel doświadczył działania
akcji „Entartete Kunst”, poprzez którą skonfiskowano 700 jego prac z niemieckich muzeów. Ponadto dwa lata później
spalono ogromną część jego malarskiego dorobku: ekspresjonistyczne obrazy, grafiki i akwarela uległy całkowitemu
zniszczeniu. Heckel w swoich pracach przeciwstawiał się ówczesnemu poglądowi harmonii i estetyce naturalizmu. W
jego dziełach można dostrzec deformacje i ostre zniekształcenie konturów przedmiotów, co uwydatnia ekspresję
obrazów. Odrzucenie mentalności i obyczajowości mieszczańskiej u Heckela prezentują „krzyczące” postaci i barwy,
które akcentują odrodzenie sztuki. Nowy etap w kulturze i malarstwie. Renesans człowieka dokonuje się poprzez
zaprzeczenie naturalizmu, odrzucenie kopiowania rzeczywistości.
Lina Franziska Fehrmann, znana jako Fränzi, pojawiała się często w malarstwie Heckela, Pechsteina,
Kirchnera. Ci trzej mężczyźni spotkali ją w 1909 i pracowali przez trzy lata. Modelką ich była także
MarcellaSprentzel.
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
Kirchner zaczynał jako twórca drzeworytów. Podczas studiów w Dreźnie założył w 1905 roku grupę artystyczną
„Most”. Nazwa miała oddawać niechęć do establishmentu i panującą w grupie „rewolucyjną” atmosferę. Artyści
skupieni w „Die Brücke” czerpali inspirację z dzieł wielkich poprzedników – van Gogha, Gauguina, Muncha oraz
twórczości prymitywnych malarzy afrykańskich oraz z wysp Pacyfiku. W 1911 roku przeprowadził się do Berlina. W
1911 roku założył on razem z Maxem Pechsteinem szkołę malarstwa – MUIM-Institut (MUIM – Nowoczesne Lekcje w
Malarstwie), która nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem. W 1913 roku Kirchner spisał kronikę „Mostu”, w której
podkreślał znaczenie własnej osoby i twórczości dla tej grupy artystycznej. W wyniku tego doszło do rozłamu w
grupie, a artysta ostatecznie z niej wystąpił.
12
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Po wybuchu I wojny światowej Kirchner zgłosił się na ochotnika do wojska. Służył jako kierowca. Na początku roku
1915 roku w wyniku dużego obciążenia fizycznego oraz dyscypliny załamał się nerwowo. W jednym ze swoich
autoportretów przedstawił się wtedy bez ręki (Autoportret jako żołnierz). W listopadzie 1915 roku Kirchner ze
względu na swój stan zdrowia, a także uzależnienie od morfiny został urlopowany z wojska. Stan zdrowia Kirchnera
uległ jednak pogorszeniu w wyniku poważnych obrażeń odniesionych w wyniku potrącenia przez samochód i w 1917
roku przeprowadził się do Szwajcarii. Nadal cierpiał na depresję. W zdobyciu szacunku w towarzystwie pomogły mu
krytyczne recenzje własnych prac, które pisał skrywając się pod pseudonimem Louis de Marsalle. Obok
szczegółowych opisów własnych dzieł i promocji własnego nazwiska stworzył on sobie przestrzeń darmowego
rozpowszechniania reprodukcji własnych prac. Aby jeszcze bardziej przedstawić swoją osobę i twórczość w
pozytywnym świetle Kirchner stosował również inne techniki kreowania własnego wizerunku. Przemalował on część
swoich starszych prac, a następnie antydatował je, aby zasugerować, że wyprzedził nurt fowizmu; wszystko po to, by
wyprzeć się czerpania inspiracji z tego kierunku oraz od artystów z nim związanych. Jego twórczość w czasach
narodowego socjalizmu (nazizmu) w oczach władz nie przedstawiała żadnej wartości. W lipcu 1937 roku został
wykluczony bezapelacyjnie z Pruskiej Akademii Sztuki. W tym samym miesiącu 639 jego prac zostało usuniętych z
niemieckich muzeów, a 32 z nich zaprezentowano na zorganizowanej przez nazistów wystawie zatytułowanej
„Entartete Kunst”, mającej na celu zniesławienie artystów tworzących sztukę inną, niż akceptowana przez władze III
Rzeszy. W niedługim czasie około 600 jego prac zostało zniszczonych, co spowodowało kolejne załamanie nerwowe
artysty. Rok później Kirchner popełnił samobójstwo.
13
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Opisz:
a) kolorystykę obrazu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) stosunek artysty do rzeczywistości
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Max Pechstein (1881-1955)
Pod koniec studiów w Dreźnie poznał Ericha Heckela, który wprowadził go do ekspresjonistycznej grupy Die Brücke.
Po studiach wiele podróżował po Europie, co zaowocowało całym szeregiem prac, głównie malarskich. W 1911 roku
poślubił Charlottę Kaprolat, a rok później rozpadła się grupa ekspresjonistów.
W czasie jednej ze swych podróży po koloniach japońskich, Pechstein dowiedział się o wybuchu I wojny światowej.
Uciekł do Manili, po czym powrócił do ojczyzny i został wcielony do armii. Po zakończeniu się wojny, wyruszył z
Berlina w dalszą podróż. W 1921 roku, po raz pierwszy znalazł się w Łebie, gdzie stworzył liczne obrazy i grafiki oraz
poznał córkę miejscowego restauratora, Martę Möller, którą poślubił po rozwodzie z pierwszą żoną. W 1937 roku,
wskutek hitlerowskiego programu oczyszczania kultury niemieckiej ze sztuki zwyrodniałej, Pechstein zostaje
wydalony z uczelni. W wyniku prześladowania awangardowych artystów w Niemczech, ucieka z Berlina do Łeby,
gdzie przeżywa II wojnę światową. Są to najcięższe chwile w życiu artysty. By nie umrzeć z głodu, Pechstein
namalował jedyny w swoim życiu religijny obraz, przedstawiający Matkę Boską (obecnie znajduje się w kościele pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łebie). Wskutek wojny, dzieła ekspresjonisty w większej
części ulegają spaleniu. W 1945 roku wraca wraz z rodziną do Berlina.
14
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wassily Kandinsky (1866-1944)
- rosyjski malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jeden z najwybitniejszych twórców sztuki XX w. Kształcił się w Moskwie (w
dziedzinie prawa), a od 1897 w Monachium (studia artystyczne). W latach 1903-1908 podróżował do Rosji, Francji i
Tunezji. W 1908 osiadł w Monachium. W latach 1914-1921 przebywał w Rosji - praca w Komisariacie Oświaty
Ludowej i na uniwersytecie w Moskwie. Od 1922 był wykładowcą Bauhausu. Z powodu nazistowskich prześladowań
w 1933 wyjechał do Francji. Aktywnie uczestniczył w niemieckim życiu artystycznym.
W swojej twórczości początkowo ulegał wpływowi ludowej sztuki rosyjskiej (stąd niezwykła kolorystyka jego dzieł),
secesji niemieckiej i francuskiemu postimpresjonizmowi. Od 1910 skłaniał się ku abstrakcji. W 1912 przedstawił
pierwszą teorię sztuki abstrakcyjnej w O duchowości w sztuce. W okresie moskiewskim odchodząc od abstrakcji
poddał swą twórczość dyscyplinie i geometryzacji pod wpływem konstruktywizmu i suprematyzmu. W latach 20. w
jego twórczości pojawiały się coraz częściej elementy geometryczne i organiczne, ograniczył ekspresję, a plama stała
się bardziej zwarta, jego malarstwo nie miało odniesień do rzeczywistości. Ostatni okres twórczości charakteryzuje
się abstrakcjonizmem, bujną kolorystyką i nawiązuje do malarstwa P. Klee.
Rola muzyki u Kandinskiego:
Artysta poszukiwał relacji między muzyką a malarstwem, porównywał odziaływanie barw do brzmienia
instrumentów muzycznych. Dokonywał próby klasyfikacji psychologicznego oddziaływania barw. Np. cynober miał
wyrażać pasję i brzmieć jak tuba, błękit działać uspokajająco i zależnie od natężenia brzmieć jak flet, wiolonczela lub
organy.
15
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Twórczość Kandinskiego dzieli się na fazy:
Faza początkowa jego twórczości to wpływ neoimpresjonizmu, potem ekspresjonizmu. Główną rolę w jego
malarstwie odgrywał kolor i rytm kompozycyjny, który kojarzy się z muzyką. Pozbywanie się przedmiotowości
następowało w tych obrazach powoli. Wszelkie formy obiektów, postaci i elementów krajobrazu stawały się coraz
bardziej sylwetowe, wyzbyte szczegółów, nabierały charakteru płaskich plam. Wszystko to intensywne
i o rozedrganej linii obrysu.
Widoki z Murnau:
Przypadek sprawił całkowity zwrot w twórczości Kandinskiego. Wracając do domu zobaczył na ścianie dziwny obraz.
Obraz-zagadka miał w sobie tylko formy i barwy bez treści i okazal się być jego własnym obrazem zawieszonym do
góry nogami. Jak sam wtedy mówił, zrozumiał, że przedmioty szkodzą jego malarstwu.
16
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Lata 1910–20; obrazy z tego okresu cechuje dynamiczny układ plam barwnych z elementami graficznymi. Nadawał
im ciekawe tytuły: Impresja, Improwizacja, Kompozycja, opatrywał je numerami. Mamy tu do czynienia z całkowitym
odejściem od przedmiotowości. Kompozycją rządzi porządek, a układ podlega geometryzacji; gama kolorystyczna
stała się bardziej powściągliwa. Był to okres zwany „Dramatycznym”. Ten okres to częsta obecność reminiscencji
przedmiotowych np.: motyw jeźdźca i pejzażu, choć są też prace całkiem abstrakcyjne.
Improwizacje: Bitwa morska, Senna
Kompozycje: VI, VII
Lata 1920-25 to faza „architekturalna”, powstała pod wpływem Malewicza i rosyjskiego konstruktywizmu. Artysta
operował geometrycznymi formami, lecz nadal pojawiała się dynamiczna ekspresja.
17
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Lata 1926-28 to „okres kół”. Kompozycje składały się z koncentrycznych lub przenikających się kręgów. Dominowały
układy bardzie statyczne.
Koła
Święta struktura
Akcent w różu
Lata 1934-1944 to „okres paryski”. To synteza form z poszczególnych okresów. Rygor ustępuje poetyckiej fantazji.
Kompozycja IX
Kompozycja X
Wassily Kandinsky a pojęcie „abstrakcji”
Według teoretyków:
1. jedynie natura jest zdolna wpłynąć na malarza i obudzić jego intuicję
2. malarz abstrakcyjny nie korzysta z natury i chce się od niej uniezależnić
3. malarstwo abstrakcyjne wyklucza intuicję i staje się przez to „rozumowe”
Według Kandinskiego:
Natura, życie i świat otaczający artystę są jednym źródłem każdej sztuki. Malarz żywi się wrażeniami zewnętrznymi,
przetwarza je w swej duszy. Rezultatem jest dzieło. Malarstwo naturalistyczne to przedstawienie jakiegoś fragmentu
przyrody. I gdy maluje to realista – chce wiernie wszystko skopiować, naturalista przekształca fragment natury
według swojego temperamentu. Zależnie od wielkości takiej zmiany nazywa się „impresjonistą”, „kubistą” etc.
Malarz abstrakcyjny poddaje się inspiracjom nie dowolnej części natury, lecz natury we wszystkich jej najróżniejszych
przejawach, które się w nim gromadzą i doprowadzają do powstania dzieła. Forma abstrakcyjna jest bogatsza
treściowo niż przedmiotowa.
18
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Franz Marc (1880-1916)
Uchodzi za pierwszego przedstawiciela ekspresjonizmu w Niemczech. W latach 1900–1903 studiował sztukę w
Monachium, a w 1904 otworzył tam pracownię. W czasie podróży do Paryża (w 1903 i 1907) Franz Marc miał kontakt
z dziełami Gauguina, van Gogha, Picassa, które wywarły na niego ogromny wpływ. Malował głównie zwierzęta jako
bliższe naturze. Starał się syntetyzować stylizowane kształty i bezprzedmiotowe zarysy w całość o niemal mistycznej
intensywności. Marc zginął pod Verdun w wieku 36 lat. W wielu pracach Marca pojawia się tęsknota za idealnym
związkiem człowieka z naturą. W prywatnej mitologii Marca zwierzęta odgrywają taką rolę, jak dla artystów
Odrodzenia anioły: są wysłannikami i świadectwami prawdy, piękna i łaski. Franz Marc nadawał kolorom symboliczne
znaczenie, według niego niebieski łączył się z emocjami związanymi z męskością i duchowością, żółty z kobiecą
radością, natomiast czerwony z przemocą.
August Macke (1887-1914)
Jego prace odznaczają się czystą kolorystyką i poetyckim nastrojem. Tworzył również drzeworyty, projektował
ceramikę, dywany, hafty, gobeliny i zasłony. Największe zmiany w życiu i twórczości Macke zaszły w 1909 r., gdy
ożenił się z Elizabeth Gerhardt i poznał Franza Marca. Ich przyjaźń zaowocowała wspólną pracą i kolejnymi
eksperymentami pod wpływem dzieł fowistów. W następnym roku związali się z grupą ekspresjonistów niemieckich z
Monachium Blaue Reiter (Niebieski Jeździec), sponsorem i mecenasem grupy był przemysłowiec i koneser sztuki –
Bernhard Koehler, stryj żony Macke. W 1912 artysta poznał Roberta Delauneya i eksperymentował z elementami
kubizmu i orfizmu. W 1914 wspólnie z Paulem Klee podróżował po Tunezji, plonem tej wyprawy była seria akwareli
uważanych obecnie za jego najcenniejsze prace. Po wybuchu I wojny światowej zgłosił się do wojska na ochotnika i
zginął w czasie pierwszych walk na froncie. August Macke zmarł w wieku zaledwie 27. lat, tuż przed śmiercią
namalował swój ostatni obraz Pożegnanie, utrzymany w ponurej tonacji zdaje się zapowiadać śmierć autora i upadek
grupy Blaue Reiter.
19
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Oskar Kokoschka (1886-1980)
Oskar Kokoschka w latach 1905- 1909 uczęszczał do Kunstgewerbeschule w Wiedniu. W 1906 wielkie wrażenie
wywarła na nim wystawa prac van Gogha, interesowała go twórczość Klimta i sztuka Dalekiego Wschodu. W 1907
roku Kokoschka podjął współpracę z Wiener Werkstätten – stowarzyszeniem wspierającym sztukę i rzemiosło – gdzie
pracował jako ilustrator. Dzięki współpracy tej w 1908 roku została wydana pierwsza książka artysty pt. Marzący
chłopcy”. Twórczość artysty początkowo kształtowana była w klimacie wiedeńskiej secesji, która jednak ok. 1908
weszła w nurt ekspresjonizmu. Pierwsze wiedeńskie wystąpienia Kokoschki wywoływały ostre skandale – dotyczyły
one zwłaszcza jego autorskich dramatów, np. Mörder, Hoffnung der Frauen (1909 r). Wciąż na nowo wywoływał
zgorszenie, nie tylko swoim malarstwem czy dziełami literackimi, lecz także prowokacyjnymi wypowiedziami na
forum publicznym. Po 1916 roku malarstwo artysty w sposób szczególny odznacza się nerwowymi, dynamicznymi
pociągnięciami pędzla, a także przytłumionymi kolorami. Prawdopodobnie styl ten był odbiciem psychicznego i
fizycznego kryzysu artysty, który dał się odczuć tuż po tym, jak w 1917 roku – w czasie I Wojny Światowej – został
ranny, w wyniku czego osiadł w Dreźnie. W latach 1920-24 Kokoschka pełnił funkcję profesora na Akademii
drezdeńskiej, po czym przeniósł się do Wiednia. Rozwój sytuacji politycznej skłonił go w 1934 do emigracji. Uciekł do
Pragi, a stąd w 1938 do Londynu. Hitlerowcy skonfiskowali około 417 jego dzieł. Od 1953 żył w Villeneuve w
Szwajcarii, kierując stąd założonymi przez siebie szkołami artystycznymi w Salzburgu i Sionie. W zakresie malarstwa
był samoukiem.
20
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Nowa Rzeczowość to .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
George Grosz (1893-1959)
Chodził do gimnazjum w Słupsku. W roku 1909, mimo sprzeciwu matki, rozpoczął studia na Królewskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Dreźnie. Po uzyskaniu dyplomu przeniósł się 1912 do Berlina i dzięki uzyskanemu stypendium
zapisał się do szkoły rzemiosł artystycznych. Po wybuchu I wojny światowej Grosz zgłosił się do wojska na ochotnika,
ale już w maju 1915 został zwolniony jako niezdatny do służby. Przekonał się, że „wojna jest dla mnie grozą,
kalectwem i zniszczeniem”. Przybrał angielsko brzmiące imię George oraz słowiańskie nazwisko Grosz. Chciał tym
sprowokować złość antyangielsko nastawionego mieszczaństwa. Swoje rysunki poświęcił ukazywaniu okropności
wojny. W roku 1917 Grosz został powtórnie powołany do wojska. Po wojnie zaczął coraz ostrzej manifestować swój
lewicowy światopogląd. Wtedy stworzył duży obraz, nazwany „Niemcy. Baśń zimowa”.
Pośrodku obrazu gruby, tchórzliwy niemiecki mieszczuch. Poniżej widnieją trzy „podpory
społeczeństwa”: Wojsko, Kościół i Szkoła. Świat się chwieje wokół mieszczucha. Marynarz
symbolizuje nadchodzącą rewolucję, prostytutka upadek tradycyjnego społeczeństwa.
W roku 1932 zaproponowano Groszowi wykłady w Nowym Jorku. Po czterech miesiącach
powrócił do Niemiec, ale w obliczu grożącego przewrotu 12 stycznia 1933 wyjechał na
stałe z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. 8 marca 1933 został oficjalnie pozbawiony
obywatelstwa niemieckiego. Część jego dzieł udało się berlińskiemu właścicielowi galerii
Alfredowi Flechtheimowi wywieźć do Francji, pozostałe w Niemczech obrazy padły w
roku 1937 ofiarą nagonki na „sztukę zdegenerowaną” i zostały zniszczone lub po
niewspółmiernie niskich cenach sprzedane za granicę. Gdy Grosz dowiedział się, że
znaczna część jego dzieł została spalona, przeżył załamanie nerwowe.
W swoich dziełach malarskich piętnował on stosunki w Republice Weimarskiej, ukazywał
rozkład ówczesnego społeczeństwa niemieckiego. Karykatury Grosza są tematycznie związane z gospodarką,
polityką, przemysłem militarnym, klerem w latach 20. XX wieku. Przedstawiają mroczną stronę życia w wielkich
miastach: morderstwa, perwersję, przemoc.
21
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Otto Dix (1891-1969)
22
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Max Beckmann (1884-1950)
Max Beckmann był zagorzałym przeciwnikiem wojny, gdyż uważał ją za narodowe nieszczęście. W 1915 przeżył
załamanie nerwowe. Te wydarzenia znacznie wpłynęły na jego twórczość. Zaczął tworzyć dzieła o tematyce religijnej
i mitologicznej. Po powstaniu III Rzeszy został wykładowcą we Frankfurcie. W 1937 roku emigrował do Amsterdamu.
Latem 1947 otrzymał wizę do USA. Zmarł na udar mózgu na ulicy na Manhattanie.
ARCHITEKTURA EKSPRESJONISTYCZNA
Idee architektury na podstawie listów grupy korespondencyjnej Szklany łańcuch
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Peter Behrens, Fabryka farb w ………………..
23
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
EKSPRESJONIŚCI MEKSYKAŃSCY:
Byli po stronie rewolucyjnych zmian i programowo tworzyli sztukę dla ludu, dla całego narodu. Zapoczątkowali
sztukę monumentalną, wyrosłą na podłożu rodzimych tradycji. Zaangażowani byli politycznie i społecznie, ich sztuka
budziła świadomość narodową, walczyła o sprawiedliwość i wolność. Używali języka symboli nierozerwalnie
związanego z całą kulturą i historią Meksyku.
Diego Riwiera (1886-1957)
Po studiach w Meksyku odbył podróż do Europy (1906-21). Wrócił do kraju z gotowym już programem stworzenia
narodowej szkoły malarstwa, opartej na tradycjach sztuki Majów, Azteków, sztuce hiszpańskiej, ludowej
(drzeworyty).
Freski dla Państwowej Szkoły Rolniczej w Chapingo (Śpiąca ziemia, Zbiór
owoców, Tworzenie się, Chaos, Zapata, Montanos: formy są zawiłe, miękkie,
silnie uproszczone, modelunek bryły lekki. Treści malowideł są tajemnicze,
związki człowieka z żywiołami z ziemią, stawanie się, życie, narodziny, śmierć.
Człowiek na rozdrożu, 1932-34, zniszczone przed ukończeniem, Rockefeller
Center. Fundator dzieła, sam Nelson Rockefeller, nakazał zniszczenie dzieła,
gdy zorientował się, że jedną z postaci na nim umieszczonych był Włodzimierz
Lenin.
24
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
W Pałacu Narodowym w Meksyku (1929-34 i 1946) powstały malowidła o treści historycznej ukazujące dzieje ziemi
meksykańskiej od scen przedstawiających życie Azteków poprzez podbój przez najeźdźców hiszpańskich aż po czasy
współczesne.
Ameryka prekolumbijska
25
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Josē Chemente Orozco (1883-1949)
Był malarzem ludu, dziejów narodów, rewolucyjnych przemian. Orozco był jednoręki, miał poważną wadę wzorku, a
swe monumentalne realizacje zaczął tworzyć w 40 roku życia. Dzieła reprezentują sztukę gwałtowną, mroczną,
żarliwą, pełną siły o uderzającym, bezpośrednim działaniu. Heroiczne postacie Orozca są symbolami buntu, walki,
czynu i formy są ostre, gesty uwznioślone.
Mural w Dartmouth (1932–1934) Reforma i upadek imperium
Zapatyści
David Alfaro Siqueiros (1896-1975)
Od początku związał swe malarstwo z działalnością polityczną i społeczną, za którą był wielokrotnie więziony. Jego
sztuka jest również bezkompromisowa i gwałtowna, dynamiczne „barokowe” formy zdają się rozsadzać ramy
architektury, podporządkowują je sobie. Charakterystyczne dla tego artysty są zaskakujące iluzjonistyczne efekty,
bliskie barokowym wykorzystujące prawa perspektywy skośnej. Malowidła zdają się wylewać z płaszczyzny, atakując
widza lub wchłaniać świat rzeczywisty. Eksperymentował w dziedzinie technik ściennych, zrezygnował z klasycznego
fresku na korzyść nowych materiałów (piroxylina, mozonit, nitrdok).
Nasze czasy (1947), Narodowy Instytut Sztuk
Pięknych w Madrycie. Atletyczna postać
pozbawiona rysów głowa – kamieniem, wyciągająca
ku widzowi dłonie złączone gestem rozpaczy,
błagania.
26
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Rufino Tamayo (1899-1991)
Najbardziej świadomie czerpał ze sztuki ludowej (którą studiował pracując w dziale etnograficznym Muzeum
Antropologii), prekolumbijskiej. Zajmował się malarstwem ściennym i sztalugowym, forma ostra, niepokojąca,
tajemniczość, często pracował w jednorodnej gamie barw, kształty geometryzował, sięgał do abstrakcji.
Noc i dzień, mural
Zwierzęta(1941)
Prometeusz, Gmach UNESCO, Paryż (1958)
Narodziny narodu- Meksyk dzisiejszy– ASP w Meksyku (1950)
Frida Kahlo, właśc. Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón (1907-1954)
W roku 1910, kiedy Frida miała 3 latka, rozpoczęła się meksykańska rewolucja. Malarka, chcąc być utożsamianą z
postępową i radykalną rewolucją, podawała rok swoich urodzin właśnie jako 1910. Charakterystyczną tematyką
poruszaną przez Kahlo w malarstwie było cierpienie i ból fizyczny. Nawiązania te związane były bezpośrednio z jej
problemami zdrowotnymi ciągnącymi się od wieku dziecięcego. W wieku 6 lat Frida zachorowała na polio, co
spowodowało że jej prawa noga była chudsza aniżeli lewa. W dorosłym życiu próbowała maskować ten defekt nosząc
długie, kolorowe spódnice. Przypuszcza się, że Frida mogła posiadać również wadę wrodzoną w postaci rozszczepu
kręgosłupa przejawiającego się m.in. deformacją kręgosłupa i dolnych kończyn. W wieku nastoletnim Frida
interesowała się sportem, trenując m.in. boks. W 1925 Frida została ofiarą wypadku komunikacyjnego. Zderzyły się
ze sobą autobus i tramwaj. Frida znalazła się w grupie najbardziej poszkodowanych pasażerów. W następstwie awarii
u dziewczyny doszło do szeregu poważnych urazów: złamania kręgosłupa, złamania obojczyka, połamania żeber,
złamania miednicy, 11 złamań prawej nogi, złamania i zwichnięcia prawej stopy, zwichnięcia ramienia. Ponadto
stalowy uchwyt poręczy autobusu przebił jej podbrzusze i macicę, co przekreśliło jej szanse na macierzyństwo. W
wyniku odniesionych urazów, Frida 3 miesiące spędziła w odlewie gipsowym, którym unieruchomiono jej ciało. W
trakcie rekonwalescencji, Frida usilnie pracowała nad tym, aby powtórnie stanąć o własnych siłach i nauczyć się
chodzić. Pomimo że wyznaczony cel osiągnęła, przez resztę życia doświadczała nawrotów bólu i dolegliwości
pourazowych, które nieraz zmuszały ją do pobytu w szpitalu. Z tego powodu w swoim życiu przeszła także 35
operacji, głównie nakierowanych na usprawnienie prawej nogi, prawej stopy oraz krzyża. W dorosłym życiu Frida
27
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Kahlo trzykrotnie zachodziła w ciążę, jednakże z uwagi na doznane w wypadku obrażenia ciała nigdy nie doczekała się
upragnionego dziecka.
W malarstwie Fridy uwidoczniły się wyraźnie wpływy rdzennej kultury meksykańskiej, co przejawia się w
dramatycznej symbolice i inspirowanych sztuką ludową elementach. Stosowanie jasnych barw i wyrazistych kresek,
cechy realizmu i uproszczone środki wyrazu stosowane do wyrażenia przesłania malowideł stały się jedyną w swoim
rodzaju, oryginalną wizytówką Fridy Kahlo, którą doceniono na całym świecie. W swoich pracach Frida częstokroć
używała symbolu małpy, która – choć w meksykańskiej kulturze i mitologii utożsamia żądzę i pragnienie – to na
obrazach malarki przedstawiana była jako delikatna, wrażliwa i chroniąca przed złem postać. Frida
eksperymentowała łącząc w swoich pracach elementy kultury, religii i tradycji meksykańskiej z surrealistycznymi
akcentami. Przez dużą część życia związana z meksykańskim artystą Diego Riverą.
28
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
EKSPRESJONIZM FRANCUSKI
Chaim Soutine (1893-1943)
Urodził się jako dziesiąte dziecko w przymierającej głodem żydowskiej rodzinie krawca w miasteczku Smiłowicze
niedaleko Mińska. W 1913 wyemigrował do Paryża i blisko związał się z grupą malarzy, nazwaną później Ecole de
Paris. Wypracował własny styl, wyróżniający się jaskrawymi kolorami, energicznymi ruchami pędzla, smugami
impastów. Jego obrazy nasycone są gorączkowymi emocjami. W latach 20. malował groteskowe postacie z
wykrzywionymi twarzami i zdeformowanymi ciałami. Od 1925 coraz częściej w jego twórczości pojawiała się martwa
natura, m.in. oskubane ptactwo i zabite zwierzęta obdarte ze skóry. Anegdota głosi, że wraz ze znajomymi malarzami
wyniósł z rzeźni ubitego woła, którego później przez wiele dni trzymał w mieszkaniu. Czekał aż mięso nabierze
"właściwych barw", by móc je namalować. Lokatorzy kamienicy wezwali straż miejską z powodu roznoszącego się
smrodu. Soutine uchodził za jednego z najbrudniejszych malarzy. Przez wiele lat podobno nie znał nawet szczoteczki
do zębów.
29
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Georges Rouault (1871- 1958)
Rouault urodził się w Paryżu w biednej rodzinie. Jego matka popierała zamiłowanie syna do sztuki, dzięki czemu w
1885 roku 14-letni Rouault zaczął uczyć się i pracować jako asystent w warsztacie restauratora witraży kościelnych
(do 1890 roku). Ten początkowy okres nabierania doświadczeń miał znaczący wpływ na rozwój jego stylu. Wywodzić
można z niego późniejszą tendencję do używania grubych kresek i podłużnych, niewyraźnych, miękkich kształtów, a
także wczesne religijne motywy jego dzieł. Jego sztuka oscyluje między fowizmem a ekspresją.
Praca domowa:
Sporządź krótką notatkę związaną z pojęciem ekspresjonizmu w kinie.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
30
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Egon Schiele (1890-1918)
Informacje o artyście:
KUBIZM
Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbiarstwie, który rozwinął się we Francji na
początku XX wieku ok. 1907 roku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł
perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.
Prekursorem kubizmu był Georges Braque. Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk sztuki Louis Vauxcelles. W
języku francuskim brzmi ono cubisme i pochodzi od francuskiego słowa cube (od łacińskiego cubus), które oznacza
kostkę lub sześcian. Ten termin przyjął się i szybko wszedł do powszechnego użytku, jednak twórcy tego kierunku
długo unikali jego stosowania.
Później Picasso i Braque zaczęli pracować razem, tworząc podstawy kubizmu analitycznego, a następnie kubizmu
syntetycznego (od roku 1912). W kubizmie syntetycznym w obrazach pojawiały się wklejane kawałki gazet, tapet czy
kolorowych kawałków papieru, a także trójwymiarowe formy wbudowywane w płaszczyznę obrazu.
Zakres czasowy kierunku:
............................................................................................
Zasięg oddziaływania:
............................................................................................
Znaczenie nazwy:
.............................................................................................
Główni przedstawiciele:
........................................................................................................................................
Inspiracje:
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
31
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Pod wykresem wpisz charakterystyczne cechy poszczególnych faz kubizmu. Uwzględnij tematykę, kolorystykę i formę
obrazów.
KUBIZM
geometryczny
analityczny
hermetyczny
syntetyczny
1907-09
1909-12
1912/13
1913-14
Kolaż (collage) to …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Poliperspektywa to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Braque: „Tradycyjna perspektywa nigdy nie zadowalała mnie. W swym zmechanizowaniu perspektywa nigdy nie daje pełnego
posiadania rzeczy. Ma ona jeden punkt widzenia, poza który nie może wyjść. Ten punkt widzenia jest czymś bardzo małym. To
tak, jakby ktoś całe życie rysował profile, każąc wierzyć, że człowiek ma jedno oko".
32
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Pablo Picasso (1881-1973)
Informacje o artyście:
Twórczość przed kubizmem:
1. Okres błękitny. Wpływy hiszpańskie.
2. Okres różowy. Wpływy francuskie.
Ten obraz Picassa przedstawia rodzinę cyrkowców zwanych
"saltimbanques". Była to grupa bardzo specyficznych artystów,
którzy podróżowali z miasta do miasta oferując rozrywkę.
Przyjmowani byli raczej chłodno, a ich obecność była tolerowana
jedynie na krótki czas ich występów. Grupa przedstawiona na tym
obrazie, to postacie związane z XVI-wieczną tradycją włoskiej
commedi dell’arte. Jedną z nich jest Arlekin, błazen w kostiumie w
kolorowe trójkąty.
33
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Prekubizm (kubizm cezannowski/geometryczny)
Wiosną 1907 roku Picasso przystąpił do tworzenia wielkiego dzieła. Układ kompozycji ustalił w siedemnastu szkicach:
węglem, ołówkiem i kredką, akwarelą, olejne na płótnie i drzewie. Powstanie obrazu związane jest z pewnym
młodzieńczym wspomnieniem Picassa, jak gdyby jego ostatni pobyt w Barcelonie ożywił w pamięci malownicze
szczegóły okresu młodości. „Avignon — opowiadał Picasso Kahnweilerowi — to była zawsze nazwa wiążąca się z
moim życiem. Mieszkałem o dwa kroki od carrer d'Avinyo, tam kupowałem papier i akwarelowe farby.” Kiedy nazwa
ta pojawiła się po raz pierwszy, Max Jacob wspominał, że jego babka pochodziła z Avignonu, wobec czego jedna z
przedstawionych kobiet nazywana była „babką Maxa”. Pierwszy pomysł tego obrazu miał przedstawiać studenta z
czaszką w ręku w otoczeniu wesołej kompanii: to przypomnienie znikomości wszystkiego, będące dziedzictwem
tradycji hiszpańskiej, to memento mori, tak znane w jej sztuce, musiało najnaturalniej w świecie powstać u Picassa
jako przeciwstawienie pokazanych nagości. Zapewne jako wspomnienie jakiejś widzianej sceny wprowadził wówczas
Picasso marynarza, tradycyjnego klienta domów publicznych. W jednym z pierwszych szkiców do kompozycji w
ołówku i pastelach przykucnięty marynarz był postacią centralną pośrodku nagich kobiet, kwiatów i owoców.
„Kobiety wówczas właśnie jadły, stąd pochodzi koszyk, który pozostał” - objaśniał później Picasso.
W jednym ze szkiców olejnych na drzewie któryś z aktów zajął miejsce przykucniętego marynarza. W innym szkicu
akwarelą wchodzącego studenta zastąpiła kobieta odrzucająca zasłonę. Kompozycja stawała się coraz bardzie
uproszczona. W innym szkicu wnętrze zaczęło się ograniczać do sceny w głębi, gdzie tańczą dwie sylwetki. W jeszcze
innym z tych szkiców w centrum tła pozostała już tylko jedna tancerka, podczas gdy na prawo umieszczona została
naga kobieta, widziana od pleców. Pomysł tancerki w głębi utrzymywał się przez jakiś czas. Picasso powtarzał go
parokrotnie. Cała seria rysunków poświęcona została rozłożeniu postaci w przestrzeni, ich ustawieniu i ustaleniu
stosunku odległości pomiędzy nimi. Początkowo w większości szkiców widocznych było sześć postaci, następnie
kompozycja coraz bardziej się zacieśniała i jedna z postaci znikła. W studiach szczegółów najdłużej przetrwał
marynarz. W tych wszystkich szkicach Picasso poszukiwał fizycznego typu swoich postaci. Dzieło, o jakim myślał, było
wciąż jeszcze tak dalece nieustalone, że nawet w chwili gdy rozpoczynał malowanie swojego wielkiego obrazu, typu
tego jeszcze definitywnie nie sprecyzował. Dwie kobiety zbliżone będą do tych, które pojawiły się po powrocie
artysty z Gosol: z nierównym owalem twarzy, z wielkimi egipskimi oczyma, asymetrycznym nosem, o ustach
wypadających zbyt nisko, uszach zbyt wysoko. Ostateczna nazwa obrazu brzmiała Panny z Awinionu (Panny z
Avignon). „Jakżeż drażni mnie ten tytuł - powiedział kiedyś Picasso - to Salmon go wymyślił.” Istotnie trudno, by coś
bardziej kłóciło się z obrazem niż ten romantyczny tytuł.
34
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Panny z Awinionu powstały jako odpowiedź artysty na dzieło Matisse’a pt ………………………………………………………………….
W 1904 roku Picasso wynajął pracownię w starej, rozsypującej się kamienicy, miejscu działań licznych artystów i
poetów. Mieściła się ona przy ulicy Rue Ravignan pod numerem 13. Nazwę Bateau-Lavoir (czyli barka z praniem)
nadał jej mieszkający tam poeta, Max Jacob. Le Bateau-Lavoir,
Plac Émile'a Goudeau, Montmartre, Paryż
To wtedy Picasso po raz pierwszy spotkał się z francuskim
malarzem, Henri Matisse'em, oraz z emigrantką ze Stanów
Zjednoczonych, Gertrudą Stein. W 1905 roku, mniej więcej w
tym samym czasie kiedy jej brat Leo Stein kupił Radość życia
Matisse'a, Gertruda zleciła Picassowi namalowanie sobie
portretu. Potężna kobieca postać z obrazu Picassa może
sugerować, że Gertruda Stein budziła strach i respekt w
Paryskim środowisku z początków XX wieku. Ta wpływowa
pisarka, razem ze swoim bratem, była cenioną opiekunką wielu
artystów, słynącą z organizowania salonów, na których spotykali
się najbardziej znani artyści, pisarze czy intelektualiści tamtych czasów. Historia głosi, że Stein tak wiele razy (około
90) siadała do pozowania przed Picassem, że artysta w końcu stwierdził, iż patrząc na nią, tak naprawdę już jej nie
widzi. Zmył więc jej twarz z płótna i wybrał się w podróż do Hiszpanii. Wrócił do Paryża jesienią i szybko dokończył
portret—prawdopodobnie z pamięci. Stworzył tym sposobem obraz, który podważył wszelkie dotychczasowe
oczekiwania na temat sztuki portretu. Typowe portrety opowiadają przedstawianych osobach poprzez
charakterystyczne dla nich cechy fizyczne oraz magię szczegółów. Picasso zaprezentował zamiast tego nieco
bezkształtną postać o pustych oczach, patrzącą z obojętnością w dal.
„Byłam i nadal jestem
usatysfakcjonowana moim portretem,
według mnie to ja, to jedyny obraz,
który pokazuje jaka ja jestem zawsze,
według mnie”.
Kubizm analityczny
Portret Vollarda (1910) / Ma Jolie (1911-12)
35
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Kubizm hermetyczny polegał na
Kubizm syntetyczny
Kubistyczna Martwa natura z plecionym krzesłem Picassa z 1912 roku na pierwszy
rzut oka wydaje się być zlepkiem form, a nie zrozumiałym obrazem. To dzieło jak i
inne mu podobne jesteśmy bowiem w stanie zrozumieć jedynie rozkładając na
części pierwsze obrazkowy język kubizmu. Zacznijmy od prawego, górnego rogu:
niemal na skraju płótna widnieje rękojeść noża. Prowadzi nas ona w lewo, do
ostrza. Nóż przecina kawałek cytrusa. W prawym, dolnym rogu ostrza
rozpoznajemy skórkę i cząstki jego plasterka. Pod owocem, który
najprawdopodobniej jest cytryną, znajduje się biały, przypominający muszlę brzeg
serwetki. Wyżej na lewo od tych przedmiotów, w centrum obrazu widnieje kieliszek wina. Tuż nad plecionką widać
podstawę kieliszka, powyżej jego nóżkę (grubszą niż moglibyśmy się spodziewać) i czaszę. Na obrazie ciężko jest
odnaleźć znane nam kształty ponieważ Picasso przedstawił kieliszek z wielu perspektyw. Na obrazie widnieje słynny
napis “JOU” czyli pierwsze litery francuskiego słowa oznaczającego gazetę (lub bardziej dosłownie "dziennik").
Kształty na obrazie bez trudu przywodzą nam namyśl pozaginany papier. Nie dajmy się jednak zwieść fajce leżącej na
gazecie. Czy widzimy gdzieś jej cybuch i główkę? Istnieje cała masa dręczących nas pytań na temat tego obrazu:
dlaczego znajduje się tam plecione krzesło? Czym są szare przekątne na dole? Dlaczego rama obrazu jest ze sznurka?
(Zastanówmy się nad wyglądem bulaja na statku. Odniesienie do takiego okienka to ważna wskazówka). Dlaczego, na
przykład, litery nie są lepiej osadzone na papierze? I koniec końców, dlaczego płótno jest owalne? Powiedzieliśmy
już, że ta martwa natura składa się z plasterka cytryny, kieliszka, gazety i fajki. Być może jest to śniadanie, na którym
podano citron pressé (francuską lemoniadę). Na pewno wiemy, że przedmioty te ułożone są na szklanym stole.
Wskazują na to odbicia widoczne na szkle. Szkło umożliwia nam dostrzeżenie również tego co znajduje się pod
powierzchnią blatu. To właśnie dlatego dlatego możemy zobaczyć jak wygląda plecionka na krześle wsuniętym pod
stół. Dlaczego stół ma kształt elipsy? Prawdopodobnie jest to stolik kawowy, a te bywają zwykle okrągłe lub
kwadratowe. Kiedy jednak patrzymy na okrągły blat stołu, to raczej nie bezpośrednio z góry. Kiedy podchodzimy do
niego by przy nim usiąść, widzimy go pod pewnym kątem - stolik przybiera wówczas istotnie staje się elipsą. A co ze
sznurkiem? Nie był on ani produkowany masowo ani zrobiony przez Picassa, raczej wykonany specjalnie dla niego.
Wygląda zupełnie jak brzeg niektórych stolików widywanych w kawiarniach lub jak obramowanie okienka na statku,
przez które patrzymy na obraz. Ułożenie sznurka, jednocześnie pionowe i poziome sprawia, że odbiorca może
widzieć obraz na dwa sposoby: może patrzeć na niego oraz przez niego. Mówiąc krótko, Picasso chciał abyśmy
zapamiętali, że obraz jest czymś innym niż to co sam przedstawia. Jak powiedziała Gertuda Stein: “Róża jest różą, jest
różą”.
36
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Twórczość po kubizmie:
Guernica, 1937, Muzeum …………………………………………………………………..
Informacje o obrazie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
37
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Picasso w Warszawie
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
38
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Georges Braque (1882-1963)
Młody, francuski fowista, Georges Braque, w 1907 roku odwiedza pośmiertną wystawę Cézanne'a w Paryżu, a mniej
więcej w tym samym czasie styka się z nowatorskimi Pannami z Awinionu Picassa. Oba wydarzenia mają na niego
ogromny wpływ. Jeśli chodzi o dzieło Picassa, to mówi się, że Braque, na początku go nienawidził. Podobnie jaki
wielu innych ludzi—Matisse, na przykład, miał powiedzieć, że Picasso zawiśnie kiedyś za swoim obrazem. Jak bardzo
się on mylił! Tak czy inaczej, Braque stwierdził potem, że obraz prześladował go przez całą zimę roku 1908. Gdy
nadeszło lato, jako przykładny paryżanin, opuścił on swoje miasto i udał się do Prowansji, a dokładniej do tej jej
części, w której żył i tworzył Cézanne. Lato roku 1908 upłynęło mu na wyzbywaniu się kolorów fowizmu i zgłębianiu
tajników stylu, który wcześniej zdobył serce Cézanne'a, a który teraz pochłaniał Picassa. Napisał on: To [wpływ
Cézanne'a] było czymś więcej niż tylko zwykłą inspiracją, to było zaproszenie. Cézanne był pierwszym, który porzucił
wyuczoną, mechaniczną perspektywę…
Latem, 1912 roku Braque opuścił Paryż udając się na wakacje do Prowansji. Spacerując po sklepie żelaznym natrafił
na rolkę ceraty. Materiał ten był wczesną wersją przylepnego papieru używanego do wykładania półek i szuflad.
Dokładnie tak jak dzisiaj, był on dostępny w olbrzymiej liczbie wzorów. Braque kupił trochę ceraty przedstawiającej
sztuczne drzewne słoje. Przyciągnęły one jego uwagę ponieważ pracował właśnie nad kubistycznym rysunkiem gitary
i miał zamiar oddać strukturę słojów w ołówku. Zamiast tego, wyciął kawałek ceraty i umieścił go na swoim rysunku.
W ten sposób powstał kolaż, którym Braque zmienił kierunek w sztuce na następne dziewięćdziesiąt lat.
Kubizm cezanowski
Kubizm analityczny
Kubizm hermetyczny
Juan Gris (1887-1927)
39
Kubizm syntetyczny
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Section d’Or (1912-1914)
ugrupowanie założone przez kubistówzafascynowanych proporcją i rozmieszczeniem form geometrycznych w sztuce.
Głównymi członkami grupy byli: Jacques Villon, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon,
Albert Gleizes, Juan Gris, Louis Marcoussis, Jean Metzinger, Francis Picabia, Fernand Léger, František Kupka.
Nazwę zaproponował Jacques Villon po przeczytaniu dzieła Leonarda da Vinci o tytule Traktat o malarstwie.
Opracował on wraz z innymi założenia teoretyczne tego ruchu artystycznego. Artyści szukali nowego uzasadnienia w
fizyce optycznej dla zagadnienia światła i barwy. Nawiązywali do pojęcia kontrastu symultanicznego, współdziałania
opozycyjnych barw dopełniających (zieleń-czerwień etc.). Grupa urządziła swoją pierwszą wystawę pod nazwą
Section d’Or w 1912 roku w Galerie de la Boétie w Paryżu. Działalność grupy została przerwana przez wybuch I wojny
światowej w 1914 roku. Po wojnie próby reaktywacji Section d’Or nie miały większego znaczenia.
Fernand Léger (1881-1955)
Od około 1910 roku tworzył w charakterystycznym stylu, komponując abstrakcyjne i półabstrakcyjne prace z formami
cylindrycznymi. Postać człowieka ograniczał do czystego kształtu. Formy mechaniczne w jego pracach są stałymi
elementami, np. w projektach dla Baletu Szwedzkiego (1921-1922), freskach (takich jak polichromia stadionu w
Brukseli, 1935), a także w abstrakcyjnym filmie Ballet mécanique 1924.
Uczniem tego artysty był Polak, .............................................................................................
40
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Orfizm
termin określający styl malarski, ukuty około 1912 roku przez Guillame’a Apollinaire’a w odniesieniu do prac
niektórych artystów tworzących w Paryżu, zastosowany na określenie nowego rodzaju sztuki abstrakcyjnej, której
korzenie tkwiły w kubizmie. Słowo orphique (orficzny), pochodzące z greckiego mitu o Orfeuszu, zostało po raz
pierwszy użyte przez symbolistów jako określenie idealnego artysty. Choć Apollinaire zastosował swój termin na
określenie prac Roberta Delaunaya, później zaczął łączyć go z pracami innych artystów, tworzących w podobnych
stylu. Malarstwo orfistyczne było połączeniem cech fowizmu (kolor), kubizmu (fragmentaryczne płaszczyzny) i
futuryzmu (zmysł ruchu). Stanowiło w pewnym sensie bardzo wczesny rodzaj lirycznej abstrakcji. To odwołanie się
do zmysłów za pomocą nakładających się płaszczyzn kontrastujących kolorów i specyficznych ich kombinacji oparte
było na teorii barw XIX-wiecznego francuskiego chemika Chevreula, zawartej w eseju O prawie jednoczesnego
kontrastu kolorów. Sam Delaunay unikał terminu orfizm, preferując nowocześniej brzmiący, nawiązujący do
futuryzmu termin symultanizm, który stosował opisując swoją metodę chwytania ulotnych wrażeń wizualnych.
Robert Delaunay (1885-1941)
František Kupka (1871-1957)
41
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Ćwiczenia utrwalające wiedzę o kubizmie
Uzupełnij poniższe zdania:
Obraz Panny z Avignon namalowany przez ........................................................... w roku ......................
uważany jest za dzieło rozpoczynające kierunek malarski zwany .......................................................... .
współtwórcą kierunku, obok autora Panien z Avignon był ..............................................................
Rozpoznaj przedstawione dzieło. Wpisz we wskazane miejsca:
a)
Nazwisko autora
b)
Nazwę techniki plastycznej, w której wykonano dzieło
c)
Charakterystyczne cechy tej techniki plastycznej
Uzupełnij zdania:
Monumentalna dzieło Guernica namalował (kto) .................................................. w ............................ roku, w
technice ..................................................................... . Dzieło, które znajduje się obecnie w muzeum ...........................
.................................................................. w (miasto) powstało jako reakcja na wiadomość o
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kim był Guillaume Apollinaire? Wyjaśnij, jaki był jego związek ze sztuką kubistyczną.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
42
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
W których fazach kubizmu powstały dzieła?
Podkreśl właściwe zakończenie zdania.
Technika kolażu typowa była dla twórczości
a) Alfonsa Muchy
b) Georgesa Bracque’a
c) Umberto Boccioniego
d) Francisa Bacona
43
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Praca domowa:
Porównaj przedstawione poniżej dzieła i wykonaj polecenia.
Opłakująca Maria Magdalena
Quentin Massys
Płacząca kobieta
Pablo Picasso
Obraz A
Rozpoznaj styl lub kierunek, który
reprezentuje każde z dzieł.
Podaj po cztery cechy formalne
każdego obrazu.
Sformułuj wniosek dotyczący różnic
stylistycznych prezentowanych
obrazów.
44
Obraz B
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
FUTURYZM
Awangardowy kierunek w kulturze (zwłaszcza w literaturze), który narodził się we Włoszech na początku XX wieku.
Założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycji. Futuryzm w swoim
żywiołowym manifeście proponował unicestwienie akademii, bibliotek i muzeów, winnych jego zdaniem
utrzymywania i utrwalania kultury przestarzałej i niedołężnej, a przez to szkodliwej i niebezpiecznej. Futuryści
zawładnęli w pełni sferą estetyki. Wierzyli w profetyczną rolę artysty, którego uznawali za prawdziwego przewodnika
duchowego i demiurga nowego społeczeństwa.
W 1909 roku poeta Filippo Tommaso Marinetti i malarz Umberto Boccioni ogłosili pierwszy manifest futuryzmu w
paryskim dzienniku Le Figaro, w którym sformułowali w 11 punktach główne założenia kierunku mającego nieść
rewolucję kulturalną
1. Chcemy wyśpiewywać miłość do niebezpieczeństwa, praktykę energii i zuchwałość.
2. Podstawowymi elementami naszej poezji będą odwaga, śmiałość i bunt.
3. Dotąd literatura wychwalała pełen zadumy bezwład, ekstazę i sen, my zaś chcemy sławić agresywny ruch,
gorączkową bezsenność, gimnastyczny krok, ryzykowny skok, policzkowanie i cios pięścią.
4. Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o piękno prędkości. Samochód wyścigowy z
bagażnikiem zdobnym w grube rury jak węże o buchającym oddechu, samochód rozgrzany do czerwoności,
który wygląda jak pędzący pocisk piękniejszy jest niż Nike z Samotraki.
5. Chcemy śpiewać na cześć człowieka trzymającego kierownicę, której idealna oś przecina ziemię, a ta z kolei
wystrzelona krąży po swej orbicie.
6. Trzeba, by poeta podejmował wysiłki z zapałem, błyskotliwością i roztropnością, aby podsycać
entuzjastyczny zapał pierwotnych żywiołów.
7. Jedynie walka jest piękna. Arcydziełem jest tylko to, co ma agresywny charakter. Poezja musi być
gwałtownym szturmem na nieznane siły, ma zmuszać je, by leżały pokornie przed człowiekiem.
8. Jesteśmy na samym krańcu przylądka wieków! Wczoraj umarły Czas i Przestrzeń. Żyjemy już w absolucie,
stworzyliśmy już bowiem wieczną i wszechobecną prędkość.
9. Chcemy wysławiać wojnę – jedyną higienę świata – militaryzm, patriotyzm, niszczycielski gest anarchistów,
piękne idee, które zabijają, oraz głosić pogardę dla kobiety.
10. Chcemy zniszczyć muzea, biblioteki, zwalczyć moralizm, feminizm i wszelkie przejawy oportunistycznego i
użytkowego tchórzostwa.
11. Będziemy wyśpiewywać na cześć wielkich tłumów wzburzonych pracą, przyjemnością lub buntem,
wielobarwnych i polifonicznych fal rewolucji w nowoczesnych miastach, arsenałów i fabryk wibrujących nocą
pod gwałtownie rozświetlonym blaskiem elektrycznych księżyców, na cześć żarłocznych dworców, wężów,
które kopcą, fabryk zawieszonych pod chmurami na sznurkach dymów, mostów skaczących jak gimnastyk
nad diabolicznym ostrzem rozświetlonych słońcem rzek, awanturniczych parowców węszących po
horyzontach, żelaznych koni zaprzęgniętych do długich rur i na cześć szybowcowego lotu aeroplanów, których
śmigło łopocze jak chorągiew i hałasuje jak oklaski rozentuzjazmowanego tłumu.
45
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Futuryści napisali również kilka innych manifestów, m.in. Zabijmy światło księżyca!, Manifest przeciw staroświeckiej
Wenecji, Manifest przeciw Montmartre’owi.
Zakres czasowy kierunku:
............................................................................................
Zasięg oddziaływania:
............................................................................................
Główni przedstawiciele: ....................................................................................................................................................
Cechy sztuki futurystycznej:
● tematyka: życie miejskie, maszyny, tłum, gloryfikacja postępu technicznego (ruch, pęd, wirowanie,
migotanie etc.)
● działania propagandowe zmierzające do obalenia istniejącego porządku estetycznego (manifest nowej
futurystycznej rzeźby, nowego malarstwa, nowej muzyki)
● początkowo futuryści stosowali bardzo wąską gamę barw, obejmującą brązy, ugry i zielenie, z czasem
zaczęli używać także innych, czystych, nasyconych kolorów
● symultanizm (równoczesność zdarzeń)
● multiplikacja linii, kształtów, plam w obrazie w celu oddania ruchu
● dywizjonizm (metoda malarska)
● brak głębi
● inspiracja fotografiami Mareya i Muybridge'a (poklatkowe przedstawienie ruchu)
● gęsta siatka linii potęgująca wrażenie ruchu
● przenikanie się płaszczyzn, kubistyczna dekompozycja
● odczuwalny rytm w obrazie
● w rzeźbie: zerwanie z formą zamkniętą, rozbicie bryły, poliperspektywa
● częsta publikacja manifestów
Antonio Sant’Elia (1888-1916)
46
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Umberto Boccioni (1882-1916)
Giacomo Balla (1871-1958)
Carlo Carrà (1881 – 1966)
Kim był Angelo Galli? .........................................................................................................................................................
47
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Luigi Russolo (1885-1947)
Intonarumori to ..............................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Gino Severini (1883-1966)
48
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
FUTURYZM W ROSJI
Impuls do rozkwitu rosyjskiego futuryzmu ustanowił futuryzm włoski, jednakże rosyjskie dokonania na tym polu
różniły się znacząco od włoskich. Sukces kierunku okazał się być tak duży, że ok. 1910 roku lewicowi rosyjscy artyści i
krytycy sztuki zaprzeczyli jakoby włoski futuryzm miał jakikolwiek znaczący wpływ na swój rosyjski odpowiednik.
Nadmienić należy, że określenie „Rosyjski Futuryzm“ zawiera w sobie wiele znaczeń. We wczesnych latach XX w.
słowa „futuryzm” używano w obraźliwym kontekście do określenia jakiejkolwiek nowoczesności we wszelkich
formach sztuki wizualnej, przeciwnej kanonom zrodzonym w dobie renesansu, nieważne czy był to symbolizm,
naturalizm, czy realizm. Ok. 1913 r. kiedy nowoczesna awangarda była w największym rozkwicie, rosyjskim słowem
„futuryzm“ określano to, co dziś znamy jako Rosyjską Awangardę. W konsekwencji tego miano "Rosyjski Futuryzm"
nie odnosi się do całości tak stylistycznie ustalonej, jak w przypadku futuryzmu włoskiego.
Natalia Gonczarowa (1881-1962), Cyklista
Kubofuturyzm – awangardowy kierunek, łączący w sobie elementy kubizmu i futuryzmu. Niektórzy malarze i pisarze
tworzący w tym nurcie to: Władimir Majakowski, Welimir Chlebnikow, Natalia Gonczarowa, Michaił Łarionow.
Pierwszą zbiorową manifestacją kubofuturystów była książka Sadzawka Sędziów wydrukowana na papierze
toaletowym w 1909 roku; zaś pierwszy ich manifest to artykuł pt. Policzek powszechnemu smakowi.
Łuczyzm to .........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Spośród podanych tematów i cech zaznacz trzy, które są charakterystyczne dla malarstwa
futurystycznego.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Kompozycje statyczne, bezruch.
Przedstawienia stechnicyzowanego życia nowoczesnego miasta.
Pastoralne krajobrazy.
Przedstawianie różnych faz ruchu.
Wprowadzenie czwartego wymiaru – czasu.
Zastosowanie perspektywy linearnej.
49
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
DADAIZM
Zakres czasowy kierunku:
............................................................................................
Pod wykresem dopisz reprezentantów poszczególnych ośrodków rozwoju sztuki dadaistycznej.
Główne ośrodki
dadaizmu
Nowy Jork
Zurich
Paryż
Niemcy
Beriln
Hanover
Kolonia
Znaczenie nazwy:
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Nowe techniki artystyczne:
Ready-made to
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Asamblaż to
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Environment to
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
50
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Podaj autora słów: „Nie uznajemy żadnej teorii. Dość już mamy akademii kubistycznych i futurystycznych:
laboratoriów idei formalnych […] Dla twórcy dzieło nie ma przyczyny ani teoretycznych założeń”
.....................................................................................................................
Marcel Duchamp (1887-1968)
Informacje o artyście
Studiował na Academie Julian do roku 1905. Po raz pierwszy wystawiał swoje dzieła w 1909 na Salonie Niezależnych
i Salonie Jesiennym w Paryżu. Początkowo obracał się w kręgu fowistów, nawiązywał też do Cezanne’a (Portret ojca
artysty), symbolizmu (Portret doktora Dumouchel), kubizmu (Portret szachistów), działał, wraz z Picabią, w grupie
Złoty podział. Repertuar kubistycznych środków wzbogacał o zagadnienia prezentacji ruchu na obrazie, jak w Ivonne i
Madelaine rozerwane na strzępy i Akt schodzący po schodach nr 2. Ten ostatni, prezentowany na wystawie Armory
Show w Nowym Jorku w 1913, wzbudził wielkie zainteresowanie, czyniąc z Duchampa uznanego malarza.
Akt schodzący po schodach, 1912
Opisz krótko wystawę Armory Show
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inspiracje Eadweardem Muybridgem:
51
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Podaj termin, którym określa się tego rodzaju
układ przestrzenny
……………………………..
Co jest tematem dzieła? Wymień kilka
elementów, zaznaczając je na schemacie.
Inne dzieła Duchampa: ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kim była Rrose Sélavy?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
52
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Raul Hausmann (1886-1971)
Man Ray, właściwie Emmanuel Rudnitzky (1890-1976)
Rayografia
...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Pseudosolaryzacja (zjawisko Sabattiera)
...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Fotomontaż
...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
53
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Kurt Schwitters (1887-1948)
Był czołowym przedstawicielem niemieckiej sztukiokresu międzywojennego. Pisał dla czasopisma "Der Sturm",
następnie związał się z ruchem dada. W 1923 roku założył własne czasopismo "Merz" (magazyn dadaistyczny i
konstruktywistyczny), był także członkiem ugrupowania Abstraction-Creation.
Swoją sztukę określał jako "Merz" (Merzkunst), a słowo to stworzył z części nagłówka prasowego ogłoszenia:
"KOMMERZBANK" i skompilował znaczeniowo ze słowami: "ausmerzen" (usuwać), "Scherz" (figiel), "Nerz" (norka),
"Herz" (serce), "März (marzec)". W dziedzinie sztuk plastycznych zasłynął jako twórca dadaistycznych asamblaży
(Merzbilder), tworzonych z przeróżnych, przypadkowych materiałów (sznurki, drewno, papier, drobne przedmioty,
blacha, farby), zgodnie ze swoim założeniem "tworzenia nowego świata ze szczątków" (lata 1919-1921). Na
przełomie lat 20. i 30. stworzył dzieła swego życia: Merzbau – była to abstrakcyjna forma architektury wnętrz.
Powstały trzy Merzbau (jedno w Hanowerze, drugie w Norwegii, trzecie – niedokończone – w Ambleside w północnej
Anglii), które ilustrowały ideę Schwittersa o sztuce totalnej, łączącej w sobie artystyczną ekspresję rzeźby,
architektury i malarstwa. Merzbau były ogromnymi przedsięwzięciami, wymagającymi nakładów pracy i czasu.
Schwitters pokrywał ściany trójwymiarowymi kształtami, tworzył groty, nisze, zapełniał je przypadkowymi
przedmiotami, odpadkami, resztkami. Twierdził – w sensie fizycznym i ideologicznym – że Merzbau zawierają
wszystko, co miało dla niego znaczenie.
Hans (Jean) Arp (1886-1966)
Do 1914 roku, czyli do 28. roku życia, Hans Arp, syn fabrykanta cygar ze Strasburga, nie miał powodu uskarżać się na
los. Wybitnie uzdolniony, uczęszczał do Szkoły Rzemiosła Artystycznego. Następnie, niezadowolony z metod nauk,
uczył się malarstwa prywatnie. Nawiązał kontakty z artystycznym ugrupowaniem "Sturm", interesował się
twórczością niemieckich romantyków. Edukację, jak większość ówczesnych artystów, kontynuował w Paryżu. Jednak
Paryż, a zwłaszcza sposoby nauczania w Académie Julian, do której Arp uczęszczał, także nie zachwyciły młodego
artysty. Wyjechał do swej rodziny, zamieszkałej w Szwajcarii. Tu nawiązał kontakty z twórcami awangardowymi:
Wassilym Kandinskym, Robertem i Sonią Delaunay, Paulem Klee. Tę znakomitą passę przerwał wybuch I wojny
światowej. Zaskoczony międzynarodowym konfliktem, chcąc uniknąć mobilizacji w Niemczech, Arp uciekł do Paryża,
a stamtąd do neutralnej Szwajcarii. W 1915 roku znów prezentuje w Zurychu swe prace, a w katalogu do wystawy
zamieszcza artystyczne credo: "Odtwarzanie jest imitacją, sztuka natomiast jest rzeczywistością".
Rok później to spokojne szwajcarskie miasto nieoczekiwanie przeobraziło się w centrum anarchistycznej sztuki. W
Zurychu spotkało się kilku młodych, utalentowanych dezerterów z różnych krajów Europy, niechętnych do narażania
życia w imię niepojętych dla nich ideałów. Prym wśród nich wodzili Niemiec Hugo Ball i Rumun Tristan Tzara. Grupa,
która ochrzciła się mianem dadaistów, pierwsze popisy dawała w podrzędnej knajpie, jako Cabaret Voltaire. Arp
zasmakował w prowokacyjnych działaniach dadaistów, spodobał mu się sposób komponowania prac ze skrawków
pociętego bądź podartego papieru, zaakceptował przypadek jako regułę twórczą. Kolaż z 1917 roku zatytułowany
54
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
"Kompozycja" bynajmniej nie sprawia wrażenia układu przypadkowego. Przeciwnie, każdy kolor i kształt położono w
takim miejscu, że całość wygląda na dokładnie przemyślaną. Wówczas od trzech lat partnerką Arpa była Sophie
Taeuber, uzdolniona malarka i projektantka. Para artystów chętnie razem pracowała, a pierwszym tego efektem
okazała się seria nazwana "Duo-Collage". Były to abstrakcyjne pionowo-poziome struktury, ułożone z maszynowo
pociętych papierowych prostokątów. Arp nazwał te kolaże "mandalami i tablicami medytacyjnymi", a charakter tych
prac pozostawał w całkowitym kontraście z dadaistyczną anarchią.
Kompozycja, 1917
Duo-collage, 1918
Po wojnie Arp i Sophie (którzy w 1922 roku zalegalizowali związek) poszukiwali kontaktów z
innymi centrami dadaistycznymi; przyłączyli się też do paryskiej grupy skupionej wokół André
Bretona, Paula Eluarda i Louisa Aragona, czyli przyszłych surrealistów. Arpa zainteresowały
wówczas kompozycje z form organicznych, o opływowych kształtach pokrytych gładko płasko
położonymi kolorami - jak na plakatach. Z takimi właśnie pracami, wykonanymi na jednej
płaszczyźnie lub reliefowo, najczęściej bywa kojarzone jego nazwisko. Pojawiające się na nich
kształty przypominały uproszczone sylwetki ludzkie, rośliny, zwierzęta, elementy twarzy mają
coś z naiwności i wdzięku dziecięcych rysunków.
Codzienne życie małżeństwa Arpów dalekie jednak było od beztroski. Hansowi władze
szwajcarskie odmówiły obywatelstwa, o które się starał. W 1925 roku, roku wybuchu
surrealistycznej "rewolucji", Arpowie mieszkali w Paryżu, żywo uczestnicząc w tym nowym
ruchu. Arp, od dawna piszący wiersze, publikował swe teksty w surrealistycznych periodykach.
Rok potem Arpowie przenoszą się do Strasburga, uzyskują obywatelstwo francuskie. W tym
okresie pasjonują ich poszukiwania abstrakcjonistów i konstruktywistów. Mają też związki z
Polską: w 1930 roku ich dzieła zakupuje łódzkie Muzeum Sztuki, Jan Brzękowski publikuje
eseje o ich twórczości, zaś Arp wykonuje okładki do tomików poezji tego autora. Sam także
pisze wiersze i utwory prozą, wydaje teksty teoretyczne. W 1940 roku II wojna światowa
zmusiła ich do kolejnej ucieczki - najpierw do Francji, potem znów do Szwajcarii. Na początku
1943 roku Sophie niespodziewanie zmarła, w wyniku przypadkowego zatrucia gazem.
Po kilku latach przerwy artysta wrócił do pracy twórczej – głównie rzeźby. Uniwersytet w
Caracas zlecił Arpowi zaprojektowanie monumentalnej rzeźby (autor zatytułował ją "Pasterz
chmur").
55
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Francis Picabia (1879-1953)
Jego życie artystyczne było bardzo wszechstronne. Zaczynając od przewodniego w karierze malarstwa kończąc na
poezji. Był to twórca, który przez całe życie poszukiwał nowych wyzwań i eksperymentował na wielu polach
malarstwa i sztuki. Początkiem jego drogi artystycznej były studia na paryskich uczelniach artystycznych. W ich
trakcie pozostawał po silnym wpływem impresjonistów. Po studiach od 1909 roku obracał się w towarzystwie
kubistów. Zaowocowało to tym, że w latach 1911-1912 został aktywnym członkiem grupy kubistycznej wśród takich
osobowości jak: Apollinaire czy Metzinger. Później jednak Picabia odłączył się od grupy na rzecz innych poszukiwań
odmiennych inspiracji. Trafił aż do Nowego Jorku pod skrzydła dadaistów. Tam poznał Marcela Duchampa, z którym
założył czasopismo „391”. Później wrócił do Europy i rozpoczął podróż po Barcelonie, Zurychu i Paryżu gdzie wcielał
w życie swoje dadaistyczne wizje, aż do roku 1921, kiedy ostatecznie i definitywnie rozstał się z tym nurtem. Przez
kolejne cztery lata eksperymentował z surrealizmem, by końcowo, u schyłku II wojny światowej, zająć się
malarstwem abstrakcyjnym.
Parada miłości, 1917
Machine Turn Quickly,
Idylla, 1927
1916-1918
Jak rozumiesz termin antysztuka ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
56
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Podaj nazwy kierunków artystycznych, do których zalicza się twórczość wymienionych
poniżej artystów:
ARTYSTA
KIERUNEK
Ernst Ludwig Kirchner
Gino Severini
Marcel Duchamp
Henri Matisse
Uzupełnij tabelkę, przyporządkowując nazwiska literatów kierunkom sztuki
awangardowej, z którymi byli związani.
Literaci: Stanisław Przybyszewski, Guillaume Apollinaire, Włodzimierz Majakowski, André
Breton, Filippo Tommaso Marinetti, Emil Zola
KIERUNKI AWANGARDOWE
LITERACI
Kubizm
Futuryzm
Surrealizm
Konstruktywizm
Modernizm
57

Podobne dokumenty