Pobieranie linku - taboryvbeskydech.cz

Transkrypt

Pobieranie linku - taboryvbeskydech.cz
Certyfikat przydatności zdrowotnej do udziału w akcji odzyskiwania
dziecka i kursów szkolnych
Imię i nazwisko dziecka
_____________________________________________________ Data
urodzenia
_____________________________________________________ Adres
zamieszkania lub inny adres
Część 1
Ocenia dziecko do szkoły w naturze lub odzyskanie
a) sprawny fizycznie, *)
b) nie jest sprawny fizycznie, *)
c) ma prawo do ochrony zdrowia warunkach - z ograniczeniami *):
Czek jest ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia, chyba że
w związku z chorobą w tym okresie nie było zdrowie zmiana.
Część 2
Potwierdzam, że oceniana dziecko
a) została poddana regularnym planie szczepień TAK / NIE
b) nie jest odporny na zakażenie (typ / rodzaj)
c) posiada stałe przeciwwskazania do szczepienia (typ / rodzaj)
d) uczulenie na
e) długotrwałe stosowanie leków (rodzaj / gatunek, dawka)
uaktualnienia sygnatur
zdrowy pieczęć. sprzęt
Opinia lekarzy etykiet
*) Niepotrzebne skreślić.
Instrukcja: Część tego raportu mogą być składane zgodnie z postanowieniami § 77 ust 2
ustawy nr 20/1966 Coll, na zdrowie ludzi, z późniejszymi zmianami, propozycję jej
przeglądu w terminie 15 dni od dnia, w którym uprawniony. ludzie dowiedzieli się o jego
treści. Wniosek składa się na piśmie do kierownika medycznego (lub pracy lekarz
medyczny we własnym imieniu), który wydał raport. Jeśli głowica urządzenia
medycznego (lub urządzenia medyczne pracy lekarz w swoim imieniu) nie są zgodne z
wnioskiem przedkłada go zarządowi jako organu odwoławczego.