Grecja po wojnach perskich, Aleksander Wielki

Transkrypt

Grecja po wojnach perskich, Aleksander Wielki
Grecja po wojnach perskich,
Aleksander Wielki
1. Aleksander Wielki był podejrzewany o udział w spisku w wyniku którego zginął jego ojciec Filip II.
Udało mu się jednak przełamad podejrzliwośd dworzan. Nie było to trudne. Dowodził jako 15-latek i
dał się poznad jako wielki strateg. Kontynuował dzieło ojca – przygotowywania do wojny z Persją.
Niestety, po drodze, w Grecji wybuchło powstanie.
2. Teby podjudzane przez Ateny wypowiedziały Macedonii posłuszeostwo. Aleksander natychmiast
ruszył z pomocą macedooskiej załodze. Zmiażdżył miasto. To był właśnie znak rozpoznawczy
Aleksandra Wielkiego. Sprawne dowodzenie armią, siła, bezwzględnośd.
3. 333 rok p.n.e.. to szczęśliwy rok dla Aleksandra. Właśnie wtedy macedooski król pokonał króla
Persów pod Issos. Skarbiec perskiego króla należał do Macedooczyków. Aleksander dotarł nawet do
Egiptu, gdzie nad Nilem założył miasto Aleksandrię.
4. Kolejny dowód na bezwzględnośd Aleksandra. Macedooski władca odmówił pokoju o który prosili
Persowie. Zamiast pokoju Macedooczycy podbijali kolejne paostwa. W koocu wydawało się, że
Aleksander podbił cały świat. Nic dziwnego, że król zamarzył o stworzeniu paostwa obejmującego
wszystkie kraje.
5. Marzenia przerwało zapalenie płuc. Aleksander Wielki zmarł w Babilonie w 323 roku p.n.e.. Miał 33
lata. Jego imperium miało rozpiętośd 5 tysięcy kilometrów. Został zapamiętany jako wybitny
dowódca, który podbił Imperium Perskie.
6. 40 lat trwały spory o to kto ma zastąpid wielkiego króla. Aleksander miał syna, ale urodził się on już
po jego śmierci. Oprócz pogrobowca żył także przyrodni brat Aleksandra. Podzielono więc paostwo
na dwie części. Do walki o schedę włączyli się dowódcy wojskowi. Wymordowano rodzinę
królewską.
7. Nie oznaczało to odbudowania potęgi Grecji. Oczywiście Grecy założyli związek przeciwko
Macedonii, ale imperium Aleksandra Wielkiego była nadal silne. W Atenach znów ograniczono
demokrację, znów zmniejszono liczbę obywateli. Demostenes, polityk, grecki mówcą, autor
antymacedooskiego sojuszu Aten i Teb, popełnił samobójstwo. Grecja nadal była podporządkowana
Macedonii.
Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów do jakiegokolwiek celu poza użytkiem prywatnym, w całości lub we fragmencie,
wymaga pisemnej zgody portalu www.lykwiedzy.pl