Nowoczesny Rzemieślnik - bezpłatne szkolenia komputerowe dla

Transkrypt

Nowoczesny Rzemieślnik - bezpłatne szkolenia komputerowe dla
Nowoczesny Rzemieślnik - bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+
Autor:
Adres: http://lwowek.com.pl/PL/87/1247/Nowoczesny_Rzemieslnik_-_bezplatne_szkolenia_komputero
we_dla_osob_50/k/
Nowoczesny Rzemieślnik - bezpłatne szkolenia komputerowe dla
osób 50+
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla:
•
mikro i małych przedsiębiorstw, ich właścicieli i pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) oraz osób
samozatrudnionych, z terenu woj. wielkopolskiego,
•
z branż: budownictwo, spożywcza, motoryzacyjna, stolarsko-meblarska, metalowa,
•
osób w wieku od 50 lat (ukończone na dzień przystąpienia do projektu).
Zakres szkolenia:
Komputerowe (50 godz.) m.in.: podstawy obsługi komputera, programy komputerowe - pakiet MS Office (Word, Excel,
Power Point, Publisher), korzystanie z Internetu, tworzenie prostych stron www. Dodatkowo (10 godz.) - podstawy sprzedaży,
podstawy autoprezentacji, informacja gospodarcza.
Szkolenia odbywać się będą:
- w centrum Poznania;
- raz w tygodniu (jedna edycja szkolenia to około 3 miesiące);
- w dwóch grupach (godziny mogą ulec zmianie):
I. Grupa podstawowa (osoby, które nie korzystają samodzielnie z komputera) – wtorki w godz.: 14.00-18.15
II. Grupa niżej-średniozaawansowana (osoby, które korzystają z komputera, ale oceniają swoje umiejętności jako podstawowe)
– środy w godz.: 16.15-20.30
Informacje o projekcie znajdują się na stronie www.irpoznan.com.pl/nowoczesnyrzemieslnik/ . Dokumenty potrzebne do
rozpoczęcia procesu rekrutacji znajdują się http://www.irpoznan.com.pl/projekty-unijne/601,rekrutacja.html
Kontakt z biurem projektu pod adresem:
strona 1 / 2
Nowoczesny Rzemieślnik - bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50+
Autor:
Adres: http://lwowek.com.pl/PL/87/1247/Nowoczesny_Rzemieslnik_-_bezplatne_szkolenia_komputero
we_dla_osob_50/k/
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu/ pokój nr 3
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Tel. (61) 859 35 37, E-mail: [email protected]
Aby wziąć udział w projekcie należy:
1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz ankietę.
2. Dostarczyć ww. dokumenty do biura projektu: osobiście, pocztą, faksem, e-mailem do dnia 30.11.2012 r. (lub
ewentualnie później)
3. O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy uczestników do dnia 04.12.2012 r. (lub jw.)
4. Dostarczyć w terminie do 18.12.2012 r. wymagane dokumenty potwierdzające status prawny przedsiębiorstwa i
uczestnika oraz podpisaną umowę szkoleniową.
Kolejne edycje ruszają już 8 i 9 stycznia!
Projekt „Nowoczesny Rzemieślnik” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
strona 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)