Intencje Mszy świętych 1 – 7 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

Intencje Mszy świętych 1 – 7 sierpnia 2016 r.
Intencje Mszy świętych
1 – 7 sierpnia 2016 r.
Poniedziałek 1 sierpnia 2015 r. – Św. Alfonsa Marii Liguoriego.
Godz. 7,00 – Dziękczynno błagalna Bogumiły i Bogusława w 18 r. ślubu.
Godz. 18,00 – + Krystyny Balas.
Wtorek 2 sierpnia 2016 r.
Godz. 7,00 – + Reginy Duszyk. /Int. od uczestników pogrzebu/.
Godz. 18,00 – + Jana Muchy w 8 r. śm.
Środa 3 sierpnia 2016 r. –
Godz. 7,00 – Dziękczynno błagalna Patryka Leończuka w 11 r. urodzin.
Godz. 18,00 - + Adama Ajdackiego w 3 r. śm.Marii, Arkadiusza, Dariusza Ajdackich.
Czwartek 4 sierpnia 2016 r. – Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
Godz. 7,00 – + Stanisławy Leończuk w 14 r. śm.
Godz. 18,00 – + Ludwika, Stanisławy, Henryka Witanów, Eugeniusza Książka,
Gustawa Repsza, cr. Truszewskich i Witanów..
Piątek 5 sierpnia 2016 r. –
Godz. 7,00 – + Stanisława Paprzyckiego. /Int. od uczestników pogrzebu/.
Godz. 18,00 – Dziękczynno błagalna Agnieszki i Piotra Wieickich w 10 r. ślubu.
Sobota 6 sierpnia 2016 r. – Przemienienie Pańskie.
Godz. 7,00 – + Tadeusza Owsianko w 12 r. śm., Marianny Skwara w 4 r. śm.,
Aleksandra Skwary, Zofii, Andrzeja i Stanisława Jarzębskich,
Godz. 17,00 – Msza św. ślubna.
Godz. 18,00 – + Marianny, Witolda, Stanisława Majszczyków, cr. Odolaków.
Niedziela 7 sierpnia 2015 r. – Dziewiętnasta Niedziela Zwykła.
Godz. 8,00 – + Kazimierza Kopki w 1 r. śm., Stefana, Czesławy Kopków,
cr. Iwanowskich i Kwiatkowskich.
Godz. 10,00 – Dziękczynno błagalna Anitki i Oli Kopka.
Godz. 12,00 – SUMA W INTENCJI PARAFIAN.
Godz. 18,00 – + Moniki Witan w 30 r. śm.