OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na - Top

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na - Top
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka i
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
konkursu.
Imie i Nazwisko.....................................................
Wiek....................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna ....................................

Podobne dokumenty