Technik hodowca koni

Transkrypt

Technik hodowca koni
Technik hodowca koni
Kwalifikacje:
r.19 – Organizacja chowu i hodowli koni
r.20 – Szkolenie i użytkowanie koni
Absolwenci tego kierunku przygotowani są do:
zorganizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni,
szkolenia i przygotowywania koni do użytkowania i
sprzedaży,
prowadzenia gospodarstwa rolnego,
obsługiwania rolniczego sprzętu technicznego
właściwego prowadzenia rekreacji konnej i turystyki
jeździeckiej

Podobne dokumenty