WAKACYJNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM A2

Transkrypt

WAKACYJNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM A2
WAKACYJNY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM A2
Wakacyjny, intensywny języka niemieckiego przeznaczony jest dla osób dorosłych,
posiadających podstawowe umiejętności w komunikowaniu się w języku niemieckim
chcących uczyć się szybko i intensywnie. Kurs obejmuje program nauki wszystkich
sprawności (tzn. czytania, pisania, mówienia i słuchania) języka obcego na poziomie A2
według
Europejskiego
Systemu
Kształcenia
Językowego.
Zajęcia
mają
charakter
interaktywny, podczas których słuchacze aktywnie uczestniczą w procesie nauki: rozmawiają,
czytają, słuchają i piszą pod opieką nauczyciela, który pełni funkcję organizatora, inspiratora
i moderatora. Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Postępy w nauce są na bieżąco
monitorowane przy pomocy prac domowych oraz krótkich testów sprawdzających.
Po zakończonym kursie słuchacz będzie potrafił uczestniczyć w prostych rozmowach
towarzyskich, opowiadać w prosty sposób o sobie, o swoich doświadczeniach, planach,
czytać proste instrukcje, rozumieć opisy miejsc np. w folderach turystycznych, rozumieć
proste komunikaty, pytania i prośby rozmówcy w miejscach publicznych.
Podręcznik na poziomie A2: STUDIO 21/ A2.1, Wydawnictwo Cornelsen.
Wybrane zagadnienia tematyczne:
- podróże
- rodzina
- zainteresowania
- spędzanie czasu wolnego
- posiłki
- problemy zdrowotne
Wybrane zagadnienia leksykalno-gramatyczne
- przyimki
- stopniowanie przymiotników
- czasowniki modalne
- użycie przymiotnika w celowniku

Podobne dokumenty