SKS - pływanie

Transkrypt

SKS - pływanie
Zajęcia SKS z pływania
Od 3 lutego 2017 roku w każdy piątek
o godzinie 14.25-15.20
W zajęciach może uczestniczyć każdy uczeń, który dostarczy pisemną zgodę
rodziców na udział w zajęciach ( wzory zgód do odbioru w pokoju wf)
W programie zajęć doskonalenie stylów pływackich, elementów
ratownictwa,pływania korekcyjnego oraz nauka pływania od podstaw.
Prowadzący zajęcia
Beata Piotrowska

Podobne dokumenty