Informacje nt. zużycia środków ochrony roślin w badanej uprawie do

Transkrypt

Informacje nt. zużycia środków ochrony roślin w badanej uprawie do
Tab. 3
Informacje nt. zużycia środków ochrony roślin w badanej uprawie do ankiety nr .....
Źródło danych *
Lp**
Ewidencja zabiegów
Nazwa środka ochrony roślin
Informacja ustna
Dawka [na ha]
Dawka wody
[l/ha]
Powierzchnia
stosowania
ś.o.r. [ha]
* właściwe zaznacz; ** numer porządkowy zabiegu ochrony roślin;*** nazwa choroby, szkodnika, chwastów itp.
Termin
zastosowania
ś.o.r.
Przyczyna zastosowana ś.o.r. ***
Numer
pola
Cykl
uprawy

Podobne dokumenty