Zamiana leku na tańszy odpowiednik | Ministerstwo Zdrowia

Transkrypt

Zamiana leku na tańszy odpowiednik | Ministerstwo Zdrowia
Zamiana leku na tańszy odpowiednik
Farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie (lek o tej samej nazwie międzynarodowej,
dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym), również objętego refundacją, którego cena detaliczna nie przekracza limitu
finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.
Pamiętaj! Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym
leku.
Pacjent może żądać wydania leku, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy lekarz umieścił na
druku recepty adnotację nie zamieniać. W takim przypadku nie można zamienić przepisanego leku.
Sprawdź w Informatorze o Lekach, ile zapłacisz za przepisany Ci lek lub jego odpowiednik, aktualne ceny detaliczne, limity finansowania oraz opłaty.
Sprawdź w Informatorze o Lekach, ile zapłacisz za przepisany Ci lek lub jego odpowiednik, aktualne ceny detaliczne, limity finansowania oraz opłaty.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)
Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
Jeżeli opublikowany artykuł nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o zgłoszenie tego poprzez przycisk „Zgłoś uwagę do artykułu”. Postaramy się jak najszybciej udostępnić bardziej czytelny plik dla osób
korzystających z czytników ekranu.