Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Transkrypt

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rzeczypospolitej Polskiej
Jak zostać wolontariuszem/ką?
2010-09-20
Myślenie o wolontariacie należy rozpocząć od celu czyli – komu chcemy pomagać. Jasno
określony cel najlepiej wpływa na motywację, a możliwości jest wiele od placówek pomocy
społecznej, szpitali, szkół poprzez organizacje pomagające ubogim, niepełnosprawnym,
wykluczonym czy dzieciom i młodzieży.
Podobnych przykładów można mnożyć, a organizacji pożytku publicznego przybywa z dnia
na dzień. Rodzaj wykonywanej przez wolontariusza prac zależy od potrzeb organizacji oraz
umiejętności lub chęci ich zdobycia przez samego wolontariusza. Jedynym sektorem, który
nie może korzystać z pomocy wolontariuszy jest 2. Sektor – biznesu.
Istotnym aspektem jest precyzyjne określenie czasu, którym dysponujemy. Zdecydowanie
bardziej przydatne jest bowiem powiedzenie, iż w każdą środę między godziną 18 a 20 mogę
działać, niż stwierdzenie, iż mam dużo wolnego czasu, więc na pewno znajdę czas na
wolontariat. Należy pamiętać, że wolontariat jest zobowiązaniem, z którego należy się
wywiązać, dlatego wcześniej upewnijmy się, że rzeczywiście ten czas znajdziemy. Można
zdecydować się na wolontariat stały w dłuższej perspektywie czasowej, krótkoterminowy lub
wręcz akcyjny, dotyczący jednego przedsięwzięcia jakim jest np. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
Kolejnym krokiem jest znalezienie organizacji, w ramach której chcielibyśmy działać. Przy
wyborze dobrze jest uwzględnić własne predyspozycje, uzdolnienia, zainteresowania oraz
doświadczenie. Wolontariat sportowy często związany jest z dużymi imprezami – zawodami,
turniejami, festiwalami. Warto więc interesować się swoją ulubioną dyscypliną i być na
bieżąco z informacjami na temat nadchodzących wydarzeń. Prócz tego każdy może rozejrzeć
się w swoim najbliższym otoczeniu. Z pewnością znajdą się tam placówki lub organizacje
pozarządowe zainteresowane pozyskaniem wolontariuszy takie jak: szkoły, przedszkola lub
domy kultury. Mogą to być również liczne lokalne ośrodki wsparcia wolontariatu i aktywności
społecznej, kluby osiedlowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, które organizują imprezy sportowe
przeznaczone dla dzieci w ramach wakacji lub ferii zimowych. Najbogatszym źródłem
informacji jest oczywiście Internet, gdzie prócz przeglądarki możemy skorzystać z serwisów
dedykowanych wolontariatowi zawierających informacje o organizacjach poszukujących
wolontariuszy.
Gdy już wiesz, gdzie chcesz się udać, najlepiej jest wysłać wiadomość, zawierającą nasz
życiorys oraz krótki list, w którym powiemy dlaczego i na jakich warunkach gotowi jesteśmy
podjąć współpracę w ramach wolontariatu. Im więcej informacji podamy na samym początku,
tym łatwiej będzie osobie rekrutującej wolontariuszy określić jakie zadania może nam
powierzyć w ramach naszego czasu i umiejętności. Dalszy tok wydarzeń zależy od
charakteru współpracy oraz samej organizacji. Często przyszli wolontariusze zapraszani są
na spotkania z koordynatorem oraz szkolenia. Zadaniem koordynatorów jest przybliżenie
wolontariuszom sposobu działania organizacji oraz czuwanie nad realizacją zadań
powierzonym wolontariuszom.
Każdy początkujący wolontariusz ma prawo do okresu próbnego, po którego zakończeniu
najlepiej jest sformalizować współpracę z organizacją zawierając umowę – porozumienie o
wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. Porozumienie stanowi ostateczne
zobowiązanie się do zasad i ustaleń wolontariatu. Nieformalny kodeks postępowania
woluntarystycznego zwany Kartą Wolontariusza, określa reguły i normy, którymi powinien
kierować się wolontariusz w swej pracy.
źródło: www.v4sport.eu

Podobne dokumenty