03 - 04. luty 2016 r. Katecheza 19 Temat: W Wielkim Poście chcę

Transkrypt

03 - 04. luty 2016 r. Katecheza 19 Temat: W Wielkim Poście chcę
luty 2017 r.
Katecheza 19
Temat: Pan Jezus jest moim światłem.
Starzec Symeon rozpoznaje w małym Dziecięciu Zbawiciela i nazywa
Go Światłem.
Od chrztu św. Jezus mieszka w naszej duszy. Jesteśmy więc Dziećmi
Bożymi - Dziećmi Światłości.
Pieśń:
My jesteśmy na ziemi światłem Twym (2x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest.
W domu:
 Dziecko koloruje obrazek i wkleja do zeszytu
Zadania dla Rodziców:
 Warto pokazać dziecku świecę chrzcielną, opowiedzieć o sakramencie chrztu i
momencie, kiedy otrzymaliśmy Światło - Chrystusa. Od tej pory mamy Go
przekazywać innym, przede wszystkim przez czynione dobro.

Podobne dokumenty