Leszczyńska Fabryka Okien- Metalplast Robert

Transkrypt

Leszczyńska Fabryka Okien- Metalplast Robert
Deklaracja zgodności EC nr 1
1. Producent wyrobu budowlanego:
Leszczyńska Fabryka Okien- Metalplast
Robert Witkiewicz
64-100 Leszno ul. Magazynowa 4
NIP: 697-207-99-08
2. Opis wyrobu budowlanego:
Okna i drzwi systemu ALUPLAST IDEAL 4000 z kształtowników z PVC
- Przepuszczalność powietrza: Klasa 4
- Wodoszczelność: Klasa E750
- Odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C4
- Wytrzymałość urządzeń zabezpieczających: Wartość progowa 350N
- Izolacyjność cieplna dla okna referencyjnego: UW = wg tabeli
- Substancje niebezpieczne: nie zawiera
3. Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium:
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim
Numer notyfikacji 0757
4. Nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta:
Robert Witkiewicz
5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 14351-1:2006
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją
techniczną wskazaną w pkt 5.
Leszno, dnia 16.02.2011
(miejsce i data wystawienia)
Robert Witkiewicz
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)