Warszawa 10 sierpnia, 2016 Dotyczy: Trening Komunikacja

Transkrypt

Warszawa 10 sierpnia, 2016 Dotyczy: Trening Komunikacja
Warszawa 10 sierpnia, 2016
Dotyczy: Trening Komunikacja Transformująca – Monika Skorykow
Miałam możliwość uczestniczenia w treningu „Komunikacji Transformującej”
prowadzonym przez Monikę Skorykow. Przedstawione na tym szkoleniu podejście oraz
zaproponowane narzędzia znajdują zastosowanie zarówno w życiu prywatnym jak i
zawodowym, dają większą świadomość zachowań własnych oraz innych osób w grupie,
środowisku.
Sądzę, że jeżeli większa grupa osób ma te same podstawy do oceniania zachowań innych,
możliwa jest zdecydowanie bardziej skuteczna komunikacja, większe zrozumienie dla tego
co się dzieje.
Dużym plusem treningu jest to, że przedstawiane ćwiczenia oraz metody są dość proste i
każdy może je zastosować od razu po skończeniu kursu.
Polecam ten trening ludziom, którym zależy na lepszym porozumiewaniu się w zespole,
umiejętności rozpoznawania potrzeb innych ludzi oraz znajdowaniu rozwiązań „wygranawygrana” w każdej sytuacji konfliktowej.
Anna Łada
Prezes Zarządu
TELESTO Spółka Akcyjna
tel: +48 22 648 84 46
KRS: 0000339844
Siedziba:
fax: +48 22 648 87 64
XIII Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla
ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa
e-mail: [email protected]
Miasta Stołecznego Warszawy
NIP: 9512296356
www.telestoSA.pl
Kapitał zakładowy, wpłacony: 1 640 000 PLN

Podobne dokumenty