Ulotka do druku - ChceInternet.pl

Transkrypt

Ulotka do druku - ChceInternet.pl
SZUKASZ DOSTĘPU DO INTERNETU?
CHCEINTERNET.PL
OZNACZ SWOJĄ LOKALIZACJĘ
PLAN CYFROWY 2025 DLA WARMII I MAZUR
P ROJEKT R EALI ZOWA N Y P R Z E Z WOJ E WÓ DZ TWO WA R M I Ń S KO- M A Z UR S K I E
W R AM ACH CE LÓW WY Z N ACZON YCH P R Z E Z E U ROP E J S K Ą AGE N DĘ C Y F ROWĄ 2 0 2 0
Szukasz dostępu do Internetu?
Zgłoś operatorom telekomunikacyjnym chęć posiadania
Internetu. Oznacz się na interaktywnej mapie na stronie:
chceinternet.pl.
Jesteś operatorem, szukasz klientów pod
inwestycje?
Pozyskaj dane na stronie: chceinternet.pl. Oznacz na
mapie obszar swojej działalności. Przedstaw ofertę.
Portal chceinternet.pl:
łączy osoby szukające dostępu do Internetu
z dostawcami tej usługi tj. przedsiębiorcami
telekomunikacyjnymi,
to bardzo prosta w obsłudze, interaktywna mapa
z naniesionymi punktami odzwierciedlającymi
chęć posiadania Internetu w TWOJEJ lokalizacji,
to podstawa do rozwoju tzw. „sieci ostatniej mili”,
sieci do użytkowników końcowych.
… wszystko zależy od skoordynowanych działań
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, samorządów
lokalnych oraz popytu mieszkańców.
Czekamy na Ciebie na chceinternet.pl
[email protected]
tel. 89 521 94 00
chceinternet.pl

Podobne dokumenty