WzR 24/2014

Transkrypt

WzR 24/2014
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
1
INFORMACJA!
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku
zostaje zlikwidowany punkt kasowy w ratuszu.
Wszelkich wpłat na rzecz gminy można dokonywać ZA DARMO
w Powiatowym Banku Spółdzielczym (PBS) we Wrześni pod adresami kasowymi:
Września
ul. Warszawska 36
godz. otwarcia:
8.00-17.00
Września
ul. Kaliska 6
godz. otwarcia:
8.00-15.30
Września
ul. Koszarowa 1
godz. otwarcia:
8.00-15.30
Września
ul. Słoneczna 3
godz. otwarcia:
8.00-15.30
Września, ul. Warszawska 26
(budynek Urzędu Skarbowego)
godz. otwarcia:
poniedziałek 8.00-15.30
wtorek-piątek 7.30-15.00
Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, będzie ona nieczynna w dniu: 31 grudnia 2014 r.
Osoby zainteresowane dokonywaniem wpłat w formie przelewów bankowych informujemy, że na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy, adres: www.wrzesnia.pl znajduje się informacja o wszystkich rachunkach bankowych urzędu.
Szczęśliwego Nowego Roku 2015,
pełnego pomyślności,
spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym
oraz satysfakcji z osiągniętych zamierzeń.
życzy redakcja Wieści z Ratusza
Rozkład jazdy PKS
we Wrześni
strona 6-7
2
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Sztuka
grana Otczapy
„Opowieści z JaMy” to najnowszy
spektakl grupy Teatralnej „Otczapy”. Prapremiera odbyła się w sobotę, 13 grudnia.
II sesja Rady Miejskiej. W czwartek, 18 grudnia wrzesińscy radni spotkali się
po raz drugi w tej kadencji na sesji Rady Miejskiej. Jej najważniejszym punktem było
uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2015 rok.
W sumie wrzesińscy rajcy zajęli się kilkunastoma uchwałami, m.in.: zbyciem nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie, uchwaleniem Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta i Gminy Września na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021; zmianą uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020;
zmianą uchwały budżetowej na rok 2014; Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy
Września na lata 2015-2020.
Najważniejszym punktem obrad była debata budżetowa oraz zatwierdzenie budżetu gminy
(red)
na przyszły rok, co wrzesińscy radni uchwalili przez aklamację. Agregat dla Marzenina. W środę,
17 grudnia burmistrz Tomasz Kałużny
wraz z radną sejmiku wielkopolskiego Bożeną Nowacką brali udział w przekazaniu
Ochotniczej Straży Pożarnej Marzenin trójfazowego agregatu prądotwórczego, który
otrzymali od Państwowej Straży Pożarnej
we Wrześni. Agregat został zamontowany
na samochodzie renault mascott, czyli na
lekkim wozie bojowym, który jednostka
otrzymała w czerwcu tego roku. Jak
informuje prezes OSP Marzenin – Paweł Ratajczak urządzenie podłączone zostanie do masztu
oświetleniowego, co pozwoli na doświetlenie terenu podczas wieczornych i nocnych działań
strażaków. (ap)
Gala MMA we Wrześni. W sobotni
wieczór, 13 grudnia, hala sportowa przy ul. Kosynierów wypełniła się po brzegi publicznością.
Wszystko za sprawą zorganizowanej w ten dzień
Gali MMA – Slugfest 2.
Kilkanaście minut przed godziną 20 oficjalnego otwarcia dokonał zastępca burmistrza – Artur
Mokracki. Następnie prezentacji zawodników
dokonał prowadzący galę – Krzysztof Skrzypek.
Wreszcie przyszedł czas na to, na co publiczność
czekała najbardziej, czyli rozpoczęcie walk.
W sumie stoczonych zostało dziesięć walk
(pięć amatorskich i pięć zawodowych) w różnych
kategoriach wagowych. Wśród wrześnian zwyciężył Paweł Płoszaj, który znokautował przeciwnika. W walce wieczoru pojedynek stoczyli
Maciej Kowalski z klubu Walka Gniezno, trener
wrzesińskiego klubu MMA Walka Września i Emil
Różewskim z Fangi Warszawa. Mimo dopingu publiczności jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył
Emil Różewski. W całej gali towarzyszyła bogata
oprawa dźwiękowa oraz świetlna. Dodajmy, że
patronat honorowy nad Galą Slugfest 2 objął
Burmistrz Tomasz Kałużny, a organizatorami
byli: Łukasz Bosacki, Krzysztof Skrzypek oraz
Vahagn Petrosyan.
(ap)
Dorosłe dzieci. Zespół Turbo, poznański
zespół heavymetalowy, zagościł na scenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w piątek, 12 grudnia.
Koncert przyciągnął około 150 amatorów
tzw. ciężkiego grania.
Przed występem gwiazdy wieczoru, na
scenie pojawiły się zespoły tzw. młodego pokolenia: Access Denied, WONS.tąd oraz Sweet
November. Supporty rozgrzały przybyłą publiczność przed występem jednego z najbardziej
znanych i najdłużej działających zespołów
polskiego hard & heavy.
Turbo zagrało dla wrześnian swoje największe utwory jak: ,,Dorosłe Dzieci”, ,,Jaki był ten
dzień, ,,Smak Ciszy” czy ,,Szalony Ikar” oraz
materiał z najnowszej płyty „Piąty żywioł”
i udowodnił tym samym, że ich przeboje stały
się ponadczasowymi, słuchanymi przez coraz
to nowe pokolenie słuchaczy.
Koncert był bardzo energetyczny o co zadbali muzycy grający w obecnym składzie: Tomasz Struszczyk – vocal, Wojciech Hoffmann
– gitary, Bogusz Rutkiewicz – bas, Dominik
Jokiel – gitary, Mariusz Bobkowski – perkusja.
Dźwięki metalowego grania ucichły po trzech
godzinach od rozpoczęcia koncertu. (wok)
Pierwszy w pełni autorski spektakl przyciągnął do sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
sporą rzeszę publiczności.
„Opowieści z JaMy” to w uproszczeniu
historia o zatracaniu i odnajdowaniu swojej
indywidualności wśród ludzi. Gra aktorska,
gra prostych w formie świateł, ale nadających
odpowiedni charakter poszczególnym scenom,
przeszywająca muzyka, minimalistyczne
stroje i rekwizyty złożyły się na końcowy
efekt sztuki.
Do powstania sztuki przyczyniło się wiele
osób, do których podziękowania powędrowały ze sceny. Jednak największą rolę spełnili
oczywiście aktorzy: Marta Barwinek, Joanna
Figas, Michalina Koniuk, Michalina Matuszak,
Jakub Wiącek, Katarzyna Piechnik, Anastazja Żak, Szymon Kokoszka, Wojciech Kowalski, Kacper Olszewski oraz Damian Tomczyk.
Sztuka jest w całości dziełem wrzesińskiego teatru. Młodzi aktorzy sami ułożyli tekst
i choreografię. Praca nad spektaklem trwała
półtora roku. (wok)
Dyżury
Radnych
Grzegorz Dobrosielski
7 stycznia 2015 r. (środa)
w godz. 16.00 - 18.00
janusz czyż
13 stycznia 2015 r. (wtorek)
w godz. 16.00 - 18.00
Waldemar Grześkowiak
14 stycznia 2015 r. (środa)
w godz. 16.00 - 18.00
Mirosław Chudy
20 stycznia 2015 r. (wtorek)
w godz. 16.00 - 18.00
(brm)
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Uwaga!
Na stronie internetowej www.wrzesnia.pl w zakładce
„Sprzedaż nieruchomości i gruntów” znajdują się aktualne oferty
nieruchomości i gruntów przeznaczonych do zbycia. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 640-61-35.
3
UWAGA!
Gmina Września informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy położony we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o pow. 20,70 m.
Lokal przeznaczonyjest na pomieszczenie magazynowe.
Szczegóły pod nr tel. 61-640-39-92.
Gmina Września informuje,
że posiada do wydzierżawienia stragany położone we Wrześni przy ul.
Kościelnej (Zieleniak). Informacji w sprawie udziela Mateusz Waligóra,
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury, pok. nr 22, II piętro, nr
tel. (61) 640 40 35.
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Września
informuje,
Na podstawie art. 10, art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j.)
że przetargi, które miały się odbyć w dniu 29.12.2014 r. na najem
nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9 oraz na
najem lokali użytkowych położonych: we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54, 3 Maja 4 i w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20 zostały
odwołane. Powodem odwołania ww. przetargów było uchylenie
Zarządzeń Nr 262, 263, 264 i 265 Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 16.10.2014 r.
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia,
że zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej
inwestycji polegającej na
budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej w miejscowościach Września, Białężyce, Obłaczkowo
i Chocicza Mała celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4.
Z niniejszym postanowieniem strony mogą się zapoznać w Urzędzie
Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury, pok. Nr 22.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku
z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j.)
Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 10 Kodeksu
postępowania administracyjnego strony postępowania przed
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższej sprawie mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia
otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia,
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Miasta
i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury,
pok. Nr 22.
Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 16 lutego
2015 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanej inwestycji obejmującej:
- budowę drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz teren inwestycyjny
P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2,
- budowę drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do
budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej,
- budowę drogi publicznej po północno – zachodniej części
Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
- budowę parkingów publicznych dla samochodów osobowych
i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
- przebudowę drogi gminnej Września - Białężyce zapewniającej
komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej
w miejscowościach Września, Białężyce, Chocicza Mała, Chocicza
Wielka, Grzymysławice, Obłaczkowo.
Z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy
we Wrześni, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury, pok.
Nr 22., w godzinach: pon.- 8.00 – 16.00, wt. - pt. 7.00 – 15.00.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/Tomasz Kałużny
Burmistrz Miasta i Gminy Września
/-/Tomasz Kałużny
Mieszkania komunalne
na sprzedaż
za 5 % wartości
Szczegółowych informacji udziela Magdalena Oblizajek, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Chopina
9, pokój nr 16, tel. 61 640-39-95, [email protected]
Stowarzyszenie Polaków
Poszkodowanych przez III Rzeszę
rejon Września
Biuro czynne:
w każdy wtorek miesiąca w godzinach 10.00–12.00
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
4
30 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego
Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.
I. Cel konkursu:
prawnych wobec budżetu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o
charakterze publicznym.
Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie
organizacji pozarządowej i podmiotowi, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie do realizacji zadania publicznego
Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, zmierzającej do
pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia
mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, propagowanie
aktywnego spędzenia czasu wolnego.
5. W przypadku złożenia kserokopii załączników
osoba reprezentująca podmiot występujący o
dotację powinna potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.
VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
oferty.
II. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w
2015 roku oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadanie w 2014 roku.
1. preferowane będą oferty zgodne z „Programem
współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2015”,
Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą
następujące kryteria:
2. cel imprezy,
3. ranga imprezy,
4. tradycja imprezy,
5. liczba uczestników,
6. zasięg terytorialny imprezy,
7. doświadczenie organizatorów,
8. pozyskanie sponsorów,
9. wkładu własnego (finansowego i organizacyjnego) przy organizowaniu imprezy.
VIII. Postępowanie konkursowe prowadzone
jest zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
III.Termin realizacji zadania:
01.03. - 15.12.2015 r.
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:
3. Uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej
we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w
sprawie: programu współpracy Gminy Września z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert
są statutowo działające w dziedzinie kultury
organizacje pozarządowe i podmioty, o których
mowa w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
V. Kryteria, jakie muszą spełniać organizacje
pozarządowe składające ofertę:
1. Prowadzić działalność na terenie Miasta
i Gminy Września.
2. Brak zobowiązań publiczno-prawnych.
3. Posiadać własne konto bankowe.
VI. Wymagane dokumenty:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6
poz. 25).
2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
lub wypis z rejestru Starostwa.
W przypadku kościelnych osób prawnych zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz
upoważnienie proboszcza do reprezentowania
parafii i zaciągania zobowiązań finansowych lub
dekret powołujący kościelną osobę prawną w
przypadku pozostałych podmiotów inny dokument
właściwy dla podmiotu.
3. Upoważnienie osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest
wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie
działalności podmiotu.
4. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno–
IX. Zasady przyznawania dotacji.
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne
(pismo maszynowe lub litery drukowane), kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym
formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
3. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot,
którego oferta wybrana zostanie w postępowaniu
konkursowym.
4. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana na:
- zakupy inwestycyjne,
- remonty,
- pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem
realizacji zadania publicznego,
- nagrody pieniężne,
- prowadzenie działalności politycznej,
- projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby
lub grupy.
X. Termin i tryb wyboru oferty.
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni po
upływie terminu składania ofert.
2. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, złożone po terminie, zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty
na wyłączne wezwanie organu sprawdzającego
prawidłowość złożonych dokumentów.
4. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję
Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i
Gminy Września.
5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji
podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta
i Gminy Września.
6. Od postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Września w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
7. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy, biuletynie „Wieści z Ratusza”
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1.
8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz
z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w
aktach Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i nie
będą odsyłane oferentowi.
XI. Warunki realizacji zadania publicznego.
1. Realizacja zleconego zadania następuje po
zawarciu umowy.
2. Zadanie publiczne nie może być realizowane
przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba,
że umowa zezwala na wykonanie części zadania
innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania
należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze
wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w
realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie
będący stroną umowy, który współrealizuje cześć
zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za
pośrednictwem środków pochodzących z dotacji
dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono
realizację zadania.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia
sprawozdania z wykonania zadania publicznego
według wzoru określonego w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru z
wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.
25). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne
z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
4. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie,
jest zobowiązany do informowania w wydawanych
przez siebie, w ramach zadania, publikacjach,
swoich materiałach informacyjnych (plakatach,
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach,
ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów
itp.) poprzez media, jak również stosownie do
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu
jego realizacji tablicę lub przez ustną informację
kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania
realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
XII. Miejsce, termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
do dnia 31 stycznia 2015 r., osobiście w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we
Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub za pośrednictwem
poczty. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu
Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Szczegółowych informacji udzielają: Jarosław
Malicki tel. (061) 64-39-00, Robert Klimczak tel.
(61) 640-39-02.
3. Adres strony internetowej Urzędu Miasta i
Gminy: www.wrzesnia.pl
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
5
Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015
I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do realizacji zadań publicznych
Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej
zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i
poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności
przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia
edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, propagowanie
aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia
poziomu sportu wyczynowego.
II. Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych
zadań w 2015 roku oraz wielkość środków
wydatkowa na podobne zadania w 2014 roku.
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
5. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej
niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wówczas
wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.
6. W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba
reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna
potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego
potwierdzenia.
VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu
wyboru oferty.
Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą następujące
kryteria:
1. Preferowane będą oferty zgodne z „Programem
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015''.
2. Szkolenie dzieci i młodzieży w trzech grupach
wiekowych:
do lat 15
od 15 do 17 lat
od 17 do 19 lat
3. W dofinansowaniu imprez masowych wspierać dotacją
będziemy takie imprezy, w których bierze udział co
najmniej 50 zawodniczek/zawodników w dyscyplinach
indywidualnych, 15 par w plażowej piłce siatkowej oraz
6 drużyn w grach zespołowych.
Wysokość dotacji uzależniona będzie od następujących
kryteriów:
a) cel imprezy,
b) ranga imprezy,
c) tradycja imprezy,
d) liczba uczestników,
III. Termin realizacji zadania:
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2015 r., a zakończy nie
później niż 15 grudnia 2015 roku.
IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są
statutowo działające w dziedzinie kultury fizycznej
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 z późn. zm.).
V. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje
pozarządowe składające ofertę:
1. Prowadzić działalność na terenie Miasta i Gminy
Września.
2. Brak zobowiązań publiczno-prawnych.
3. Posiadać własne konto bankowe.
VI. Wymagane dokumenty:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie
oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r.
Nr 6, poz.25).
2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub
wypis z rejestru Starostwa. W przypadku kościelnych
osób prawnych zaświadczenie o osobowości prawnej
parafii oraz upoważnienie proboszcza do reprezentowania parafii i zaciągania zobowiązań finansowych lub
dekret powołujący kościelną osobę prawną, w przypadku
pozostałych podmiotów inny dokument właściwy dla
podmiotu.
3. Upoważnienie osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana
w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności
podmiotu.
4. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu
e) zasięg terytorialny imprezy,
f) doświadczenie organizatorów,
g) pozyskanie sponsorów,
h) wkładu własnego (finansowego i organizacyjnego)
przy organizowaniu imprezy.
VIII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest
zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
3. Uchwałą Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej we
Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: programu
współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015.
IX. Zasady przyznawania dotacji.
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne (pismo
maszynowe lub litery drukowane), kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie
określonym w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w
oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może
być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku
podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty
kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty,
których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.
4. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana na:
a) zakupy inwestycyjne,
b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji
zadania publicznego,
c) nagrody pieniężne i rzeczowe z wyjątkiem pucharów,
medali, dyplomów, trofeów sportowych oraz drobnego
sprzętu sportowego i turystycznego.
X. Termin i tryb wyboru oferty.
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie
terminu składania ofert.
2. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych
drukach, złożone po terminie, zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych.
3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wyłączne wezwanie organu sprawdzającego prawidłowość
złożonych dokumentów.
4. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem
formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową
powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy
Września.
6. Od postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy Września w sprawie wyboru oferty i udzieleniu
dotacji nie przysługuje odwołanie.
7. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną
poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy, biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1.
8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z
załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i nie będą odsyłane
oferentowi.
XI. Warunki realizacji zadania publicznego.
1. Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu
umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
a) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej
niż wnioskowana,
b) sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji
zadania.
3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez
podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa
zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego
podzlecenia części zadania, należy w ofercie określić
rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu,
w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który
współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług,
których zakup za pośrednictwem środków pochodzących
z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której
zlecono realizację zadania.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru
określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z
2011 r. Nr 6 poz. 25). Przedmiotowe sprawozdanie musi
być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi
przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
5. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest
zobowiązany do informowania w wydawanych przez
siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach,
regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych,
wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również
stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w
miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania
realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
XII. Miejsce, termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do
dnia 31 stycznia 2015 roku osobiście w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data
wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Szczegółowych informacji udzielają: Jarosław Malicki
tel. (061) 640-39-00 Robert Klimczak tel. (061) 640-3902. Adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy:
[email protected]
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
6
30 grudnia 2014 r.
Rozkład jazdy PKS we Wrześni
Nazwa linii: Września-Września przez Nowy Folwark-Bierzglinek
Numer linii:
31
220
225Numer kursu
303
D ńD ń
OznaczeniaD ń
220
225Numer kursu
303
D ńD ń
OznaczeniaD ń
05:10
05:11
05:12
05:13
05:14
05:16
05:18
05:19
05:21
05:24
05:25
05:26
05:28
05:31
05:34
05:38
|
|
05:40
05:42
|
05:45
05:47
|
05:49
05:51
05:53
05:54
05:55
06:50
06:51
06:52
06:53
06:54
06:56
06:58
06:59
07:01
07:04
07:05
07:06
07:08
07:11
07:14
07:18
07:19
07:20
|
|
07:22
|
07:24
|
07:26
07:28
07:30
07:33
07:35
09:30
09:31 09:32
09:34
09:38
09:40
09:42
09:43
o WRZEŚNIA DA p
WRZEŚNIA PKP
WRZEŚNIA, PADEREWSKIEGO
WRZEŚNIA, ŚWIĘTOKRZYSKA
PRZYBORKI, GRÓJECKA
PSARY POLSKIE (SKLEP)
PSARY POLSKIE (NR 98)
PSARY POLSKIE (ZUGAJ)
SŁOMOWO
PSARY POLSKIE, CZERNIEJEWSKA (ZŁOM)
NOWY FOLWARK (COUNTRY CLUB)
NOWY FOLWARK (SZKOŁA)
NOWY FOLWARK, GŁÓWNA
PSARY WIELKIE (SKRZ. PSARY MAŁE)
PSARY MAŁE, DŁUGA
PRZYBORKI NŻ
PRZYBORKI, GRÓJECKA
WRZEŚNIA, ŚWIĘTOKRZYSKA
WRZEŚNIA, DZIAŁKOWCÓW "KOWALSKI"
WRZEŚNIA, LEŚNA (SI)
WRZEŚNIA, PADEREWSKIEGO
WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ
WRZEŚNIA PKP
WRZEŚNIA DA
WRZEŚNIA, SZKOLNA (POLICJA)
WRZEŚNIA, WOJSKA POLSKIEGO (SZKOŁA)
WRZEŚNIA, KOŚCIUSZKI NŻ
WRZEŚNIA, HARCERSKA
p WRZEŚNIA DA o
o WRZEŚNIA DA p
WRZEŚNIA, KALISKA "KAUFLAND"
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, HARCERSKA
WRZEŚNIA, WITKOWSKA
WRZEŚNIA WITKOWSKA II
GUTOWO MAŁE
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
Oznaczenia :
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
ń - nie kursuje 24 i 31.XII oraz: 02 i 05.01.2015, 05.06.2015r.
228
305
306Numer kursu
D ńD ńD ń
Oznaczenia
08:50
08:51 |
08:53
08:54
08:55
08:56
08:57
08:58
08:59
09:00
09:02
09:04
09:06
09:07
09:08
09:09
09:10
09:12
09:14
09:15
09:17
09:20
09:21
09:22
09:24
09:27
09:30
09:34
11:50 11:51 |
11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58
11:59
12:00
12:02
12:04
12:06
12:07
12:08
12:09
12:10
12:12
12:14
12:15
12:17
12:20
12:21
12:22
12:24
12:27
12:30
12:34
15:00 |
15:01
|
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:10
15:12
15:14
15:15
15:16
15:17
15:18
15:20
15:21
15:22
15:24
15:27
15:28
15:29
15:31
15:34
15:37
15:41
Oznaczenia :
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
ń - nie kursuje 24 i 31.XII oraz: 02 i 05.01.2015, 05.06.2015r.
14:50
14:45
14:43
14:41
14:40
14:38
14:36
14:35
14:33
14:30
14:29
14:28
14:26
14:24
14:21
14:17
|
|
14:15
14:13
|
14:11
|
14:10
09:45
09:47
09:48
09:50
09:52
09:54
09:58
09:59
10:01
10:02
10:03
10:04
10:06
10:08
10:11
10:12
10:13
10:14
10:16
10:17
10:20
10:21
10:23
10:25
10:27
10:28
10:29
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:42
10:45
KLEPARZ NŻ
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
GUTOWO MAŁE
WRZEŚNIA, KOPERNIKA
WRZEŚNIA, SZEROKA (SKLEP)
WRZEŚNIA, KUTRZEBY (NR 7)
WRZEŚNIA, JANA PAWŁA II
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, KOŚCIUSZKI NŻ
WRZEŚNIA CMENTARZ NŻ
BIERZGLINEK, KLONOWA (PGR)
BIERZGLINEK, KLONOWA (KAPLICA)
BIERZGLINEK, UL. DĘBOWA
BIERZGLINEK NŻ
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (NR 64)
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (LEK-MED)
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
CHOCICZA WIELKA
CHOCICZA MAŁA
CHOCICZA WIELKA
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ
WRZEŚNIA, KALISKA "KAUFLAND"
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, KILIŃSKIEGO
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, HARCERSKA
p WRZEŚNIA DA o
Nazwa linii: Września-Września przez Nowy Folwark
Numer linii:
32
301
Dń
o WRZEŚNIA DA p
WRZEŚNIA PKP
WRZEŚNIA, KALISKA "KAUFLAND"
WRZEŚNIA, JANA PAWŁA II
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, KILIŃSKIEGO
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, WOJSKA POLSKIEGO (SZKOŁA)
WRZEŚNIA, SZKOLNA "OCHRONKA"
WRZEŚNIA, JANA PAWŁA II
WRZEŚNIA DA
WRZEŚNIA PKP
WRZEŚNIA, PADEREWSKIEGO
WRZEŚNIA, ŚWIĘTOKRZYSKA
PRZYBORKI, GRÓJECKA
PSARY POLSKIE (SKLEP)
PSARY POLSKIE (NR 98)
PSARY POLSKIE (ZUGAJ)
SŁOMOWO
PSARY POLSKIE, CZERNIEJEWSKA (ZŁOM)
NOWY FOLWARK (COUNTRY CLUB)
NOWY FOLWARK (SZKOŁA)
NOWY FOLWARK, GŁÓWNA
PSARY WIELKIE (SKRZ. PSARY MAŁE)
PSARY MAŁE, DŁUGA
PRZYBORKI NŻ
228
305
306Numer kursu
D ńD ńD ń
Oznaczenia
09:36
09:38
09:40
12:36
15:43
WRZEŚNIA, PADEREWSKIEGO
|
15:46
WRZEŚNIA, JANA PAWŁA II
|
15:50
WRZEŚNIA DA
|
WRZEŚNIA PKP 12:38
WRZEŚNIA GNIEŹNIEŃSKA NŻ
12:40 WRZEŚNIA, KUTRZEBY (NR 7) 12:44
WRZEŚNIA, JANA PAWŁA II 12:45
WRZEŚNIA, OPIESZYN |
WRZEŚNIA, SZKOLNA "OCHRONKA"
|
WRZEŚNIA, WOJSKA POLSKIEGO (SZKOŁA)
12:47 WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
12:48
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
12:49
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
12:50
WRZEŚNIA, BATOREGO
|
WRZEŚNIA KILIŃSKIEGO 12:52
WRZEŚNIA KOŚCIUSZKI NŻ
12:54
WRZEŚNIA CMENTARZ NŻ
12:57
BIERZGLINEK, KLONOWA (PGR)
12:58
BIERZGLINEK, KLONOWA (KAPLICA)
12:59
BIERZGLINEK, UL. DĘBOWA
13:00
BIERZGLINEK NŻ
13:02
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (NR 64)
13:03
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (LEK-MED)
13:04 WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ 13:05 WRZEŚNIA KALISKA "KAUFLAND"
13:06 WRZEŚNIA OPIESZYN
13:08
WRZEŚNIA HARCERSKA
13:10
p WRZEŚNIA DA o
301
Dń
13:58
13:57
13:55
13:53
|
|
13:51
13:49
13:48
13:47
13:46
13:45
13:44
|
13:41
13:38
13:37
13:36
13:35
13:33
13:32
13:31
|
|
|
13:30
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Nazwa linii: Września - Września przez Białężyce
Numer linii:
33
7
Oznaczenia :
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
ń - nie kursuje 24 i 31.XII oraz: 02 i 05.01.2015, 05.06.2015r.
309 Numer kursu
D ń Oznaczenia
309 Numer kursu
D ń Oznaczenia
06:30
06:31
06:32
06:33
06:34
06:35
06:36
06:37
06:40
06:43
06:45
07:00
07:01
07:03
07:04
07:06
07:07
07:09
07:11
07:12
07:14
07:15
07:17
07:18
07:19
07:20
07:21
07:22
07:23
07:25
07:26
07:27
07:28
07:29
07:30
07:31
07:32
07:34
07:37
07:39
07:40
07:42
07:44
07:46
07:48
07:49
07:51
07:53
07:57
08:00
o WRZEŚNIA DA p
WRZEŚNIA, KALISKA "KAUFLAND"
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, KILIŃSKIEGO
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, HARCERSKA
WRZEŚNIA PKP
p WRZEŚNIA DA o
o WRZEŚNIA DA p
WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
CHOCICZA WIELKA
CHOCICZA MAŁA
CHOCICZA WIELKA
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (LEK-MED)
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (NR 64)
BIERZGLINEK NŻ
BIERZGLINEK, UL. DĘBOWA
BIERZGLINEK, KLONOWA (KAPLICA)
Oznaczenia :
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
ń - nie kursuje 24 i 31.XII oraz: 02 i 05.01.2015, 05.06.2015r.
BIERZGLINEK, KLONOWA (PGR)
BIERZGLINEK, KLONOWA (KAPLICA)
BIERZGLINEK, UL. DĘBOWA
BIERZGLINEK NŻ
WRZEŚNIA KALISKA NŻ
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, KILIŃSKIEGO
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, WOJSKA POLSKIEGO (SZKOŁA)
WRZEŚNIA, SZKOLNA "OCHRONKA"
WRZEŚNIA, KUTRZEBY (NR 7)
WRZEŚNIA, SZEROKA (SKLEP)
WRZEŚNIA, KOPERNIKA
GUTOWO MAŁE
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
KLEPARZ NŻ
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
GUTOWO MAŁE
WRZEŚNIA WITKOWSKA II
WRZEŚNIA, WITKOWSKA
WRZEŚNIA, HARCERSKA
p WRZEŚNIA DA o
Nazwa linii: Września - Września przez Bierzglinek
Numer linii:
34
302Numer kursu
D ń
Oznaczenia
302Numer kursu
D ń
Oznaczenia
11:00
11:01
11:02
11:03
11:05
11:06
11:07
11:08
11:11
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:22
11:26
11:27
11:29
11:31
11:32
11:34
11:36
11:37
11:40
11:42
11:43
11:44
11:45
11:46
11:47
11:49
11:51
11:53
11:55
11:57
11:58
12:00
12:02
12:04
12:05
12:06
12:08
12:10
15:05
15:06
15:07
15:08
15:10
15:12
15:15
15:17
15:18
15:20
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:28
15:29
15:31
15:32
15:34
15:36
15:38
15:39
15:40
15:42
15:43
15:44
15:46
15:49
15:50
15:51
15:53
15:55
15:57
16:03
16:05
16:06
16:08
16:10
16:11
16:15
16:17
16:20
16:21
16:22 16:23 16:25
16:28
16:30 o WRZEŚNIA DA p
WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (LEK-MED)
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (NR 64)
BIERZGLINEK NŻ
BIERZGLINEK, UL. DĘBOWA
BIERZGLINEK, KLONOWA (KAPLICA)
BIERZGLINEK, KLONOWA (PGR)
WRZEŚNIA CMENTARZ NŻ
WRZEŚNIA, KILIŃSKIEGO
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, HARCERSKA
WRZEŚNIA, KUTRZEBY (NR 7)
WRZEŚNIA, SZEROKA (SKLEP)
WRZEŚNIA, KOPERNIKA
GUTOWO MAŁE
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
KLEPARZ NŻ
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
GUTOWO MAŁE
WRZEŚNIA WITKOWSKA II
WRZEŚNIA, WITKOWSKA
WRZEŚNIA, WOJSKA POLSKIEGO (SZKOŁA)
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, KOŚCIUSZKI NŻ
WRZEŚNIA, HARCERSKA
WRZEŚNIA DA
WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
CHOCICZA WIELKA
CHOCICZA MAŁA
CHOCICZA WIELKA
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ
p WRZEŚNIA DA o
o WRZEŚNIA DA p
WRZEŚNIA, KALISKA "KAUFLAND"
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, KILIŃSKIEGO
WRZEŚNIA, WOJSKA POLSKIEGO (SZKOŁA)
WRZEŚNIA, SZKOLNA "OCHRONKA"
WRZEŚNIA, JANA PAWŁA II
WRZEŚNIA, KALISKA "KAUFLAND"
WRZEŚNIA KALISKA NŻ
BIERZGLINEK NŻ
BIERZGLINEK, UL. DĘBOWA
BIERZGLINEK, KLONOWA (KAPLICA)
BIERZGLINEK, KLONOWA (PGR)
BIERZGLINEK, KLONOWA (KAPLICA)
BIERZGLINEK, UL. DĘBOWA
BIERZGLINEK NŻ
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (NR 64)
WRZEŚNIA, FROMBORSKA (LEK-MED)
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
CHOCICZA WIELKA
CHOCICZA MAŁA
CHOCICZA WIELKA
BIAŁĘŻYCE WIEŚ
BIAŁĘŻYCE (TECHPAK)
WRZEŚNIA WROCŁAWSKA NŻ
WRZEŚNIA, KALISKA "KAUFLAND"
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, HARCERSKA
WRZEŚNIA, KUTRZEBY (NR 7)
WRZEŚNIA, SZEROKA (SKLEP)
WRZEŚNIA, KOPERNIKA
GUTOWO MAŁE
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
p KLEPARZ NŻ o
o KLEPARZ NŻ p
GUTOWO MAŁE (PANI TERESA)
GUTOWO MAŁE
WRZEŚNIA, KOPERNIKA
WRZEŚNIA, SZEROKA (SKLEP)
WRZEŚNIA, KUTRZEBY (NR 7)
WRZEŚNIA, JANA PAWŁA II
WRZEŚNIA, OPIESZYN
WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO
WRZEŚNIA, PIASTÓW II
WRZEŚNIA, PIASTÓW I
WRZEŚNIA, BATOREGO
WRZEŚNIA, KOŚCIUSZKI NŻ
WRZEŚNIA, HARCERSKA
p WRZEŚNIA DA o
Przypominamy o obowiązku wystawiania worków wg podanego harmonogramu do godz. 7.30 w dniu odbioru.
Niewystawienie ich w wyznaczonych terminach skutkuje nieodebraniem odpadów.
W przypadku wystąpienia dni świątecznych w tygodniu pracy, zdarzeń technicznych lub losowych, usługa będzie realizowana w następny dzień roboczy.
Terminy wystawienia odpadów selektywnie zbieranych
dla Gminy Września – miasto
w miesiącach I – VI 2015 roku.
8
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
9
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Terminy wystawienia odpadów komunalnych
dla Gminy Września – miasto
w miesiącach I – VI 2015 roku.
Przypominamy o obowiązku wystawiania worków wg podanego harmonogramu do godz. 7.30 w dniu odbioru.
Niewystawienie ich w wyznaczonych terminach skutkuje nieodebraniem odpadów.
W przypadku wystąpienia dni świątecznych w tygodniu pracy, zdarzeń technicznych lub losowych, usługa będzie realizowana w następny dzień roboczy.
10
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Terminy wystawienia odpadów
Gmina Września – wioski w 2015 roku
Przypominamy o obowiązku wystawiania pojemników wg podanego terminarza do godz. 7.30 w dniu odbioru.
Niewystawienie ich w wyznaczonych terminach skutkuje nieodebraniem odpadów.
W przypadku wystąpienia dni świątecznych w tygodniu pracy, zdarzeń technicznych lub losowych, usługa
będzie realizowana w następny dzień roboczy.
30 grudnia 2014 r.
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
11
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
62-300 Września, ul. Ratuszowa 1, tel. (61) 640 40 40, fax (61) 640 40 44, e-mail: [email protected], www.wrzesnia.pl
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 oraz na stronie internetowej
www.wrzesnia.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż
następujących nieruchomości gruntowych:
12
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z 16 grudnia 2014 r.
Podaje się do wiadomości, że w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
skreśla się punkt 2 obejmujący lokal mieszkalny o numerach 4 i 4a,
położony we Wrześni przy ul. Szkolnej nr 29.
Plan zajęć
Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Styczeń 2015
22.12.2014 r. - 6.01.2015 r. PRZERWA ŚWIĄTECZNA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
62-300 Września, ul. Ratuszowa 1, tel. (61) 640 40 40, fax (61) 640 40 44, e-mail: [email protected], www.wrzesnia.pl
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej:
30 grudnia 2014 r.
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
13
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
62-300 Września, ul. Ratuszowa 1, tel. (61) 640 40 40, fax (61) 640 40 44, e-mail: [email protected], www.wrzesnia.pl
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na
sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
62-300 Września, ul. Ratuszowa 1, tel. (61) 640 40 40, fax (61) 640 40 44, e-mail: [email protected], www.wrzesnia.pl
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej:
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
14
Deklaracja śmieciowa
składana drogą elektroniczną!
Wydział Podatkowy informuje, iż istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Składanie deklaracji
elektronicznej odbywa się za pomocą Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej- ePUAP.
Z tej formy składania deklaracji mogą korzystać wszyscy właściciele
nieruchomości posiadający tzw. bezpieczny podpis elektroniczny
lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, który można uzyskać w Urzędzie Skarbowym przy ul. Warszawskiej 26 lub
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat we Wrześni ul.
Wrocławska 42.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania deklaracji znajdują się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
w zakładce ---> Opłata śmieciowa ----> Deklaracja elektroniczna.
Uwaga
Mieszkańcy!
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015
uiszczać należy w podanych poniżej terminach:
- do 15 kwietnia za miesiące: styczeń, luty, marzec
- do 15 lipca za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec
- do 15 października za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień
- do 15 grudnia za miesiące: październik, listopad, grudzień
Terminy płatności zostały określone uchwałą Nr XVII/224/2012 rady
Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
30 grudnia 2014 r.
Zarządzenie nr 354
BURMISTRZA
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
z dnia 18.12.2014 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 323 Burmistrza Miasta
i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia
opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie.
Na podstawie § 1 pkt 4 uchwały nr XI/111/03 Rady Miejskiej we
Wrześni z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 323 Burmistrza Miasta i Gminy Września z
dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie
odpadów na składowisku odpadów w Bardzie wprowadza się następującą zmianę: § 1. pkt. 1, otrzymującym brzmienie:
„ § 1.
1) Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
z grupy 20
20 03 01 – niesegregowane, zmieszane odpady komunalne
20 03 02 – odpady z targowisk
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
w wysokości brutto 191,70 zł/Mg
20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
w wysokości brutto 244,08 zł/Mg
20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie
20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych
w wysokości brutto 44,28 zł/Mg. ”
§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
Na stronach 8-10 zamieszczamy również terminy odbioru odpadów
komunalnych dla miasta i dla obszaru wiejskiego na rok 2015
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
Zmiany w deklaracji
Dobra wiadomość dla czytelników!
Informujemy, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych, które mają
szczególny wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zmianę taką należy zgłosić w Urzędzie Miasta
i Gminy we Wrześni (pokój nr 7) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Dotyczy to szczególnie zmiany liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość (powrót studentów do domu na okres wakacji,
urodzenia, zgony, zmiana miejsca zamieszkania), bądź sposobu
gromadzenia odpadów komunalnych (selektywny/nieselektywny).
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Poznaniu Filia we Wrześni
Treść art. 6m ust. 2
„W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”
Szczegółowe informacje dotyczące opłaty śmieciowej, w tym terminy
wywozu, wzory druków deklaracji, informacje gdzie otrzymać worki
do segregacji odpadów, informację o stawkach opłaty za odbiór odpadów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
we Wrześni.
ogłasza
ABOLICJĘ
dla czytelników, którzy zalegają
ze zwrotem książek
Od 15 grudnia 2014 r.
do 9 stycznia 2015 r.
można oddawać książki bez konsekwencji finansowych
za ich przetrzymywanie.
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Terminy ślubów cywilnych
w Urzędzie Stanu Cywilnego
we Wrześni na rok 2015
Rok 2015
10.01.2015, 24.01.2015, 07.02.2015, 21.02.2015, 14.03.2015,
28.03.2015, 11.04.2015, 25.04.2015, 09.05.2015, 23.05.2015,
13.06.2015, 27.06.2015, 11.07.2015, 25.07.2015, 08.08.2015,
22.08.2015, 05.09.2015, 19.09.2015, 10.10.2015, 24.10.2015,
07.11.2015, 21.11.2015, 05.12.2015, 19.12.2015.
Śluby cywilne udzielane są także w dni powszednie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 11:00 do 15:00. Rezerwacja terminu ślubu dokonywana jest w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrześni, przy
ul. Fryderyka Chopina 9.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć osobiście w Urzędzie Stanu
Cywilnego lub telefonicznie pod nr. tel.: (61) 640 41 91/92.
ENEA Operator
Rejon Dystrybucji Września zawiadamia o planowanych
przerwach w dostawie energii elektrycznej:
08 stycznia 2015 (czwartek)
Godz. 8:00-14:00
Gutowo Małe ul. Centralna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 21, 23, 24, 25, 29, 20, 24, 25, 29, ul.
Jarzębinowa 1, 1A, 1B, 1C, 1H, 1G, 1I, 1E, 2, 6, 7, 8, 8A, 9, 9A, 10,
10B, 1F, 3, ul. Ostrowska 10, 10A, 10D, 11 ,9, 8C, 1, 1A, 1B, 2, 2A,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, ul. Powidzka 15, 17, 30, 34C, 36,
36A, 38, 38A, 40, 42, 23, 23A, 23B, 25A, 25B, 27, 29, 44, 46, 19,
21, 32, 34, 10, 12, 14, 16, 16A, 20, 20A, 9D, 9A, 9B, 11, 11A, 13,
22, 24, 26, 28, 28A, 2, 2A, 4, 6, 8, 25, 27, 29, 29A, ul. Za Parkiem
11, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3,
Sokołowo ul. Szlachecka 2, 4, 6, ul. Bitwy Pod Sokołowem 2, pomnik,
ul. Sportowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
15
UWAGA
Mieszkańcy!
Ogródkowe porządki
Uprzejmie przypominamy, że w przypadku kiedy mieszkańcy
wybrali selektywny sposób gromadzenia odpadów, do worków
oraz pojemnika na odpady zmieszane nie powinny trafiać odpady
zielone z ogrodów oraz innych terenów zielonych! tj. trawa, gałęzie, liście, kwiaty.
Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest
kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych
kompostownikach.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odpady zielone przyjmowane są również w Gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy przy ul. Sikorskiego 38.(PUK Sp. z o.o. we Wrześni). Czynny w godzinach pn-pt
9.00-17.00, sob. 7.00-12.00.
Worki do selektywnej zbiórki
Uprzejmie prosimy by worków do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych nie zapełniać maksymalnie, gdyż worki całkowicie
zapełnione utrudniają ich załadunek z uwagi na ciężar i możliwość
uszkodzenia worków.
Ilość otrzymanych worków nie jest ograniczona, istnieje możliwość otrzymania i tym samym wystawiania większej ilości
worków.
Worki można bezpłatnie otrzymać w:
- Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, pokój nr 7- w godzinach:
poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 8.00-15.00,
- Straży Miejskiej, ul. Ratuszowa 1- w godzinach: poniedziałekpiątek 15.00-23.00, sobota 6.00-14.00,
- Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. we Wrześni,
ul. Sikorskiego 38, w godzinach: poniedziałek-piątek 7.00-15.00.
Dyżury aptek
16
WIEŚCI z RATUSZA 24/2014
30 grudnia 2014 r.
Koncert zespołu
Dżem
3 stycznia
godzina 19.00
Wrzesiński Ośrodek Kultury
Cena biletu 60 złotych
do nabycia we WOKu
oraz na stronie: www.kupbilecik.pl
lub www.biletyna.pl

Podobne dokumenty

Uwaga Mieszkańcy! Moc atrakcji w tegoroczne wakacje!

Uwaga Mieszkańcy! Moc atrakcji w tegoroczne wakacje! stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Doręczenie decyz...

Bardziej szczegółowo