Konferencja organizowana przez Gdyńską Sieć Doradców

Komentarze

Transkrypt

Konferencja organizowana przez Gdyńską Sieć Doradców
Konferencja organizowana przez Gdyńską Sieć Doradców Zawodowych
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe – wyzwania i możliwości”
Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli
pełniących funkcje doradców w szkołach.
Przewidywana liczba uczestników: 120 osób
Termin konferencji: 16 listopada 2016
Miejsce konferencji: ALO Gdynia
Plan konferencji:
9.00-9.30
Rejestracja
9.30-9.45
Uroczyste otwarcie konferencji
9.45-10.15
Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych – recepta na tworzenie Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa Zawodowego
Dorota Derheld, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, PPP nr 2
Agnieszka Dobbek-Szuta, psycholog, doradca zawodowy, PPP nr 1
10.15-11.00
Jak zaplanować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako spójne,
różnorodne działania szkoły?
dr Danuta Oleksiak, nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów zawodowych,
doradztwa
zawodowego,
kształcenia
dorosłych,
zawodów
unikatowych,
W-MODN w Elblągu
11.00-11.15
Jak robią to inni? – przykłady dobrych praktyk, cz.1
Katarzyna Abramowicz, pedagog, doradca zawodowy, Gimnazjum nr 13 w Gdyni
11.15-11.45
Przerwa kawowa
11.45-12.00
Jak robią to inni? – przykłady dobrych praktyk, cz.2
Joanna Galińska, nauczyciel przedsiębiorczości, doradca zawodowy, LOX w Gdyni
12.00-12.15
Jak robią to inni? – przykłady dobrych praktyk, cz.3
Ewa Skrabaszewska, kierownik kształcenia praktycznego, ZSCHiE w Gdyni
12.15-13.45
Warsztaty informacyjno –edukacyjne w 4 grupach:
„Filary doradztwa edukacyjno-zawodowego w każdej placówce”
Izabela Derewicz-Czupryniak, psycholog, doradca zawodowy, coach
Małgorzata Labuda, psycholog, doradca zawodowy
Violetta Lip, pedagog, doradca zawodowy
Urszula Sierżant, trener, coach, doradca zawodowy
13.45-14.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji