Informacje bieżące - Izba Zbożowo

Transkrypt

Informacje bieżące - Izba Zbożowo
Członek COCERAL i FEFAC
NOTATKA INFORMACYJNA
z dnia 6 marca, 2012 r.
w sprawie GMO w Ustawie o Paszach
Wycofanie ostatnio przez Ministra Rolnictwa projektu zmiany Ustawy o Paszach (przedłużającego
moratorium o dalsze 4 lata) z konsultacji społecznych i tym samym z dalszego procedowania
wywołało liczne reakcje, w tym paszowe.
Przesyłamy Państwu do wiadomości dwa artykuły, które ukazały się w ubiegłym tygodniu
w „Gazecie Wyborczej:”
1) w piątek, dnia 02.03 – Redaktor Krystyny Naszkowskiej – „GMO to nie samo zło”
2) w sobotę, dnia 03.03 – Prof. Piotra Węgleńskiego (UW) – „Dużo pożytku z diabła
zwanego GMO”
Oprócz reakcji medialnych planowane są dwie duże konferencje naukowe dotyczące tematu GMO:
1) 3 kwietnia, br. – „GMO w rolnictwie i produkcji żywności – szanse czy zagrożenia
genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt” - w Sali Kolumnowej Sejmu pod auspicjami
Ministra Rolnictwa
2) 26 kwietnia, br. – „GMO szansą polskiej biogospodarki” w Pałacu Staszica pod auspicjami
Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Szczególnie istotna jest ta druga, bowiem po raz pierwszy zostanie na niej zaprezentowane jednolite
Stanowisko Polskiej Akademii Nauk, a nie poszczególnych jej Komitetów.
O dalszych wydarzeniach i publikacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Zał. 2
IZBA ZBOŻOWO - PASZOWA
00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
NIP 527-21-02-616

Podobne dokumenty