Informacja dotycząca systemu powiadamiania SMS i e-mail

Transkrypt

Informacja dotycząca systemu powiadamiania SMS i e-mail
Informacja dla osób bezrobotnych
dotycząca systemu powiadamiania SMS i e-mail
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, że uruchomił system powiadamiania SMS i e-mail,
który jest formą przypomnienia o zbliżającej się wizycie w urzędzie oraz
umożliwia kontakt pracowników urzędu z osobami bezrobotnymi za pomocą SMS i e-mail.
Osoby zainteresowane tą formą powiadamiania proszone są o zgłoszenie swojego
zainteresowania pracownikom urzędu podczas wizyty w urzędzie.
UWAGA: Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez pracownika urzędu i zobowiązuje
osobę bezrobotną do stawienia się w urzędzie,
a system powiadamiania SMS i e-mail jest jedynie przypomnieniem.
Informacja dla pracodawców
dotycząca systemu powiadamiania SMS i e-mail
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, że uruchomił system powiadamiania SMS i e-mail,
który umożliwia informowanie pracodawców o wydanych skierowaniach do pracy oraz
kontakt pracowników urzędu z pracodawcami poprzez SMS i e-mail.
Pracodawcy zainteresowani tą formą kontaktu proszeni są o zgłoszeniu swojego
zainteresowania pośrednikom pracy podczas wizyty w urzędzie.