Opis projektu - Mapa Dotacji

Komentarze

Transkrypt

Opis projektu - Mapa Dotacji
Opis projektu
tytuł projektu: Promocja nowych produktów firmy INTAP
na rynku międzynarodowym poprzez
udział w targach "Busworld" Kortrijk 2009
oraz "Solutrans" Lyon 2010 jako wystawca
nazwa beneficjenta: INTAP TOBIK SPÓŁKA JAWNA
województwo: łódzkie
powiaty: łódzki wschodni, m. Łódź
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego
działanie: III.2. Podnoszenie innowacyjności i
konkurencyjności przedsiębiorstw
dziedzina: brak
wartość projektu: 134 943.22 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 47 008.91 zł
ocena:
sektor: rozwój firm
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013

Podobne dokumenty