Nazwa produktu: Mister TOP Professional proszek czyszczący cytryna

Transkrypt

Nazwa produktu: Mister TOP Professional proszek czyszczący cytryna
ARKUSZ DANYCH SKŁADNIKÓW
wg Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 z późniejszymi zmianami, Załącznik VII D
Nazwa produktu: Mister TOP Professional proszek czyszczący cytryna
PRODUCENT: GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, 59 – 400 Jawor,
ul Kuziennicza 15, tel.+48 76 870-30-31, www.global-pollena.pl
Każdy składnik opisany jest nazwą INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients,
Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych, patrz także pharmacos.eudra.org)
lub, jeśli nie ma nazwy INCI, poprzez nazwę potoczną.
Wykaz składników w produkcie gotowym:
- Glass powder,
- DOLOMITE POWDER,
- SODIUM CARBONATE,
- SODIUM CARBONATE,
- DODECYLBENZENE SULFONIC ACID,
- TRISODIUM PHOSPHATE,
- PARFUM (Limonene, Citral),
- SODIUM PERBORATE,
- COPPER SULFATE,

Podobne dokumenty