Wyniki - lokale na czas trwania stosunku pracy - urzad miasta

Transkrypt

Wyniki - lokale na czas trwania stosunku pracy - urzad miasta
PREZYDENT MIASTA
RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
Lok.7133.3.10.2016
WYNIKI
rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokali przeznaczonych do wynajęcia absolwentom
szkół wyższych do 35 roku życia na czas trwania stosunku pracy w podmiocie, którego
siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz lub w podmiocie, którego
siedziba, oddział, filia nie znajduje się na terenie Miasta Racibórz, ale osoba wykonuje
pracę na terenie Miasta Racibórz
Stosownie do § 14 ust. 4 Uchwały Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24
września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz z późn. zm, informuje się, że najemcami
niżej wymienionych lokali mieszkalnych zostaną:
1) Racibórz, Rudzka 47/4
2) Racibórz, pl. Bohaterów Westerplatte 7/3
LP
ADRES
STANDARD LOKALU
Ilość i rodzaj
pomieszczeń
1
Długa 36/5
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
3 367,44 zł
2
Rudzka 47/4
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
2 712,24 zł
3
Pl. Bohaterów
Westerplatte 7/3
Maja Kasprzykowska
Karolina Szerner
Powierzchnia
użytkowa
lokalu
2 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
60,74 m2
2 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
50,45 m2
2 pokoje,
56,20 m2
kuchnia,
przedpokój,
łazienka
Liczba złożonych wniosków,
Imię i nazwisko osoby
wnioskującej o lokal,
Data złożenia wniosku
Wyposażenie
lokalu
Ogrzewanie:
piecowe
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
Ogrzewanie:
piecowe
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
Ogrzewanie:
indywidualne
-piece
węglowe
Brak wniosków
1 wniosek
Maja Kasprzykowska
28.09.2016 r.
1 wniosek
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
3 115,68 zł
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
-gazowa
Karolina Szerner
30.09.2016 r.
PREZYDENT MIASTA
Mirosław Lenk
Racibórz, 31.10.2016 r.
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl