Ways of expressing future time Sposoby wyrażania przyszłości I

Transkrypt

Ways of expressing future time Sposoby wyrażania przyszłości I
Ways of expressing future time
Sposoby wyrażania przyszłości
I.
Wstaw czasownik z nawiasu w odpowiedniej formie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
I think it (rain) tomorrow.
By next year she (know) him for ten years.
He (give) a lecture on Monday.
If the weather (be) fine, we (go) camping.
At this time tomorrow Mike (sleep).
As soon as she (get) there, she (call) you.
Przetłumacz zdania.
1.
2.
3.
4.
Mój kuzyn zamierza wynająd mieszkanie w centrum miasta.
Jeśli się nie pośpieszysz, spóźnisz się do szkoły.
Wychodzę za mąż za miesiąc.
Jutro o 10 pan Nowak będzie leciał do Moskwy.

Podobne dokumenty